El k n lapset lapsipolitiikan suunta
Download
1 / 18

ELÄKÖÖN LAPSET - LAPSIPOLITIIKAN SUUNTA - PowerPoint PPT Presentation


 • 133 Views
 • Uploaded on

ELÄKÖÖN LAPSET - LAPSIPOLITIIKAN SUUNTA. LAPSIPOLITIIKKAA. Perhe, Ympäristö Koulu, Hoiva Yhteiskunta Liikenne Tulevaisuus. on katsella maailmaa lapsen silmin. LAPSEN OIKEUKSIEN PERIAATTEET. Protection: Turvallinen ja terveyttä edistävä lapsuus Provision:

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'ELÄKÖÖN LAPSET - LAPSIPOLITIIKAN SUUNTA' - gloria-baldwin


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
El k n lapset lapsipolitiikan suunta
ELÄKÖÖN LAPSET - LAPSIPOLITIIKAN SUUNTA


Lapsipolitiikkaa
LAPSIPOLITIIKKAA

Perhe, Ympäristö

Koulu, Hoiva

Yhteiskunta

Liikenne

Tulevaisuus

 • on katsella maailmaa lapsen silmin


Lapsen oikeuksien periaatteet
LAPSEN OIKEUKSIEN PERIAATTEET

 • Protection:

  • Turvallinen ja terveyttä edistävä lapsuus

 • Provision:

  • Lapsuuden voimavaroista huolehdittu

 • Participation:

  • Lapsi on osallistuva kuntalainen

 • Process:Kuntaliiton työryhmän lisäys

  • Lapsipoliittisen ohjelman laadinta vaatii aikaa:


Lapsipoliiittinen ohjelma mik se on
LAPSIPOLIIITTINEN OHJELMA - MIKÄ SE ON?

 • Lapsipoliittinen ohjelma on kokonaisvaltainen ja lapsilähtöinen tavoite- ja toimintaohjelma, joka konkreettisesti pyrkii edistämään lasten ja nuorten hyvinvointia ja oikeuksien toteutumista

 • Työkalupakki, joka sisältää työkaluja toimenpiteiden eteenpäin viemiseksi


Hyv n lapsipoliittisen ohjelman kriteerit
HYVÄN LAPSIPOLIITTISEN OHJELMAN KRITEERIT

 • Tuo esiin lapsen näkökulman kuntasuunnitteluun

 • Pohjautuu YK:n Lapsen oikeuksien sopimukseen ja edistää sen toteutumista

 • Kartoittaa lasten hyvinvoinnin ja palveluiden tämän hetkisen tilanteen

 • Kokoaa yhteistyöhön eri hallinnonalojen, kansalaisjärjestöjen ja kuntalaisten toiminnan


Hyv n lapsipoliittisen ohjelman kriteerit1
HYVÄN LAPSIPOLIITTISEN OHJELMAN KRITEERIT

 • Turvaa lapsilähtöisen toiminnan rakenteellisen jatkuvuuden päätöksenteossa, hallinnossa ja palveluissa

 • Osoittaa toiminnalle selkeät tavoitteet, toimenpiteet ja vastuut

 • Sisältää kunnan talousarvioon ja -suunnitelmaan sidotun toimenpideohjelman

 • Mahdollistaa seurannan ja arvioinnin (aikataulut, menetelmät, mittarit)

 • Antaa kuntalaisille tietoa kunnan lapsiasioiden hoidosta ja lasten osallistumismahdollisuuksista


Tieto kiertoon lapsipoliittisesta ohjelmasta
TIETO KIERTOON LAPSIPOLIITTISESTA OHJELMASTA

 • Tiedon välittäminen: tiedotussuunnitelma

 • Kunnan tiedotuksesta vastaavat mukaan

 • Tiedotusvälineet yhteistyöhön

 • Käytännön toimet kiinnostavat tiedotusvälineitä

 • Ohjelmasta laaditaan helposti muokattavat tiedotusmallit eri tahojen käyttöön

 • Valtuutetut osallistumaan lasten ja nuorten kanssa tehtävään työhön: suora palaute lapsilta päättäjille

 • Nuoret juttujen kirjoittajiksi

 • Tapahtumien, juttujen ym. dokumenttien kokoaminen


Hyv kunta lapselle

SUOJELU

VOIMAVARAT

OSALLISTUMINEN

HYVÄ KUNTA LAPSELLE

 • KODIN KASVUOLOT

 • VANHEMMUUDEN TUKEMINEN

 • TURVALLINEN YMPÄRISTÖ

 • HYVÄT PERUS- JA ERITYISPALVELUT

 • LÄHIYHTEISÖN VOIMAVARAT

 • TYÖN JA PERHEEN YHTEENSOVITTAMINEN

 • KULTTUURI, ÄIDINKIELI

 • LAPSEN VAIKUTUSMAHDOLLISUUDET

 • LAPSIPOLITIIKAN AVOIN SEURANTA


Oikeus suojeluun
OIKEUS SUOJELUUN

 • LASTEN PERUSHOIDON TOIMIVUUS

 • VANHEMPAINRYHMÄT

 • LASTEN HOITOMUOTOJEN VALINTA

KOTI

 • VUOROVAIKUTUS KOULUTUS

 • VANHEMPIEN JA PÄIVÄHOIDON /KOULUN

 • YHTEISTYÖ

 • TYÖAIKOJEN KEHITTÄMINEN

VANHEMMUUS

 • LIIKENNE

 • ASUINYMPÄRISTÖ

 • JULKISET TILAT

YMPÄRISTÖ


Osuus voimavaroista
OSUUS VOIMAVAROISTA

 • NEUVOLA, PÄIVÄHOITO, TERVEYS

 • LASTENSUOJELU, MIELENTERVEYS,

 • PÄIHDEPALVELUT

 • OPETUS, KULTTUURI

PALVELUT

 • LÄHIYHTEISÖT, JÄRJESTÖT

 • KOULUT, KIRJASTOT, NUORISOTILAT

KOHTAAMISPAIKAT

 • PERHEEN ARVOSTUS ESIIN

 • TYÖELÄMÄN JOUSTOT (KUNTA

 • TYÖNANTAJANA)

 • TYÖTERVEYSHUOLLON TUKI

TYÖ JA PERHE


Osallistuminen
OSALLISTUMINEN

KULTTUURI,

ÄIDINKIELI

 • OPISKELUMAHDOLLISUUDET

 • KULTTUURIEN VUOROVAIKUTUS

 • ÄIDINKIELI RESURSSIKSI

 • OSALLISTUMISEN RAKENTEET

 • PÄÄTÖKSENTEON KEHITTÄMINEN

 • VUOROVAIKUTUS AIKUISTEN KANSSA

VAIKUTUSMAH-

DOLLISUUDET

 • TIEDOTTAMINEN OHJELMASTA

 • VUOROVAIKUTUS, PALAUTE

 • VALTUUSTOSEMINAARIT

LAPSIPOLITIIKAN SEURANTA


Lapsipoliittiset ohjelmat kunnissa
LAPSIPOLIITTISET OHJELMAT KUNNISSA

 • Yli 70 kuntaa ilmoittanut laativansa lapsipoliittisen ohjelman

 • Isot kunnat aktiivisempia kuin pienet

 • Luottamushenkilöt usein tehneet aloitteen

 • Kuntien ohjelmat erilaisia

 • Lasten ja nuorten hyvinvoinnin kartoitus tehdään usein ohjelmatyön aluksi

 • Lasten ja nuorten mielipiteitä kuullaan


Lasten ja nuorten mielest koulussa
Lasten ja nuorten mielestä koulussa

 • Kiltit ja välittävät opettajat

 • Hyvää ruokaa kouluihin

 • Oppilaille mahdollisuus tukiopetukseen

 • Koulut lähelle, ala-asteita riittävästi

 • Pienemmät luokat

 • Lapsille päätösvaltaa

 • Enemmän tekemistä välitunneilla

 • Aikuisten pitää vähentää koulukiusaamista: kiusatun ja kiusaajan vanhempiin yhteyttä


Lasten ja nuorten mielestä kotona ja vapaa-aikana

 • Vanhemmilla enemmän aikaa lapsille

 • Vanhemmat eivät saa huutaa, riidellä, lyödä

 • Paljon puistoja, kenttiä, harrastusmahdollisuuksia

 • Leikkimiseen enemmän aikaa

 • Lisää liikennevaloja ja teiden valaistusta

 • Hidasteita, hiekoitusta teille

 • Alkoholia ja tupakkaa ei saa myydä alaikäisille

 • Lapsille kotiintuloajat: klo 21.00


Varhaiskasvatuiseen liittyvi esityksi kuntien ohjelmissa
VARHAISKASVATUISEEN LIITTYVIÄ ESITYKSIÄ KUNTIEN OHJELMISSA

 • kehitetään hoitomuotoja, joilla voidaan vastata lapsen erityisen tuen tarpeeseen ensisijaisesti omassa päivähoitopaikassa

 • kiinnitetään erityistä huomiota alle kouluikäisten lasten ongelmiin ja puututaan niihin tehokkaasti

 • kehitetään menetelmiä pienten lasten osallistumisen lisäämiseksi

 • kannustetaan vanhempia hoitamaan mahdollisimman paljon itse lapsensa ja olemaan heidän kanssaan. Vanhempia tulisi rohkaista valitsemaan kunnallista kokopäivähoitoa kevyempiä ratkaisuja, kun kokopäiväiseen hoitoon ei ole välttämätöntä tarvetta

 • lisää erityslastentarhanopettajan virkoja

 • kunnan tulisi huolehtia esiopetuskuljetuksista

 • erityispäivähoidossa olevien lasten avustajien työsuhteet pyritään vakinaistamaan


Varhaiskasvatuiseen liittyvi esityksi kuntien ohjelmissa1
VARHAISKASVATUISEEN LIITTYVIÄ ESITYKSIÄ KUNTIEN OHJELMISSA

 • päivähoidossa jatketaan laadun arviointia laaditun mittariston avulla. Arvioinnin tuloksista annetaan yksikkökohtaista palautetta ja laaditaan kehittämissuunnitelmat, joiden toteutumista seurataan

 • alle kouluikäisten palveluiden, so. Päivähoidon ja neuvolan ja ala-asteen saumakohtia liitetään tiiviimmin yhteen ja luodaan uusia yhteistyömuotoja

 • vahvistetaan vertaisryhmätoimintaa neuvolatoiminnassa, päivähoidossa ja koulussa

 • varmistetaan monipuoliset ja tasavertaiset mahdollisuudet valita päivähoito lapsen iän ja tarpeiden mukaan sekä pienimmille ensisijaisesti kotihoito

 • varhaista vuorovaikutusta tukevaa työmuotoa on vahvistettava. Koulutus neuvola-, päivähoito- ja kouluhenkilökunnalle järjestettävä kaikille ja kouluttajakoulutus osalle henkilökunnasta


Varhaiskasvatuiseen liittyvi esityksi kuntien ohjelmissa2
VARHAISKASVATUISEEN LIITTYVIÄ ESITYKSIÄ KUNTIEN OHJELMISSA

 • vanhemmuuden tukemiseen teemaa käsitellään vanhempainilloissa

 • lasten ja vanhempien tukeminen muutostilanteissa kaikissa palvelujärjestelmän osissa. Järjestetään eroseminaareja siten, että erityisesti lapset tulevat huomioiduiksi

 • ryhmäkokojen pienentäminen niin, että varhaiskasvatusta on mahdollisuus toteuttaa. Henkilökunnan määrä on tarkistettava tarvetta vastaavaksi

 • tehdään tuki- ja palvelusuunnitelma lapsille ja lapsiperheille, erityisen tuen tarpeessa oleville ja eri palvelujärjestelmissä, pitäen sisällään mm. erityispäivähoidon kuntoutussuunnitelman ja lastensuojelun hoitosuunnitelman

 • perustetaan lapsipalveluiden johtoryhmä, joka kerää lasten hyvinvointia koskevaa tietoa ja suunnittelee toimenpiteitä. Kerätään asiakaspalautetta lapsilta ja lapsiperheiltä.


Kouluihin liittyvi esityksi kuntien ohjelmista
KOULUIHIN LIITTYVIÄ ESITYKSIÄ KUNTIEN OHJELMISTA OHJELMISSA

 • Oppimisvaikeuksien varhainen tunnistaminen

 • Koulun oppilashuollon parantaminen

 • Tukiopetuksen ja erityisen tuen riittävä määrä

 • Luokanvalvojan tehtävien selkiinnyttäminen

 • Kouluterveydenhuollon kehittäminen

 • Koulukiusaamisen ehkäiseminen

 • Koululaisten iltapäivätoiminnan turvaaminen

 • Kodin ja koulun yhteistyön tiivistäminen

 • Kohtuullisen kokoiset opetusryhmät


ad