1 / 4

Barcelona kaart validatie periode - soup

De Barcelona Card is een goede koop en u geld kunt besparen op de toegangsprijzen en souvenir winkels, en het bijwonen van vele belangrijke culturele locaties.Een andere belangrijke factor is de hoeveelheid probleem die het bespaart u van het hebben van naar de wachtrij voor de aankoop van de vervoerbewijzen of strijd langs het proberen om een vervoerbewijs in het Spaans. U kunt ook uw budget vervoer vergeten zodra u de Barcelona kaart omdat de meeste van uw kosten van openbaar vervoer in het centrum worden bestreken.

Download Presentation

Barcelona kaart validatie periode - soup

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


    More Related