vi ja strokovna ola n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Višja strokovna šola PowerPoint Presentation
Download Presentation
Višja strokovna šola

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 47

Višja strokovna šola - PowerPoint PPT Presentation


 • 237 Views
 • Uploaded on

Višja strokovna šola. Elektronsko poslovanje. mag.Tanja Lesničar. 2008/2009 e - poslovanje. 1. Višja strokovna šola. Literatura: dr.Borka Jerman-Blažič: ELEKTRONSKO POSLOVANJE Turban Efraim: ELECTRONIC COMMERCE

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Višja strokovna šola' - gloria-mcintosh


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
vi ja strokovna ola
Višja strokovna šola

Elektronsko poslovanje

mag.Tanja Lesničar

2008/2009 e-poslovanje

1

vi ja strokovna ola1
Višja strokovna šola

Literatura:

dr.Borka Jerman-Blažič: ELEKTRONSKO POSLOVANJE

Turban Efraim: ELECTRONIC COMMERCE

dr.Borka Jerman-Blažič: INTERNET

Ravi Kalakota: e-Business Roadmap for Success

A.Groznik, J.Lindič: Elektronsko poslovanje

dr.A.Kovačič: Managment poslovnih procesov

mag. Tanja Lesničar: Elektronsko poslovanje ( interno gradivo )

http://myphlip.pearsoncmg.com/cw/mplistres5.cfm?vbookid=593

 • e-poslovanje

2

vi ja strokovna ola2
Višja strokovna šola
 • Kratka vsebina predmeta:
 • Pregled področja elektronskega poslovanja
 • Novi poslovni modeli
 • Elektronsko poslovanje v podjetju
 • Varnost pri elektronskem poslovanju
 • Elektronsko bančništvo
 • Tehnologije elektronskega poslovanja
 • Uprava interneta
 • e-poslovanje

3

vi ja strokovna ola3
Višja strokovna šola
 • Obveznosti študentov:
 • Sodelovanje pri vajah in na predavanjih
 • Priprava in predstavitev krajšega seminarja
 • Izpit
 • e-poslovanje

4

vi ja strokovna ola4
Višja strokovna šola
 • Cilj predmeta
 • Predstaviti študentom osnovne teme tega relativno mladega področja;
 • Opozoriti na spremembe pri načinu dela , ki so posledica uvajanja elektronskega poslovanja;
 • Prikazati ključne faktorje tveganja;
 • Ovire in pasti, ki se pojavljajo ob uvajanju e-poslovanja.
 • e-poslovanje

5

vi ja strokovna ola5
Višja strokovna šola
 • Korenine e-poslovanja
 • Začetek v šestdesetih letih.
 • Uporaba posebne strojne in programske opreme.
 • Prva postavitev mednarodnih standardov.
 • Nove tehnologije, ki se pojavljajo v zadnjih letih.
 • e-poslovanje

6

vi ja strokovna ola6
Višja strokovna šola

Razlaga pojmov e-commerce in e-business

e-commerce: prodaja, nakup, izmnejava produktov, storitev in informacij preko računalniških mrež.

e-business: je širši pojem od e-commerca, ki poleg prodaje in nakupa nudi storitve uporabnikom, sodelovanje s poslovnimi partnerji in vodenje elektronski transakcij.

Delež e-nakupovalcev je bil leta 2007 med Slovenci tradicionalno nizek (16 % med osebami v starosti 15 do 65 let).

Eden od razlogov je predvsem nezaupanje v varnost denarne transakcije.

Povprečje EU27 je leta 2007 znašalo 30 % (vir: Eurostat).

 • e-poslovanje

7

vi ja strokovna ola7
Višja strokovna šola
 • Področje e-poslovanja:
 • elektronsko poslovanje je široko področje, ki zajema tehnične, tehnološke, ekonomske, pravne in organizacijske okvirje:
 • elektronsko bančništvo
 • elektronsko trženje in trgovanje
 • spletne trgovine
 • svetovanje na daljavo
 • elektronsko zavarovalništvo
 • računalniško podprto skupinsko delo
 • omogoča delo na daljavo, učenje na daljavo, avkcije na daljavo.
 • e-poslovanje

8

vi ja strokovna ola9
Višja strokovna šola
 • Elementi e-poslovanja:
 • način dela: gre za računalniško izmenjavo podatkov ob uporabi odprtih omrežij, kot je internet.
 • vsebina poslovanja: prodajo blaga in storitev, plačevanje, prodaja informacij, bančne transakcije, izmenjava dokumentov in listin, storitve trženja in medsebojnega komuniciranja, opravljanje dela na daljavo, izvajanje pouka na daljavo, storitve državne uprave na daljavo.
 • udeleženci poslovanja: posamezniki, raziskovalci, občani, študentje, podjetja, bolnišnice, univerze, izobraževalne in državne ustanove.
 • e-poslovanje

10

vi ja strokovna ola10
Višja strokovna šola
 • Kratka zgodovina e-poslovanja
 • 1968 – razvoj računalniških omrežij in interneta, združevanje tehnologij ter standardov za računalniško izmenjavo podatkov;
 • 1970 – pojavijo se elektronska varna zasebna omrežja med bankami. ( MRP)
 • 1980 – pojav elektronske pošte, računalniške izmenjave podatkov med podjetji. Začne se avtomatizacija pisarniškega dela.
 • Sredi 80-teh let se pojavijo elektronske konference, poveča se dostopnost in izmenjava informacij.
 • 4. v 90-tih letih se z razvojem in razširjenostjo interneta ter s pojavom svetovnega spleta na internet sproži razvoj elektronskega poslovanja.
 • e-poslovanje

11

vi ja strokovna ola11
Višja strokovna šola
 • Kratka zgodovina e-poslovanja
 • 5. ~ 1996 doseže elektronsko poslovanje meteorski vzpon, ko je tehnologija interneta in na njo vezanih aplikacij dozorela.
 • Digitalna tehnologija omogoča prenos slik, zvoka, videa; velikih količin podatkov – multimedijska revolucija.
 • Pojavita se intranet in ekstranet.
 • Širijo se internetne storitve: elektronska pošta, prenos datotek, svetovni splet in videokonference.
 • e-poslovanje

12

vi ja strokovna ola12
Višja strokovna šola
 • e-poslovanje

13

vi ja strokovna ola13
Višja strokovna šola

http://www.mju.gov.si/si/boljsi_predpisi_in_odprava_administrativnih_ovir_oao/

 • e-poslovanje

14

vi ja strokovna ola14
Višja strokovna šola
 • Raziskava RIS 2006 – rezultati raziskav uporabe interneta v Sloveniji
 • Število uporabnikov ( mesečno) : 880000 preko osebnih računalnikov.
 • 90000 preko mobilnega telefona
 • Slovenija je po internetnem dostopu gospodinjstev nad povprečjem 27 držav članic Evropske unije, a pod povprečjem 15 najbolj razvitih članic. Delež penetracije internetnega dostopa je bil v letu 2007 58 %
 • e-poslovanje

15

vi ja strokovna ola15
Višja strokovna šola

Raziskava RIS 2006 – rezultati raziskav uporabe interneta v Sloveniji

 • e-poslovanje

16

vi ja strokovna ola16
Višja strokovna šola
 • Raziskava RIS 2006 – rezultati raziskav uporabe interneta v Sloveniji
 • Google uporablja 80% uporabnikov
 • 1/3 uporabnikov uporablja Gmail.com
 • Povečuje se obisk spletnih strani televizijskih hiš: RTV, 24ur.com, spletnih strani Bolha, Avto.net
 • V prvem četrtletju 2006 je imelo 96% podjetij z več kot 10 zaposlenimi, dostop do interneta, spletno stran 62%.
 • Prevladujejo širokopasovne povezave.
 • Uporaba interneta v podjetjih: e-bančništvo, spremljanje razmer na trgu, izobraževanje.
 • Dostop do interneta ima 54% gospodinjstev, 900000 oseb ( 10-74 let); 58% leta 2007.
 • e-poslovanje

17

vi ja strokovna ola17
Višja strokovna šola

Intranet in extranet

Def: intranet je interno računalniško omrežje znotraj podjetja, ki uporablja internetna orodja kot je WEB brkljalnik in internetne protokole.

Intranet je omrežje enega podjetja, realizirano z uporabo standardnih tehnologij interneta – skladovnica komunikacijskih protokolov TCP/IP.

Def: extranet je omrežje, ki uporablja internet kot link za povezavo med različnimi intraneti ( Turban).

Ekstranet je izraz za intranet, do katerega imajo dostop ostali pooblaščeni partnerji.

 • e-poslovanje

18

vi ja strokovna ola18
Višja strokovna šola
 • Zaprta omrežja – odprta omrežja
 • SWIFT – omrežje bančnih ustanov za elektronski prenos denarja.
 • IATA – omrežje letalskih prevoznikov za elektronsko rezervacijo in prodajo kart. http://www.iata.org/whatwedo/et/index.htm
 • Zadnjih 10 let se vse bolj širi uporaba tehnologij interneta, ki omogoča globalno poslovanje brez geografskih mej. Omogoča hitrejše in za spremembe na trgu bolj prilagodljivo poslovanje.
 • Evropska komisija: elektronsko poslovanje je katerakoli oblika poslovanja, pri katerem stranke delujejo elektronsko, namesto da bi delovale fizično oziroma bi bile v neposrednem fizičnem stiku.
 • e-poslovanje

19

vi ja strokovna ola19
Višja strokovna šola
 • Štiri pomembna področja elektronskega poslovanja
 • poslovanje med potrošnikom in organizacijami (B2C)
 • notranje poslovanje organizacije
 • poslovanje med organizacijami (B2B)
 • poslovanje državne administracije med seboj in z občani. (G2C)
 • Poleg teh tudi C2G in G2G.
 • V najširšem smislu elektronsko poslovanje vključuje uporabo vseh oblik informacijske in komunikacijske tehnologije v poslovnih odnosih; sem sodijo trgovinske, proizvodne in storitvene organizacije in tudi ponudniki informacij, potrošniki in državna uprava.
 • e-poslovanje

20

vi ja strokovna ola20
Višja strokovna šola

Vrednost e-poslovanja v svetovnem merilu

 • e-poslovanje

21

vi ja strokovna ola21
Višja strokovna šola

Prihranki zaradi uvedbe e-poslovanja

Naložbe v elektronsko poslovanje se povrnejo že v pol leta.

V primeru, da srednje veliko podjetje preide na elektronsko poslovanje, lahko v enem letu na račun hitrejših procesov privarčuje 127.000 evrov, stroški prehoda pa za tako veliko podjetje znašajo okrog 50.000 evrov. Izobraževanje zaposlenih za delo z novimi pripomočki prinaša dodatne stroške, prehod zahteva tudi preslikovanje dokumentov, kar v času enega leta pomeni 48.000 evrov dodatnih stroškov.

Elektronsko poslovanje skrajša obdelavo računov, obračun davka na dodano vrednost, odpravi pisno in telefonsko posredovanje referentov pri operiranju z računi, skrajšuje pa tudi čas pregledovanja dokumentov, itd.

Vir: Hafner, Andraž. Z e-poslovanjem do 130 tisoč evrov prihrankov. Finance, 28.3

 • e-poslovanje

22

vi ja strokovna ola22
Višja strokovna šola
 • Kratka zgodovina e-poslovanja
 • 5. ~ 1996 doseže elektronsko poslovanje meteorski vzpon, ko je tehnologija interneta in na njo vezanih aplikacij dozorela.
 • Digitalna tehnologija omogoča prenos slik, zvoka, videa; velikih količin podatkov – multimedijska revolucija.
 • Pojavita se intranet in ekstranet.
 • Širijo se internetne storitve: elektronska pošta, prenos datotek, svetovni splet in videokonference.
 • e-poslovanje

23

vi ja strokovna ola23
Višja strokovna šola
 • e-poslovanje

25

vi ja strokovna ola24
Višja strokovna šola

Število let do prvih 50 milijonov uporabnikov

 • e-poslovanje

26

vi ja strokovna ola25
Višja strokovna šola
 • Razlogi za uvedbo elektronskega poslovanja
 • Elektronsko poslovanje prinaša podjetjem, ki ga uvajajo naslednje neposredne koristi:
 • znižuje stroške nakupa;
 • znižujejo obseg zalog;
 • skrajševanje poslovnega cikla ( npr.razvoj novega modela avtomobila );
 • razvijanja učinkovite in uspešne pomoči in povezovanje z njihovimi strankami;
 • zniževanje stroškov prodaje in trženja ter ustvarjanja novih tržnih priložnosti;
 • dosega dosti večji krog potencialnih poslovnih partnerjev.
 • e-poslovanje

27

vi ja strokovna ola26
Višja strokovna šola
 • e-poslovanje

28

vi ja strokovna ola27
Višja strokovna šola

Zmagovalci in poraženci prehoda na e-poslovanje

 • Poraženci:
 • 1999 je veliko število virtualni podjetij ali dot-commov propadlo.
 • Število poražencev se zmanjšuje,
 • podjetja razširjajo ponudbo storitev in prodajo preko interneta.
  • 1999, a large number of EC-dedicated
 • Virtualna podjetja:
   • eBay
   • VeriSign
   • AOL
   • Checkpoint
   • Mešan poslovni model (Click-and-mortar)
   • Cisco
   • General Electric
   • IBM
   • Intel
   • Schwab
 • e-poslovanje

29

vi ja strokovna ola28
Višja strokovna šola

Dimenzije elektronskega poslovanja

 • e-poslovanje

30

vi ja strokovna ola29
Višja strokovna šola
 • e-poslovanje

31

vi ja strokovna ola30
Višja strokovna šola
 • e-poslovanje

32

vi ja strokovna ola31
Višja strokovna šola
 • e-poslovanje

33

vi ja strokovna ola32
Višja strokovna šola
 • e-poslovanje

34

vi ja strokovna ola33
Višja strokovna šola
 • e-poslovanje

35

vi ja strokovna ola34
Višja strokovna šola

Primer: Marks & Spencer – kako ostati konkurenčen

 • Mark & Spencer (www.marksandspencer.com ) je angleški trgovec in dobavitelj visoko kvalitetnih oblačil v višjih cenovnih razredih.
 • Prodajno mrežo ima razširjeno v več kot 30 različnih državah.
 • Leta 1999 se zaradi vse hujše konkurence in gospodarske recesije podjetje sooči z resnimi problemi, ki ogrožajo njegov nadaljnji obstoj.
 • V podjetju se odločijo za drastično znižanje cen izdelkov ter prehod na elektronsko poslovanje.
 • Kritični faktorji uspeha so bili:
 • internetna prodaja
 • e-poslovanje

36

vi ja strokovna ola35
Višja strokovna šola

Primer: Marks & Spencer – kako ostati konkurenčen

 • učinkovito upravljanje zalog, med skladiščno poslovanje
 • varnost poslovanja, zaščita pred zlorabami
 • prejem blaga ( avtomatiziran proces naročil in faktur, hitrejše plačevanje dobaviteljev, preverjanje stanja razpoložljivosti blaga v realnem času )
 • učinkovito upravljanje zalog, med skladiščno poslovanje
 • - hitrejša dobava zlasti modni oblačil
 • vpogledi v stanje zalog in ostale podatke, kjerkoli kadar koli
 • sočasna prodaja ( ang.collaborative commerce), boljše napovedi povpraševanja po izdelkih.
 • Rezulati: v letu 2002 so se začeli rezultati poslovanja močno izboljševati, povečal se je obseg prodaje in profitabilnost.
 • e-poslovanje

37

vi ja strokovna ola36
Višja strokovna šola

Primer: Marks & Spencer – zaključki

 • Tradicionalen način poslovanja postavlja podjetja pred vedno večje pritiske vse bolj krute konkurence na trgu.
 • Možen odgovor na te pritiske je postopno uvajanje e-poslovanja in postopna izboljšava posameznih procesov:
 • oskrbne verige
 • informacijskih tokov
 • denarnih tokov od dobavitelja surovin do prodajalca
 • omogoča boljše storitve za uporabnika
 • trg postaja odprt večji množici kupcev.
 • e-poslovanje

38

vi ja strokovna ola37
Višja strokovna šola

Možni načini poslovanja

Delno ali celotno e-poslovanje

( odvisno od stopnje informatizacije, oziroma prehoda od fizične v digitalno obliko) omogoča:

 • direktno prodajo izdelkov
 • procesi se odvijajo elektronsko
 • agenti uporabljajo v veliki meri hitre informacijske poti do informacij in produktov

Klasični način poslovanja (Brick-and-Mortar)

gre za organizacije, ki ne uporabljajo tehnologij elektronskega poslovanja, prodajajo fizične izdelke preko svojih prodajnih zastopnikov

 • e-poslovanje

39

vi ja strokovna ola38
Višja strokovna šola
 • Virtualne organizacije - vse poslovne aktivnosti se odvijajo digitalno. Podjetja sodelujejo pri izvajanju skupnega posla, so geografsko oddaljena in kapitalsko nepovezana.
 • Mešan poslovni model (Click-and-mortar organizations)

nekateri procesi se odvijajo elektronsko, primarno poslovanje poteka v fizičnem svetu.

 • Elektronske tržnice (e-marketplace)elektronska tržnica, kjer se srečujejo kupci in prodajalci za izmenjavo proizvodov, storitev, denarja in informacij.
 • e-poslovanje

40

vi ja strokovna ola39
Višja strokovna šola

Glavni gradniki e-poslovanja

 • Za delovanje aplikacij e-poslovanja je potrebna ustrezna infrastruktura in pet temeljnih stebrov:
 • ljudje ( kupci, prodajalci, dobavitelji, špediterji)
 • ustrezna zakonska osnova in standardi
 • marketing in oglaševanje, raziskave trga
 • pomožne storitve: logistika, plačilni sistemi
 • poslovni modeli sodelovanja: verige podjetij, različne oblike združevanja podjetij, e-tržnice.
 • e-poslovanje

41

vi ja strokovna ola40
Višja strokovna šola

Tipični e-poslovni modeli ali tipični načini pridobivanja prihodkov

 • Direktna internetna prodaja.
 • Elektronski sistem ponudb - dražb (reverse auction):model v katerem kupec zbira ponudbe istočasno, posel dobi ponudnik z najnižjo ceno.
 • 3. Pridružen marketing: podjetje ali posameznik usmerja kupca na določeno web stran prodajalca ( pasice)
 • 4. Prireditev produktov ali storitev posebnim zahtevam kupca ( Product and service customization).
 • 5. Elektronske tržnice.
 • 6. Integratorji vrednostnih verig.
 • 7. Ponudniki storitev za vrednostne verige.
 • 8. Ponudniki, agenti informacij.
 • 9. Prodaja na drobno, izmenjava ( bartering).
 • 10. Članstva. (membership)

Ponavadi eno podjetje uporablja več različnih poslovnih modelov.

 • e-poslovanje

45

vi ja strokovna ola41
Višja strokovna šola

Pridružen marketing: podjetje ali posameznik usmerja kupca na določeno web stran prodajalca ( pasice)

www.finance-on.net

Standardni formati za izdelavo oglasnih pasic štejemo html, gif, jpg, jpeg, flash, shockwave, java.

Pasic delimo na: statične, obogatene, animirane, html, pop-up ter dinamične html pasice.

 • e-poslovanje

46

vi ja strokovna ola42
Višja strokovna šola

Primer ponudnika za optimizacijo oskrbne verige

Skupina Orbis je spremenila linearno fizično oskrbno verigo v elektronsko središče.

Klasičen proces B2B na področju oglaševanja.

 • e-poslovanje

47

vi ja strokovna ola43
Višja strokovna šola

Primer ponudnika za optimizacijo oskrbne verige

Poenostavijo se procesi, linearni tok informacij se spremeni v informatizirano digitalno središče.

 • e-poslovanje

48

vi ja strokovna ola44
Višja strokovna šola

Vpliv informacijske tehnologije na spremembe v družbi:

 • Informacijske tehnologije in telekomunikacije (ItKt) so omogočile
 • gospodarsko revolucijo, ki jo nekateri imenujejo:
 • digitalna ekonomija
 • ekonomija znanj
 • nova ekonomija.
 • Družboslovci in strategi družbenih sprememb govorijo o informacijski družbi, ki sloni na telekomunikacijski infrastrukturi in informacijskih storitvah.
 • e-poslovanje

51

vi ja strokovna ola45
Višja strokovna šola

Napovedi analitikov

 • e-poslovanje

52