XI. Ročník soutěže - PowerPoint PPT Presentation

clyde
xi ro n k sout e n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
XI. Ročník soutěže PowerPoint Presentation
Download Presentation
XI. Ročník soutěže

play fullscreen
1 / 77
Download Presentation
118 Views
Download Presentation

XI. Ročník soutěže

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. XI. Ročník soutěže prosince 2012

 2. vodovody – kanalizace projekce, realizace a provoz vodohospodářských zařízení

 3. Artesia spol.s.r.o. v roce 2011

 4. Firma ARTESIA, spol. s r.o. se sídlem v Ratíškovicích • byla založena v únoru 1992. • Hlavní činností jsou: • realizace vodohospodářských staveb • projekční práce v oboru vodohospodářských staveb • inženýrská činnost • provozování vodovodů a kanalizací

 5. Artesia spol.s.r.o. má zaveden systém řízení jakosti dle normy ČSN EN ISO 9001, životního prostředí dle normy ČSN EN ISO 14001a bezpečnosti práce dle ČSN EN ISO 18001. Odborná způsobilost je zajištěna autorizovanými inženýry v oboru vodohospodářských staveb. Od svého založení firma projektovala a realizovala řadu vodohospodářských staveb. Jedná se především o vodovody, kanalizace, čistírny odpadních vod, čerpací stanice, atd. Investory jsou převážně obecní a městské úřady a podniky vodovodů a kanalizací.


 6. výstavba výtlač. řadů ÚV Moravská Nová Ves

 7. výstavba kanalizace Radějov

 8. rekonstrukce VDJ Kuželov

 9. ATLANTA,a.s. v roce 2011

 10. Stavební a obchodní společnost ATLANTA byla založena zápisem do obchodního rejstříku 14.10.1991 jako společnost s ručením omezeným a k 30.6.1998 byla transformována na akciovou společnost se základním jměním 42 miliónů Kč. ATLANTA, a. s. má stabilní postavení na trhu a garantuje jak dokonalou profesionální úroveň a vysokou kvalitu odvedených prací, tak záruku za provedené dílo. Společnost sídlí ve Znojmě – Nový Šaldorf 162; ve firemním areálu je rovněž umístěna prodejna stavebnin. Firma disponuje kompletními prostředky těžké, střední i malé mechanizace k provádění zemních stavebních a bouracích prací, vlastní dopravní a těžební stroje včetně kontejnerové dopravy.

 11. Je od roku 2002 držitelem certifikátu kvality ČSN EN ISO:2001. • V roce 2006 byl zaveden a certifikován systém environmentálního managementu ve smyslu ČSN EN ISO 14001:2005 a systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve smyslu OHSAS 18001:1999. • Firmu ATLANTA, a. s. provází desítky zdárně realizovaných staveb z oblasti • občanské vybavenosti • bytové výstavby a výstavby rodinných domů • průmyslových objektů • rekonstrukcí a oprav

 12. Potvrzením vysoké kvality a profesionálního přístupu je skutečnost, že firma provádí zakázky na základě opakovaných poptávek pro řadu známých společností ze soukromého sektoru. Výstavba bytů a rodinných domů se realizuje rovněž developersky - od nákupu pozemků, zainvestování infrastruktury, po prodej bytů na klíč. ATLANTA, a. s. rovněž podporuje rozvoj sportu v regionu (fotbal, hokej, plavání…), jakož i neziskové sociální organizace (fond ohrožených dětí, oblastní charita…).

 13. výrobní hala - Znojmo Průmyslová

 14. rekonstrukce - Mikulov

 15. řadové domky - Znojmo, Vildomcova

 16. bss BÁŇSKÁ STAVEBNÍ SPOLEČNOST s.r.o.v roce 2011

 17. Působnost: Občanské stavby Průmyslové stavby Dopravní stavby Vodohospodářské stavby Rekonstrukce a revitalizace Projektová činnost ve výstavbě

 18. OC MICHAL Sokolov InterCora s.r.o. - 132 mil Kč

 19. Dopravní terminál Sokolov Karlovarský kraj – 63 mil. Kč

 20. Rekonstrukce chladících řadů Sokolovská uhelná - 48 mil Kč

 21. Cyklostezka Ohře Karlovarský kraj – 53 mil Kč

 22. Froněk, spol. s r.o. Zátiší 2488, 269 01 Rakovník

 23. Froněk, spol. s r.o. v roce 2011

 24. S firmou Froněk, spol. s r.o., Rakovník, se můžete setkávat ve stavebnictví již téměř 20. let. Od roku 1992 rozvíjí svojí podnikatelskou aktivitu především v oblasti realizace dopravních a inženýrských staveb. Počtem cca 120 zaměstnanců se řadí ke středním firmám. Společnost disponuje vlastním kamenolomem, obalovnou asfaltových směsí, silniční laboratoří, strojní a dopravní mechanizací a opravárenskou dílnou, a je tak při stavebních pracích značně nezávislá na dodávkách vstupního materiálu. Svoji činnost provádí v krajích: Středočeský, Plzeňský, Karlovarský, Ústecký a Hlavní město Praha. Akční rádius je cca 100 km od Rakovníka.

 25. . • Obalovna asfaltových směsí v provozně Brant má instalovanou moderní technologickou linku TBA 160-240UC od firmy Benninghoven s výkonem 160 t/hod. Od roku 2009 firma využívá komplet paralelního sušícího bubnu na asfaltový recyklát. Tento umožňuje vyšší využití R-materiálu ve výrobě a to díky jeho přidávání za tepla (cca 130oC) při zachování stejné kvality hotové směsi. • Společnost má je zavedený a certifikovaný integrovaný systém řízení pro oblasti: • kvality dle ČSN EN ISO 9001:2009 • environmentálního managementu dle ČSN EN ISO 14001 :2005 • managementu BOZP dle OHSAS 18001:2008 • výroby asfaltových směsí dle ČSN EN 13108-21 • výroby kameniva dle ČSN EN 13242 a ČSN EN 13043 • správné činnosti laboratoře.

 26. Mezi klíčové zákazníky společnosti se v její historii řadí: • Středočeský kraj, • Město Rakovník, • Ředitelství silnic a dálnic ČR, • Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, • Metrostav a.s., • Energie – stavební a báňská a.s., • Procter & Gamble Rakona, s.r.o., • Poláček Farma Hole s.r.o. a další. • Ocenění MID TOP pro střední firmy působící v oblasti stavebnictví získala firma již v r. 2003, 2006 a v r. 2009.

 27. II/229 Rakovník - Zavidov, rekonstrukce silnice

 28. Cyklostezka Rakovník – Olešná s propojením Olešná - Kneževes Jeremiášova 3, Praha 13

 29. KERS s.r.o. v roce 2011

 30. V souladu s názvem společnosti KERS: K– kvalitně E– ekonomicky R – rychle S– spolehlivě pomáháme investorům realizovat jejich představy v souladu s šetrným environmentálním přístupem. Základ zkušeného týmu našich odborníků je již od začátku fungování společnosti stabilní. Geodetická skupina zajišťuje měřické služby a speciální geodetické práce nejen u nás, ale i zahraničí. Díky kvalitně prováděné práci zaujímáme dlouhodobě stabilní pozici na českém trhu a i zahraniční partneři rádi využívají našich služeb

 31. Stavební činnosti 20-ti letá historie společnosti KERS je především úzce spojena s výstavbou a modernizací lyžařských areálů v České republice i na Slovensku. Ke konci roku 2011 jsme se podíleli na realizaci celkem 43 lanových drah a 25 lyžařských vleků. Kromě této hlavní činnosti provádíme i výstavbu rodinných či bytových domů a to jak dodavatelským, tak i developerským způsobem.

 32. Geodetické činnosti • V geodetické sekci pracují odborníci s dlouholetými zkušenostmi, kteří disponují moderními geodetickými přístroji a využívají pokrokové zeměměřické metody. • Kromě prací souvisejících s výstavbou a katastrem nemovitostí poskytuje geodetická složka i speciální práce: • sledování posunů a přetvoření objektů • zatěžovací zkoušky mostů • kontroly jeřábových drah

 33. Výběr realizovaných staveb občanské vybavenosti

 34. komplexní stavební dodávkyvzduchotechnika l elektroinstalace vzduchotechnika l elektroinstalace

 35. MORYS s.r.o. v roce 2011

 36. MORYS s.r.o působí na trhu od roku 1991 • Nosný program společnosti tvoří: • komplexní stavební dodávky bytové, občanské i průmyslové výstavby • dodávky, montáž, údržba a servis vzduchotechnických zařízení, systémů ochlazování budov a elektroinstalací • vypracování projektové dokumentace • vlastní výroba komponentů pro vzduchotechniku • V roce 2010 a 2012 firma rozšířila svoji činnost o prodej zboží: • v roce 2010 založila divizi prodeje komponentů vzduchotechniky • v roce 2012 založila divizi prodeje barev

 37. Firma MORYS s.r.o. sídlí v Ostravě, aktivity v oblasti Čech zajišťuje pobočka v Praze • v průmyslovém areálu Paskov realizujeme vlastní výrobu komponentů VZT • v současnosti firma zaměstnává více než 70 zaměstnanců, průměrný roční obrat činí 300 milionů Kč. Pobočka Praha Sídlo vedení společnosti Divize prodeje PRAHA OSTRAVA Výrobní závod Paskov PASKOV strana 41

 38. vedení společnosti vyhlásilo Politiku IMS, která zahrnuje celkové cíle systému managementu jakosti dle ČSN EN ISO 9001:2009, environmentálního systému managementu dle ČSN EN ISO 14001:2005 a systému řízení BOZP dle ČSN OH SAS 18001:2008. strana 42

 39. kino Radost v Havířově Fakultní nemocnice Ostrava – dětské oddělení divadlo Petra Bezruče v Ostravě

 40. městská sportovní hala v Havířově kulturní dům Střelnice v Českém Těšíně

 41. Rodinná společnost ze Zlína

 42. Navláčil stavební firma, s.r.o. v roce 2011

 43. Jsme na trhu od roku 1996 Za předpoklad dobré spolupráce považujeme kvalitní obchodní vztah Slogan „…stavíme na referencích“ se stále snažíme naplňovat Jméno naší rodiny v názvu firmy je veřejným závazkem, kterého se nebojíme Specializujeme se na průmyslovou výstavbu

 44. Výrobní objekt a školicí středisko firmy KASKO