Laick á prvá pomoc - PowerPoint PPT Presentation

laick prv pomoc n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Laick á prvá pomoc PowerPoint Presentation
Download Presentation
Laick á prvá pomoc

play fullscreen
1 / 107
Laick á prvá pomoc
517 Views
Download Presentation
hada
Download Presentation

Laick á prvá pomoc

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Laická prvá pomoc MUDr.Stanislava Pingorová Klinika úrazovej chirurgie LF UPJŠ

 2. Zlomeniny • Zatvorené • Otvorené Zhodnotenie stavu: • Deformity, opuch a modriny • Bolesť a ťažkosti pri pohybe poranenej časti • Skrátenie, zohnutie alebo skrútenie končatiny • Praskanie kostných úlomkov • Znaky šoku – zlomeninách panvy a stehna • Rana s prípadným vyčnievaním kostných úlomkov

 3. Zlomeniny • Zatvorená zlomenina – neporušená koža + Ciele • Zabrániť pohybu postihnutou končatinou • Zariadiť prevoz do nemocnice • Zlomenú časť počas prevozu pevne fixovať

 4. Zlomeniny • Imobilizácia • Pripevniť o zdravú stranu • Odvoz do nemocnice • Kontrola cirkulácie okolo obväzu • Nedovoľte poranenému jesť, piť a fajčiť –CA Mimoriadny stav • Poranená časť vybočená tak, že sa nedá imobilizovať • Opatrné natiahnutie svalov /trakcia/ v osi končatiny • Imobilizácia • Nepokračujte pri neznesiteľnej bolesti

 5. Zlomeniny • Otvorená zlomenina + Ciele • Zabrániť krvným stratám, pohybu a infekcii • Po imobilizácii prevoz do nemocnice • Ranu zľahka prekryť sterilnou gázou alebo čistou látkou • Netlačiť na trčiacu kosť • Znehybniť • V prípade potreby liečte šok

 6. Zlomeniny

 7. Zlomeniny Mimoriadny stav: • Vyčnievajúca kosť • Umiestniť vankúšik z čistej látky po bokoch kosti • Krycí vankúšik upevniť ovínadlovým obväzom

 8. Vykĺbenie • Kĺbne plochy čiastočne alebo úplne vysunuté z pôvodnej polohy Zhodnotenie stavu: • Pobolievanie alebo silná bolesť a problém pohybovať s poranenou končatinou • Opuch a modriny okolo kĺbu • Skrátenie, zohnutie alebo skrútenie poranenej oblasti

 9. Vykĺbenie + Ciele • Zabrániť pohybu postihnutej časti • Zariadiť prevoz do nemocnice s podporou vyklbeného kĺbu • Podoprieť postihnutú časť v polohe, kt. je pre postihnutého najvhodnejšia • Znehybniť poranenú časť /záves/ • Kontrola prekrvenie postihnutej oblasti každých 10min • V prípade potreby liečiť šok • Prevoz do nemocnice

 10. Natiahnutie a podvrtnutie • Poškodenie mäkkých okolokĺnych štruktúr Zhodnotenie stavu: • Bolesť a citlivosť • Ťažkosti pri pohybe poranenou časťou, hlavne v mieste kĺbu • Opuch a modrina poranenej časti

 11. Natiahnutie a podvrtnutie • P – pokoj pre zranenú časť • Ľ – ľad vo vrecku alebo studený obklad • S – stlačenie poranenia • Z – zdvihnutie poranenej časti + Ciele • Zmenšiť opuch a bolesť • V prípade potreby obráťiť sa na lekára

 12. Poranenie hlavy Porucha vedomia !!!

 13. Poranenie hlavy A B C systém • A airway • B breathing • C circulation • D dysfunction/disability • E exposure

 14. Poranenie hlavy A: Nekontrolované DC Záklon hlavy postihnutý v bezvedomí

 15. Poranenie hlavy A: záklon hlavy predsunutie sánky otvorenie úst Trojitý manéver

 16. Poranenie hlavy Odstránenie cudzieho telesa

 17. Poranenie hlavy • Pohyb vzduchu • Pohyby hrudníka B:

 18. Poranenie hlavy B: • resuscitácia

 19. Poranenie hlavy • C :cirkulácia Pulzy: • A. carotis • A. femoralis • A. radialis

 20. Poranenie hlavy C: resuscitácia

 21. Poranenie hlavy

 22. Poranenie hlavy • Stabilizovaná poloha • spontánne dýchanie!!!

 23. Poloha u postihnutých s poranením hlavy bez poruchy vedomia

 24. Poranenie hlavy • Úrazy hlavy môžu byť spojené s poškodením tkaniva mozgu, ciev v lebke alebo so zlomeninou lebky • Číra tekutina vytekajúca z nosa alebo ucha upozorní na vážnejšie poranenie • Myslieť na poranenie krčnej chrbtice Zhodnotenie stavu: Otras mozgu: • Krátke bezvedomie po údere do hlavy • Závraty alebo napínanie na zvracanie • Amnézia • Mierna bolesť celej hlavy

 25. Poranenie hlavy Pomliaždenie: • Zhoršujúca sa úroveň reakcií môže prejsť do bezvedomia • Údaj o nedávnom úraze hlavy • Intenzívna bolesť hlavy • Hlučné dýchanie, kt. sa spomaľuje • Pomalý, ale stále plný a silný pulz • Rôzna veľkosť zreničiek • Jednostranná slabosť • Horúčka • Zreteľné zmeny osobnosti alebo správania

 26. Poranenie hlavy Zlomenina lebky: • Rana alebo modrina na hlave • Mäkké miesto alebo preliačenina na lebke • Modriny okolo jedného alebo oboch očí • Výtok čírej tekutiny z ucha alebo nosa • Zakrvácanie v očnom bielku • Deformovaná alebo asymetrická hlava • Zhoršujúca sa úroveň reakcií až bezvedomie

 27. Poranenie hlavy

 28. Poranenie hlavy Poranenie skalpu

 29. Poranenie hlavy

 30. Poranenie hlavy

 31. Poranenie hlavy Otras mozgu: + Ciele: • Upokojiť postihnutú osobu • Vyhľadať lekársku pomoc, ak je to potrebné • Ak sa postihnutá osoba nezotavila úplne, alebo ak sa po úvodnom zlepšení zhoršuje úroveň reakcií /112/ • Odporučte jej v prípade neskorších bolestí hlavy, napínaní a zvracaní navštívila lekára

 32. Poranenie hlavy Pomliaždenie mozgu: • Zavážné poranenie • Niekedy vyžaduje operačný zákrok + Ciele: • Zariadiť okamžitý prevoz do nemocnice • V prípade bezvedomia uvolnite dýchacie cesty predsunutím sánky • Skontrolujte dýchanie • KPR

 33. Poranenie hlavy Zlomeniny lebky: + Ciele: • Udržiavať voľné dýchacie cesty • Zariadiť okamžitý prevoz do nemocnice • Pri vedomí, myslieť na poranenie krčnej chrbtice • Zastaviť krvácanie použitím tlaku okolo rany • Pri vytekaní čírej tekutiny z ucha, prikryť ucho sterilnou alebo čistou gázou • Sledovať známky života • Pri bezvedomí- viď vyššie

 34. Závažné zlomeniny tváre • Najčastejšie spôsobené tvrdým nárazom Zhodnotenie stavu: • Bolesť poranenej časti, pripostihnutí sánky ťažkosti s rozprávaním, žuvaním alebo hĺtaním • Sťažené dýchanie • Opuch a znetvorenie tváre • Modriny pod očami

 35. Závažné zlomeniny tváre + Ciele • Udržiavať voľné dýchacie cesty • Minimalizovať opuch a bolesť • Zariadiť okamžitý prevoz do nemocnice • Zavolajte záchrannú službu 112 • Osoba pri vedomí- vypľuť krv, zuby, protéza • Priložiť studený obklad –zmierneni opuchu a bolesti • Neobväzujte dolnú sánku, ak zvracia, alebo má problémy s dýchaním

 36. Závažné zlomeniny tváre • Ak je osoba v bezvedomí • Uvoľnite dýchacie cesty a skontrolujte dýchanie • Vonkajšia masáž srdca a dýchanie z úst do úst • Ak dýcha – stabilizovaná poloha na poranenú stranu, aby krv a telesné tekutiny mohli odtekať • Myslite na poranenie krčnej chrbtice

 37. Závažné zlomeniny tváre Zlomenina sánky

 38. Poranenie pleca • pri páde na plece, na vystretú hornú končatinu • Veľmi bolestivé Zhodnotenie stavu: • Bolesť a citlivosť, kt. sa zvýrazňuje pri pohybe • Opucha a deformita ramena • Požiadajte osobu, aby uvoľnila svaly, zmierni to bolesť + Ciele: • Znehybniť poranené plece a rameno • Prevoz do nemocnice

 39. Poranenie pleca • Priložte zranené rameno ku hrudníku • Mäkká podložka medzi rameno a šatku • Šatkový záves • Nepokušajte sa vsunúť vykĺbenú kosť do kĺbovej jamky • Nedovoľte jesť, piť ani fajčiť poranenému

 40. Poranenie pleca

 41. Poranenie pleca-trojrohá šatka

 42. Poranenie lakťa • Pádom na ruku • Pravidelne kontrolovať prekrvenie • Nikdy nevystierať a neohýbať lakeť na silu Zhodnotenie stavu: • Bolesť, zvýrazňujúca sa pri pohybe • Citlivosť • Opuch, modriny a deformity • Neschopnosť pohybu v lakti

 43. Poranenie lakťa + Ciele: • Znehybniť poranenú hornú končatinu • Zariadiť prevoz do nemocnice • Skontrolujte pulz na zápästí, ak ho nehmatáte, opatrne narovnávajte lakeť, až kým sa pulz neobjaví • Podoprite rameno v tejto polohe

 44. Poranenie rebier a hrudnej kosti • Zlomenina jedného alebo viacerých rebier • Penetračné poranenie • Vylomené rebrá sa úplne oddelia od hrudnej steny-“paradoxné dýchanie“ • Zlomeniny dolných rebier môžu poškodiť pečeň alebo slezinu

 45. Poranenie rebier a hrudnej kosti Zhodnotenie stavu: • Ostrá bolesť v mieste zlomeniny • Bolesť pri hlbokom nádychu • Plytké dýchanie • Cez otvorenú ranu može byť počuteľné nasávanie vzduchu do hrudnej dutiny • Príznaky vnútorného krvácania a známky šoku

 46. Poranenie rebier a hrudnej kosti + Ciele: • Podoprieť hrudnú stenu • Zariadiť prevoz do nemocnice • Na poranenej strane urobte záves ramena • Pri prenikajúcom poranení nakloňte osobu na postihnutú stranu, ranu prekryte fóliou z 3strán • Najpohodlnejšia poloha mierne naklonená na postihnutú stranu

 47. Poranenie rebier a hrudnej kosti

 48. Prenikajúce poranenie hrudníka • Vznik pneumothoraxu- vzduch v hrudníkovej dutine • Tenzný pneumothorax- narastajúci tlak na poranenej strane kompromituje zdravú stranu, pacient začína úsilne dýchať Zhodnotenie stavu: • Sťažené, bolestivé dýchanie, plytké, nepravidelné • Pocit ohrozenia života • Známky hypoxie- šedomodré sfarbenie kože/cyanóza/ • Praskanie pod kožou • Vybublávanie krvi z rany • Počas vdychovania počuť, ako sa nasáva vzduch do hrudníka • Na krku vystupujú žily

 49. Prenikajúce poranenie hrudníka + Ciele: • Zalepiť ranu a udržiavať dýchanie • Minimalizovať šok • Zariadiť okamžitý prevoz do nemocnice • Na ranu a jej okolie priložte obväz • Prelepte celofánom, kuchyn. fóliou z 3 strán • Cez štvrtú stranu uniká vzduch počas výdychu • Sledovať známky života • Bezvedomie- KPR

 50. Poranenia chrbtice • Možnosť poškodenia miechy Podozrenie na poranenie chrbtice: • Mechanizmus úrazu • Zmeny citlivosti a pohyblivosti • Ak pri nehode išlo o prudký náraz s prehnutím dopredu a vzápätí dozadu • Najzraniteľnejšie sú miesta v oblasti krku a dolnej časti chrbta