ID kaart - PowerPoint PPT Presentation

darius-maynard
id kaart n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
ID kaart PowerPoint Presentation
play fullscreen
1 / 10
Download Presentation
ID kaart
277 Views
Download Presentation

ID kaart

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. ID kaart

  2. ID-kaart - uue aja isikutunnistus • ID-kaart on esmane isikuttõendav dokument ja kehtib kõikjal Eestis. ID-kaardiga saab reisida Euroopa Liidus, Euroopa Majanduspiirkonna (EEA)  liikmesriikides ning Šveitsis. • ID-kaardi abil saad siseneda riigi või firmade veebiteenustesse. • ID-kaardi abil saad anda digiallkirja. Digiallkirja ja elektroonsete dokumentide kasutamine on mugavam ja odavam kui paberil asjaajamine. ID-kaardiga saad osta ID-piletit. • ID-kaardiga saad endale isikliku @eesti.ee meiliaadressi, mis on lihtne ja mugav võimalus nii riigiasutustele, firmadele kui kõigile teistele huvitatutele sinuga suhtlemiseks. • ID-kaart on lihtsaim, mugavaim ja turvalisim enesekaitsevahend internetipankade ja teiste e-teenuste kasutajatele.

  3. Kuidas kasutada ID-kaardi elektroonseks kasutamiseks on vaja: ID-kaarti koos PIN-koodidega; •  internetiühendusega arvutit; •  kaardilugejat; •  ID kaardi tarkvara

  4. Olulised turvanõuded • Ära anna oma ID-kaarti teiste isikute kätte. Seda on võimalik kuritarvitada, kuid vastutama pead siiski sina. • Hoia oma ID-kaardi koode teiste eest salajas. • Kui kaob ID-kaart või koodid on varastatud, teata sellest kohe • Kui varastatud või kadunud on PIN-koodid, piisab tavaliselt kohe abiliini telefoninumbril 1777 teatamisest. • Tea, et ID-kaardi abil antav digitaalallkiri on võrdne omakäelise allkirjaga ja sellega kaasneb vastutus. • PIN2-kood on võrdne Sinu allkirjaga. Enne kui kasutad PIN2, veendu, et oled kindel partneri usaldusväärsuses. Kahtluse korral kontrolli dokumendi õigsust.

  5. PIN- ja PUK-koodid • Kaardiga on kaasas PIN-ümbrik vajalike koodidega:  PIN1 - isikutuvastuseks. Seda koodi küsitakse veebilehekülgedel, kuhu saab siseneda ID-kaardi abil. • PIN2 - digiallkirjastamiseks. Sellega annad digiallkirja, mis on seaduse ees võrdne traditsioonilise omakäelise allkirjaga. Kasuta ettevaatlikult ja vastutustundlikult, täpselt nagu ka omakäelist allkirja. • PUK - lukustunud PIN-ide lahtitegemiseks. Kui sisestad PIN1- või PIN2-koodi 3 korda valesti, siis see lukustub ning avada saab seda ID-kaardi haldusprogrammis PUK-koodi abil. • K

  6. Kuidas muuta PIN-koode? • Kaardi kättesaamisel on soovitav kõik kolm koodi ära muuta, samuti tasub seda teha ka regulaarselt kaardi kasutamise käigus vältimaks turvariski, et mõni juhuslik juuresviibija on jälginud PIN-koodi sisestamist. • Koodide muutmiseks on vajalik arvuti koos kaardilugejaga ning ID-kaardi haldusprogramm, mis installeeritakse arvutisse koos Eesti ID-kaardi draiveritega. • Uute koodide valimisel tuleks vältida kergesti äraarvatavaid kombinatsioone (nt 12345, 11111, sünnipäev jne) ning kindlasti peavad PIN1 ja PIN2 olema erinevad. Samas võiksid valitud koodid olla teie enda jaoks meeldejäävad, sest koodi üles kirjutamine loob uue turvariski. PIN1-koodi minimaalne lubatud pikkus on 4 numbrit, PIN2-l 5 numbrit.

  7. Kasutusalad Ligi sada veebiteenust, ID-pilet, e-hääletamine, reisidokument Euroopas jpm ID kaarti (ja Mobiil-ID-d) saab kasutada:AutentimiseksDigiallkirjastamiseksKrüpteerimiseksE-hääletamiseksID-pileti ostmiseksja veel paljude muude toimingute teostamiseks.

  8. Kasutatud kirjandus • www.id.ee (viimati vaadatud 11.12.2009)

  9. Tänan tähelepanu eest! Raili Allaste-Viin