E-İmza Deneyimi
Download
1 / 33

E-Imza Deneyimi zg r Deniz Erzincan 15 - PowerPoint PPT Presentation


 • 297 Views
 • Uploaded on

E-İmza Deneyimi Özgür Deniz Erzincan 15 /0 7 / 20 0 4 Telekom Dünyası, E-imza ve E-Türkiye Ankara. Ajanda. E-İmza Referans Mimarileri PKI Bileşenler & Organiza syon Gizli Anahtar ve Sertifika Saklama Seçenekleri Altyapı Açısından Diğer Ülkelerdeki Durum Örnek Projeler

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'E-Imza Deneyimi zg r Deniz Erzincan 15' - griffith


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

E-İmza Deneyimi

Özgür Deniz Erzincan

15/07/2004

Telekom Dünyası,

E-imza ve E-Türkiye

Ankara


Ajanda
Ajanda

 • E-İmza Referans Mimarileri

 • PKI Bileşenler & Organizasyon

 • Gizli Anahtar ve Sertifika Saklama Seçenekleri

 • Altyapı Açısından Diğer Ülkelerdeki Durum

 • Örnek Projeler

 • Sonuç ve Tavsiyeler

LA MER Confidential Proprietary


E mza gereklilikleri

Digital Certificate File- Public Key

<Certificate Base64value= "MIIF4jCCBMqgAwIBAgIKQg6ypAAAAAAAJjANBgkqhkiG9w0BAQUFADCBsDELMAkGA1UEBhMCVVMxCzAJBgNVBAgTAlVUMRcwFQYDVQQHEw5TYWx0IExha2UgQ2l0eTEeMBwGA1UEChMVVGhlIFVTRVJUUlVTVCBOZXR3b3JrMSEwHwYDVQQLExhodHRwOi8vd3d3LnVzZXJ0cnVzdC5jb20xODA2BgNVBAMTL1VUTiAtIFVTRVJUcnVzdCBDbGllbnQgQXV0aGVudGljYXRpb24gYW5kIEVtYWlsMB4XDTAwMDQyNzE3NDQyM1oXDTAxMDQyNzE3MzU1MFowgbQxKDAmBgkqhkiG9w0BCQEWGW1tZXJyaWxsQG1lcnJpbGx0aXRsZS5jb20xCzAJBgNVBAYTAlVTMQswCQYDVQQIEwJVVDEQMA4GA1UEBxMHTWlkdmFsZTEZMBcGA1UEChMQTWVycmlsbCBUaXRsZSBDbzElMCMGA1UECxMcaHR0cDovL3d3dy51c2VydHJ1c3QuY29tL2NwczEaMBgGA1UEAxMRTWFydGluIFcuIE1lcnJpbGwwXDANBgkqhkiG9w0BAQEFAANLADBIAkEA1LD07KIbyqmOx+sUT5QKZMR8gZDtG3rDK6ii8xirrYccLQDbyttNGTYGzqTJ3Fmpi4PIAdvdJRoFlek

E-İmza Gereklilikleri

 • Açık Anahtar Altyapısı (PKI)

 • Açık Anahtar Erişimi (PKA)

 • Sertifika Hizmet Sağlayıcısı (CA)

 • Nitelikli Sertifika ve Anahtar Çifti

  • Akıllı Kart

  • USB Token

  • Yazılım Tabanlı Akıllı Kart

  • PC

  • HSM

LA MER Confidential Proprietary


G d b i elektronik i lemlerde

E-İmza ile Kazanımlar

G-D-B-I: Elektronik işlemlerde

 • GİZLİLİK- Bilginin iletim sırasında üçüncü partilerce görülememesi.

 • DOĞRULAMA – Bilgiyi ileten veya alacak tarafın kimliğinin doğrulanması.

 • BÜTÜNLÜK- Bilgi içeriğinin iletim sırasında değişmemesi.

 • İNKAR EDİLEMEME- Gerçekleştirilen işlemin veya yüklenilen taahhütlerin reddedilememesi.


Pki bile enleri
PKI Bileşenleri

 • Kurulacak PKI sisteminde:

  • Güvenlik Politikası (CPS, CP, RPA, CSA)

  • Sertifika Otoritesi

  • Kayıt Otoritesi

  • Sertifika Dağıtım Sistemi

  • PKI uygulamaları bileşenleri olmalı


Pki bile enleri1
PKI Bileşenleri

 • Sertifika Otoritesi

  • Sertifika Politikaları ve Sertifika Yönetim Bildirisine göre yönetilir ve işler.

  • Kullanıcı ve sunucu sertifikalarını yaratır ve imzalar

  • Sertifika İptal Listesi oluşturur ve günceller

  • LDAP / WWW tabanlıdizin sorgulama hizmeti sağlar

 • Kayıt Otoritesi

  • Sertifika başvurusunda bulunanların kimlik ve diğer bilgilerini belge kontrolüyle doğrular

  • Sertifika isteklerini işler ve kayıt altına alır

  • Süresi dolan sertifikaların yenilenmesi hizmeti verir


Pki bile enleri2
PKI Bileşenleri

 • Sertifika Dağıtım Sistemi/Sertifika Havuzu

  • Sertifika ve açık anahtar bilgilerinin saklanmasını sağlar

  • Sertifika ve açık anahtar bilgilerine erişimi ve bunların yayınlanmasını sağlar

 • Gizli Anahtar Yönetimi

  • Anahtar çiftlerinin güvenli bir şekilde yaratılması ve gerekiyorsa iletimi

   • Tarayıcı veya Java applet üzerinden yaratılan anahtarlar

   • Donanım tarafındanyaratılan anahtarlar (örneğin Akıllı Kartlar)

  • Gizli anahtarların güvenli bir şekilde saklanması

   • Akıllı Kartlar, USB token, SIM kartlar


Rnek mimari ak ll kart in

Internet

Örnek Mimari (Akıllı Kart İçin)

Anahtar Çifti Üretimi

Kişiselleştirme Sistemi

Açık Anahtar

Sertifika

Kişiselleştirme Talep E-postası

Sertifika İsteği

Kart

Yönetim

Sistemi

Sertifika

Otoritesi

(SO)

Sertifika

Intranet

Kayıt Otoritesi

Kart

İstek

Uyarı İletileri

Sertifika Otoritesi Yöneticisi

Sertifika İsteklisi

LA MER Confidential Proprietary


PKI Güçlükler

 • Birlikte Çalışılabilirlik

  • Karşılıklı sertifikasyon

  • Kök sertifika otoritesi

  • Köprü sertifika otoritesi

 • Sorumluluk paylaşımı

  • Sertifika sahibi – sertifika veren arasında

 • Sigorta

 • Hukuk ve mevzuatlarla eşgüdüm

 • Yatırımda verimlilik

LA MER Confidential Proprietary


Gizli Anahtar ve Sertifika Saklama

 • Yerel Disk Sürücüsü

 • USB Token

 • Yazılım tabanlı Akıllı Kart

 • Akıllı Kart

 • HSM (PKA)

LA MER Confidential Proprietary


Yerel Disk Sürücüsü

 • Artılar

  • Ucuzluk

  • Kolay devreye alma

  • Kolay kullanım

 • Eksiler

  • Taşınabilir değil, bir PC’ye bağlı

  • Güvenilir değil

   • StatikŞifre Korumalı

   • Gizli anahtar RAM ve Swap dosyasında şifresiz


USB Token

 • Artılar

  • Düşük sahip olma maliyeti

  • Taşınabilirlik

  • Kolay kullanım

 • Eksiler

  • Anahtar saklama amaçlı (yaratma?)

  • Çalınabilir/kaybolabilir


Yazılım Tabanlı Akıllı Kart

 • Artılar

  • Düşük sahip olma maliyeti

  • Kolay kullanım

  • Kriptografik kamuflaj ile akıllı kartla eşdeğer güvenlik

  • Çalınamaz, kaybolamaz

 • Eksiler

  • Taşınabilirlik istemci tarafı yazılımı dolayısıyla sınırlı


Akıllı Kartlar

 • Artılar

  • Her türlü yönteme karşı güvenli saklama ortamı

  • Kolay kullanım

  • Çoklu uygulama desteği

  • Biometrik doğrulama desteği

 • Eksiler

  • Taşınabilirlik kart okuyucu ve driver yazılımları nedeniyle sınırlı

  • Daha yüksek sahip olma maliyeti

  • Çalınabilir/kaybolabilir


HSM/PKA

 • Artılar

  • Her türlü yönteme karşı güvenli saklama ortamı

  • Kolay kullanım

  • OTP ile kimlik doğrulama desteği

 • Eksiler

  • Gizli anahtar kullanıcıda değil, işleticide


Pka mimari
PKA Mimari

HSM

LA MER Confidential Proprietary


Avrupa birli inde durum
Avrupa Birliğinde Durum

Haziran 2003 tarihli anket sonuçları:

 • Tüm üye ülkelerde elektronik imzaya yönelik 1999/93/EC direktifi yerine getirilmiş.

 • 14 üye ülkede en az 1 nitelikli sertifika üreten sertifika hizmet sağlayıcı var. (İrlanda hariç)

 • 13üye ülkedenitelikli sertifika üreticilere lisans veren bir kurum var. (Fransaveİrlanda dışında).

 • 13üye ülkedenitelikli sertifika üreticileri düzenleyen ve denetleyen bir kurum var. (İrlanda ve İngiltere dışında).

 • 9üye ülkedenitelikli sertifika üreticilere ilişkin yukarda belirtilen iki işlevde aynı kurum tarafından yerine getiriliyor.


Avrupa birli inde durum1
Avrupa Birliğinde Durum

 • 7 üye ülkede sertifikalar kamudan kamuya yapılan işlemlerde kullanılıyor. (3 üye ülke 2003 içinde, üçü de 2003 sonrası planlıyor).

 • Tüm üye ülkelerde kamu sektörü birden fazla nitelikli sertifika hizmet sağlayıcısından hizmet alıyor.

 • 11 üye ülkedeher kamu kuruluşu kendi kayıt otoritesini kurup, işletebiliyor.

 • 6 üye ülkede her bir kamu çalışanına bir sertifikanın verildiği ana bir sertifika havuzu var.

 • 10 üye ülkede imza yaratma verisini saklamak için akıllı kartlar kullanılıyor.


Di er lkelerde durum
Diğer Ülkelerde Durum

 • Kanada

  • Bir “Politika Yönetim Otoritesi” var

  • Sisteme dış sertifika otoritelerinden alınmış sertifikalar da dahil olabiliyor

  • Anahtar yönetimi ve süreçler Avrupa Birliği direktiflerinde tanımlananla benzerlik gösteriyor

 • Amerika

  • Federal düzeyde PKI işlevsel

  • Federal köprüsertifika otoritesi birlikte çalışılabilirliği sağlıyor.

 • Avustralya

  • Kamu nitelikli sertifika düzenleme ve denetleme otoritesi var ve lisans veriyor.

  • Bireyler ve kurumlar için farklı sertifika seviyeleri var • E-commerce Solutions: kullanılan Internet BankacılığıGlobal (B2B) e-commerce

  • ANZ eGate™ :Online finansal işlem sunucusuaynı zamanda

  • anzebiz.com™ : Internet üzerinden satınalma hizmeti,

  • E*TRADE™ : Australian Stock Exchange (ASX)’den online güvenli hisse alım satımı için bilgi ve araçlar


 • A kullanılan Internet Bankacılığıvustralya Federal Hizmetuygulamaları

  • Centrelink

  • AvustralyaSeçim Komisyonu

  • Sağlık Sigortası Kurumu

  • Gümrükler

  • Electronikİhaleler

  • İş ve İşçi Bulma

 • Şirketler için Australian Business Number – Digital Signature Certificate (ABN-DSC), şirket tescili ile birlikte e-imza sertifikası


 • Smart ID kullanılan Internet Bankacılığı

  KamudanVatandaşlara

  Kamudan

  Şirketlere ve Tedarikçilere

  Kamudan

  Kamu Çalışanlarına

  • 2006 sonuna kadar tüm vatandaşlara SmartID kart verilecek

  • Tüm bildirimlerde ve bilgi erişimlerinde bu kart kullanılacak

  Şirketlere özel ID kartlarıyla kamu ile yapılacak işlemlerde güvenlik

  E-vergi

  Şirket tescili ile eşgüdümlü

  • Kamu bilişim sistemlerine ve uygulamalarına erişim kontrolü

  • İş akışında elektronik imza

  • Güvenlik ve devam kontrolü


  Ödemeler kredi kartıyla veya bazı durumlarda doğrudan banka hesaplarından yapılıyor. Bir sonraki aşamada ödemelerle sayısal imza entegre edilecek.

  Kamuya ödemeler:

  • Vergi, ceza veya harç ödemeleri

  • Sayısal ürünlerin (bilgiye on-line erişim, on-line belge transferi) satın alınması

  • Basılı ürünlerin satın alınması (kamu yayınları)


  A banka hesaplarından yapılıyorvantajlar

  • Sayısal bilgi hizmetlerinin kolay sunumu

  • Ortak bir ara yüzle farklı servislere erişim

  • Kullanıcının elektronik kimlik doğrulamasıyla ona özel içerik

  • Operasyonelverimlilik

  PX-34

  024366331

  AR-223-CD


  • Tüm kamu ihalelerine merkezi erişim banka hesaplarından yapılıyor

  • Kamuya tedarikçi olabilmekle ilgili bilgiler

  • Tedarikçileri yeni ihalelerle ilgili bilgilendirmek için ileti uyarıları


  Estonya id card proje si
  Estonya banka hesaplarından yapılıyorID Card Projesi

  • Estonya vatandaşları ve oturma izni olan yabancılar için zorunlu kimlik kartı - ID card

  • Tüm ID card’lar birer akıllı kart ve üzerinde hem özel hem kamu uygulamalarında kullanılabilecek e-imza için gerekli gizli anahtar ve sertifika

  • Ocak 2002’den bugüne500 000 kart verilmiş(nüfus 1,4M)


  Rnek proje riverside county california
  Örnek Proje banka hesaplarından yapılıyorRiverside County California

  • Kullanıcı

   • Riverside County Hazine ve Tapu Kayıt Kurumları

  • Amaç

   • Faz I- Vergi beyannamelerinin elektronik kaydı

   • Faz II- Tapu Sicil değişikliklerinin elektronik kaydı

  • Durum

   • Faz I tamamlandı

   • Faz II hazırlık aşamasında


  Rnek proje riverside county california1
  Örnek Proje banka hesaplarından yapılıyorRiverside County California

  • ÖncekiSüreç- Belge Tabanlı

   • Beyannameler basılı form üzerinde hazırlanır

   • Kayıt merkezine posta ile veya elden ulaştırılır

   • Kayıt merkezi belgeleri tek tek

    • İnceler

    • Kaydeder

    • Arşivlemek için tarar

    • Arşivler endekslenir

   • Vergi memurları sistemde kayıtlı beyannamelere göre vergi tutarını oluşturur ve ödemeleri alır

  • Gerekli insan kaynağı – 10-15 tam zamanlı çalışan


  Örnek Proje banka hesaplarından yapılıyorRiverside County California

  • Elektronik Beyanneme Sistemi

   • Birey veya şirketlerin kamuya bildirimi elektronik ortamda ve elektronik imzalı olarak yapılmaya başlandı

   • Kamu iç sürecinde elektronik imzaya dayalı iş akışı sistemi

    • Belge içinde kontrol ve onay amaçlı ikinci, üçüncü imza

    • E-imza kullanılarak belge akışı ve elektronik arşivleme


  Rnek proje riverside county california2
  Örnek Proje banka hesaplarından yapılıyorRiverside County California

  Digital Signature

  Digitized Signature


  Rnek proje riverside county california3
  Örnek Proje banka hesaplarından yapılıyorRiverside County California

  • Performans(bir vergi dönemi için)

   • Toplam işlenen belge: 7312 electronic beyanname

   • Toplam iş günü: 14

   • Bir günde işlenen maksimum: 1240

   • Ortalama günlük işlenen: 522

  • Arşiv oluşturma alanından tasarruf: %85

  • Gerekli iş gücü- 3 kişi


  Sonu ve tavsiyeler
  Sonuç ve Tavsiyeler banka hesaplarından yapılıyor

  • Tüm süreci elektronik belge ve iş akış sistemine dahil edilebilecek uygulamalarda e-imza kullanımı.

  • Bir kişiye tek bir sertifika, çoklu kullanım

  • Kimlik doğrulama, gizlilik, bütünlük ve inkar edilememe faydalarından en az ikisinden yararlanma.

  • Salt kimlik doğrulama ve işlem güvenliği gerekliyse veya sınıflandırılmış gizliliği olan statik bilgilere erişim kontrolü için daha ucuz ve daha basit OTP kullanımı.

  • Mevzuatlar oluşturulup, yürürlüğe girene kadar acil güvenlik ihtiyaçları için OTP ile başlayıp PKA yapısına geçmek.

  • Kamuda tek tip uygulama

   • Sertifika ve anahtar çifti kullanıcıda (akıllı kart, token, yazılım tabanlı akıllı kart)

   • Sertifika ve anahtar çifti merkezde (HSM)


  ad