geweld op het werk
Download
Skip this Video
Download Presentation
Geweld op het werk

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 32

Geweld op het werk - PowerPoint PPT Presentation


 • 188 Views
 • Uploaded on

Geweld op het werk. Wat is geweld op het werk? (1). = elke daad van agressie t.o.v. werknemer(s)  pesten op het werk. Wat is geweld op het werk? (2). Geweld op het werk fysieke/psychische bedreigingen of aanvallen eenmalige of herhaalde feiten

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Geweld op het werk' - giza


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
wat is geweld op het werk 1
Wat is geweld op het werk? (1)
 • = elke daad van agressie t.o.v. werknemer(s)
 •  pesten op het werk
wat is geweld op het werk 2
Wat is geweld op het werk? (2)

Geweld op het werk

fysieke/psychische bedreigingen of aanvallen

eenmalige of herhaalde feiten

meestal gezien als een bedreiging van (een) dader(s) van buitenaf

Pesten op het werk

onrechtmatige gedragingen die de waardigheid aantasten

de gedragingen doen zich meerdere keren voor, gedurende een bepaalde tijd

dader is meestal één of meerdere collega's, chef, ...

wat is geweld op het werk 3
Wat is geweld op het werk? (3)

Verschillende vormen

 • Verbaal:
  • uitschelden, vernederen, beledigen, ...
  • bedreigingen: dreigen met geweld t.o.v. de werknemer of zijn omgeving, eventueel wapens tonen
 • Non-verbaal:
  • het hinderen/werken bemoeilijken, stalken, ...
  • bedreigingen onder de vorm van brieven, e-mails
 • Fysiek geweld
wettelijke verplichtingen 1
Wettelijke verplichtingen (1)

Algemeen

 • Maakt deel uit van de wetgeving welzijn op het werk psychosociale aspecten (geweld, ongewenst seksueel gedrag en pesten op het werk)
 • Belangrijkste verplichtingen
  • preventieadviseur psychosociale aspecten en eventueel een vertrouwenspersoon aanstellen (ondernemingen - 50 werknemers: verplicht een beroep op externe dienst PBW)
wettelijke verplichtingen 2
Wettelijke verplichtingen (2)

Algemeen

 • Belangrijkste verplichtingen (vervolg)
  • de nodige maatregelen nemen om een einde te stellen aan de feiten van geweld
  • een preventiebeleid voeren en procedures vastleggen (deze procedures moeten worden opgenomen in het arbeidsreglement)
  • nodige maatregelen nemen om eventuele slachtoffers op te vangen
  • de procedures voor klachten vastleggen
  • een register bijhouden met de feiten van geweld op het werk (wanneer er contact is met publiek)
wettelijke verplichtingen 3
Wettelijke verplichtingen (3)

Uitzendwerk

 • Voor uitzendkrachten staat de inlener in voor de verplichtingen inzake feiten van geweld die in zijn onderneming gebeuren
 • Wel een rol weggelegd voor het uitzendbureau bij de opvolging van deze feiten
risicofactoren
Risicofactoren

Risicofactoren hebben te maken met

 • de werknemer: zijn houding of persoonlijkheid van de werknemer (slachtoffer) kan geweld op het werk in de hand werken
 • de klant of derde: houding of persoonlijkheid
 • de interactie/communicatie: tussen werknemer en derde
 • de arbeidsorganisatie
 • de werkomgeving
risicofactoren werknemer
Risicofactoren: werknemer
 • machtspositie of autoriteit: beslissingen hebben een impact op de klant
 • taak: omgang met waardevolle zaken, inspectie- of controlefunctie
 • houding: onvriendelijk, kortaf, superieur
 • beperkte communicatievaardigheden
 • beperkte assertiviteit
 • geslacht, leeftijd, ervaring: vrouwen en jongeren zijn vaker slachtoffer
 • opvallende fysieke kenmerken
 • kledij
risicofactoren klant derde
Risicofactoren: klant/derde
 • houding: wil absoluut gelijk halen, macho, autoritair
 • emotionele toestand: machteloos, ontgoocheld, gefrustreerd
 • sociale of gezondheidsproblemen: financiële zorgen, trauma, ziekte van familieleden
 • onder invloed: dronken, gedrogeerd
 • persoonlijkheidsstoornissen: bv. psychose
risicofactoren interactie
Risicofactoren: interactie
 • taal: andere taal, zich onvoldoende goed kunnen uitdrukken in een taal die voor beiden verstaanbaar is
 • ander opleidingsniveau
 • gebruik van vakjargon
 • culturele of religieuze verschillen
 • vooroordelen
 • slechthorenden of doven
 • spraakgebrek
risicofactoren organisatie 1
Risicofactoren: organisatie (1)
 • contact met publiek
 • lange wachttijden, onaangepaste openingstijden
 • tijdstip, periode: bv. periode voor de overhandiging van maaltijdcheques
 • personeelstekort
 • onduidelijke procedures voor opvang/omgang met klanten, leveranciers, patiënten, ...
 • huisbezoeken
risicofactoren organisatie 2
Risicofactoren: organisatie (2)
 • alleen of geïsoleerd werk
 • onregelmatige werktijden, nachtwerk
 • onduidelijke werkorganisatie, slechte afspraken: niet duidelijk wie voor wat instaat
 • strakke deadlines: verhoogt de werkdruk, stress, ergernis
 • herstructurering: onzekerheid
risicofactoren werkomgeving 1
Risicofactoren: werkomgeving (1)
 • afgesloten werkplek
 • onaangename werkruimten
 • lawaai: lawaai werkt ergernis, stress, frustratie in de hand
 • slechte verlichting, donker
 • geen vluchtmogelijkheden
 • aanwezigheid, binnen handbereik, van materieel dat makkelijk als wapen kan gebruikt worden: bv. briefopener
risicofactoren werkomgeving 2
Risicofactoren: werkomgeving (2)
 • afwezigheid van een barrière: geen balie, scherm, glas of tafel
 • afwezigheid van een beveiligingscamera, toegangscontrole, ...
 • afwezigheid van alarmmiddelen
 • bedrijf/kantoor in een onveilige buurt
risicoberoepen
Risicoberoepen
 • regelmatig contact met het publiek

bv. loketbedienden

 • omgaan met geld of waardevolle goederen

bv. kassierster, geldtransporteurs

 • de zorgsector of het onderwijs

bv. verpleging

risicoberoepen1
Risicoberoepen
 • controlerende taken

bv. controleurs bij het openbaar vervoer

 • contact met potentieel gewelddadige personen

bv. cipiers

 • alleen of geïsoleerd werk

bv. concierge

preventiemaatregelen
Preventiemaatregelen

Technische maatregelen

 • inrichting van de werkruimten

bv. voldoende verlichting, aangename wachtruimten

 • zichtbaar voor anderen (collega's, publiek)
 • geen voorwerpen die als wapen kunnen gebruikt worden bv. schaar, cutter
 • inrichting van het terrein rond de onderneming bv. voldoende verlichting op de parking
preventiemaatregelen1
Preventiemaatregelen

Technische maatregelen (vervolg)

 • voorzien van afschermingen: schermen, loketten, glazen wanden
 • voorzien van bewaking: videobewaking, toegangscontrole, toegangssluizen
 • voorzien van alarmmiddelen: noodknop, noodomroepsystemen
preventiemaatregelen2
Preventiemaatregelen

Organisatorische maatregelen

 • procedures voor opvang van klanten, leveranciers, ...
 • communicatieprocedures vastleggen
 • maatregelen voor piekbelastingen of momenten
 • alleenwerk zoveel mogelijk vermijden
 • interne communicatie en opleiding
 • aanwezigheid waardevolle voorwerpen beperken
preventiemaatregelen3
Preventiemaatregelen

Individuele maatregelen

 • opleiding: conflictbeheersing, assertiviteitstraining
 • supervisie: selectie (juiste persoon voor de job), regelmatig toezicht en evaluatie
opvang en nazorg
Opvang en nazorg
 • Opvang van het slachtoffer
  • onmiddellijk na het incident
  • door het bedrijf zelf
 • Nazorg
  • in een 2de fase (enkel als het slachtoffer dit wil)
  • intern of extern
  • meestal door professionelen
tips voor de opvang
Tips voor de opvang
 • Doel: veiligheid van het slachtoffer en de

omgeving herstellen

 • Door
  • Slachtoffer steunen, zijn verhaal laten vertellen, eventueel begeleiden naar huis, ehbo, ...
  • De werking verzekeren door de veiligheid te herstellen, de taken van het slachtoffer op te vangen ...
opvolging en registratie
Opvolging en registratie
 • Aangifte (politie, arbeidsongevallenverzekeraar)
 • Registratie: elk gewelddadig feit gepleegd door een derde t.o.v. een werknemer moet geregistreerd worden (= wettelijke verplichting)
uitzendkracht slachtoffer
Uitzendkracht = slachtoffer
 • Inlener verzorgt opvang en nazorg
 • Inlener brengt uitzendbureau op de hoogte
 • Uitzendconsulent contacteert
  • Inlener: nagaan wat er is voorgevallen en welke maatregelen genomen zijn
  • Uitzendkracht: luisteren, ondersteunen en informeren
uitzendconsulent slachtoffer
Uitzendconsulent = slachtoffer
 • Uitzendbureau staat in voor opvang en nazorg
 • Slachtoffer:
  • elk geval van geweld melden (zoveel mogelijk gegevens over de feiten vermelden)
  • draagkracht niet overschatten, professionele hulp zoeken indien nodig
  • eventueel familie of vrienden op de hoogte brengen
uitzendconsulent slachtoffer1
Uitzendconsulent = slachtoffer
 • Uitzendbureau staat in voor opvang en nazorg
 • Uitzendbureau:
  • Informeer bij de naburige uitzendkantoren of ze geconfronteerd worden vergelijkbare feiten van met geweld of feiten die eenzelfde oorsprong hebben )
  • Breng de politie op de hoogte van elk feit van geweld tov van de uitzendconsulenten zoals fysiek geweld, maar ook stalking en dreigmails
tips geweld voorkomen
Tips: geweld voorkomen

Gewelddadige feiten voorkomen bij

intake: tips voor de uitzendconsulent

1 Preventie

2 Tijdens het gesprek

3 Als u de controle dreigt te verliezen

tips preventie
Tips: Preventie
 • Bereid de moeilijke gesprekken voor: dossier bestuderen, anderen raadplegen
 • Overleg met collega's en hiërarchisch overste om na te gaan hoe u (verbaal) geweld kan voorkomen: bv. een andere ontvangstruimte
 • Voorzie scenario's om pauzes in te lassen: bv. een telefoon van een collega
tips tijdens het gesprek 1
Tips: Tijdens het gesprek (1)
 • Voer een open en duidelijk gesprekluisteren, gesprekspartner niet onnodig onderbreken, herhalen
 • Blijf de situatie meester:gesprekstoon op normaal niveau houden (niet luider of hoger praten), respectvol blijven
 • Houd contact met uw gesprekspartneroogcontact houden, zet u op hetzelfde niveau (allebei zitten of staan)
tips tijdens het gesprek 2
Tips: Tijdens het gesprek (2)
 • Geef uw gesprekspartner duidelijk aan waar de grenzen liggen:fysiek afstand houden, het niet accepteren van bepaald woordgebruik zoals vloeken, het niet aanvaarden van schreeuwen
 • Wijs op de gevolgen van een onaangepast gedrag van uw gesprekspartner:een einde maken aan het gesprek, de gevolgen ook effectief uitvoeren bij het volhouden van een onaangepast gedrag door uw gesprekspartner
 • Wacht niet tot de situatie uit de hand loopt. Reageer tijdig
tips verlies van controle
Tips: verlies van controle

Als u de controle dreigt te verliezen...

 • Maak een einde aan het gesprek of organiseer een oponthoud
 • Maak indien nodig gebruik van de noodmaatregelen (indien voorzien)
 • Overleg met uw overste over hoe de situatie verder moet aangepakt worden
 • Indien beslist werd om het gesprek verder te zetten, ga dan voor uzelf na of u de situatie aankan
ad