Download
realismus n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Realismus PowerPoint Presentation

Realismus

379 Views Download Presentation
Download Presentation

Realismus

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Realismus Realismus v umění

 2. Realismus – umělecký a literární směr ve 2. pol. 19. stol. • Z latinského realis = věcný, skutečný (realita = skutečnost) Společenská situace doby: • rozmach přírodních a technických věd v Evropě ( Darwinova teorie, Pasteurovy lékařské objevy, vynález dynama, rychlý rozvoj železnic, vzestup průmyslové výroby) snaha uplatnit vědecké postupy i v literatuře

 3. Literatura je chápána jako vědecká analýza společnosti • Zásady realismu: • Přesně zobrazit skutečnost, společnost a vnitřní život člověka • Hlavní hrdina se vyvíjí • Realismus zajímá současnost, ne minulost • Dílo je analýzou společnosti, kritika nedostatků spol. • Snaha uvádět nové výrazové prostředky – hovorový jazyk a nářečí

 4. Výtvarné umění realismu • Francie – Gustav Courbet(čti kurbé) 1819 - 1877

 5. Setkání (Dobrý den, pane Courbete), 1854

 6. Rusko – Ilja Repin Autoportrét, 1878 (Ruské národní muzeum, Petrohrad)

 7. Záporožci píší dopis tureckému sultánu, 1880-91 (Ruské národní muzeum)

 8. Čechy – Karel Purkyně českýmalíř, významný portrétista. Syn významného českého přírodovědce i malíře Jana Evangelisty Purkyně.

 9. Hudba • Francie – Georges Bizet • opera Carmen aj. • Itálie – Giuseppe Verdi (čti džusepe) • opera Nabucco, Macbeth, La Traviata, Aida aj. Giacomo Puccini(čti džakomopučíny) • opery Tosca, Madame Butterfly aj.

 10. Naturalismus • je krajní směr realismu, snaha zachytit nezkreslenou realitu • název je z latinského slova natura = příroda • člověk je zobrazen jako výsledek vlivu prostředí a dědičnosti

 11. Realismus ve světové literatuře

 12. Francie • Honoré de Balzac (1799 – 1850) • zakladatel franc. realismu • mladý venkovan, přišel do Paříže, aby dobyl slávu (na přání otce měl studovat práva) • píše nejprve dobrodružné romány • má dluhy, utíká před věřiteli • po svatbě s polskou šlechtičnou umírá

 13. Balzacův dům Zde žil Honoré de Balzac v letech 1840-1847 pod pseudonymem, aby unikl svým věřitelům.

 14. Honoré de Balzac Ewelina Hańska (1825)

 15. Dílo: • cyklus Lidská komedie – 100 románů • podává obraz franc. společnosti • popisuje: • různá prostředí • postavy všech společenských vrstev • touhu po moci a zisku • pokrytectví, mamonářství

 16. Ústřední trilogii Lidské komedie tvoří 3 romány: • Otec Goriot • Ztracené iluze • Lesk a bída kurtizán ( kurtizána = prostitutka)

 17. Titulní stránka románu Otec Goriot (1834)

 18. Otec Goriot • Smutný osud bohatého kupce, který provdal své dcery za šlechtice, rozdal jim majetek, ale dožívá svůj život opuštěn, protože se dcery za otce stydí • Úkol: • V čítance si přečtěte ukázku z díla • Odpovězte na otázky 1, 2, 3, 6 za textem • Posuďte lexikální (jazykové) prostředky v díle • Doložte v ukázce slohové postupy autora

 19. S osudem Goriota se prolíná příběh studenta Evžena Rastignaca. Ten přichází do Paříže plný ctižádosti a snahy vyniknout. V honbě za penězi odhazuje všechny morální zábrany. Cit je považován za slabost. • Román je označován jako encyklopedický • podrobné popisy města, ulic a domů, zařízení bytu • jazyk charakterizuje postavy a prostředí

 20. Gustav Flaubert (čti flóbér) 1821 – 1880

 21. psychologický román Paní Bovaryová • příběh romanticky založené ženy, která nemůže nalézt ve všedním manželství s venkovským lékařem životní cíl autor u soudu obviněn: • z ohrožení veřejné mravnosti • ze zlehčování instituce manželství • z urážky náboženského cítění

 22. román Citová výchova • láska Adriana Moreaua (čti moróa) k paní Arnouxové (čti arnúové) končí rozčarováním

 23. 1850 - 1893 • Guy de Maupassant (čti gaj mópasán)

 24. převažuje popis a vypravování • povídkaKulička– nevěstka za persko-francouzské války zachrání cestující v dostavníku, když nabídne své tělo vojákům • románMiláček– pařížský novinář využívá žen k rychlému vzestupu • mistr povídky a novely

 25. Naturalismus • Emile Zola(1840 – 1902) • při tvorbě románů chtěl postupovat přísně vědecky • píše experimentální román TerezaRaquinová • román Zabiják – z prostředí pařížských krčem, postavy dělníků a řemeslníků

 26. Úkol: • Přečtěte si z čítanky ukázku z románu Zabiják a odpovězte na otázky: • Před čím Zola varuje? Kdo je zabijákem? • Čím je určeno jednání lidí? • Jaké typy postav uvedl autor do literatury? • Čím vyvolává otřesné dojmy? • Charakterizujte jazykové prostředky v textu. • Které slohové postupy autor nejčastěji využívá? • Označte vnitřní monolog.

 27. Anglie • Charles Dickens (čti dykyns) • neradostné dětství • otec ve vězení pro dlužníky • ve 12 letech si sám vydělává na živobytí • pracuje v ponurém prostředí s hrubými lidmi v dílně na výrobu leštidel na boty • ve svých dílech se často zabývá osudy nešťastných dětí bez domova

 28. Dílo: • Romány: Oliver Twist David Copperfield Malá Dorritka Nadějné vyhlídky • podávají obraz soudobé Anglie • kritika chudobinců, vězení pro dlužníky, sociálních poměrů – práci dětí v továrnách

 29. Přečtěte si z čítanky ukázku z románu Oliver Twist a odpovězte na otázky 1, 2 za textem. Všimněte si stylistiky textu – doložte, že autor užívá dlouhá souvětí. Úkol:

 30. román Kronika Pickwickova klubu – vrchol tvorby, proslavil ho • humoristické dílo • vyniká vtipem • lidový jazyk

 31. Obálka prvního vydání Kroniky Pickwickova klubu z roku 1836

 32. Rusko • Nikolaj Vasiljevič Gogol

 33. Revizor – satirická komedie, kritizuje hloupost, podlézavost, pokrytectví a úplatkářství lidí v ruském maloměstě • hl. postava – úředníček Chlestakov – vychytralý podvodník • Mrtvé duše – román o poměrech v nevolnickém Rusku Hlavní postava – statkář Čičikovkupuje „mrtvé duše“ nevolníků a bohatne na půdě, kterou za ně dostává zdarma.

 34. Titulní strana románu Mrtvé duše, prvního vydání z roku 1842. Statkář Čičikov

 35. Revizor – snímky ze Stavovského divadla

 36. Přečtěte si z čítanky ukázku Gogolova Revizora a odpovězte na otázky za textem. Úkol

 37. Ivan Sergejevič Turgeněv • Lovcovy zápisky – povídky • Lev Nikolajevič Tolstoj • Vojna a mír – 4 dílný historický román z období napoleonských válek • Anna Karenina – psychologický román Láska provdané Anny k mladému důstojníku Vronskému končí její sebevraždou autobiografický příběh autorova života, v němž odhaluje příběh vlastního manželství

 38. L.N.Tolstoj – ruský filozof a spisovatel, představitel ruského realismu

 39. Fjodor Michajlovič Dostojevskij • Zločin a trest – filozofický román Hlavní hrdina – student Raskolnikov zabije pro peníze stařenu, výčitky ho dovedou nakonec k přiznání

 40. Bratři Karamazovi – román s námětem otcovraždy Ukázka jevištní adaptace: http://www.youtube.com/watch?v=KVizmtizvfk • Idiot – román o zchudlém, ale ušlechtilém knížeti Myškinovi, který má kvůli svému dobrému srdci přezdívku idiot.

 41. Anton Pavlovič Čechov dramata s kritikou ruské společnosti, emocionální, s autorovou účastí nad lidským osudem • Višňový sad • Racek • Strýček Váňa • Tři sestry

 42. A.P.Čechov

 43. Polsko • Henrik Sienkiewicz(čti šinkijevič) • Quo vadis–román z období Neronovy vlády ve starověkém Římě • Křižáci –historický román • Ohněm a mečem, Potopa, pan Wolodijowski– románová historická trilogie ze 17. stol.

 44. Norsko • Henrik Ibsen – dramata s kritikou měšťácké morálky • Nora • Hedda Gablerová • Divoká kachna • Peer Gynt– dramatická báseň

 45. USA • Mark Twain • Dobrodružství Toma Sawyera(čti sojera) a Huckleberryho(čti haklberyho) Finna - podává obraz maloměšťáckého života americké společnosti, vypráví o zážitcích z dětství malého Toma - hovorový jazyk

 46. Dům v Hannibalu, ve kterém Mark Twain vyrůstal Mark Twain v roce 1907

 47. M. Twain – ilustrace ke knize