slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Položaj žena u Republici Hrvatskoj PowerPoint Presentation
Download Presentation
Položaj žena u Republici Hrvatskoj

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 43
Download Presentation

Položaj žena u Republici Hrvatskoj - PowerPoint PPT Presentation

tommy
165 Views
Download Presentation

Položaj žena u Republici Hrvatskoj

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Položaj žena u Republici Hrvatskoj

 2. Međunarodni dan žena • kraj 19. i početak 20.stoljeća • neprikladni uvjeti rada • sufražetkinje • 1903. - Ženska sindikalna • nacionalna liga • veljača 1908. - prvi Dan žena

 3. Međunarodni dan žena • 1910. - druga Konfederacija socijalističkih žena u Kopenhagenu Dan žena u spomen na 8.3.1908. - slogan "kruh i ruže"

 4. Međunarodni dan žena • međunarodna organizacija rada- slogan "sve žene su radnice" – dvostruka uloga žene: žena-radnica i žena-majka • politička volja – glavna prepreka jačanja položaja žena

 5. Položaj žena u RH • Nacionalna politika vlade RH za promicanje jednakosti • jednakost zakonitih prava • Žene – preko 51% hrvatske populacije, preko 45% radnika - medicina, biotehničke znanosti 80% žena - preko 50% sutkinja - 45% u pravosudnim tijelima Državnog odvjetništva

 6. Položaj žena u RH • politički položaj • relativna izjednačenost u obrazovanju • općenito opadanje stanja zdravstva

 7. Položaj žena u RH • Žene na selu – 45% ženske populacije i preko 51% ukupnog seoskog stanovništva - nisko obrazovanje (samo 2,6% žena je završilo višu školu ili fakultet) - tradicijsko shvaćanje uloge žene - izolacija (izdvojenost žene iz društvenog i političkog života sela) • 15.10. - Dan žena na selu

 8. Položaj žena u RH • hrvatska poljoprivreda – visok udio žena u radnoj snazi - 1991. - 53,5% žena u poljoprivrednom stanovništvu, udio ženske radne snage u aktivnom poljoprivrednom stanovništvu 43,7%

 9. Društveni položaj žene u RH • 1992. - Peking- Četvrta svjetska konferencija o ženama – donesena Platforma djelovanja

 10. Društveni položaj žene u RH Situacija u Hrvatskoj 1991. godine • žene čine 51,5% stanovništva RH • 40% od ukupno radno aktivnog stanovništva • Parlament 1992.-1996.- 5,4% zastupničkih mjesta • prvi saziv Sabora 1990.-1992. - samo 4,7% žena • Zastupnički dom 1996.-2000- 7,7% mjesta • minimalna zastupljenost u Vladi RH i predstavničkim tijelima

 11. Što treba učiniti da bi žene stvarno bile birane u Hrvatskom državnom saboru? • uređenje izbornoga sustava • uključenje žena u rad stranke i osiguranje prostora unutar svojih struktura • sustav ženskih kvota na kandidacijske liste za Parlament te tijela lokalne samouprave • programi pozitivne akcije s ciljem povećanja postotka udjela žena na rukovodećim pozicijama • podrška ženskim nevladinim udrugama

 12. Kako zainteresirati žene da budu aktivne u političkom i javnom životu? • socijalna politika • obrazovanje • javna edukacija • promijeniti svijest ljudi • nastupi na televiziji

 13. Zašto hrvatska žena ne sudjeluje u društvenom životu naše zemlje onoliko koliko zakoni dopuštaju? • upućivanje žena na bavljenje samo tzv. ženskim pitanjima (pitanje pobačaja, nasilje u obitelji) • promjena društvene "klime" • žene kao promicateljice moralnih, etičkih i svih drugih vrijednosti

 14. O ženama u povijesti • Hrvate je na putu u sadašnju postojbinu predvodilo petero braće i dvije sestre • na popisu hrvatskih hodočasnika uz hrvatskog kneza Trpimira spominje se i nepoznata žena Marija • kneza Branimira je na njegovom hodočasničkom putu pratila njegova žena Maruša

 15. O ženama u povijesti • Kraljica Jelena –majka kralja Stjepana Držislava i supruga kralja Krešimira II. - na području srednjovjekovnog Solina je dala izgraditi dvije crkve • Hrvatska kraljica Jelena, supruga kralja Dmitra Zvonimira

 16. O ženama u povijesti • Elizabeta Kotromanić – pozlaćeni sarkofag sv. Šimuna u Zadru

 17. O ženama u povijesti • Mila Gojsalić – 1648. - zapalila tursku barutanu • Cvijeta Zuzorić – okupljala hrvatske i talijanske književnike i pjesnike • Katarina Zrinski – simbol hrvatskih stradanja i patnji - njezin molitvenik Putni tovaruš - kulturno-prosvjetni i politički rad

 18. O ženama u povijesti • Jelena Zrinski – politički poslovi, branila utvrdu Munkač pod carskom opsadom • Tereza Patačić – društvo "vinskih doktorah pinte" • Katarina Patačić – pjesme na hrvatskom jeziku i kajkavskom narječju

 19. O ženama u povijesti • dobrovoljna suradnja grofice Sidonije Erdody za nastanak Narodnog kazališta i prve hrvatske opere "Ljubav i zloba" • sredina 19.st – ženska učiteljska škola u Zagrebu • Kornelija Kukuljević – utemeljenje Društva crvenog križa

 20. O ženama u povijesti • 1873. "Prvo zagrebačko radničko društvo" – Gabrijela Pejačević – kuma službene zastave • Dora Pejačević – glazbena umjetnica

 21. O ženama u povijesti • Marija Jurić Zagorka – uređivala Obzor i Ženski list, prvi hrvatski časopis za žene, napisala mnogobrojne romane i drame

 22. O ženama u povijesti • Predsjednica hrvatske Vlade - Jadranka Kosor – 6 .srpanj 2009.

 23. Obiteljsko – pravna zaštita žena u RH • Opći austrijski građanski zakonik • Ustav RH članak 14. st. 1.

 24. Obiteljsko – pravna zaštita žena u RH • postupak rastave braka (stambeno pitanje, zajednička maloljetna ili posvojena djeca ili djeca o kojoj roditelji skrbe nakon punoljetnosti) • primjena pravnih posljedica rastave • postupak utvrđivanja podrijetla djeteta • obiteljskopravne odredbe sankcioniranja nasilja u obitelji

 25. Primjena pravne zaštite žena u praksi • ako tešku tjelesnu ozljedu nanese muž ženi, sin majci ili žena mužu, država ne goni prema službenoj dužnosti nego tek prema prijedlogu • Kazneni zakon, članak 188. stavak 5. - silovanje u braku • uzdržavanje – alimentacija ne može biti veća od 50% prihoda • dokazivanje očinstva

 26. Žena i zdravlje • pokazatelji zdravstvenog stanja populacije • načela zdravstvene zaštite • depopulacija – 18 županija Natalitet u Hrvatskoj od 1950.- 1998.

 27. Stopa prirodnog priraštaja u Hrvatskoj Neto stopa reprodukcijskog ženskog stanovništva u RH

 28. Žena i zdravlje • očekivano trajanje života žena je 77 godina, a muškaraca 69 • smanjenje udjela mladih s 27% u 1953. na 13% u 1991. • perinatalni mortalitet 8,9 za 1998. - 4 žene su umrle u trudnoći ili pri porodu na 10000 stanovnika • zbog depopulacije – oko 2050. jedva 3 milijuna stanovnika – potrebno provesti populacijsku politiku države

 29. Zbrinjavanje adolescentnih trudnoća • Dom za djecu "Josipovac" Zagreb – Materinski odjel • čl.69. Zakon o socijalnoj skrbi

 30. Struktura maloljetnih štićenica prema obrazovanju Dužina boravka maloljetnih štičenica

 31. Mitovi i činjenice o nasilju nad ženama u RH • najčešće žrtve zlostavljanja u obitelji su žene, djeca i starije osobe • širok raspon ugrožavajućih ponašanja koje jedan član ili više njih koristi kako bi uspostavio moć nad drugim članovima obitelji • posljedice izloženosti nasilju • međugeneracijski prijenos nasilja • podrška i pomoć žrtvama nasilja

 32. Autonomna ženska kuća Zagreb • feminističko sklonište u Hrvatskoj za žene koje su preživjele muško nasilje • osnovana je 1990. • uloga udruga u profiliranju problema i aktivnosti žena u RH – oko 17000 registriranih udruga na svim razinama od lokalne do nacionalne Obiteljsko savjetovalište u Zadru- plavi telefon "Slamka"

 33. "Mit o ljepoti" • Naomi Wolf – "Mit ljepote: kako se predodžbe o ljepoti koriste protiv žena" • kritika plastičnoj kirurgiji • Plastično-kirurgijski poremećaj – mistični "poremećaj" ili "odstupanje" od mita ljepote • Porast psihosomatskih bolesti: anoreksije i bulimije

 34. Žene s invaliditetom koje pomiču granice športa • Paraolimpijske igre u Atlanti – 1996.- 24 % ženskih predstavnica u ukupnom broju športaša • Hrvatska reprezentacija – 60% športašica i 30% stručnog osoblja ženskog spola • Zakon o športu – do 1997. nije predviđao da športaši s invaliditetom mogu imati status vrhunskih športaša

 35. Žene s invaliditetom koje pomiču granice športa • Milka Milinković – prva paraolimpijska zlatna medalja za Hrvatsku u bacanju koplja – Barcelona 1992.

 36. Žene s invaliditetom koje pomiču granice športa • Antonija Balek, bacačica kugle i koplja– Paraolimpijske igre u Pekingu – dva zlata

 37. Žene s invaliditetom koje pomiču granice športa • atletičarke Jelena Vuković i Mirjana Ružnjak

 38. Žene s invaliditetom koje pomiču granice športa • plivačica Ana Sršen

 39. Uspješne hrvatske sportašice • Janica Kostelić – 4 olimpijske zlatne medalje i dvije srebrne - skijanje

 40. Uspješne hrvatske sportašice • Blanka Vlašić – svjetska prvakinja u skoku u vis

 41. "...To je duša čovječanstva, to je zalog njegove budućnosti, to je – žena! Sada je djevojkom, da zanosi; bit će dragom, da oplemenjuje; suprugom, da tješi; majkom, da uzgaja; staricom, da savjetuje. Želiš li koristiti čovječanstvu, oplemeni mu - ženu!" (S.S.Kranjčević, Iza spuštenih trepavica, "Žena")

 42. Literatura • Zbornik radova: "Položaj žena u RH" • Ruth Tudor: "Proučavanje ženske povijesti 20. stoljeća" • Naomi Wolf: "Mit ljepote: kako se prikazi ljepote koriste protiv žena"