eur pai uni s politik k n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
EURÓPAI UNIÓS POLITIKÁK

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 13

EURÓPAI UNIÓS POLITIKÁK - PowerPoint PPT Presentation


 • 103 Views
 • Uploaded on

EURÓPAI UNIÓS POLITIKÁK. SZOCIÁLPOLITIKA. S zociálpolitikai célkitűzés. A szociális problémák megelőzés e és leküzdés e. L étrejötte, előzményei. Római Szerződés Európai Szociális Alap Első szociális akcióprogram Egységes Európai Okmány Szociális Charta.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'EURÓPAI UNIÓS POLITIKÁK' - giselle-brown


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
s zoci lpolitikai c lkit z s

Szociálpolitikaicélkitűzés

A szociális problémák megelőzése és leküzdése.

l trej tte el zm nyei

Létrejötte, előzményei

Római Szerződés

Európai Szociális Alap

Első szociális akcióprogram

Egységes Európai Okmány

Szociális Charta

eur pai szoci lis alap esf 1958
Európai Szociális Alap (ESF, 1958)
 • A foglalkoztatási helyzet javításának legfontosabb eszköze az Európai Unióban:
  • Humánerőforrás fejlesztés
  • Foglalkoztatási problémák kezelése
 • Strukturális Alapok összetevője
 • Prioritást élvező kérdéskörök:
  • aktív munkaerő-piaci politikák alkalmazása
  • a társadalmi kirekesztés elleni küzdelem a munkaerőpiacra való belépés segítésével
  • az egész életen át tartó tanulás támogatása és az alkalmazkodóképesség javítása
  • az oktatási, szociális és egészségügyi infrastruktúra fejlesztése
szoci lis charta 1989
Szociális Charta (1989)
 • Egyesült Királyság kivételével minden tagország aláírta
 • A dolgozók alapvető szociális jogairól szól
 • Területei:
  • bérezés és foglalkoztatás
  • életkörülmények javítása
  • a férfiak és nők közötti egyenlő elbánás és bérezés
  • szakmai képzés
  • szabad mozgás
  • munkavállalók döntésekben való részvétele
  • munkavállalók informálása
  • egészségvédelem
  • munkahelyi biztonság
l egfontosabb t mak rei
Legfontosabb témakörei
 • Munkajog
 • Szociális párbeszéd
 • Nők és férfiak esélyegyenlősége
 • Rasszizmus elleni küzdelem
 • Foglalkoztatáspolitika
 • Társadalmi kirekesztettség elleni fellépés
 • Fogyatékkal élőkről való gondoskodás
 • Népegészségügy
 • Munkahelyi egészség és biztonság
a hat sk r k rd se

A hatáskör kérdése

A szociálpolitika alapvetően az Uniós tagállamok hatáskörébe tartozik:

"A közösségi jog jelen állása szerint a tagállamoknak joguk van arra, hogy maguk alakítsák ki szociális biztonsági rendszerüket."

A bérekre, jövedelmekre, nyugdíjakra és szociális juttatásokra nincs egységes Uniós szabályozás.

slide8
Kötelező jellegű közösségi szabályozás

Nem kötelező érvényű jogszabályi szabályozás (ajánlás)

Nyitott koordináció

Az egyes kérdésköreinek közösségi szabályozása
az eur pai uni szoci lis jog nak legfontosabb jellemz i i
Az Európai Unió szociális jogának legfontosabb jellemzői I.
 • A szociális jogalkotás szükségességének okai:
  • nyugdíjasokról való gondoskodás
  • szabad mozgás és munkavállalás joga
az eur pai uni szoci lis jog nak legfontosabb jellemz i ii
Az Európai Unió szociális jogának legfontosabb jellemzői II.
 • A szociális biztonsági rendszerek koordinációja:
  • Alapelvek
   • Egyenlő elbánás elve
   • Egy tagállam joghatósága alá tartozás elve
   • Az összeszámítás elve
   • Ellátások korlátlan exportálhatóságának elve
  • Területi hatálya
  • Személyi hatálya
  • Tárgyi hatálya
a szoci lis szolg ltat sokra vonatkoz legfontosabb magyar jogszab lyok
A szociális szolgáltatásokra vonatkozó legfontosabb magyar jogszabályok:
 • 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról (Szociális törvény)
 • 188/1999. (XII. 16.) Korm. rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmény és a falugondnoki szolgálat működési engedélyezé-séről, továbbá a szociális vállalkozás engedélyezéséről
 • 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről
csal di s p nzbeli ell t sok rendszere
Családi és pénzbeli ellátások rendszere
 • Családtámogatások
 • Fogyatékossághoz és egészségkárosodáshoz kapcsolódó ellátások
 • Rászorultságon alapuló támogatások (segélyek)