slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
A project funded by EU PowerPoint Presentation
Download Presentation
A project funded by EU

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 6

A project funded by EU - PowerPoint PPT Presentation


 • 79 Views
 • Uploaded on

Strengthening of the institutional capacity of the Competition Protection Commission (CPC) in the Republic of Serbia. PRAVILA KONKURENCIJE U PREVOZU PUTNIKA I ROBE U DRUMSKOM SAOBRAČAJU Beograd, 27.02.2014 Andrej Plahutnik Project Team Leader / Senior Competition Expert EU-SCS.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

A project funded by EU


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Strengthening of the institutional capacity of the Competition Protection Commission (CPC) in the Republic of Serbia

PRAVILA KONKURENCIJE U PREVOZU PUTNIKA I ROBE U DRUMSKOM SAOBRAČAJU

Beograd, 27.02.2014

Andrej Plahutnik

Project Team Leader / Senior Competition Expert

EU-SCS

Implemented by a consortuim lead by

A project funded by EU

program
PROGRAM

Teme za raspravu:

 • Prevoz putnika u međunarodnom i unutrašnjem drumskom saobračaju
 • Prevoz robeu međunarodnom i unutrašnjem drumskom saobračaju

Otvorena pitanja:

 • Definicija relevantnog tržišta
 • Dostupanje do nužne infrastrukture
 • Zloupotrebe i druga ograničavanja konkurencije

Izazovi:

 • Uvođenje konkurencije:
 • (De)regulacija, liberalizacija; privatizacija
konkurencija utakmica na tr i tu za stranke
KONKURENCIJA - UTAKMICA NA TRŽIŠTU ZA STRANKE

OGRANIČAVANJE KONKURENCIJE SA STRANE PREDUZEĆA:

 • sporazumi, kojima se bitno sprečava, ograničava i narušava konkurencija
 • zloupotreba dominantnog položaja
 • koncentracije, kojima se bitno sprečava, ograničava i narušava konkurencija (pre svega stvaranjem ili jačanjem dominantnog položaja na tržištu)

OGRANIČAVANJE KONKURENCIJE SA STRANE VLASTI:

 • legalni monopoli
 • ekskluzivna prava (način podele)
 • akta i radnje (opšti i pojedinačni), koji stvaraju diskriminaciju
 • netransparenta politika državnih pomoći
negativni uticaji na konkurenciju
NEGATIVNI UTICAJI NA KONKURENCIJU

CEFTA(čl. 19-21) – transpozicija odredbi Acquis-a

 • obavezno prilagođavanje nacionalnih monopola komercialnog značaja
 • zabrana restriktivnih sporazuma i zloupotreba dominantnog položaja
 • odredbe o državnim pomoćima
 • mogućnost uvođenja posebnih zaštitnih mera
krivi ne sankcije
KRIVIČNE SANKCIJE

Zloupotreba monopolističkog položaja

Član 232

Odgovorno lice u preduzeću ili u drugom subjektu privrednog poslovanja koje ima svojstvo pravnog lica ili preduzetnik, koji zloupotrebom monopolističkog ili dominantnog položaja na tržištu ili zaključivanjem monopolističkog sporazuma izazove poremećaj na tržištu ili taj subjekt dovede u povlašćen položaj u odnosu na druge, tako da ostvari imovinsku korist za taj subjekt ili za drugi subjekt ili nanese štetu drugim subjektima privrednog poslovanja, potrošačima ili korisnicima usluga,kazniće se zatvorom od šest meseci do pet godina i novčanom kaznom.

krivi ne sankcije1
KRIVIČNE SANKCIJE

Neovlašćena upotreba tuđeg poslovnog imena i druge posebne oznake robe ili usluga

Član 233

(1) Ko se u nameri da obmane kupce ili korisnike usluga posluži tuđim poslovnim imenom, tuđom geografskom oznakom porekla, tuđim žigom ili tuđom drugom posebnom oznakom robe ili usluga ili unese pojedina obeležja ovih oznaka u svoje poslovno ime, svoju geografsku oznaku porekla, svoj žig ili u svoju drugu posebnu oznaku robe ili usluga,kazniće se novčanom kaznom ili zatvorom do tri godine.

(2) Ko u svrhu prodaje u većoj količini ili vrednosti nabavlja, proizvodi, prerađuje, stavlja u promet, daje u zakup ili skladišti robu iz stava 1. ovog člana ili se bavi pružanjem usluga neovlašćeno koristeći tuđe oznake,kazniće se zatvorom od šest meseci do pet godina.

(3) Ako je učinilac iz stava 2. ovog člana organizovao mrežu preprodavaca ili posrednika ili je pribavio imovinsku korist koja prelazi iznos od milion i petsto hiljada dinara,kazniće se zatvorom od jedne do osam godina.

(4) Predmeti iz st. 1. do 3. ovog člana oduzeće se.