اجاره زمانی کشتی
Download
1 / 21

اجاره زمانی کشتی Time Charter - PowerPoint PPT Presentation


 • 164 Views
 • Uploaded on

اجاره زمانی کشتی Time Charter. ارائه : محمد هادی کاظمی. تعریف قرارداد اجاره کشتی عقدی است که به موجب آن مالک کشتی در برابر اجاره بهای معین ، بهره برداری از منافع یک کشتی،در یک مدت معین یا برای یک یا چند سفر معین بین بنادرمشخص را بمنظور حمل کالا یا مسافر ،به مستاجر واگذار می کند.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'اجاره زمانی کشتی Time Charter' - giacomo-herrera


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

اجاره زمانی کشتی Time Charter

ارائه : محمد هادی کاظمی


 • تعریف قرارداد اجاره کشتیعقدی است که به موجب آن مالک کشتی در برابر اجاره بهای معین ، بهره برداری از منافع یک کشتی،در یک مدت معین یا برای یک یا چند سفر معین بین بنادرمشخص را بمنظور حمل کالا یا مسافر ،به مستاجر واگذار می کند.


تعریف قرارداد اجاره کشتی در قانون ایران:م 135 قانون دریایی ایران موصب 1343«‌قرارداد اجاره كشتي سندي است كتبي كه بين مالك كشتي (‌يا نماينده مجاز او) و مستأجر منعقد مي‌گردد و شرايط اجاره كشتي را براي مدت معين و يا‌براي يك يا چند سفر بين بنادر مشخص تعيين مي‌كند»

7/ 1


 • تفاوت های قرارداد اجاره کشتی و قرارداد حمل و نقل دریائیالف: بارنامه دریایی معمولاً قابل انتقال است ولی قرارداد اجاره کشتی قابل انتقال نیست .ب : قرارداد اجاره معمولاً برای حمل کالا به مقدار زیاد است که تمام یا قسمتی از کشتی را اشغال می کند ولی بارنامه دریایی برای هر بسته از مجموعه ولو کوچک صادر می شود .ج : قرارداد حمل و نقل دریایی قراردادی است بین فرستنده کالا و متصدی حمل و نقل و اجاره قراردادی است بین مستاجر و مالک کشتی .

 • د : قواعد حاکم بر قرارداد حمل و نقل آمره و قواعد حاکم بر اجاره تکمیلی است.


طرفین قرارداد اجاره کشتی قرارداد حمل و نقل دریائی

 • مالک کشتی ship owner

 • مستاجر charterer

 • واسطه Ship Broker

7/ 3


انواع قراردادهای اجاره کشتی قرارداد حمل و نقل دریائی

اجاره سفری (Voyage charter)

اجاره زمانی (Time charter)

اجاره دربست (Bare boat)

7/ 2


اجاره زمانی قرارداد حمل و نقل دریائی

قراردادی است که در آن موجر متعهد می گردد یک کشتی معلوم که دارای تجهیزات و پرسنل لازم می باشد را در مقابل کرایه معین و معلوم برای یک دوره زمانی مشخص در اختیار مستاجر قرار دهد.

7/ 3


 • راجع به قراراداد: قرارداد حمل و نقل دریائیالف) کتبی بودن ب) ثبت رسمی قراردادهای بالای 2 سال

شرایط تشکیل قرارداد اجاره

 • راجع به کشتی :الف) توصیف کشتیب) قابلیت دریانوردی

7/ 4


الف) کتبی بودن قرارداد اجاره کشتی قرارداد حمل و نقل دریائی

 • لزوم تنظیم سند : ماده 135 ق.د.ا

 • مفاد سند اجاره کشتی

 • سند های نمونه

7/ 5


ماده 135 قانون دریای ایران مصوب 1343 :

 • ‌ قرارداد اجاره كشتي سندي است كتبي كه بين مالك كشتي (‌يا نماينده مجاز او) و مستأجر منعقد مي‌گردد و شرايط اجاره كشتي را براي مدت معين و يا‌براي يك يا چند سفر بين بنادر مشخص تعيين مي‌كند.

7/ 6


موارد مشترک در انواع قراردادهای اجاره

موارد اختصاصی اجاره زمانی

 • مفاد سند اجاره کشتی

تشخیص و تعیین کشتی

ذکر نام طرفین قرارداد

نرخ اجاره بهاء

7/ 7


موارد مشترک در انواع قراردادهای اجاره

موارد اختصاصی اجاره زمانی

 • مفاد سند اجاره کشتی

ذکر کیفیت دریانوردی کشتی

ذکر بندر محل تحویل کشتی به مستاجر

تعیین مدت قرارداد

7/ 7


 • اسناد عمومی : مثل produce – baltime

 • اسناد اختصاصی

سند های مربوط به کالا های خاص :Azcon , Dencon برای تجارت غلاتBinacon . Scanfinدر زمینه تجارت مایعاتCharfrance . Coastconدر زمینه تجارت زغال سنگ

سند های مربوط به نوع قرارداد :Gencon – Shelvoyبرای اجاره سفریNype93 , baltime39 , supply time 2005 برای اجاره زمانیBarecon A برای اجاره دربست

7/ 7


ب) ثبت رسمی قرارداد های بالای 2 سال :

بند الف ماده 135 قانون دریائی ایران اصلاحی 1352 :

‌ثبت كليه انتقالات و معاملات و اقاله راجع به عين كشتيهاي مشمول اين قانون و همچنين منافع آنها در صورتي كه مدت آن زائد بر دو سال باشد در‌داخل كشور اجباري است و منحصراً وسيله دفاتر اسناد رسمي كه براي اين كار از طرف سازمان ثبت اسناد و املاك كشور اجازه مخصوص دارند انجام‌مي‌شود و در صورتي كه معاملات مزبور در خارج از كشور صورت گيرد انجام معامله طبق مقررات كشور محل وقوع آن بايد توسط نزديكترين نماينده‌كنسولي ايران به محل معامله گواهي و مراتب در دفتر كنسولگري نيز منعكس و ظرف 15 روز به سازمان بنادر و كشتيراني اعلام شود.

7/ 7


توصیف کشتی : سال :از حیث نوع ، کاربری ، نام کشتی ، ظرفیت

قابلیت دریانوردی

شرایط مرتبط با کشتی

حالتی که کشتی با برخورداری از استحکام لازم در بدنه ، توان فنی مفید، تجهیزات و پرسنل مناسب بتواند با خطرات معمول و متعارف دریائی مقابله کرده و با انجام سفر دریایی مطمئن محموله را به صورت ایمن به مقصد برساند.

7/ 7


مقررات اختصاصی اجاره زمانی کشتی سال :

دریافت و تسلم کشتی

هزینه های استفاده از کشتی

چگونگی استفاده از کشتی و محدودیت های آن


محدودیت های مربوط به بار

محدودیت های مربوط به مسیر دریانوردی

محدودیت های مربوط به بندر


مقررات اختصاصی اجاره زمانی کشتی قرارداد اجاره زمانی

دریافت و تسلم کشتی

هزینه های استفاده از کشتی

چگونگی استفاده از کشتی و محدودیت های آن

نگهداری از کشتی

استرداد کشتی

وضعیت فرمانده و خدمه

صدور بارنامه


منابع : قرارداد اجاره زمانی

 • حقوق دریایی، هاردی آیوامی ،ترجمه منصور پور نوری تهران، چاپ دوم، انتشارات مهد حقوق،1384

 • حقوق دریایی،هوشنگ امید ،انتشارات مدرسه عالی بیمه تهران،خرداد 1353

 • مباحثی در زمینه قراردادهای اجاره کشتی (اجاره زمانی) ، جرمی مایلز، ترجمه فریبرز ذوالفقاری، انتشارات کشتیرانی ج.ا.ایران،1358

 • قرارداد اجاره کشتی ، عباس محمدی ،رساله دکتری، دانشگاه تهران 1386

 • وظائف و مسئولیت های مستاجر در انواع چارتر پارتی ،سعید حبیبی ،پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه آزاد واحد مرکز ،1386

 • www.maritimeknowhow.com

 • UNCTAD,CharterParties,AComprativeAnalysis,TD/B/C4/ISL/55,27 June 1990


ad