pillen moet je maar willen n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
‘ Pillen moet je maar willen’ PowerPoint Presentation
Download Presentation
‘ Pillen moet je maar willen’

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 20

‘ Pillen moet je maar willen’ - PowerPoint PPT Presentation


 • 108 Views
 • Updated on

‘ Pillen moet je maar willen’. Farmacotherapie bij jeugdigen met ADHD en gedragstoornissen JM Boven-Ebskamp MANP jan 2009. Inhoud presentatie. Positie en rol verpleegkundig specialist binnen Altrecht Jeugd Toelichting doelgroep Literatuur Farmacotherapie Best Practice

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

‘ Pillen moet je maar willen’


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
pillen moet je maar willen

‘Pillen moet je maar willen’

Farmacotherapie

bij jeugdigen met ADHD

en gedragstoornissen

JM Boven-Ebskamp MANP jan 2009

inhoud presentatie
Inhoud presentatie
 • Positie en rol verpleegkundig specialist binnen Altrecht Jeugd
 • Toelichting doelgroep
 • Literatuur
 • Farmacotherapie
 • Best Practice
 • Toekomstverwachtingen
 • Overwegingen

JM Boven-Ebskamp MANP jan 2009

altrecht
Altrecht
 • Altrecht: Divisie Kind, Jeugd en Gezin
 • Zorgdomeinen:
   • Stemming, angst en trauma
   • Autisme (incl psychose)
   • Multiproblem gezinnen
   • jUvoorjou

JM Boven-Ebskamp MANP jan 2009

verpleegkundig specialist
Verpleegkundig specialist
 • Stafmedewerker
   • projecten (voordeur, effectmeting behandeling)
 • Aanmeldcoordinator
   • triage / screening / consultatie
   • aansturen aanmeldteam
 • jUvoorjou (Expertisecentrum Gedragsstoornissen)
   • intakes, ouderbegeleiding
   • farmacotherapie
   • supervisie
   • op termijn mentor NP io

JM Boven-Ebskamp MANP jan 2009

doelgroep juvoorjou
Doelgroep jUvoorjou
 • Jeugdigen tot 18/23 jaar

met ADHD en gedragsstoornissen

   • Polikliniek (samenwerkingsverband met Zonnehuizen LVG)
     • Psychiatrie
     • Ortho-/Forensische psychiatrie
     • LVG
 • Ruim behandelaanbod
     • Ambulante behandeling (psychoeducatie, farmacotherapie, OB, gedragstherapie (ind./groep), GT, FFT, VHT, IPG
     • Deeltijdbehandeling

JM Boven-Ebskamp MANP jan 2009

positie en rol verpleegkundig specialist
Positie en rol verpleegkundig specialist
 • Positie binnen de staf

(actief betrokken bij beleid en uitvoering)

 • Rol van senior bij de behandeling
 • Zorginnovator
   • zorglogistiek met name aanmelding- en intakefase
   • (groeps)medicatie-spreekuur
 • Projectontwikkeling
   • voordeur
   • effectmeting behandeling
   • voorlichting huisartsen
   • consultatie jeugdhulpverlening

JM Boven-Ebskamp MANP jan 2009

literatuur
Literatuur
 • Effects Of Nurse Prescribing Of Medication:

A SystematicReviewVan Ruth L.M. e.a. 2008, The Intern. Journal of Health. Admin.

 • Voorschrijven door NP ≦ GP
 • Klinische parameters behandeling door NP ≧ GP
 • Zorgkwaliteit, zorg in tijd en patiënttevredenheid bij NP ≧ GP
 • Onderzoeken NP ≧ GP
 • Geen uitkomsten in tijdsbesparing of positieve effecten op het gezondheidszorgsysteem
 • Mogelijk betere toegankelijkheid
 • Geen bevestiging voor vrees mbt patiëntenveiligheid
 • Beperking door de verwevenheid met andere activiteiten waardoor vergelijking lastig is
 • Mogelijk grotere patiëntentevredenheid (consultatie(technieken), patiëntenverwachting)
 • Uitkomsten slechts indicaties; meer gericht onderzoek noodzakelijk

JM Boven-Ebskamp MANP jan 2009

farmacotherapie
Farmacotherapie
 • ADHD: medicatie behandelvorm van de eerste keus
   • Ritalin (Concerta, Medikinet, Equasym)
   • Dexamfetamine
   • Atomoxetine
 • Veel medicatiecontacten
   • tekort kjpsychiaters → problemen in de uitvoering
 • Inzet NP
   • medicatiecontroles individuele patiënten
   • groepsmedicatiespreekuur
   • benadering vanuit werkdrukprobleem, minder vanuit kwaliteit van zorg

JM Boven-Ebskamp MANP jan 2009

farmacotherapie1
Farmacotherapie
 • Medicatiecontrole volgens protocol
   • Protocol
   • Individuele contacten met kind en ouders
   • Supervisie via EPD
   • Receptuur via fax
   • Contacten ouders via mail

JM Boven-Ebskamp MANP jan 2009

protocol medicatiecontrole
Protocol medicatiecontrole
 • Uitvragen stand van zaken algemeen
 • Uitvragen stand van zaken mbt medicatie
   • Compliance
   • School
    • afname druk gedrag
    • verbetering aandacht en concentratie
    • afname gedragsproblemen
    • contact leerkracht
    • contact klasgenoten
 • Thuis
  • afname druk gedrag
  • verbetering aandacht en concentratie
  • afname gedragsproblemen
  • contact met ouders
  • contact met broers/zussen
  • rebound?
 • Vrije tijd
  • sociale contacten
  • vrije tijdsbesteding
  • dosering adequaat mbt activiteiten in de namiddag?
 • Bijwerkingen
 • Comorbiditeit

JM Boven-Ebskamp MANP jan 2009

protocol medicatiecontrole1
Protocol medicatiecontrole
 • Lichamelijke controles
   • tensie
   • pols
   • gewicht
 • Noodzaak bijstellen medicatiebeleid
   • verminderd effect
   • gewichtstoename
   • gebruik langer dan twee jaar
   • ander en/of langerwerkend middel?
 • Termijn retourafspraak vaststellen
 • Emailadres ouders 
 • Nabespreking met de psychiater
 • verloop patiëntencontact wordt doorgegeven via EPD
   • bijzonderheden
 • dosering aanpassen of continueren; fiat psychiater via mail/EPD
   • arts schrijft recept
 • recept doorfaxen naar apotheek
 • ouders in kennis stellen via de mail

JM Boven-Ebskamp MANP jan 2009

effecten
Effecten
 • Daadwerkelijke taakverschuiving
   • Ontlasten van de druk op de kj-psychiater
 • Verbeteren patiëntenzorg
   • Een en dezelfde behandelaar
   • Combinatie verschillende behandelvormen
   • Veel meer zicht op de combinatie van effecten van de verschillende behandelvormen

JM Boven-Ebskamp MANP jan 2009

farmacotherapie2
Farmacotherapie
 • Groepsmedicatie-spreekuur
   • instellen op medicatie in groepsverband
   • combi van psycho-educatie en farmacotherapie
   • vooraf inventarisatie contra-indicaties medicatie
   • schriftelijke aankondiging met uitleg aan ouders/jeugdige
   • directe samenwerking met psychiater
   • individueel vervolgen medicatiecontrole
    • psychiater: atomoxetine / bijzonderheden
    • NP: relatief ongestoord verloop

JM Boven-Ebskamp MANP jan 2009

wat gaan we vanmiddag doen
Wat gaan we vanmiddag doen?
 • Praatje over de medicijnen
 • Wegen en meten
 • Naar de dokter voor het voorschrijven
 • Langs de leestafel!
 • Praten met andere kinderen en ouders
 • Vragen wat je nog weten wil

jm boven-ebskamp/jUvoorjou/dec 2008

effecten1
Effecten
 • Patiënten kunnen sneller worden ingesteld
 • Grotere effectiviteit door groepsgewijze aanpak
 • Bredere informatievoorziening
 • Prettige sfeer
    • Ouders en kinderen kunnen elkaar ontmoeten
    • Ouders en kinderen vullen elkaar aan in hun vragen en doen zo meer informatie op
    • Thema medicatie minder beladen door een ander referentiekader

JM Boven-Ebskamp MANP jan 2009

best practice
Best Practice
 • Onderzoek naar bepalende factoren tav medicatietrouw
  • Kwaliteit van het behandelcontact
  • Patiëntgericht
  • Focus op autonomie van de patiënt
  • Zelfmanagement
    • Psycho-educatie
    • Sociale steun
    • Effectieve copingstrategieën

JM Boven-Ebskamp MANP jan 2009

best practice1
Best Practice
 • Combinatie farmacotherapie met ouderbegeleiding
 • Verbeteren compliance waaronder medicatietrouw
   • Inventarisatie medicatietrouw (afname vragenlijst)
   • Care-as-usual / High risk
   • High risk
    • Actievere houding behandelaar mbt medicatietrouw
     • Tipkaart; vraagkaart
     • Emailcontact NP-patiënt
     • Extra inzet in combinatie met school, ouders en overige hulpverlening

JM Boven-Ebskamp MANP jan 2009

toekomstverwachtingen
Toekomstverwachtingen
 • Verpleegkundig specialist zorgdomein
   • uitbouwen van medicatiecontrole-traject (best practice)
   • praktijkgericht onderzoek mbt medicatie (ism faculteit sociale wetenschappen utrecht)
   • publiceren
 • Stafmedewerker:
   • projectontwikkeling
   • kwaliteitszorg

JM Boven-Ebskamp MANP jan 2009

overwegingen
Overwegingen
 • Onduidelijkheid mogelijkheden; bij directe collega’s maar ook bij de NP zelf; wat kan je allemaal?
 • Van veel markten thuis, dus vaak ook veel taken; vraagt om prioritering en begrenzing
 • Afbakening van verantwoordelijkheden; wat kan/wil jij, wat wil de arts?
 • Podiumangst? Is het voor de NP zelf ook moeilijk los te komen van oude rolpatronen?
 • Uitdaging om al die verworven vaardigheden als NP daadwerkelijk te gaan inzetten

JM Boven-Ebskamp MANP jan 2009

pillen moet je maar willen1

‘Pillen moet je maar willen’

Farmacotherapie

bij jeugdigen met ADHD

en gedragstoornissen

JM Boven-Ebskamp MANP jan 2009