patientens krav til sundhedsv senet n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Patientens krav til sundhedsvæsenet PowerPoint Presentation
Download Presentation
Patientens krav til sundhedsvæsenet

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 39

Patientens krav til sundhedsvæsenet - PowerPoint PPT Presentation


 • 115 Views
 • Uploaded on

Patientens krav til sundhedsvæsenet. Morten Freil Direktør www.danskepatienter.dk. Danske Patienter . 17 medlemsforeninger. Repræsenterer 79 patientforeninger med tilsammen ca. 862.000 medlemmer. Demografi. Stigning på 57 % i antallet af mennesker over 65 år.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Patientens krav til sundhedsvæsenet' - genica


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
patientens krav til sundhedsv senet

Patientens krav til sundhedsvæsenet

Morten Freil

Direktør

www.danskepatienter.dk

danske patienter
Danske Patienter
 • 17 medlemsforeninger. Repræsenterer 79 patientforeninger med tilsammen ca. 862.000 medlemmer
demografi
Demografi

Stigning på 57 % i antallet af mennesker over 65 år

KIlde: Nyt fra Danmarks statistik, nr. 205, 4. maj 2011.

www.dst.dk/pukora/epub/Nyt/2011/NR205.pdf

kroniske sygdomme
Kroniske sygdomme

http://www.si-folkesundhed.dk/upload/kap_35_folkesundheden_i_fremtiden.pdf

slide6

Fremtidens patienter

 • Sygdomsbillede under forandring
   • Ca. 1,7 mio. danskere med én eller flere kroniske sygdomme
   • Længerevarende/livslange forløb
   • Både borger og patient
 • Patientrollen under forandring
   • Kendskab til sygdom og behandling
   • Er informationssøgende
   • Er aktive

Sammenhæng

Inddragelse

slide9

Patientoplevelser

Tilfredshed med sundhedspersonalet

Utilstrækkelig inddragelse af patienter og pårørende

For lidt information

Manglende brug af patientens viden og ressourcer

Inddragelse

Manglende sammenhæng i informationer

Dårligt samarbejde på tværs af sektorer, specialer m.v.

Manglende personalekontinuitet

Inddragelse

Sammenhæng

helhed
Helhed

Sygdommene

”Der skal være en helhed i tingene…….og det hele hænger jo sammen….Men oplever tit det der med, at når man kommer på øjenafdelingen så, selvom de er søde og dygtige og alt muligt, så er man sådan nogle kæmpe store øjne med ben på, der kommer gående ned ad gangen. Og så på diabetes, der er man en stor bugspytkirtel med ben …..og på karkirurgisk, der er du en dunkende gang kar der kommer gående……de ser ikke det hele menneske” (Patient, DSI, 2010)

Mennesket

sammenh ng
Forskellige behandlere

Én til at skabe sammenhæng

Sammenhæng

”Det er underligt, for det er kun én ting, sygehuspersonalet kigger på og min læge, hun kigger ikke rigtig på det, for det regner hun med, at hospitalet tager sig af. Så man føler sådan lidt, at man er et puslespil. Med den ene brik kan man gå derhen, og den kan de kigge på og måske tage sig af, men resten det er ikke deres bord.” (EfB, 2007)

tilpasning til vrige liv
Patient på sygehus

Et menneske i livet

Tilpasning til øvrige liv

” Det er meget frustrerende at vente på et telefonopkald der aldrig kommer. Det er tidskrævende, og det koster arbejdstid, da der er mange samtaler med ambulatoriet, der ikke egner sig til at blive ført i offentligt arbejdsrum, hvorfor jeg kan blive nødt til at tage fri eller sygemelde mig.

Patient, Det borgernære Hospital, 2010

patientforl b
Patientforløb

Case: Patient

 • Mand
 • 50 år.
 • Indlægges med akutte smerter i hjertet.
 • Det viser sig, at han har en blodprop i hjertet samt sukkersyge (diabetes).
 • Er i arbejde
slide17

Patient(Ønsker/behov)

Fokus på individuelle behov

Inddragelse

Sammenhæng

Helhed

Uløst dilemma

Tilgængelighed

Centralisering

Specialisering

System(Udvikling)

Standardisering

bud p l sninger
Bud på løsninger
 • Brugerinddragelse
 • Individuelle planer
 • Organisering af ydelser omkring patienten
 • Forpligtende kvalitetsmål for sundhedsvæsenets samlede indsats
slide19

Forløbsprogrammer

 • Behandlingspakker
 • Fokus på ventetider
 • Akkreditering
 • Kontaktpersoner
 • ………
 • Fælles beslutningstagen
 • Patientuddannelse
 • Hjemmemonitorering
 • Dialogmøder
 • Patientrepræsentanter
 • Brugerråd
 • Patientoplevelser
 • ……..

Organiserebehandlingihenholdtilpatientorienteredebehandlingsmål

For patienten

Involverepatienteniformuleringafmålog/ellerirealiseringafbehandlingsmål

Med patienten

slide20

Effekt af at inddrage patienterne

 • Dokumentation for at brugerinddragelse har effekt:
  • Livskvalitet og tilfredshed
  • Sundhedsfaglig kvalitet/behandlingsresultat
  • Effektivitet
  • Patientsikkerhed
  • Skaber mere patientcentrerede løsninger

F.eks.:

 • Coulter A, Ellins J. Patient-focused interventions – A review of the evidence. London: The Health Foundation, 2006.
 • Bauman AE et al, 2003
individuel inddragelse
Individuel inddragelse

Angela Coulter et al, 2011: Making shared decision-making a reality. Kings Fund

kr ver afd kning
Kræver afdækning

Lægersvurdering: 71% afkvinder med brystkræftharbevarelseafderesbrystsomtopprioritet.

Detfaktisketal: 7 %

Lægersvurdering: 96 % afkvinder med brystkræftikemoterapiharoverlevelsesomvæsentligstemål

Detfaktisketal: 59 %

Kilde: Lee et al 2010

inddragelse
Inddragelse
 • ”Lige så vigtigt at kende patienten, der har sygdommen, som det at kende sygdommen, som patienten har”
 • (Riiskjær et al. (2011). Kvalitetsudvikling i praksis, Kap. 8:Brugerinvolvering)
slide24

Organisatorisk

Effekt

Prognose

Medicin

…….

Løsninger

Økonomi

Arbejdsplads

Samarbejde

……..

Præferencer

Livssituation

Oplevelse

…….

slide25

Eksempel

 • Kontaktpersoner
bud p l sninger1
Bud på løsninger
 • Brugerinddragelse
 • Individuelle forløbsplaner
 • Organisering af ydelser omkring patienten
 • Forpligtende kvalitetsmål for sundhedsvæsenets samlede indsats
individuel forl bsplan
Individuel forløbsplan
 • Alle patienter med mere end én forventet kontakt med sundhedsvæsnet skal have ret til en forløbsplan ved første kontakt med sundhedsvæsenet
slide29

Konsekvenser?

Overlevelse

Uden comorbiditet

1995

2000

2005

Med comorbiditet (3 medicinsk sygdomme)

År

Kilde: Ulrich Fredberg, Regionshospitalet i Silkeborg

bud p l sninger2
Bud på løsninger
 • Brugerinddragelse
 • Individuelle forløbsplaner
 • Organisering af ydelser omkring patienten
 • Forpligtende kvalitetsmål for sundhedsvæsenets samlede indsats
slide32

Telemedicin - Potentiale for patienten

 • Behandling tilpasset livssituation
  • Arbejde, socialt netværk m.v.
 • Bedre sammenhæng
  • Bedre kommunikation, entydig indgang
 • Øget tilgængelighed
  • Bedre adgang til specialist for sundhedsprofessionelle og patient
  • Færre transporter
 • Øget inddragelse
  • Patienters viden og ønsker - integreret del af behandlingsplanUnderstøtter egenomsorg og egenbehandling
bud p l sninger3
Bud på løsninger
 • Brugerinddragelse
 • Individuelle forløbsplaner
 • Organisering af ydelser omkring patienten
 • Måling og forbedring af kvalitet af sundhedsvæsenets samlede indsats
problem
Problem

Andre (private) aktører

Almen praksis

Hospitals-afdeling

Kommune

Resultat?

Resultat?

Resultat?

forpligtende kvalitetsm l for samlet indsats
Forpligtende kvalitetsmål for samlet indsats
 • Der skal nationalt udarbejdes evidensbaserede kvalitetsmål for patientens samlede udbytte af sundhedsvæsenets indsats på tværs af specialer, sektorer og fag
 • Kvalitetsmålene skal (fælles) forpligte alle sundhedsvæsenets aktører
tilfredshed
Tilfredshed
 • Patienter giver opbakning til personale, som er presset af systemet
  • Patienten vurderer plejen og behandlingen i forhold til de vilkår, som sundhedspersonalet har for at levere god pleje og behandling
  • [Collins, Coyle, Williams].
 • Negativ offentlig debat kan resultere i højere tilfredshedsscorer.
  • Det er dokumenteret, at patienters tilfredshed afhænger af de forventninger, som patienterne havde inden behandlingsforløbet
  • [Collins, Thompson & Suñol].
krav til fremtidens medarbejder
Krav til fremtidens medarbejder
 • Samarbejde
 • Inddragelse
  • Tilpasse indsats i forhold til konkrete situation
  • Brug af patientens viden
  • Mobilisering af patientens ressourcer
 • Fokus på det hele menneske
 • Stil krav om strukturer, der understøtter medarbejdernes muligheder for at skabe sammenhæng og inddragelse
 • Fælles interesse!