pertandingan power point tingkatan 1&2(looi yoke air) - PowerPoint PPT Presentation

smkaminu
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
pertandingan power point tingkatan 1&2(looi yoke air) PowerPoint Presentation
Download Presentation
pertandingan power point tingkatan 1&2(looi yoke air)

play fullscreen
1 / 30
Download Presentation
pertandingan power point tingkatan 1&2(looi yoke air)
629 Views
Download Presentation

pertandingan power point tingkatan 1&2(looi yoke air)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. SELAMAT DATANG NAMA : LOOI YOKE AIRKELAS : 2KTAJUK : PUSAT SUMBER SMK AMINUDDIN BAKI

 2. GAMBAR DALAM PUSAT SUMBER

 3. PSS I

 4. SUDUT BUKU SKRAP DAN SUDUT MAJALAH

 5. TAMAN MINI

 6. KAUNTER

 7. SUDUT ANTARABANGSA DAN ENSIKLOPEDIA

 8. PSS II

 9. TRADISIONAL ALAT

 10. BILIK NADIR

 11. BILIK PROFESIONAL

 12. PINJAMAN KELAS

 13. SEGALANYA!!

 14. PAPAN KENYATANAN

 15. BANYAKNYA BUKU!!!

 16. KEMASNYA!!

 17. WAH!! CANTIKNYA!!

 18. TAMAT SEKIAN TERIMA KASIH