au tomobilov pr mysl v r souhrnn v sledky za rok 2010 ing martin jahn prezident autosap n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Au tomobilov ý průmysl v ČR Souhrnné výsledky za rok 2010 Ing. Martin Jahn , prezident AutoSAP

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 52

Au tomobilov ý průmysl v ČR Souhrnné výsledky za rok 2010 Ing. Martin Jahn , prezident AutoSAP - PowerPoint PPT Presentation


 • 85 Views
 • Uploaded on

Au tomobilov ý průmysl v ČR Souhrnné výsledky za rok 2010 Ing. Martin Jahn , prezident AutoSAP. Zasedání Rady ředitelů (Valná hromada) AutoSAP Brno, 2. června 2011. OBSAH PREZENTACE: Úvod (stručné představení publikace) Postavení automobilového průmyslu

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Au tomobilov ý průmysl v ČR Souhrnné výsledky za rok 2010 Ing. Martin Jahn , prezident AutoSAP' - gerald


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
au tomobilov pr mysl v r souhrnn v sledky za rok 2010 ing martin jahn prezident autosap
Automobilový průmysl v ČR

Souhrnné výsledky za rok 2010

Ing. Martin Jahn, prezident AutoSAP

Zasedání Rady ředitelů (Valná hromada) AutoSAP

Brno, 2. června 2011

slide2

OBSAH PREZENTACE:

 • Úvod (stručné představení publikace)
 • Postavení automobilového průmyslu
 • v hospodářství ČR, vývoj základních
 • ekonomických ukazatelů
 • 2. Výroba vozidel
 • 3. Dodavatelský průmysl
 • 4. Členská základna
 • 5. Projekty s účastí AutoSAP
 • 6. Aktuálně řešená problematika
slide3

„Automobilový průmysl v ČR -

- Základní údaje a fakta -

- Aktualizace za rok 2010“.

Tato publikace je určena jen potřeby firem zapojených do činnosti AutoSAP

a je k dispozici na internetových stránkách AutoSAP (v rubrice „Jen pro členy“) a na CD předávaném při prezenci na dnešní zasedání

spolu s„ROČENKOU AutoSAP 2011“,

„STATISTIKOU 2006 – 2010“

a již dříve vydanými publikacemi

„SLOŽENÍ VOZOVÉHO PARKU v ČR“

(stav k 31.12.2010)

a „POČTY PRACOVNÍKŮ A PRŮMĚRNÉ

MZDY”(údaje za rok 2010).

slide4

Obsah publikace

Publikace obsahuje v řadě ukazatelů ucelené dlouhodobé časové řady za obor automobilového průmyslu, které nejsou běžně k dispozici a z tohoto pohledu je možno jej považovat za unikátní. To umožňuje firmám AutoSAP nejen přímé porovnání výsledků za jednotlivá časová období, ale firmy mají možnost přímého porovnání jimi dosažených ukazatelů se statistickými průměry, mohou se zorientovat a posoudit, kde se nacházejí, resp. jakým způsobem se ubírá jejich vývoj v jednotlivých oblastech v současných ekonomických podmínkách.

Základním účelem této publikace je poskytnout vrcholovým představitelům

a odborným pracovníkům firem hlavní údaje zachycující současný stav a vývoj v automobilovém průmyslu ČR.

slide5

Základní makroekonomické ukazatele

vývoje hospodářství ČR - HDP

slide6

Základní makroekonomické ukazatele

vývoje hospodářství ČR - průmyslová produkce

slide7

Základní makroekonomické ukazatele

vývoje hospodářství ČR - export

slide8

Základní makroekonomické ukazatele

vývoje hospodářství ČR - zahr. obchodní bilance

postaven automobilov ho pr myslu v hospod stv r v voj z kladn ch ekonomick ch ukazatel

Automobilový průmysl ČR v roce 2010

Postavení automobilového průmyslu

v hospodářství ČR, vývoj základních

ekonomických ukazatelů

slide10

Firmy AutoSAP – objem produkce v roce 2010:

600,838 mld. Kč, meziroční nárůst: 16,56 %

Podíl firem AutoSAP na průmyslové produkci ČR v roce 2010: 18,06 %

slide11

Firmy AutoSAP tvoří rozhodující podíl celého autoprůmyslu ČR na tržbách z průmyslové činnosti

Podíl firem celého autoprůmyslu ČR na průmyslové produkci v roce 2010: 21,20 %

slide12

Firmy AutoSAP – export v roce 2010:

477,322 mld. Kč, meziroční nárůst: 17,07 %

Podíl firem AutoSAP na celkovém exportu ČR v roce 2010: 18,97%

slide13

Firmy AutoSAP mají v rámci celého autoprůmyslu ČR rozhodující podíl i na exportu

Podíl firem celého autoprůmyslu ČR na exportu v roce 2010: 22,09 %

slide15

Příspěvek AutoSAP k zahraničně obchodní bilanci ČR:

+ 319,058 mld. Kč, meziroční nárůst: 17,19 %

slide17

Počet zaměstnanců ve firmách AutoSAP

se v roce 2010 stabilizoval na cca 107 000 osob

slide18

Firmy AutoSAP mají podíl

2,85 % na počtu zaměstnanců v ČR, alevytvářejí více než 20 % průmyslové produkce a exportu ČR!

slide19

Průměrná měsíční mzda ve firmách AutoSAP:

27 821 Kč, meziroční nárůst: 5,88 %

slide20

Průměrná mzda ve firmách AutoSAP

v roce 2010 byla 16,16 % nad průměrem ČR!

slide21

Vývoj nárůstů průměrných mezd a míry inflace

24%

míra inflace dle ČSÚ

22%

20%

růst mezd - firmy AutoSAP

18%

růst mezd - Česká republika

16%

14%

12%

10%

8%

6%

4%

2%

0%

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2005/2004

2006/2005

2007/2006

2008/2007

2009/2008

2010/2009

míra inflace

1,9%

2,5%

2,8%

6,3%

1,0%

1,5%

růst mezd-firmy AutoSAP

5,7%

6,6%

7,2%

6,9%

1,5%

5,9%

růst mezd - ČR

5,0%

6,6%

7,2%

7,8%

4,0%

2,0%

Vývoj mezd ve firmách AutoSAP a v ČR byl v letech 2008 až 2010 odlišný

slide22

Nárůst průměrné mzdy mezi roky 2010 a 2009 byl

u dělnických profesí vyšší než u profesí ostatních

Nárůst průměrné mzdy 2010/2009 u kategorie „D“ ............ + 6,83 %

přičemž u výrobních firem to bylo + 6,88 %

Nárůst průměrné mzdy 2010/2009 u kategorie „THP“ .......+ 5,07 %

přičemž u výrobních firem to bylo + 4,95 %

slide25

Výroba motorových vozidel v ČR

v roce 2010 - poprvé v historii vyšší než 1 milión ks: 1 077 166 kusů

slide26

Rozhodující je výroba osobních automobilů:

v roce 2010 bylo vyrobeno 1 072 263 ks,

meziroční nárůst 9,52 % (od roku 2004 nedošlo k poklesu)

slide31

Recesemělana dodavatelské firmy velmi negativní vliv, v roce 2010 však došlo k výraznému oživení

slide34

Podíl dodavatelů na celkovém objemu produkce se meziročně téměř nezměnil – za rok 2010 =46,50 %

slide35

Zvýšení produkce se udodavatelů nepromítlo do výraznějšího nárůstu počtu pracovníků

slide36

Nárůst průměrné mzdy mezi roky 2010 a 2009 byl

u dodavatelů vyšší než u finálních výrobců

slide38

Ekonomické oživení se projevilo v opětovném růstu členské základny AutoSAP - v současnosti 156 firem

5 projekty s ast autosap

Automobilový průmysl ČR v roce 2010

5. Projekty s účastí AutoSAP

slide41

Projekty s participací AutoSAP

 • Podpora technického vzdělávání
  • Auta nás baví
  • IQ Industry
 • Rozvoj lidských zdrojů
  • AutoAdapt
 • „Technické“ projekty
  • Technologická platforma „Vozidla pro udržitelnou mobilitu“
  • Asociace NGV
  • Česká technologická platforma „Strojírenství“
slide42

Projekty AutoSAP na podporu technického vzdělávání

Navazuje na projekt „IQ Auto“. Projekt IQ Industry“ je realizován od června 2010, AutoSAP spolupracuje s předkladatelem dle jeho požadavků.

Portál „Auta nás baví“ má za cíl informovat o aktuálních podmínkách a možnostech studia na školách technického směru v daném regionu. Rok 2010:redesign portálu, zahájení komunikace na facebooku. Připravuje se vize pro budoucí období.

slide43

Pozice AutoSAP v oblasti technického vzdělávání

Akreditační komise

pro VŠ a VOŠ

(zástupci AutoSAP)

Sektorová rada

pro strojírenství

(zástupci AutoSAP)

bude dále prezentováno

slide44

Projekt AutoSAP na rozvoj lidských zdrojů

 • Projekt „AutoAdapt“ je zaměřen na zvýšení konkurenceschopnosti prostřednictvím dalšího profesního vzděláváním zaměstnanců.
 • Byl MPSV schválen v 12 / 2010.
 • Do projektu je zapojeno 19 firem AutoSAP.
 • Financování z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.
 • Doba trvání: roky 2011 – 2013.

bude dále prezentováno

slide45

„Technické“ projekty AutoSAP

 • Projekt „Technologická platforma – Vozidla pro udržitelnou mobilitu“ má zacíl vypracovat základní směr a témata pro budoucí technologický a inovační rozvoj
 • a směry výzkumu a vývoje v rámci automobilového průmyslu.
 • Financování v rámci operačního programu Podnikání a inovace (OPPI).
 • Celkové náklady: 5,6 mil. Kč.
 • Doba trvání: 2010 – 2012
 • Realizace zahájena: červen 2010.
 • Byl již zpracován materiál Strategická výzkumná agenda – bude dále prezentováno
slide46

„Technické“ projekty AutoSAP

 • „Česká technologická platforma strojírenství“ (ČTPS)
 • Cíl: podpora aktivit organizací ve prospěch rozvoje strojírenského průmyslu v ČR a s tím spojených vědeckých, výzkumných, technologických a inovačních aktivit.
 • Asociace NGV“ (NGVA)
 • Založena: srpnu 2009
 • Cíl: odborná platforma pro podporu implementace a provozu technologií pro využití zemního plynu a biometanu v dopravě.
6 aktu ln e en problematika

Automobilový průmysl ČR v roce 2010

6. Aktuálně řešená problematika

slide48

Obnova vozového parku v České republice

 • Na MPO ČR byla ustavena mezirezortní expertní skupina pro obnovu vozového parku.
 • Výstup z činnosti této skupiny: „Návrh opatření na zlepšení struktury vozového parku v ČR“
 • Podklad proběhl mezirezortním připomínkovým řízením v rámci něhož došlo ze strany AutoSAP ke komplexnímu přepracování.
 • Po projednání v expertní skupině a vypořádání připomínek bude materiál dopracování bude předložen vládě ČR.

„Návrh opatření na zlepšení struktury vozového parku v ČR“ obsahuje celou řadu nástrojů a kritérií možných k využití pro motivaci motoristů k vyřazování starých vozidel, ekologickému chování a zvýšení bezpečnosti silničního provozu.

slide49

Zákon o odpadech (likvidace vozidel s ukončenou životností)

 • Schválena tzv. „senátní novela“ zákona o odpadech, kterou připravilo MŽP ve spolupráci s AutoSAP a SDA.
 • Tato novela mimo jiné odstranilapožadavky na dodavatele, které byly nad rámec příslušné směrnice ES (např. povinnost poskytovat zpracovatelům vybraných autovraků v rozsahu požadovaném těmito zařízeními příslušné informace pro demontáž, skladování a zkoušky součástí, které lze opětovně použít).

V současné době probíhají jednání s MŽP ČR o přípravě zcela nového zákona o výrobcích s ukončenou životností. Na MŽP by měla být ustavena společná pracovní skupina pro automobilový průmysl, která bude mimo zmíněný nový zákon projednávat další otázky mající vazby na automobilový průmysl (např. stacionární zdroje znečišťování a jejich posuzování, přidávání biosložek do motorových paliv, zákon o ochraně ovzduší apod.).

slide50

Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ČR

Materiál zpracovaný MŠMT byl připomínkován AutoSAP a uplatněno např.:

- podpořit projekty a aktivity zaměřené na propagaci studia technických oborů;

- zavést předmět „Polytechnická výchova“ na ZŠ;

- povinná angličtina již od 3. ročníku ZŠ;

- hodnocení výsledků vzdělávání žáků 5. a 9. ročníků ZŠ - povinně matematika, český jazyk a cizí jazyk

- maturitní zkouška z matematiky na všech typech středních škol povinně

- pro učitele odborných předmětů a praktického vyučování povinnost absolvovat alespoň 5ti denní odbornou praxi ve firmě a další vzdělávací semináře

Připomínky zpracované AutoSAP byly ze strany MŠMT oceněny jako jedny z nejkonkrétnějších došlých, zapracovány do materiálu MŠMT a předloženy vládě ČR k dalšímu projednání.

slide51

Zákoník práce, Zákon o zaměstnanosti, materiál MPSV „Sociální reforma I.“, „Strategie konkurenceschopnosti MPO ČR“ a další legislativní normy a jejich novely

Ve většině uvedených oblastí AutoSAP při zpracovávání připomínek

a návrhů úzce spolupracuje se SP ČR a případně i s HK ČR.

Členská základna AutoSAP je o připravovaných návrzích novel zákonů informována a současně žádána o zaslání připomínek.

Bohužel však reakce firem na tyto žádosti jsou ve většině případů minimální. Avšak bez znalosti praktické problematiky a případných dopadů na firmy je však zpracování souhrnných stanovisek velmi obtížné a problematické.

Zde si dovoluji požádat představitele všech firem, aby věnovali těmto žádostem sekretariátu svou osobní pozornost a pokud se firmy daná legislativa může významně dotýkat zajistili zpracování připomínek ve stanovených termínech. Děkuji.

slide52

Děkujeme Vám za práci pro český automobilový průmysl.

Opletalova 55, 110 00 PRAHA 1

E-mail: autosap@autosap.cz

Tel.: +420 221 602 983 | Fax: +420 224 239 690

http://www.autosap.cz