tom janda jandato8@ fel cvut cz fel vut n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Izrael židovsko – arabský konflikt PowerPoint Presentation
Download Presentation
Izrael židovsko – arabský konflikt

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 17
Download Presentation

Izrael židovsko – arabský konflikt - PowerPoint PPT Presentation

ginata
112 Views
Download Presentation

Izrael židovsko – arabský konflikt

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Tomáš Janda jandato8@fel.cvut.cz FEL ČVUT Izraelžidovsko – arabský konflikt

 2. Obsah • Historie před vznikem • Vznik dnešního Izraele • Eskalace konfliktu ve 2. polovině 20. století • Vývoj území Izraele • Dnešní stav • Válka v Gaze • Konflikt nekončí • Zdroje

 3. Historie před vznikem I • Židé • Exodus – Mojžíš vyvádí Židy z Egypta (Bible). • V průběhu historie bylo území pod postupnou nadvládou Egypta, Sýrie, Řecka, Říma. • Následuje období diaspory do roku 1948. • Palestina • Od 7. století obývají Muslimové. • Křížové výpravy o Jeruzalém – svaté město. • Malá židovská diaspora.

 4. Historie před vznikem II • Palestina • Od roku 1516 je součástí Osmanské říše. • Zanedbaný stav, dobré vztahy mezi Židy a Araby. • Během 1. sv. války se začíná do oblasti vkládat Velká Británie – plány na rozdělení Palestiny. • Následuje britská mandátní správa. • Objevují se střety mezi Židy a Palestinci. • Británie reaguje snahami na další rozdělení, ale návrhy nejsou přijaty. • Omezuje imigraci.

 5. Vznik dnešního Izraele I • 2. sv. válka a židovský holocaust ovlivnil nahlížení na letitý konflikt mezi Židy a Palestinci. • Situaci začala v roce 1947 řešit vzniknuvší OSN: • Rezoluce OSN 181/II (1947) – rozdělení území na Židovský stát a Palestinský arabský stát. • Jeruzalém pod zvláštním mezinárodním režimem.

 6. Vznik dnešního Izraele II • 14.5.1948 Založení státu Izraele.

 7. Eskalace konfliktu ve 2. polovině 20. století I • Liga arabských států odmítla rezoluci OSN a v den vyhlášení izraelské nezávislosti zaútočily armády států Egypta, Libanonu, Sýrie a Jordánska na nově vzniklé území Izraele. • V červnu 1948 bylo zprostředkováno příměří, ale strany nebyly ochotny na jeho podmínky přistoupit, a tak válka od června dále pokračovala.

 8. Eskalace konfliktu ve 2. polovině 20. století II • Hrabě Bernadotte požadoval ústupky od obou stran a pokoušel se uklidnit situaci, ale byl zavražděn židovskými teroristy. • V roce 1949 bylo uzavřeno příměří, které bylo respektováno oběma stranami. • Izraeli se podařilo nejenom ubránit, ale dále rozšířit své území.

 9. Eskalace konfliktu ve 2. polovině 20. století III • Hlavní ozbrojené střety od roku 1949: • Sinajská válka (Suezská krize) 1956 – Egypt blokuje Suezský průplav pro Izraelské dodávky, Izrael reaguje vojensky. • Šestidenní válka 1967 – Překvapivý útok Izraele na Egypt a ostatní státy. • Jomkipurová válka 1973 – Egyptský útok přes Suezský průplav. • Izraelská invaze do jižního Libanonu 1982 – Libanonský odpor proti Izraelské invazi do Libanonu. • Palestinské intifády a válka v Gaze 1987 - 2009 – povstání proti izraelské okupaci na územích obývaných Palestinci.

 10. Vývoj území Izraele

 11. Dnešní stav I • Izrael: • Kontroluje drtivou většinu území (které mu ovšem nebylo oficiálně uznáno). • Zakládá židovské osady – velké množství palestinských uprchlíků. • Palestina: • Obyvatelstvo vytlačeno do Gazy a na Západní břeh Jordánska. • Zoufalá humanitární situace, terorismus.

 12. Dnešní stav II • Poslední ozbrojený konflikt v Gaze: • Gaza má rozlohu 360 km2, kde žije cca 1,5 M lidí. • Území je závislé na humanitární pomoci. • Izrael téměř blokuje pohyb osob a materiálu do a z Gazy. Odůvodňuje to zamezením dodávek zbraní. • Od roku 2006 v Gaze vládne hnutí Hamas. • Polovojenské oddíly v Gaze odpalují rakety na Izraelské území.

 13. Válka v Gaze I • V červenci 2007 začíná Izrael a Egypt pozemní a námořní blokádu Gazy. • Hamas přistupuje na příměří, ale požaduje zrušení blokády. • Obě strany jednají o prodloužení klidu zbraní, ale nedohodnou se na podmínkách. • Izrael napadá zásobovací tunely a dochází k dalším střetům na hranicích. • Hamas ukončuje klid zbraní a znovu zahajuje raketové útoky na Izrael.

 14. Válka v GazeII • Izrael odpovídá vojenskou invazí do Gazy: • 27.12.2008 začínají vzdušné údery – jen v první den bylo zabito alespoň 230 Palestinců a přes 700 zraněno. • Tento den je považován za nejkrvavější v celé historii Konfliktu. • Bombardování bylo následováno pozemní operací.

 15. Válka v GazeIII • Boje byly ukončeny 18.1.2009 • Výsledek: • Izrael: • 13 mrtvých, z toho 3 civilisté. • 518 raněných, z toho 182 civilistů. • Gaza: * • 1 417 (709) mrtvých, z toho 926 (295) civilistů. • 5 303 raněných. • Kontroverzní použití bílého fosforu. * Údaje v závorce pochází z IDF (Israel Defense Forces)

 16. Konflikt nekončí • Přestože v současné době je situace relativně klidná, nedá se očekávat celkové brzké uklidnění. • Izrael vojensky dominuje díky dobře vyzbrojené a zkušené armádě, což umožňuje zakládání dalších osad. • Palestina ztratila drtivou většinu svého území i podporu kdysi svého největšího spojence – Egypta. • Uchýlení se k polovojenským aktivitám „teroristického rázu“ jakožto zoufalý projev vzdoru.

 17. Zdroje • Wikipedia • MEZINÁRODNÍ POLITIKA 1/2005 – OSNA BLÍZKÝ VÝCHOD, Marek Čejka • CIA Factbook • Přednáška: Historie izraelsko-palestinského konfliktu, Ing. PhDr. Radka Havlová, Ph.D., VŠE