Uspostava sustava brzog uzbunjivanja u republici hrvatskoj
Download
1 / 30

USPOSTAVA SUSTAVA BRZOG UZBUNJIVANJA U REPUBLICI HRVATSKOJ - PowerPoint PPT Presentation


 • 135 Views
 • Uploaded on

USPOSTAVA SUSTAVA BRZOG UZBUNJIVANJA U REPUBLICI HRVATSKOJ. MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA UPRAVA ZA SIGURNOST I KAKVOĆU HRANE Domagoj Bojko, dr.vet.med. Voditelj odsjeka za upravljanje krizom, uspostavu RASFF i komunikaciju sa potrošačima.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'USPOSTAVA SUSTAVA BRZOG UZBUNJIVANJA U REPUBLICI HRVATSKOJ' - graham


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Uspostava sustava brzog uzbunjivanja u republici hrvatskoj

USPOSTAVA SUSTAVA BRZOG UZBUNJIVANJA U REPUBLICI HRVATSKOJ

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA

UPRAVA ZA SIGURNOST I KAKVOĆU HRANE

Domagoj Bojko, dr.vet.med.

Voditelj odsjeka za upravljanje krizom, uspostavu RASFF i komunikaciju sa potrošačima

TAIEX – Workshop on Incident management - RASFF, traceability, withdrawal and recall procedures

Zagreb, 6. lipnja 2011.


Hr rasff
HR RASFF

 • Zakon o hrani (NN br. 46/07, 55/11)

 • Pravilnik o sustavu brzog uzbunjivanja za hranu i hranu za životinje (NN br. 134/09)


Obveza prema eu
OBVEZA PREMA EU

 • Hrvatska strategija za prijenos i provedbu pravne stečevine Europske unije u Poglavlju 12. Sigurnost hrane, veterinarstvo i fitosanitarna politika u nacionalno zakonodavstvo


Hr rasff svrha
HR RASFF – SVRHA

Obavještavanje o izravnom ili neizravnom riziku za zdravlje ljudi i/ili životinja, koji zahtjeva postupanje NKT, KT i/ili drugih odgovornih tijela i SPH

 • osigurava kontinuiranu komunikaciju između tijela i institucija uključenih u sustav

 • osigurava brzi protok informacija i dostavu podataka unutar sustava službenih kontrola

 • brzo i učinkovito poduzimanje potrebnih kontrolnih aktivnosti i/ili mjera

 • učinkovit alat za utvrđivanje prioriteta temeljenih na riziku, kriterija za kategorizaciju rizika i učinkovitih kontrolnih procedura


Organizacija hr rasff 1
ORGANIZACIJA HR RASFF (1)

 • Sustavom upravlja i koordinira nacionalna kontakt točka (NKT)

 • Tijela i institucije u sustavu, u isti se uključuju putem svojih kontakt točki (KT)

 • HR RASFF se putem NKT uključuje u EU RASFF


Organizacija hr rasff 2
ORGANIZACIJA HR RASFF (2)

NKT – Uprava za sigurnost i kakvoću hrane MPRRR (NKT USKH)

Kontakt točke (KT) u sustavu:

KT Uprava za sanitarnu inspekciju MZSS (KT USI)

KT Uprava za veterinarske inspekcije MPRRR (KT UVI)

KT Uprava poljoprivredne i fitosanitarne inspekcije MPRRR (KT UPFI)

KT Državni inspektorat (KT DI)

KT Hrvatska agencija za hranu (KT HAH)

KT Hrvatski zavod za javno zdravstvo (KT HZJZ)

KT Hrvatski veterinarski institut (KT HVI)


Izvori obavijesti
IZVORI OBAVIJESTI

O incidentu ili potencijalnom incidentu NKT USKH mora biti obaviještena od strane:

SPH odnosno hranom za životinje

tijela nadležnih za provođenje službenih kontrola i kontrolnih tijela (USI,..)

HAH

O incidentu ili potencijalnom incidentu NKT USKH može biti obaviještena od strane:

nadležnih tijela u drugim državama

udruga potrošača

drugih

INFOSAN

TRACES

RAPEX


Slu bene obavijesti u hr rasff
SLUŽBENE OBAVIJESTI U HR RASFF

„HITNA OBAVIJEST“

obavijest koja se odnosi na hranu odnosno hranu za životinje

koja predstavlja izravni ili neizravni rizik za zdravlje ljudi a koja se nalazi na tržištu ili bi se mogla nalaziti na tržištu te je potrebno hitno poduzimanje kontrolnih aktivnosti i/ili mjera

„OBAVIJEST ZA INFORMACIJU“

obavijest koja sadrži bilo koju informaciju vezano za zdravstvenu ispravnost hrane odnosno hrane za životinje za koju se smatra da bi bila od interesa za tijela i institucije u HR RASFF sustavu, ali kojom se ne zahtijeva poduzimanje kontrolnih aktivnosti i/ili mjera


Uspostava sustava brzog uzbunjivanja u republici hrvatskoj

„Obavijest o incidentu ili potencijalnom incidentu“

Dostava obavijesti

NKT USKH:

- obrada obavijesti

KT HAH:

- inicijalna procjena rizika

 • NKT USKH:

 • - procjena incidenta

 • procjena potrebe poduzimanjakontrolnih aktivnosti i/ili mjera

NKT USKH:

- odluka o vrsti službene obavijesti

- izdavanje službene obavijesti:

1. „Hitna obavijest“, ili

2. „Obavijest za informaciju“

„Obavijest za EU RASFF“

EU RASFF

 • prikupljanje podataka

 • poduzimanje kontrolnih aktivnosti i/ili mjera

 • kontinuirana procjena incidenta

„Obavijest za informaciju“

„Hitna obavijest“

„Dodatne obavijesti“

Odgovorna/e KT


Uspostava sustava brzog uzbunjivanja u republici hrvatskoj

Službena obavijest -

hrana ili hrana za životinje je podrijetlom iz države članice EU ili postoji mogućnost da se nalazi na tržištu EU

NKT USKH

HR RASFF

„Obavijest za EU RASFF“

„Dodatna obavijest (follow-up)“

„RASFF obavijest“

EU RASFF - Europska Komisija


Implementacija problemi hr rasff
IMPLEMENTACIJA – PROBLEMI HR RASFF

 • Nedostatna informatička opremei veza

 • Nedostatneedukacije

 • Nedovoljan broj educiranih osoba ovlaštenih zaprovođenje službenih kontrola (veterinarskih i sanitarnih inspektora)

 • Nedostatnarazrađenost protoka informacijaod strane KT koje su nadležne za provođenje službenih kontrola (KT UVI, KT UPFI, KT USI, KT DI)

 • Izostanak, ili “kašnjenje” povratnih informacija

  (o provedenim mjerama i sl.) od strane pojedinih KT, odnosno od osoba ovlaštenih za provođenje službenih kontrola


Implementacija problemi eu rasff
IMPLEMENTACIJA – PROBLEMI EU RASFF

Selektivan pristup informacijama prema

EU RASFF

 • Putem portala RASFF window – vidljive samo obavijesti povezane s Republikom Hrvatskom

  • Nedostaje realna slika za pojedine incidente

   (nedostatak nekih informacija vezano uz pojedine incidente)

  • Komunikacija se ne odvija u realnom vremenu

   (kašnjenje informacija)


Kako poslati obavijest u hr rasff
KAKO POSLATI OBAVIJEST U HR RASFF!?

Obavijest se šalje nadležnoj KT ili NKT, e-mailom

(u slučaju nemogućnosti – faxom ili telefonski uz naknadno slanje ispravno popunjenog obrasca)

Vodič za ispunjavanje obrazaca u sustavu brzog uzbunjivanja za hranu i hranu za životinje na nacionalnoj razini

web stranice MPRRR (http://www.mps.hr/default.aspx?id=7519) moguće preuzeti obrazac u elektronskoj formi (“Obavijest o incidentu ili potencijalnom incidentu”; “Dodatna obavijest”)

Uspostava sustava brzog uzbunjivanja u republici hrvatskoj

VODIČ ZA ISPUNJAVANJE OBRAZACA U SUSTAVU BRZOG UZBUNJIVANJA ZA HRANU I HRANU ZA ŽIVOTINJE NA NACIONALNOJ RAZINI

(HR RASFF SUSTAV)


Smjernice za kt
SMJERNICE ZA KT ZA HRANU I HRANU ZA ŽIVOTINJE NA NACIONALNOJ RAZINI

 • Sve KT osiguravaju i imenuju kontakt osobu/e te njihova imenovanja i kontakt podatke dostavljaju NKT

  (broj telefona, mobilnog telefona, telefaksa i e-mail adresa)

 • Sve KT osiguravaju stalnu dostupnost barem jedne imenovane kontakt osobe tijekom radnog vremena

 • Sve KT osiguravaju primjerenu opremljenost za brzo i pouzdano primanje i slanje informacija i obavijesti i stalni kontakt s NKT

 • Sve KT se pridržavaju propisanog postupka i načina komuniciranja u HR RASFF sustavu

 • Način prosljeđivanja informacija i komunikacije u okviru pojedinih KT definiraju pojedine KT u dogovoru s NKT


Prijenos obavijesti putem hr rasff sustava
PRIJENOS OBAVIJESTI PUTEM HR RASFF SUSTAVA ZA HRANU I HRANU ZA ŽIVOTINJE NA NACIONALNOJ RAZINI

 • prije svakog prijenosa provjeriti točnost i potpunost podataka kao i popratne dokumentacije

 • definirani postupci i kontrolni mehanizmi koji će osigurati slanje točne i potpune obavijesti

 • obavijesti obraditi i poslati bez nepotrebnog odgađanja

 • imati sustav koji je u mogućnosti potvrditi primitak obavijesti ili neuspjeh slanja

 • u slučaju slanja popratnih dokumenata osigurati da isti budu čitljivi, te ukoliko je moguće poslani kao PDF datoteke(Datoteke ne smiju biti zaštićene od kopiranja i/ili ispisa)

 • kada količina podataka u jednoj e-mail poruci premašuje 3 MB - obavijest poslati u više e-mail poruka

 • u slučaju nemogućnosti slanja putem e-mail poruke - poslati faxom, a ukoliko to nije moguće – telefonski (Pisana obavijest mora biti dostavljena naknadno)


Aktivnosti unapre enja implementacije hr rasff sustava
AKTIVNOSTI UNAPREĐENJA IMPLEMENTACIJE HR RASFF SUSTAVA ZA HRANU I HRANU ZA ŽIVOTINJE NA NACIONALNOJ RAZINI

U tijeku:

 • Razvoj „ICT solution for CRO RASFF”

 • Izrada Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o sustavu brzog uzbunjivanja za hranu i hranu za životinje

 • Razvoj protoka informacija od strane KT UVI i KT USI

 • Izrada procedura

 • Nabava informatičke opreme

  Planirane:

 • Edukacija osoba koje provode službene kontrole (KT UVI, KT UPFI, KT USI i KT DI inspektora)


Uspostava sustava brzog uzbunjivanja u republici hrvatskoj

PODACI IZ HR RASFF ZA HRANU I HRANU ZA ŽIVOTINJE NA NACIONALNOJ RAZINI


Broj obra enih obavijesti od po etka implementacije sustava
BROJ OBRAĐENIH OBAVIJESTI OD ZA HRANU I HRANU ZA ŽIVOTINJE NA NACIONALNOJ RAZINI POČETKA IMPLEMENTACIJE SUSTAVA


Odnos obra enih obavijesti iz hr rasff i eu rasff
ODNOS OBRAĐENIH OBAVIJESTI IZ HR RASFF I EU RASFF ZA HRANU I HRANU ZA ŽIVOTINJE NA NACIONALNOJ RAZINI


Udio obavijesti upu enih prema pojedinim kt
UDIO OBAVIJESTI UPUĆENIH PREMA POJEDINIM KT ZA HRANU I HRANU ZA ŽIVOTINJE NA NACIONALNOJ RAZINI


Hvala na pozornosti
HVALA NA POZORNOSTI ZA HRANU I HRANU ZA ŽIVOTINJE NA NACIONALNOJ RAZINI

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA

Uprava za sigurnost i kakvoću hrane

Ulica grada Vukovara 78, Zagreb

Tel. 01/ 610 6692; 01/ 610 6029

Fax. 01/6106 189

E-mail: rasff-croatia@mps.hr

www.mps.hr