Power Point inside Power Point Czyli jak posługiwać się tym programem - PowerPoint PPT Presentation

power point inside power point czyli jak pos ugiwa si tym programem n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Power Point inside Power Point Czyli jak posługiwać się tym programem PowerPoint Presentation
Download Presentation
Power Point inside Power Point Czyli jak posługiwać się tym programem

play fullscreen
1 / 47
Power Point inside Power Point Czyli jak posługiwać się tym programem
509 Views
Download Presentation
denis
Download Presentation

Power Point inside Power Point Czyli jak posługiwać się tym programem

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Power Point inside Power PointCzyli jak posługiwać się tym programem Wojciech Borkowski

 2. Do czego służy PowerPoint • Prezentacje biznesowe • Prezentacje do zajęć dydaktycznych • Prezentacje na konferencje naukowe • Handout’y – materiały dla słuchaczy zastępujące notatki • „Sztuka” internetowa

 3. Sposoby prezentacji • Drukowane folie • Slajdy 35mm naświetlane za pomocą specjalistycznego sprzętu (laserowa naświetlarka) • Prezentacje komputerowe i z użyciem rzutnika multimedialnego • „Samobieżne” prezentacje na ekranie komputera np. na kiermaszu czy stoisku targowym

 4. Tworzenie nowej prezentacji • Każda prezentacja ma własny styl graficzny • Można go utworzyć samemu krok po kroku • Ale lepiej zdać się na projekty przygotowane przez profesjonalistów, które można wybrać przy otwieraniu nowej prezentacji

 5. Pierwszy slajd • Slajd tworzymy za pomocą dialogu „Nowy slajd” • To będzie slajd tytułowy • W przygotowane miejsca wpisujemu tytuł i podtytuł

 6. Kolejne slajdy • Kolejne slajdy wstawiamy za pomocą menu WstawNowy slajd, albo Ctrl-M • Do wyboru jest kilka typowych układów slajdów • Można także wybrać slajd z samym tytułem, lub pusty

 7. Slajd z tytułem • I kilkoma liniami treści • .... • .... • .... • .... • ....

 8. Dwiema kolumnami treści ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... Slajd z tytułem i

 9. Slajd z „clipartem” • Niektóre predefiniowane układy zawierają miejsca do automatycznego wstawiania obiektów. • Najprostszym przykładem są slajdy z „clipartem” • Przez „kliknięcie” uruchamiamy dialog „Galerii clipartów” i wybieramy odpowiedni do treści rysunek

 10. Slajd typu tekst i clipart • Tu jest tekst • A obok będzie ilustrujący go clipart • Tylko trzeba go wybrać Kliknij dwukrotnie, aby dodać clipart

 11. Sam tytuł i miejsce na radosną twórczość ? ? ?

 12. Wstawianie autokształtów • Gdy brakuje odpowiedniego clipartu, albo trzeba wykonać schemat można posłużyć się tzw. autokształtami

 13. Ustawianie właściwości autokształtów • Dla każdego autokształtu można: • ustawić wielkość i położenie (białe prostokąty) • Zmodyfikować kształt ( żółty romb) • Obrócić cały kształt  • Ustalić kolory, grubość i krój linii A także niestandardowe efekty wypełnienie (kolor  Efekty wypełnienia)

 14. Domyślny kształt i kolor Sam tytuł i autokształty Zmieniony kolor i kształt Zmieniony kolor, kształt, cechy konturu a całość obrócona Wypełnienie gradientowe

 15. Autokształty i łączniki

 16. Grupowanie • Przy złożonych rysunkach wygodnie jest połączyć niektóre lub wszystkie elementy. • Zaznaczamy elementy myszą i wybieramy z podręcznego menu opcję „Grupuj”

 17. Grupowanie autokształtów Zgrupowane (auto-)kształty zachowują się jak jeden kształt, ale w razie potrzeby można je „rozgrupować”, oddzielnie zmodyfikować i ewentualnie „ponownie grupować”.

 18. Wstawianie WordArt • Teksty „WordArt” wstawiamy klikając pochyłe „A” z paska narzędzi rysowania • Tekst taki jest traktowany tak samo jak grafika. W ten sam sposób zmienia się wielkość i kształt. • Można też użyć efektów cieniowania lub 3D • NIE POJAWIA SIĘ W KONSPEKCIE!!! Tekst przykładowy

 19. WordArt Tekst przykładowy Tekst przykładowy z efektem 3D

 20. Przejścia slajdów • Prezentacje można uatrakcyjnić animacjami • W menu WidokSortowanie slajdów • W menu podręcznym „przejście slajdów” • Można ustalić przejście dla wszystkich slajdów, albo tylko dla wskazywanego • Można też ustalić automatyczne przejście do nowego slajdu po określonym czasie

 21. Ustalanie animacji • Wybieramy obiekt • Uruchamiamy podręczne menu • Wybieramy „Animacja niestandardowa” • Wybieramy sposób animacji Dla tekstu można zmienić też „Tekst wprowadzający” – czyli ustalić wyprowadzanie „na raty” Można ustalić kolejność i sposób „odpalania” kolejnych animacji z zakładce „kolejność i chronometraż”

 22. Animacje niestandardowe Tekst przykładowy

 23. Slajdy z innymi obiektami • Slajd może zawierać obiekty obsługiwane przez zewnętrzne serwery obiektów OLE (Object linking and embedding) • Mogą to być wykresy, wzory matematyczne, clipy muzyczne i filmowe, fragmenty plików Worda lub Excela itp..

 24. Slajd z wykresem • Można wstawić wykres obsługiwany przez program Microsoft Graph • Dane do wykresu podajemy w specjalnym podręcznym arkuszu • Same wykresy są analogiczne do tego czym dysponujemy w Excelu. Kliknij dwukrotnie, aby dodać wykres

 25. Slajd z wykresem • Można wstawić wykres obsługiwany przez program Microsoft Graph • Dane do wykresu podajemy w specjalnym podręcznym arkuszu • Same wykresy są analogiczne do tego czym dysponujemy w Excelu • Są jednak bardziej ozdobnie wykończone i mogą się pojawiać „po kawałku” – animacja niestandardowa animacja wykresu

 26. Slajd z nietypowym układem Kliknij dwukrotnie, aby dodać obiekt • I z możliwością wstawienia obiektu niemal dowolnego typu z zarejestrowanych w systemie przez programy obsługujące OLE (Object linking and embedding) • Może to być np. obiekt „Microsoft Equation 3.0”

 27. Slajd z nietypowym układem • I z możliwością wstawienia obiektu niemal dowolnego typu z zarejestrowanych w systemie przez programy obsługujące OLE (Object linking and embedding) • Może to być np. obiekt „Microsoft Equation 3.0”

 28. Slajd z nietypowym układem • I z możliwością wstawienia obiektu niemal dowolnego typu z zarejestrowanych w systemie przez programy obsługujące OLE (Object linking and embedding) • Może to być np. obiekt „Microsoft Equation 3.0”

 29. Wzór „matematyczny” i obiekt „Microsoft Map” • Przy ciemnych prezentacjach trzeba ustalić tło pod wzorem, bo czcionka jest domyślnie czarna • Do obiektu mapy trzeba dostarczyć zewnętrzne dane w postaci pliku Excela lub Accesa

 30. Przykłady Slajdy z różnych prezentacji

 31. Amonity Skamieniałości Tricodont • Dają się ułożyć chronologicznie • Dają się porównywać anatomicznie • Sugerują zmiany w czasie i relacje przodek-potomek • Czyli pozwalają na historyczne badanie ewolucji (czyniąc z niej niezaprzeczalny fakt, choć nic albo niewiele mówiąc o mechanizmach)

 32. Dlaczego wciąż nie znamy „brakującego ogniwa”? • Ależ znamy!!! Dziesiątki. Zarówno kopalnych jak i jeszcze istniejących (tzw. „żywych skamieniałości” • Tak naprawdę każdą formę kopalną, dla której da się określić przodka i choć jeden gatunek potomny możemy tak nazwać. • Szczególnie dużo przykładów znamy z ewolucji człowieka, bo to stosunkowo niedawne czasy i zagadnienie bardzo intensywnie badane • Choć formy przejściowe pomiędzy dużymi grupami systematycznymi są w pewnym sensie pozorne („efekt odprysku”)

 33. CZAS GEOLOGICZNY • Ziemia istnieje mniej więcej 4,5-5 mld lat!!! • Życie istnieje co najmniej +- ¾ czasu istnienia Ziemi • Ale tylko trochę więcej niż ¼ tego czasu istnieją organizmy wielokomórkowe • A człowiek – ledwie moment! ? ?

 34. Historia kręgowców DZIŚ T Współ- czesne płazy Żół- wie Łusko- nośne Kro- ko- dy- le Ptaki Ssaki współ- czesne Archa- ozaury „pra”- ssaki Labiryn- todonty (płazy) Gady Ssako- kształtne „Klasyczne” gady

 35. Późna Kreda – owadożerne i pierwsze naczelne W tych warunkach tworzyły się nowe nisze jakby specjalnie dla ssaków pojawiły się nowoczesne – żyworodne ssaki: torbacze i łożyskowe (aromorfoza!) i nastąpiła ich pierwsza radiacja Bardzo szybko drobne, owadożerne łożyskowce „w poszukiwaniu ofiar” przystosowały się do życia w koronach drzew – pewnie przypominały dzisiejsze Tupaje a być może niektóre częściowo przeszły na dietę roślinną – łatwo dostępne i kaloryczne owoce! ale bardzo mało skamieniałości ssaków z tego okresu • Kilka, kilkanaście milionów lat przed przełomem K/T warunki geograficzne zaczęły się wyraźnie zmieniać: otwierający się Atlantyk, wzrost aktywności wulkanicznej, postępujące wypieranie roślin nagozalążkowych przez okrytozalążkowe i towarzysząca mu radiacja owadów

 36. Ewolucja żywych organizmów – zróżnicowana pula replikatorów • Dziedziczone własności replikatora (tutaj organizmu) muszą różnicować jego zdolność do rozmnażania • Musi istnieć zróżnicowana populacja replikatorów

 37. Model wpływu społecznego – schemat działania > ?

 38. Sieci działań Przygotuj się Zrób coś jest jakieś? Powiedz "O!" Powiedz "Ech!" Pokaż jeszcze możesz? • Sieć działań to jednoznaczne, graficzne przedstawienie programu wyraźnie pokazujące następstwo instrukcji czyli. przepływ sterowania • Decyzje mają co najmniej dwa następniki – są rozgałęzieniami, i za ich pomocą można też tworzyć pętle powtarzalnych działań

 39. Program to system zbudowany z obiektów i instrukcji działających w środowisku tych obiektów (zmiennych i stałych) Dla procesu możemy ponadto ustalić stan poszczególnych zmiennych i instrukcje aktywną (jedną dla procesu sekwencyjnego, więcej dla procesu równoległego) Program jako system Z1 Przygotuj się Z2 Zrób coś jest jakieś? Z3 Powiedz "O!" Powiedz "Ech!" Pokaż jeszcze możesz? x y

 40. Pętla po wszystkich elementach tablicy [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] ... [N] • Najprostszym przykładem jest pętla wykonująca pewną instrukcję dla każdego elementu tablicy z N+1 7 6 5 4 1 2 N 3 z1 TABLICA N-elementowa - z<=N + I([z]) zz+1 ZAKOŃCZONO

 41. Błądzenie przypadkowe • Automat komórkowy symulujący błądzenie przypadkowe • Dla chętnych – wymyślić reguły i zapisać w postaci pseudokodu lub sieci działań

 42. Wykres 1 Szereg czasowy Prezentacja dr Katarzyny Winkowskiej-Nowak

 43. Entropia informacyjna Prezentacja dr Katarzyny Winkowskiej-Nowak

 44. Huffman Pobierz plik: huffman.zip (161 kB) Rozpakuj go (używając np. programu WinZip lub Windows Commander) do dowolnego katalogu. Uruchom program huffman.exe. • Program Huffman służy do generowania drzewa pytań określającego najlepszą strategię. Po uruchomieniu należy wpisać ciąg wartości, które określają prawdopodobieństwa "znalezienia skarbu" w danej komórce. Prawdopodobieństwa te podajemy w postaci zbioru liczb naturalnych. Są to więc jedynie prawdopobieństwa względne. Program normuje te względne prawdopodobieństwa do jedności.

 45. Wykres imituje kolejną rzecz na którą czekam z niecierpliwością... • ...a mianowicie wyjazd na narty. Autoprezentacja studenta Adama Wasiewicza

 46. Wesołych świąt… Prezentacja Jasia i Stasia Borkowskich

 47. I to by było na tyle ... Wojciech Borkowski - przez 10 lat był wykładowcą i asystentem w Instytucie Botaniki Uniwersytetu Warszawskiego, jednocześnie (od 1994 r.) współpracując z Ośrodkiem Badania Układów Złożonych Instytutu Studiów Społecznych, gdzie głównie zajmuje się modelami symulacyjnymi. Obronił doktorat w 2001 r. i od tego czasu jest etatowym pracownikiem ISS oraz wykładowcą na SPIK Strona domowa autora : http://www.iss.uw.edu.pl/~borkowsk Ilustracje pochodzą częściowo ze stron internetowych. Autorom dziękuje i mam nadzieję, że będą zadowoleni z reklamy.