Download
realismus a naturalismus n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Realismus a naturalismus PowerPoint Presentation
Download Presentation
Realismus a naturalismus

Realismus a naturalismus

710 Views Download Presentation
Download Presentation

Realismus a naturalismus

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Realismus a naturalismus

 2. Realismus • Umělecký směr 2. pol. 19. st. • Objevuje se v literatuře, malířství, sochařství • Rozvoj průmyslu, přírodních a technických věd (Darwinova evoluční teorie, periodická tabulka prvků, rentgenové záření) • Nárůst životní úrovně obyvatelstva • Rozvoj měst • Populační exploze

 3. Realismus

 4. Realismus

 5. Realismus v literatuře • Vzniká ve Francii v polovině 19. století • Na základě pozorování skutečnosti má pravdivě, nezaujatě a objektivně popisovat a analyzovat život a svět • pravdivé zachycení společnosti • autor sleduje realitu zvenku (nevstupuje do děje, nevyjadřuje svůj názor)

 6. Realismus v literatuře • typizace postav (hrdina představuje určitý typ člověka) • kolektivní hrdina (hrdinou je celý kolektiv, určitá skupina lidí) • dílo je analýzou společnosti • používání nových výrazových prostředků (hovorová řeč, nářečí, archaismy), slouží k realistickému zachycení postav a prostředí

 7. Realismus v literatuře • Převažují prozaické žánry (využívají vyprávění, dialog, popis a charakteristiku) • román Co je román? • novela Co je novela? • povídka Co je povídka? • divadelní hry

 8. Francouzský realismus • Honoré de Balzac • Lidská komedie – cyklus románů, obraz francouzské společnosti, popis prostředí i postav všech vrstev společnosti • Otec Goriot • Evženie Grandetová • Lesk a bída kurtizán

 9. Francouzský realismus • Gustav Flaubert • Paní Bovaryová – psychologický román • Guy de Maupassant – autor povídek a novel • Miláček - muž, který využívá ke společenskému vzestupu vztahy se ženami • - Kulička - „Kulička nyní hleděla na klidně pojídající lidi a dusila se zlostí. … Cítila, že tone v opovržení těchto počestných hlupáků, kteří ji nejdříve Obětovali a pak odhodili jako špinavou a neužitečnou věc.“

 10. Guy de Maupassant - Kulička Kulička – na pozadí prusko-francouzské války ukazuje skutečné charaktery obyčejných lidí. Vše se odehraje během čtyř dní, kdy je na útěku svedeno dohromady devět rouenských občanů a prostitutka Kulička. Celou cestu Kuličkou opovrhují. Po kontrole dokumentů v hostinci si německý důstojník vyžádá Kuliččiny služby. Ta jej jako okupanta odmítne a dostavník, ve kterém cestují, je ve městě zadržen. Ostatní cestující přesvědčují Kuličku, aby důstojníkovi vyhověla. Ta jejich tlaku nakonec podlehne. V krizovém momentu se postavy ukazují takové, jaké jsou doopravdy. Cesta je volná a spokojení „počestní občané“ svačí sledováni hladovou a plačící Kuličkou.

 11. Anglický realismus • Charles Dickens – kritika sociální nespravedlnosti, osudy dětí bez domova (na základě vlastních zkušeností) • David Copperfield • Oliver Twist • Kronika Pickwickova klubu – obraz soudobé Anglie

 12. Ruský realismus • Nikolaj Vasiljevič Gogol • Revizor – satirická divadelní hra, kritika úplatkářství, podlézavosti a hlouposti • Mrtvé duše – kritika nevolnictví v Rusku • Lev Nikolajevič Tolstoj • Vojna a mír – historický román, napoleonské války v Rusku - Anna Karenina – psychologický román

 13. Ruský realismus • FjodorMichailovičDostojevskij • Zločin a trest – studie lidského svědomí, filozofický román • Idiot – šlechtic, který je pro svou dobrotu považován za idiota, ale vyniká nad ostatními • Anton Pavlovič Čechov - Lyrická dramata (potlačena dějovost), Tři sestry, Višňový sad

 14. Realismus v ostatních literaturách • Polsko • Henryk Sienkiewicz – historická dramata • Severská literatura • Henrik Ibsen – divadelní hry, Nora • Hans Christian Andersen – pohádky • USA • Mark Twain – novinář a humorista, Dobrodružství Toma Sawyera, Dobrodružství Huckelberryho Fina

 15. Naturalismus • Naturalismus je umělecký směr, který se rozvíjí v 60. – 80. letech 19. století. • Formuloval ho Emile Zola. • Vznikl ve Francii, odtud se rozšířil do většiny evropských zemí. • Uplatňuje principy realismu až do krajnosti. • Cílem bylo co nejobjektivněji (nezaujatě a neosobně) ukázat skutečnost i se surovostí a všemi podrobnostmi. Popisoval i odpuzující stránky reality.

 16. Naturalismus • Člověk je ovlivňován (determinován) dědičností a prostředím. • Naturalismus fakta o člověku jen shromažďuje, ale nehodnotí je. • Skutečnost jen „fotografuje“. • Hrdinové pocházejí z nižších společenských vrstev • Program naturalismu zformuloval ÉmileZola.

 17. Naturalismus – Umučení Krista

 18. Emile Zola • vytvořil soubor 20 románů ROUGON-MARQUARTOVÉ [rugonmakartové] • úvodní román popisuje počátek rodové historie zatížené dvěma dědičnými prvky – zdravím a psychickou labilitou, potomci těchto hrdinů svými sňatky s totožnými nebo odlišnými typy partnerů buď potlačí nebo znásobí rodovou zátěž • používá syrové výrazové prostředky, postavy typizoval i mluvou (argot, vulgarismy) • Zabiják • Nana – osud jejich dcery luxusní prostitutky • Germinal – popis otřesných životních podmínek horníků

 19. Zabiják - román z prostředí městských dělníků, líčí jejich životní podmínky i mravy včetně alkoholismu. Příběh je viděn očima pradleny Gervaisy [žervézy], která se provdá za klempíře Coupeaua [kupóa]. Ten po úrazu zleniví, propadne alkoholu a postupně degeneruje. Zabijákem je …