Gazd lkod si napl 2 modul
Download
1 / 28

- PowerPoint PPT Presentation


 • 118 Views
 • Uploaded on

Gazdálkodási Napló (2.modul). Várszegi Gábor Dr. Lucskai Attila Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Agrár-vidékfejlesztési és –környezetgazdálkodási Főosztály. 1994. évi LV. törvény a termőföldről.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - glenys


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Gazd lkod si napl 2 modul

Gazdálkodási Napló (2.modul)

Várszegi Gábor

Dr. Lucskai Attila

Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium

Agrár-vidékfejlesztési és –környezetgazdálkodási Főosztály


1994 vi lv t rv ny a term f ldr l
1994. évi LV. törvénya termőföldről

68. § (1) A földhasználó tartozik megőrizni minden, a talaj védelmével kapcsolatos beavatkozás és tevékenység dokumentációját, továbbá köteles külön jogszabály szerint táblatörzskönyvet vezetni.

(2) A termőföld minőségét veszélyeztető tevékenységét és eseményt a talajvédelmi hatóság részére be kell jelenteni.


12 1990 iv 30 m m rendelet a t blat rzsk nyv vezet s r l
12/1990. (IV. 30.) MÉM rendelet a táblatörzskönyv vezetéséről

Az ingatlannyilvántartásról szóló 1972. évi 31. törvényerejű rendelet végrehajtásáról rendelkező 27/1972. (XII. 31.) MÉM rendelet 124. §-ának (1) bekezdése alapján — a pénzügyminiszterrel és a belügyminiszterrel egyetértésben — a következőket rendelem.

1. § (1) A legalább 50 hektár termőföldet használó jogi és természetes személyek táblatörzskönyvet kötelesek vezetni.

(2) A táblatörzskönyv a szántó, kert, szőlő, gyümölcsös, gyep és nádas művelési ágba tartozó táblákra, valamint a halastavakra vonatkozó események nyilvántartására szolgál.

2. § A táblatörzskönyvbe a táblára vonatkozó területi és művelési ág adatokat a tulajdoni lapmásolatról kell bejegyezni. Az egyéb adat bejegyzése érdekében készülő csatlakozó bizonylatokat az agrokémiai, talajtani, éghajlati és előrejelzési adatokkal együtt a megyei (fővárosi) növényegészségügyi és talajvédelmi állomások díjmentesen bocsátják a földet használó természetes és jogi személy rendelkezésére.

3. § A táblatörzskönyvnek az egyes táblákra vonatkozó adatait a termés betakarítását követő 15 napon belül, az egész táblatörzskönyvet pedig a gazdasági év végén le kell zárni.

4. § A táblatörzskönyv adatait, azok feldolgozását, kezelését a Földművelésügyi Minisztérium adatszolgáltatási és beszámolórendszeréről szóló külön jogszabály írja elő.

5. § A táblatörzskönyv vezetésével kapcsolatos feladatok rendszeres ellátásáért a földet használó jogi személy vezetője, illetőleg természetes személy a felelős.

6. § (1) A gyepterületeken belül — a termőképesség alapján — termőképes és talajvédő gyepet kell megkülönböztetni.

(2) A gyepterület típusát a terméshozam alapján kell megállapítani.

7. § Az erdőgazdasági üzemtervek készítésére és az erdőben végzett munkák folyamatos nyilvántartására az erdőgazdasági üzemtervekről szóló rendelet előírásai irányadók.

8. § A táblatörzskönyv vezetését a megyei (fővárosi) növényegészségügyi és talajvédelmi állomások ellenőrzik.

9. § A táblatörzskönyv vezetésének részletes szabályait az ,,Útmutató'' tartalmazza.

10. § Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, egyidejűleg az üzemi földnyilvántartásról szóló 12/1980. (V. 14.) MÉM rendelet hatályát veszti.


82 2001 x 20 fvm rendelet egyes miniszteri rendeletek hat lyon k v l helyez s r l
82/2001. (X. 20.) FVM rendeletegyes miniszteri rendeletek hatályon kívül helyezéséről

Az érdekelt miniszterekkel egyetértésben a következőket rendelem el:

1. § Az e rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a mellékletben felsorolt jogszabályok hatályukat vesztik.

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

Melléklet a 82/2001. (X. 20.) FVM rendelethez

12/1990. (IV. 30.) MÉM rendelet

A táblatörzskönyv vezetéséről


Gazd lkod si napl 2 modul

 • A Nemzeti Vidékfejlesztési Terv alapján a központi költségvetés, valamint az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garancia Alap Garancia Részlege társfinanszírozásában megvalósuló agrár-környezetgazdálkodási támogatások igénybevételének részletes szabályairól szóló 150/2004. (X. 12.) FVM rendelet előírásai

 • „10. §

 • (2) A támogatásra jogosultnak a teljes támogatási időszak alatt gazdaságának teljes területén be kell tartania a „Helyes Gazdálkodási Gyakorlat” előírásait.”


Gazd lkod si napl 2 modul

 • A Nemzeti Vidékfejlesztési Terv alapján a központi költségvetés, valamint az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garancia Alap Garancia Részlege társfinanszírozásában megvalósuló kedvezőtlen adottságú területek kompenzációs támogatása igénybevételének részletes szabályairól szóló 151/2004. (X. 13.) FVM rendelet előírásai

 • „7. §

 • (1) A rendelet alapján támogatást az a földhasználó vehet igénybe, aki vállalja, hogy a támogatás igénylése esetén:

 • f) a „Helyes Gazdálkodási Gyakorlat”előírásait a gazdasága teljes területén betartja;”


Tov bbi gyakorlati inform ci k a gn kit lt s vel kapcsolatban
További gyakorlati információk a GN kitöltésével kapcsolatban

 • A gazdálkodónak gondoskodnia kell a gazdálkodási napló folyamatos vezetéséről, figyelemmel az egyes gazdálkodási évek elkülöníthetőségére - 150/2004. (X. 12.) FVM rendelet 2. § m) pontja szerint „gazdálkodási év: szeptember 1-jén kezdődő és a következő év augusztus 31-éig tartó időszak” -, valamint az évenkénti adatszolgáltatás rendjére, időpontjára (4/2004. (I. 13.) FVM rendelet 2. § (6) pontja szerint).


Gazd lkod si napl 2 modul

 • A 4/2004. (I. 13.) FVM rendelet 2. § (6) pontja szerinti gazdálkodási napló másolati példányára vonatkozóan:

 • -         a gazdálkodási napló valamennyi oldalát ellátja a gazdálkodó az aláírásával, vagy

 • -         az összefűzött gazdálkodási napló címoldalát „Az eredeti gazdálkodási naplóval megegyező másolati példány.” nyilatkozattal látja el, majd azt a gazdálkodó aláírásával látja el.


Gazd lkod si napl 2 modul