Sb r publika n ch aktivit 1 lf uk a vfn v roce 2012
Download
1 / 22

- PowerPoint PPT Presentation


 • 129 Views
 • Uploaded on

sběr publikačních aktivit 1 . LF UK a VFN v roce 2012. Ústav vědeckých informací 1. LF UK a VFN únor 2012. Publikace za rok 2011. Termíny záznamy pro RIV do 28. 2. 2012 ostatní záznamy do 11. 3. 2012 Neúplné záznamy – opravte a uložte jako Aktivní. K čemu záznamy slouží.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - grant-good


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Sb r publika n ch aktivit 1 lf uk a vfn v roce 2012

sběr publikačních aktivit 1. LF UK a VFNv roce 2012

Ústav vědeckých informací 1. LF UK a VFN

únor 2012


Publikace za rok 2011
Publikaceza rok 2011

 • Termíny

  • záznamy pro RIV do 28. 2. 2012

  • ostatní záznamy do 11. 3. 2012

 • Neúplné záznamy – opravte a uložte jako Aktivní


K emu z znamy slou
K čemu záznamy slouží

 • Evidence publikačních aktivit pracovníků1. LF UK a VFN

 • Předání záznamů do databáze Univerzity Karlovy

 • Hodnocení pracovišť 1. LF UK a VFN

 • Výroční zpráva

 • Předání záznamů do RIV


Aplikace pro evidenci publika n ch aktivit
Aplikace pro evidenci publikačních aktivit

 • http://bibliografie.lf1.cuni.cz

 • pozor na duplicity (co už bylo vyplněno někým jiným, nevyplňujte)

 • to, co vyšlo předběžně online a tiskem teprve vyjde – NEZADÁVEJTE

 • využijte záznamy exportované z WoS (návod na stránkách ÚVI)


Auto i
Autoři

 • mohou být „domácí“ nebo „cizí“ – pro jejich přidání použijte příslušné tlačítko (domácí vyberte ze seznamu, cizí vyplňte ručně)

 • uvádějte všechny, a to v pořadí, v jakém jsou uvedeni v publikaci

 • !!!„domácí“ může být pouze ten, kdo má v publikaci uvedeno jako pracoviště 1. LF UK / VFN (jinak jej uveďte jako „CIZÍHO“)

 • i autoři z jiného pracoviště 1. LF UK / VFN mohou být „domácí“ – vyplňujte záznam vždy podle publikace!

 • GARANT – 1 z autorů určený tvůrčím kolektivem (korespondující autor, příjemce grantu…), zodpovídá za předání shodných údajů o výsledcích všemi předkladateli


Vyb rejte ze seznam v aplikaci
Vybírejte ze seznamů v aplikaci:

 • domácí autory

 • časopisy

  • narazíte-li na chybu nebo někdo / něco chybí, upozorněte nás

 • kódy projektů a výzkumných záměrů

  • máte-li kód, který nelze vyplnit z číselníku - napište jej do pole „Seznam projektů nesledovaných RIV“ a nad tímto polem zadejte ANO v poli „Projekty nesledované RIV“.


 • Z znamy pro riv
  Záznamy pro RIV

  Do RIV odevzdáme ty ze záznamů, u kterých uvedete „Ano“ v poli „Eportovat do národní databáze publikací RIV“

  • při zadávání záznamu toto pole vyplňte zodpovědně

  • co do RIV nepatří, poslat tam nesmíme

   • BODY v RIV => peníze

   • za nepravdivé nebo nevyhovující údaje =>SANKCE


  Co je riv
  Co je RIV?

  RIV = součást Informačního systému výzkumu a vývoje (www.isvav.cz)

  • Důležité součásti ISVaV:RIV– Rejstřík informací o výsledcíchCEZ – Centrální evidence výzkumných záměrůCEP - Centrální evidence projektů

  • Jak byly dříve odevzdané záznamy hodnoceny, najdete zde:www.isvav.cz/h11 - hodnocení 2006-2010www.isvav.cz/h10 - hodnocení 2005-2009www.isvav.cz/h09 - hodnocení 2004-2008


  Riv co m eme odevzdat 1 jak v sledky
  RIV – co můžeme odevzdat (1)Jaké výsledky?

  • původní výsledky výzkumu a vývoje

  • domácí autoři měli v době vzniku výsledku pracovněprávní vztah k 1. LF UK / VFN

  • tento pracovněprávní vztah se vztahovalkvýzkumu, na jehož základě výsledek vznikl

  • jde o již uplatněný výsledek


  Riv co m eme odevzdat 2 s jak m financov n m
  RIV – co můžeme odevzdat (2)S jakým financováním?

  • Výsledky dosažené při řešení výzkumných aktivit s poskytnutou podporou podle zákona č. 130/2002 Sb.

   • výzkumné záměry (CEZ) – uveďte kód výzkumného záměru z číselníku

   • projekty (CEP)– uveďte kód projektu z číselníku

   • institucionální podpora na rozvoj výzkumné organizace – uveďte ANO u tohoto typu financování

   • specifický výzkum na vysokých školách– uveďte ANO u tohoto typu financování a napište kód do pole „Seznam projektů nesledovaných RIV“


  Riv co m eme odevzdat 3 s jak m jin m financov n m
  RIV – co můžeme odevzdat (3)S jakým jiným financováním?

  • Výsledky dosažené při řešení výzkumných aktivit, na které nebyla poskytnuta podpora podle zákona č. 130/2002 Sb. – uveďte ANO u příslušného typu financování

   • operační programy (které nejsou v CEP)

   • rámcové programy EK (které nejsou v CEP)

   • jiné veřejné zdroje

   • neveřejné zdroje


  Riv ano kdy
  RIV „ANO“, když…

  ČLÁNEK:

  • prezentuje původní výsledky výzkumu

  • je zveřejněný ve vědeckém recenzovaném časopise s přiděleným ISSN

  • nikoli abstrakty, články informativního charakteru, ediční materiály…


  Riv ano kdy1
  RIV „ANO“, když…

  KNIHA:

  • prezentuje původní výsledky výzkumu

  • je neperiodická odborná publikace, recenzovaná, má souhrn v cizím jazyce

  • má ISBN a je registrovaná v Národní knihovně ČR

  • má minimálně 50 stran bez příloh

  • není to učebnice, sborník, překlad, dizertace…

  • jde o 1. vydání


  Riv ano kdy2
  RIV „ANO“, když…

  KAPITOLA:

  • stejné podmínky jako kniha

  • odevzdává se, když kniha má jen editora a každá kapitola má samostatného autora nebo autorský kolektiv

   • do RIV se nesmí poslat kniha jako celek a zároveň kapitoly z ní


  Riv ano kdy3
  RIV „ANO“, když…

  ČLÁNEK (STAŤ) VE SBORNÍKU:

  • prezentuje původní výsledky výzkumu

  • vyšel v recenzovaném sborníku s ISBN, vydaném u příležitosti konference, semináře

  • nikoli abstrakty!

   (v RIV budou hodnoceny jen ty články ve sbornících, které jsou indexovány ve WoS a mají minimálně 2 strany, ale poslat se tam mohou všechny, které splňují definici)


  Riv a dal typy dokument
  RIV a další typy dokumentů

  • Patenty (ne patentové přihlášky!)

  • Aplikované výsledky

  • Ostatní výsledky

  • blíže viz Druhy výsledků v IS VaVaI = http://www.vyzkum.cz/FrontClanek.aspx?idsekce=29415


  Riv dal podm nky pro z isk bod
  RIV – další podmínky pro zisk bodů

  • správné oborové zařazení (číselník RIV)

  • smysluplná anotace (64-2000 znaků, delší než název)

  • anglická klíčová slova oddělená středníky

  • pokud existují, musí být vyplněny tyto údaje: - odkaz na plný text- DOI- UT WOS


  Odkaz a doi nov po adovan daje
  Odkaz a DOI – nově požadované údaje

  • Do pole „Elektronická adresa (URL), na které je dokument dostupný”uveďte odkaz na plný text dokumentu, nejlépe pomocí DOI

  • DOI (Digital ObjectIdentifier) = jedinečný identifikátor elektronických dokumentů (naleznete jej např. v záznamu ve Web of Science nebo přímo v článku)

  • odkaz pomocí DOI „http://dx.doi.org/xxx“kde xxx= DOI

   Příklad:Článek má DOI: 10.3892/ijo_00000788URL adresa = http://dx.doi.org/10.3892/ijo_00000788


  Uk zka jak vyplnit odkaz a doi
  Ukázka, jak vyplnit odkaz a DOI

  Odkaz pomocí DOI

  DOI


  Ut wos
  UT WOS

  • dříve UT ISI

  • jedinečný identifikátor záznamu ve WoS

  • 15 čísel

  • ve Web of Science nyní jako Accession Number a naleznete jej přímo u záznamu  Kontakt a odkazy
  Kontakt a odkazy

  • Kontakt:jana.patockova2@lf1.cuni.cz

   22496 5618

  • Informace ke sběru:http://uvi.lf1.cuni.cz/publikacni-cinnost

  • Užitečné dokumenty: http://uvi.lf1.cuni.cz/pomucky-odkazy