Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
REALISMUS PowerPoint Presentation

REALISMUS

180 Views Download Presentation
Download Presentation

REALISMUS

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. REALISMUS RUSKO

 2. NIKOLAJ VASILJEVIČ GOGOL(1809 – 1852) • spisovatel a dramatik • syn vzdělaného ukrajinského statkáře • vystudoval lyceum • pokoušel se o hereckou dráhu, nějaký čas působil jako učitel a pomocný profesor dějepisu na petrohradské univerzitě – nebyl příliš úspěšný, nakonec působil jako úředník • léta 1836 až 1839 strávil většinou v Itálii • -před svou smrtí prožíval hlubokou depresi, propadal náboženským náladám a pochybnostem o smyslu svého díla (dokonce spálil několik svých rukopisů)

 3. GOGOLOVO DÍLO Taras Bulba – povídka z historie ukrajinských kozáků, boje proti Polákům Revizor – satirická komedie, vychytralý prospěchář Chlestakov se vydává za očekávaného revizora a využívá situace k obohacení Mrtvé duše – společenský román (satira), otřesný obraz nevolnického Ruska, putování podvodníka Čičikova, který využívá lidské hlouposti, skupuje od statkářů zemřelé nevolníky a chce je využít k finančním machinacím, aby zbohatl

 4. IVAN SERGEJEVIČ TURGENĚV(1818 – 1883) • prozaik, básník a dramatik • narodil se v zámožné šlechtické rodině • studoval na univerzitě v Moskvě, Petrohradě a Berlíně (studoval literaturu a filozofii) • od r. 1861 žil trvale v cizině, především ve Francii (Rusko opustil hlavně na protest proti carské zvůli) • za života oblíbený spisovatel • dílo: • LOVCOVY ZÁPISKY – povídkové pásmo s rámcovými postavami (autor-lovec a jeho průvodce Jermolaj) • OTCOVÉ A DĚTI – psychologický román, generační konflikty: odbojná mladá generace proti konvencím

 5. IVAN ALEXANDROVIČ GONČAROV(1812 – 1891) • prozaik • pocházel z kupecké rodiny • absolvoval obchodní akademii v Moskvě • pracoval jako úředník • 1852 až 1854 se účastnil plavby na válečné plachetnici kolem Afriky do Japonska • r. 1856 se stal cenzorem a pak členem vládní komise pro tisk • koncem 50. let se léčil v Mariánských Lázních • dílo: • OBLOMOV – román na téma promarněného života a lhostejného postoje k životu

 6. LEV NIKOLAJEVIČ TOLSTOJ(1828 – 1910) • prozaik, filozof a publicista • pocházel z velmi starobylého šlechtického rodu • studoval práva v Kazani (nedokončil) • účastnil se krymské války • podnikl dvě cesty do západní Evropy • car ho pokládal za revolucionáře, byl vyloučen z církve jako kacíř • dopisoval si s Masarykem • na svém panství se snažil zavést vzorný poměr k nevolníkům (otevřel školu, v níž i s rodinou vyučoval) • kritizoval samoděržaví • po neshodách s rodinou ji opouští a odjíždí vlakem pryč (umírá na nádraží)

 7. TOLSTÉHO DÍLO Sevastopolské povídky – osobní prožitky z krymské války a obrany Sevastopolu Dětství, Chlapectví, Jinošství – autobiografická trilogie, obraz duševního vývoje mladého člověka Vojna a mír – 4 dílný historický román-epopej z doby napoleonských válek, obraz rodinného života Rostovových, Bolkonských a Pierra Bezuchova Anna Karenina – sociálně psychologický román, citlivá studie ženy v bezvýchodné situaci, když upřednostnila cit před společenskými konvencemi Vzkříšení – literární zpracování skutečné události, příběh viny a trestu, mravní obroda knížete Něchljudova

 8. FJODOR MICHAJLOVIČ DOSTOJEVSKIJ(1821 – 1881) • prozaik a filozof, mistr psychologického románu • narodil se v rodině lékaře šlechtického původu, vyrůstal v prostředí chudinské nemocnice • absolvoval vojenské inženýrské učiliště • zajímal se o politiku, jako člen kroužku utopických socialistů byl r. 1849 zatčen, uvězněn a odsouzen k smrti oběšením – nakonec změněno na nucené práce a vyhnanství na Sibiři (10 let) • nešťastné manželství • zhoubná hráčská vášeň (objížděl herny celé Evropy) • zemřel na epilepsii

 9. DOSTOJEVSKÉHO DÍLO Zápisky z Mrtvého domu – dokumentární próza, zážitky z vězení a vyhnanství Uražení a ponížení – román o nespravedlnosti, bezmoci proti mocným Zločin a trest – filozoficko-psychologický román, studie lidského svědomí, psychické a mravní drama petrohradského studenta Raskolnikova, pachatele dvojnásobné loupežné vraždy Idiot – román o knížeti Myškinovi, jeho ušlechtilost a obětavost je ostatními nepochopena a považována za idiotismus Běsi– román zachycuje revoluční hnutí Bratři Karamazovi – románová epopej, téma otcovraždy a hledání viníka mezi třemi syny

 10. ANTON PAVLOVIČ ČECHOV(1860 – 1904) • dramatik, povídkář a prozaik • zakladatel lyrického a psychologického dramatu (spolupracoval s Moskevským uměleckým divadlem MCHAT) • narodil se v kupecké rodině • vystudoval medicínu, několik let provozoval lékařskou praxi • začal psát pod tlakem finančních nesnází • r. 1890 podnikl cestu na Sibiř – napsal obžalovací spis proti krutosti policejních metod • hodně cestoval po Rusku i celé Evropě • posledních 6 let života žil v Jaltě na Krymu, kde se oženil s herečkou Olgou Knipperovou • zemřel na tuberkulózu

 11. ČECHOVOVO DÍLO Pavilon č. 6 – povídka o pobytu v pavilonu psychiatrické léčebny Racek, Strýček Váňa, Tři sestry, Višňový sad – cyklus dramat o životě ruské inteligence v předrevoluční době, hledání životních jistot, šťastného života NIKOLAJ ALEXANDROVIČ NĚKRASOV (1821 – 1878) – zakladatel ruského realistického básnictví

 12. ZDROJE • http://cs.wikipedia.org/wiki/Nikolaj_Vasiljevi%C4%8D_Gogol • http://cs.wikipedia.org/wiki/Ivan_Sergejevi%C4%8D_Turgen%C4%9Bv • http://cs.wikipedia.org/wiki/Ivan_Alexandrovi%C4%8D_Gon%C4%8Darov • http://cs.wikipedia.org/wiki/Lev_Nikolajevi%C4%8D_Tolstoj • http://cs.wikipedia.org/wiki/Fjodor_Michajlovi%C4%8D_Dostojevskij • http://cs.wikipedia.org/wiki/Anton_Pavlovi%C4%8D_%C4%8Cechov