Nauczanie z pomoc technologii informacyjnej
Download
1 / 22

Nauczanie z pomoc? technologii informacyjnej - PowerPoint PPT Presentation


 • 127 Views
 • Uploaded on

Nauczanie z pomocą technologii informacyjnej. Ewa Kołczyk Instytut Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego. Plan wykładu. Program TI dla całej szkoły Powiązania programu TI z Podstawą programową Analiza stosowanego pakietu edukacyjnego Projektowanie zajęć

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Nauczanie z pomoc? technologii informacyjnej' - greta


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Nauczanie z pomoc technologii informacyjnej

Nauczanie z pomocą technologii informacyjnej

Ewa Kołczyk

Instytut Informatyki

Uniwersytetu Wrocławskiego


Plan wyk adu
Plan wykładu

 • Program TI dla całej szkoły

 • Powiązania programu TI z Podstawą programową

 • Analiza stosowanego pakietu edukacyjnego

 • Projektowanie zajęć

 • Webquest - praca metodą projektu

 • Puzzle grupowe

Ewa Kołczyk


Programy nauczania
Programy nauczania

Dla każdego etapu - trzy części - ilustrują one interdyscyplinarność oraz integralność podejścia:

 • Program TI dla całej szkoły

  Powiązania:

  Podstawy a Program TI

 • Program Informatyki

Ewa Kołczyk


Program ti dla ca ej szko y
Program TI dla całej szkoły

A.Posługiwanie się środkami, czyli urządzeniami TI

B. Wpływ TI na życie jednostki, najbliższego otoczenia i społeczeństwa

C. Stosowanie narzędzi TI, czyli wszelkiego rodzaju oprogramowania

D. Komunikowanie się, poszukiwanie i wykorzystywanie informacji

E. Rozwiązywanie problemów i podejmowanie decyzji

Ewa Kołczyk


Powi zania programu ti z podstaw programow
Powiązania programu TI z Podstawą programową

 • zapisy z różnych przedmiotów opatrzone literami A, B, C, D, E

 • programy nauczania w postaci drukowanej i na stronie WSiP

 • poradnik dla nauczycieli gimnazjum

Ewa Kołczyk


Analiza stosowanego pakietu edukacyjnego
Analiza stosowanego pakietu edukacyjnego

program nauczania

podręcznik

wykorzystanie TI

dodatkowe materiały

poradnik dla nauczyciela

Ewa Kołczyk


Projektowanie zaj
Projektowanie zajęć

 • pomocne materiały z książki

  Nauka z komputerem dla ucznia gimnazjum

 • wykorzystanie TI jako incydent w czasie lekcji - konieczna zmiana organizacji

 • jaki jest zysk z wykorzystania TI?

 • konieczność dodatkowej pracy podczas przygotowania zajęć

Ewa Kołczyk


Organizacja zaj z komputerami
Organizacja zajęć z komputerami

 • tylko nauczyciel, poza lekcją

 • nauczyciel i uczniowie poza lekcją

 • nauczyciel (i uczniowie) podczas lekcji

 • lekcja w pracowni komputerowej

Ewa Kołczyk


Przygotowanie zaj
Przygotowanie zajęć

 • wyszukanie i zgromadzenie informacji

 • opracowanie informacji (karty pracy, instrukcje, prezentacje)

 • zainstalowanie oprogramowania

 • przetestowanie działania sprzętu i oprogramowania

Ewa Kołczyk


Cechy nauki z komputerem
Cechy Nauki z komputerem

 • Wybrane tematy z podręczników

 • Praca z informacją – zadanie z PP

 • Wykorzystanie umiejętności nabytych na informatyce

 • Twórcze działania uczniów, praca nad zadaniami

 • Metoda projektu

Ewa Kołczyk


Czego nie ma w nauce z komputerem
Czego nie ma w Nauce z komputerem

 • wszystkich tematów – opracowanie pełne czeka na autorów przedmiotowych

 • oprogramowania edukacyjnego

 • rozszerzania umiejętności informatycznych

 • elektronicznego encyklopedyzmu

 • zastąpienia nauczyciela przez komputer

Ewa Kołczyk


Nauka z komputerem przyk ady
Nauka z komputerem przykłady

praca nad tekstem

 • notatki z pracy grupowej

 • opracowanie słowników, schematów, zestawień tabelarycznych

 • pisanie na brudno

 • formatowanie tekstu pobranego z Internetu

 • cytowanie z podaniem źródła

Ewa Kołczyk


Nauka z komputerem przyk ady1
Nauka z komputerem przykłady

praca nad tekstem

 • wykorzystanie korekty pisowni

 • statystyka tekstu

 • tekst z lukami - języki obce

 • systematyczne redagowanie tekstu - normy edytorskie

 • korzystanie z szablonów

Ewa Kołczyk


Arkusz kalkulacyjny

Nauka z komputerem przykłady

Arkusz kalkulacyjny

 • statystyka opisowa -

  dobór i interpretacja wykresów

 • dane pobrane z Internetu

 • rozwiązanie zadania matematycznego

 • modelowanie i symulacja

Ewa Kołczyk


Webquest praca metod projektu
WebQuestpraca metodą projektu

 • Metoda nauczania zorientowana na samodzielne zdobywanie wiedzy przez ucznia, w której głównym źródłem informacji jest sieć Internet

 • Instrukcja w sieci

 • Wyniki pracy ucznia w sieci

Ewa Kołczyk


Cechy metody webquest
Cechy metody WebQuest

 • Najczęściej grupowa forma pracy

 • Odgrywanie ról przez uczniów

 • Dotyczy jednego lub wielu przedmiotów

Ewa Kołczyk


Wskaz wki dla nauczycieli
Wskazówki dla nauczycieli

 • Zapoznaj się z zasobami internetowymi z Twojej dziedziny nauczania

 • Pogrupuj te zasoby w odpowiednie kategorie

 • Wybierz tematy z programu nauczania, które pasują do metody WebQuest i do których są materiały w sieci Internet

 • Starannie połącz ten rodzaj zajęć z innymi

Ewa Kołczyk


R d a
Źródła

 • Strona na temat metody WebQuest w języku angielskim http://webquest.sdsu.edu

 • Przykłady studenckich WebQuestów z informatyki i TI http://www.ii.uni.wroc.pl/~eko/webquest

 • Przykłady WebQuestów przygotowanych w ramach kursu on-line dla nauczycieli http://www.webquest.wombb.edu.pl/

Ewa Kołczyk


Metoda puzzli grupowych
Metoda puzzli grupowych

 • Etap I – Nauczyciel opracowuje materiał nauczania do pracy własnej uczniów i dzieli ich na tyle grup roboczych, ile jest wyodrębnionych tematów.

 • Etap II– Uczniowie opracowują materiał indywidualnie.

 • Etap III – W grupach roboczych odbywa sięrunda ekspertów.

 • Etap IV – W grupach roboczych uczniowie planują, jak przekazać zdobytą wiedzę swoim kolegom. Stosują wskazówki małej dydaktyki.

 • Etap V – W grupach prezentacyjnych odbywa sięrunda lekcji. Każdy uczeń prezentuje swój temat pozostałym kolegom z grupy.

Ewa Kołczyk


Ma a dydaktyka
Mała dydaktyka

 • dokonaj przeglądu materiału w trzech zdaniach;

 • określ co, powinni umieć/ wiedzieć słuchacze po tej lekcji (kieruj się podanymi celami);

 • korzystaj z rysunku, przykładu, odwołuj się do wyobraźni;

 • podsumuj w 2-3 zdaniach;

 • nie używaj zbędnych nowych i obcych słów, mów prosto;

 • zaplanuj sobie czas na pytania.

Ewa Kołczyk


Przyk ady temat w
Przykłady tematów

 • Porównanie algorytmów (porządkowania, kryptograficznych)

 • Reprezentacja danych nieliczbowych

 • Typy kwerend w programie Access

 • Sieci komputerowe

 • Grafika komputerowa

Ewa Kołczyk


Nauczanie z pomoc technologii informacyjnej

Dziękuję za uwagę

Ewa Kołczyk