pertandingan power point tingkatan 1&2(goh pui san) - PowerPoint PPT Presentation

guest3977
nama goh pui san kelas 1b tajuk pusat sumber l.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
pertandingan power point tingkatan 1&2(goh pui san) PowerPoint Presentation
Download Presentation
pertandingan power point tingkatan 1&2(goh pui san)

play fullscreen
1 / 30
Download Presentation
pertandingan power point tingkatan 1&2(goh pui san)
520 Views
Download Presentation

pertandingan power point tingkatan 1&2(goh pui san)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. SMK AMINUDDUN BAKI CHEMOR NAMA : GOH PUI SAN KELAS : 1B TAJUK : PUSAT SUMBER

 2. KAWASAN PUSAT SUMBER

 3. KAUNTER

 4. PAPAN KENYATAAN

 5. TAMAN MINI

 6. BILIK-BILIK

 7. PSS 1

 8. PSS 2

 9. BILIK PINJAMAN KELAS

 10. PAMERAN

 11. BILIK NADIR

 12. ALAT TRADISIONAL

 13. SUDUT ANTARABANGSA DAN ENSIKLOPEDIA

 14. BILIK PROFESIONAL

 15. RAK BUKU

 16. BILIK GPM

 17. KOMPUTER PSS

 18. SEGALANYA!!!

 19. CEMERLANGNYA!!!

 20. FAIL PUSAT SUMBER

 21. SEJARAH

 22. KEMAS DAN CANTIKNYA!!!

 23. PINTU PUSAT SUMBER

 24. KEMASNYA!!!

 25. SUDUT

 26. BANYAK BUKUNYA!!!

 27. PAPAN KENYATAAN YANG LUAR

 28. KOMPUTER DI KAUNTER

 29. TAMAT!!! SEKIAN , TERIMA KASIH