GfK Supermarktkengetallen - PowerPoint PPT Presentation

gfk supermarktkengetallen n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
GfK Supermarktkengetallen PowerPoint Presentation
Download Presentation
GfK Supermarktkengetallen

play fullscreen
1 / 14
GfK Supermarktkengetallen
143 Views
Download Presentation
greta
Download Presentation

GfK Supermarktkengetallen

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. ‘Wat is de omzet van de supermarkten op weekniveau?’ ‘Hoe ontwikkelt het aantal kassabonnen zich?’ ‘Hoe ontwikkelt zich de omzet per kassabon?’ Antwoord op deze vragen vindt u op: www.gfk.nl bij “GfK Publicaties” onder “Supermarktkengetallen” of gfk4me (Library/ GfK Publications) GfK Supermarktkengetallen

 2. Kwakkelend consumentenvertrouwen. Supermarktomzet groeit licht echter niet door meer omzet uit aanbiedingen. Meer verse groenten en minder vlees/kip in de aanbieding verkocht. • In mei 2011 is de supermarktomzet gestabiliseerd oftewel een 0% groei ten opzichte van mei vorig jaar. Dit wordt mede veroorzaakt door de verschoven Pinksteren (Pinksteren 2010 in mei en Pinksteren 2011 in juni) • Gecorrigeerd voor de verschoven Pinksterdagen bedraagt de groei van de supermarkten in de maand mei 2011 ca. 2% en ligt daarmee in lijn met de voorgaande maanden. • In de eerste 5 maanden van 2011 hebben de supermarkten een omzet van €12.52 miljard gerealiseerd, een stijging van 1.8% t.o.v. de vergelijkbare maanden vorig jaar. • Het blijft kwakkelen met het consumentenvertrouwen. Niveau ligt in juni (-11) op een vergelijkbaar niveau als de voorgaande maanden (mei -12, april -10). Na een opleving van het vertrouwen in de economie (februari/maart) is de consument nu duidelijk soberder gestemd.

 3. Kwakkelend consumentenvertrouwen. Supermarktomzet groeit licht echter niet door meer omzet uit aanbiedingen. Meer verse groenten en minder vlees/kip in de aanbieding verkocht. • Na jaren van groei neemt het promotieaandeel in de eerste 16 weken van 2011 ten opzichte van vergelijkbare periode niet toe (16.8 % – 17.1 %) • Absolute promotieomzet is in de eerste 16 weken nog wel licht gestegen (0.4%) • Sinds periode 9 2010 ligt het promoaandeel ongeveer gelijk met voorgaand jaar. Begin van het jaar (periode 1) en na de vakantie (periode 9) laat elk jaar een toename van het actiegeweld zien. Oorzaak is heroriëntatie van de consument na aanslag op het huishoudbudget (vakantie/feestdagen) • Bijna de helft van de wasmiddelen is in promotie verkocht. In vergelijking met vorig jaar wordt vlees en kip minder vaak in promotie verkocht en verse groenten juist meer. Ook wijn wordt beduidend vaker in promotie verkocht.

 4. GfK Kengetallen Supermarktomzet weekbasis 2010 - 2011 In de supermarktomzet is naast de huishoudelijke GfK omzet uit Consumerscan het belang van de niet huishoudelijke omzet ingeschat (zoals aankopen door bedrijven in supermarkten, persoonlijke aankopen). Opmerking: de schuingedrukte (blauwe) getallen betreffen voorlopige cijfers.

 5. Ontwikkeling in de tijdJaarbasis Historie Supermarktomzetten (€) * 31.7 +4.0% +3.4% +3.9% +6.2% +1.2% +0.2% * +5.4% Historie bedrag per kassabon (€) * € 21.91 +0.2% +2.7% +0.2% +4.3% +4.4% +1.0% * +0.3% * 2009 o.b.v. 53 weken

 6. GfK Supermarktkengetallen Maandbasis 2010-2011

 7. GfK SupermarktkengetallenOmzet per week (totaal assortiment) Groei ten opzichte van dezelfde week in 2010

 8. GfK Supermarkt kengetallen Aantal kassabonnen per week Groei ten opzichte van dezelfde week in 2010

 9. GfK Supermarkt kengetallen: Omzet per kassabon per week Groei ten opzichte van dezelfde week in 2010

 10. Het blijft kwakkelen met het consumentenvertrouwen. Niveau ligt in juni (-11) op een vergelijkbaar niveau als de voorgaande maanden (mei -12, april -10). Na een opleving van het vertrouwen in de economie (februari/maart) is de consument nu duidelijk soberder gestemd.

 11. Na jaren van groei neemt het promotieaandeel in de eerste 16 weken van 2011 ten opzichte van vergelijkbare periode niet toe (16.8 % – 17.1 %) * * Lees: van elke euro uitgegeven in de supermarkt is 16,8 % aan aanbiedingen uitgegeven (gecommuniceerd in krant/folder)

 12. Absolute promotieomzet is in de eerste 16 weken nog wel licht gestegen (0.4%) Supermarktomzet – promo en niet promo = 1.715mln = 1.722mln = 8.315mln = 8.529mln

 13. Sinds periode 9 2010 ligt het promoaandeel ongeveer gelijk met voorgaand jaar. Begin van het jaar (periode 1) en na de vakantie (periode 9) laat elk jaar een toename van het actiegeweld zien. Oorzaak is heroriëntatie van de consument na aanslag op het huishoudbudget (vakantie/feestdagen) Promotiedruk Supermarkten (totaal food) Basis: 4-wekelijkse perioden Promo GAP 2009: +32% +14% +31% +21% +20% +3% +1% +8% -4% +10% +23% +9% +18% * * P= periode van 4 weken; P1 is week 1 tm 4.

 14. Bijna de helft van de wasmiddelen is in promotie verkocht. In vergelijking met vorig jaar wordt vlees en kip minder vaak in promotie verkocht en verse groenten juist meer. Ook wijn wordt beduidend vaker in promotie verkocht.