slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
”Allergiprevention i nytt ljus” Rökningens betydelse 2008 09 18 Eva Lannerö M.D., Ph.D. Karolinska Universitetssju PowerPoint Presentation
Download Presentation
”Allergiprevention i nytt ljus” Rökningens betydelse 2008 09 18 Eva Lannerö M.D., Ph.D. Karolinska Universitetssju

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 24

”Allergiprevention i nytt ljus” Rökningens betydelse 2008 09 18 Eva Lannerö M.D., Ph.D. Karolinska Universitetssju - PowerPoint PPT Presentation


 • 141 Views
 • Uploaded on

”Allergiprevention i nytt ljus” Rökningens betydelse 2008 09 18 Eva Lannerö M.D., Ph.D. Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge. Föräldrars rökning, astma och atopisk sensibilisering hos små barn.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '”Allergiprevention i nytt ljus” Rökningens betydelse 2008 09 18 Eva Lannerö M.D., Ph.D. Karolinska Universitetssju' - gloria


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1
”Allergiprevention i nytt ljus”

Rökningens betydelse

2008 09 18

Eva Lannerö M.D., Ph.D.

Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge

slide3
Att studera betydelsen av moderns rökning under graviditeten och små barns exponering för föräldrarnas rökning för utveckling av astma och allergi hos barn upp till fyra års ålder.
bamse studien
BAMSE studien
 • Prospektiv födelse kohort - 4089 barn
 • Longitudinell och befolkningsbaserad
 • 75% deltog (av dem som var möjliga enl inklusions- och exklusionskriterier)
bamse enk t till nyf dda milj enk ten
Gestationsålder / FV

Hereditet

Bostadens beskaffenhet

Pälsdjursexponering

Rökvanor i familjen

Föräldrarnas utbildning

Föräldrarnas yrke

Föräldrarnas ålder

BAMSEEnkät till nyfödda (miljöenkäten)
mammans r kning under graviditeten och f r ldrarnas r kning vid 0 1 och 2 r
Mammans rökning under graviditeten och föräldrarnas rökning vid 0, 1 och 2 år

Röker: 1 cigarett eller mer dagligen

slide7

25

20

15

10

5

0

Modern röker

Fadern röker

Har katt

Har hund

Föräldrarnas rökning och pälsdjursinnehav i relation till utbildningsnivå när barnet är 2 månader gammalt

P-trend<0.001

P-trend<0.001

P-trend<0.001

Högskola/

universitet

P-trend<0.001

3-4 årigt

gymnasium

Högst/2-årigt

gymnasium

utfall 4 r
Utfall 4 år

”Transient wheezing”

 • Minst tre episoder av pipande/väsande andning ”wheezing” mellan 3 månader och 2 år
 • ingen episod under de senaste 12 månaderna före svarsdatum för 4 årsenkäten
 • 8 %
utfall 4 r1
Utfall 4 år

”Persistent wheezing”

 • Minst en episod med pipande/väsande andning mellan 3 månaders ålder och 2 år
 • Och minst en episod under de senaste 12 månaderna före svarsdatum för fyraårsenkäten
 • 9 %
utfall 4 r2
Utfall 4 år

”Late-onset wheezing”

 • Ingen episod med pipande/väsande andning mellan 3 månader och 2 år
 • Minst en episod med pipande/väsande andning under de senaste 12 månaderna före svarsdatum för fyraårsenkäten
 • 5 %
slide11

Mammans rökning under graviditeten och ”wheezing” upp till 4 års ålder

“Transient wheezing” * “ Persistent wheezing” † “Late-onset wheezing” ‡

*

ORadj, 95% CI

OR=

Modern röker under graviditeten

Modern röker ej

Justerat för: ärftlighet, moderns ålder, amning, kommun och trafikrelaterade

luftföroreningar

slide12

Moderns rökning (antal cigaretter) under första och/eller andra trimestern och ”persistent wheezing”

ORadj, 95% CI

OR=

Ptrend<0,0001

Justerat för: ärftlighet, moderns ålder, amning, kommun och trafikrelaterade luftföroreningar

slide13

Föräldrarnas rökning (en eller båda) då barnet var 2 månader och ”wheezing” upp till 4 års ålder

“Transient wheezing” * “Persistent wheezing” † “Late-onset wheezing” ‡

*

ORadj, 95% CI

OR=

Ingen förälder

röker

En eller båda föräldrarna röker

Justerat för: ärftlighet, moderns ålder, amning, kommun, trafikrelaterade luftföroreningar och moderns rökning under graviditeten

syfte
Syfte

Att undersöka om effekterna av exponering för mammans cigarettrök under graviditeten och/eller föräldrarnas rökning när barnet är fött är relaterade till IgE- sensibilisering.

slide15

Blodprov vid fyra års ålder

 • Sensibilisering:
 • Serum IgE antikropparna >0.35 kUA/L )
 • Något luftvägsallergen positivt
 • Pollen, pälsdjur, mögel och kvalster
 • Något födoämnesallergen positivt
 • Mjölk, ägg, soja, jordnöt, vete och och fisk
 • Sensibilisering
 • Något luftvägsallergen och/eller något födoämnesallergen - positivt
slide17

Föräldrarnas rökning (en eller båda) när barnet är 2 månader och risk för sensibilisering vid 4 års ålder

ORadj

95% CI

OR=

Justerat för: ärftlighet, socioekonomi och moderns rökning under graviditet

slide18

Mammans rökning under graviditeten / föräldrarnas rökning (en eller båda) när barnet är 2 månader i relation till sensibilisering av ”något födoämnesallergen” vid fyra års ålder

ORadj

95% CI

Passiv rökning

Moder röker under

graviditeten och

exp för passiv rökning

Ej exponerad

Modern röker under graviditeten

Justerat för: ärftlighet och socioekonomi

slide19

Modern, fadern eller båda föräldrarna röker när barnet är 2 månader / risk för sensibilisering (något luftvägs och/eller födoämnesallergen)

ORadj

95% CI

OR=

ptrend=0.024

Justerat för: ärftlighet, socioekonomi och moderns rökning under graviditet

slide20
En eller båda föräldrarna röker när barnet är 2 månader / risk för sensibilisering (något luftvägs och/eller födoämnesallergen)

ORadj

ptrend=0.019

Justerat för: ärftlighet, socioekonomi och moderns rökning under graviditet

slutsats
Slutsats

Moderns rökning under graviditeten och föräldrarnas rökning i hemmet efter barnets födelse har ett tydligt samband med utbildningsnivån.

slutsats1
Slutsats

Mammans rökning under graviditeten är en riskfaktor för astma hos barn upp till fyra års ålder och tycks orsaka både tidiga övergående symtom som mer långvariga.

slutsats2
Slutsats

Exponering för föräldrarnas rökning under spädbarnsåret ökar risken för IgE- sensibilisering vid fyra års ålder.

slutsats3
”Critical windows of exposure”

Kritiska tidsperioder för exponering för tobaksrök tycks vara under graviditet och spädbarnsåret.

Trots att mer än 9 av 10 föräldrar i kohorten ”röker hänsynsfullt” ökar risken för sensibilisering om föräldrarna röker.

Slutsats