Download
pohled na okraj nedohledna n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Pohled na okraj nedohledna PowerPoint Presentation
Download Presentation
Pohled na okraj nedohledna

Pohled na okraj nedohledna

142 Views Download Presentation
Download Presentation

Pohled na okraj nedohledna

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Pohled na okraj nedohledna

 2. Arbesova metoda v kosmologii V pozemské historii nejde – v>c zakázáno v > c V kosmologii funguje – vesmír všude stejný(kosmologický princip)- až po „nedohledno“

 3. Velký třesk 10-32 s Konec inflace 100 s Tvoření D a He 56 000 r Hustota energie záření=hustota hmoty 379 000 r Poslední rozptyl mikrovlnného záření Reionizace Mikrovlnné záření volně mezi galaxiemi Dnes 13.7 miliard let po velkém třesku

 4. Předpověď záření z raného vesmíru: V raném horkém vesmír záření v tepelné rovnováze s látkou.V rozpínajícím se vesmíru záření chladne  (Alpher, Bethe, Gamow)Tvoření prvků George Gamow(Jurij Gamov)

 5. Max Planck(1858-1947) a absolutně černé těleso

 6. Záření černého tělesa Tm T Rozptyl elektronu na protonu Comptonův rozptyl + e- 2 - e- 1

 7. Záření černého tělesa Tm T Rozptyl elektronu na protonu Comptonův rozptyl + e- 2 - e- 1

 8. Pozorovatel vidí světlo z ¨přibližíjícího zdroj s vyšší, ze vzdalujícího s nižší frekvencí Johann Christian Doppler 1803 - 1853 Über das farbige Licht der Doppelsterne und einiger anderer Gestirne des Himmels Dopplerův jev

 9. A. A. Penzias, R. W. Wilson Objev reliktního záření 1964 Nobelova cena 1978

 10. Reliktní záření a kosmologický princip 2,7 K Leibniz: Náš svět nejdokonalejší z možných světů Kosmologický princip: vesmír nejsymetričtější z možných světů 2,7 K Monády neinteragují Predestinovaná harmonie 2,7 K Protilehlé oblasti nemohly interagovat (problém horizontu) Buď predestinovaná harmonie Nebo Inflace 2,7 K

 11. Nobelova cena za fyziku 2006 George F. Smooth * 1945 John C. Mather * 1946

 12. Wilkinson Microwave Anisotropy Probe Vypuštěna 30. 7. 2001 Zveřejnění prvních údajůúnor 03 umístěna do II. Lagrangeova bodu-asi 4x dále než Měsíc

 13. Obraz „sféry posledního rozptylu“ 1991 WMAP 2003

 14. Poselství reliktního záření 1965 - 1970 T= 2,7 KVesmír v minulosti velmi isotropní (a homogenní) 1972 δT/T = 10-3Pohybujeme se vzhledem pozadí mikrovlnného záření 1991 COBE δT/T = 10-5 Při posledním rozptylu už zárodky galaxií 2003 WMAP Vesmír je stár 13.7 miliard let Ώtot 1,02 Ώλ 0,73 Ώm 0,27 ΏB 0,044 Hubleova konst. 71km/s.Mpc

 15. Záhada temné hmoty

 16. Důsledek: ve vesmíru značně množství nesvítící hmoty Rotační křivka NGC 6503

 17. Proč nebaryonová hmota? 1. Gravitační čočky – galaxii nedostatek vhodných objektů 2. Nukleosynthesa v raném vesmíru: kdyby všechna nesvítící hmota byla baryonová, ve vesmíru by bylo mnohem více helia 3. Tvoření galaxií – skvrny na sféře posledního rozptylu 4. Srážka v 1E 0657-56

 18. Dovolené MACHOs (MAssive Compact Halo Objects)na základě gravitačního čočkového efektu.

 19. Velký třesk 10-32 s Konec inflace 100 s Tvoření D a He 56 000 r Hustota energie záření=hustota hmoty 379 000 r Poslední rozptyl mikrovlnného záření Reionizace Mikrovlnné záření volně mezi galaxiemi Dnes 13.7 miliard let po velkém třesku

 20. 1E 0657-56