patientens l rande f ruts ttningar och hinder n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Patientens lärande Förutsättningar och hinder

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 58

Patientens lärande Förutsättningar och hinder - PowerPoint PPT Presentation


 • 180 Views
 • Uploaded on

Patientens lärande Förutsättningar och hinder. Birgitta Klang Söderkvist 2012 birgitta.klang@ki.se. Samtal Intervju Information Undervisning. Samtala – skapa en relation/trygghet Intervjua - f å information Informera - vara underr ä ttad Undervisa - ö ka kunskap.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Patientens lärande Förutsättningar och hinder' - zinnia


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
patientens l rande f ruts ttningar och hinder

Patientens lärandeFörutsättningar och hinder

Birgitta Klang Söderkvist

2012

birgitta.klang@ki.se

B

slide3
Samtala –skapa en relation/trygghetIntervjua - få informationInformera - vara underrättadUndervisa - öka kunskap
slide4
Information riskerar bli en passiv aktivitet där inte patienten involveras. Information kan dock vara en del i en pedagogisk undervisningssituation men kräver då en medveten planerad aktivitet tillsammans med patienten.Undervisningär en aktiv och medveten planerad aktivitet – ett program som kräver identifiering av behov av önskemål och vilka beteenden som är lättast, möjliga eller nödvändiga att påverka och där patientens hela livsvärld involveras.- en aktivitet som planeras och genomförs tillsammans, två experter med olika kompetenser.
slide5
Förutsättningar

eller

Hinder?

slide6
Patientundervisande strategier sker- informellt- spontant

- integrerat i dagliga arbetsuppgifterUppfattas mer som en rutin än ett problemfokuserat arbete som utgår från patientens erfarenheter

(Friberg 2001, Gedda 2001, Öhman 2003)

slide7
Undervisar InformerarGer råd Ger direktivInstruerar VäglederGer stöd VisarHandleder BerättarUppmuntrar UppmanarFörklarar

(Friberg 2001, Gedda 2001, Öhman 2003)

slide8
Sjuksköterskan säger till patienten: ”Vi ska ta lite kontroller också”. Hon fattar patientens handled, tittar på klockan och säger efter en kort stund: ”den var 110, du har lite hög puls i dag.

Kan det bero på att du har feber? Kan du vara uppe och gå?….till toan till exempel?””Ja” säger patienten lite tyst.

Sjuksköterskan tar blodtrycket och säger: ”90 genom 60 i tryck…vi ska ta tempen också:”

Hon dar för draperierna och frågar: ”Kan du vända dig på sidan?” Patienten vänder sig utan att säga något. Sjuksköterskan sätter in tempen, väntar en stund, tar ut den tittar på den och säger: ”lite feber har du….38 grader”.

(Friberg 2002)

slide9
En patient pekar på venflonen som sitter i armvecket och frågar om han behöver den? ”Du behöver vätskedrivande ibland och då verkar det snabbare om man ger det där” säger sjuksköterskan.

”Jaha” säger patienten.

(Friberg 2002)

sjuksk terskors r kavv njningsamtal till patienter med kol sterlund efraimsson 2010
Samtalets karaktär

Mycket av

- att ge direktiv

Lite av

- att mana fram,

- samarbete,

- självständighet/stöd, empati

Samtalets innehåll

Mycket av

- information

- slutna frågor

- icke-fasthållande

- enkel reflektion

Lite av

- fasthållande

- öppna frågor

- komplex reflektion

Sjuksköterskors rökavvänjningsamtal till patientermed KOL(Österlund Efraimsson 2010)
patientens vardag
Patientens vardag
 • Hitta balans mellan det gamla jaget och det nya jaget – strävan efter jämvikt
 • Kroppen är en del av jaget, vill inte lämna över den till andra
 • Sjukdomen är en del av hela livsvärlden
 • Sjukdomen får inte ta över kontrollen av mitt liv
 • Testar och utvärderar (Arvidsson 2011, Berglund 2011, Kneck 2011)
slide13

Lärandets målKunna fatta rationella och kloka beslutKunna genomföra beslutenKunna värdera resultaten av agerandenaTrygghet Säkerhet TillitHjärna Hjärta HänderVetande Klokhet Kunnande(Episteme Fronesis Techne)(Deccache & Aujuolat 2001, Hansson Scherman 2001, Rankin & Stalling 2005)

slide14

Patient empowermentBemyndigandeMål och Metod?

 • En princip som ska stärka individens möjlighet att bli mer självständig, formulera egna mål, ta makt över sitt liv (National Encyklopedin)
 • Genom att dela med sig av sin professionella kunskap till patienten överförs någon form av makt till denne (Falk-Rafael 2001)
 • Patients are empowered when they have the knowledge, skills, attitudes and self-awareness necessary to influence their own behaviour and that of others in order to improve the quality of their lives, which also involves a sense of control over their own health and life-styles(Andersson m fl 1991)

B Klang 12

slide15

Patient bemyndigandeMedel

 • En förutsättning för ett optimalt bemyndigandeär att gemensamt
 • reflektera
 • planera
 • genomföra (implementering)

B Klang 12

slide16
Empowerment group education2-dagars work-shop3 halvdagas uppföljning7 läkare, 12 sjuksköterskor(Thors Adolfsson m.fl. 2004)

B Klang 12

slide17

Fokusgrupp 3-9 månader- Lätt att falla tillbaka i gamla roller- tidigare en mer distinkt roll- På ett sätt är det lättare att göra som vi brukar, undervisa och tala om för dem vad de ska göra- Tar tid att ändra sin roll, svårt att få tid till förberedelse- Att förstå är en sak, att genomföra det är en annan(Thors Adolfsson m.fl. 2004)

B Klang 12

slide18

Förändring från att vara expert och ge råd och rekommendationer till att vara facilitator med fokus på patientens behov- Vara en god lyssnare, vara känslig för kunskapsbrist, ge information när det behövs, ge pat. möjlighet att ta eget ansvar, uppmuntra till detta - Svårt med problemlösning, göra planer och sätta mål(Thors Adolfsson m.fl. 2004)

B Klang 12

uppf ljning av information
Uppföljning av information

67 patienter (cancerbehandling)Använt internet 47,5%Ej fått skriftlig information av personalen 30%Viktigt med information om sjukdom behandling/biverkningar, verksamheten ca 80%Önskar mer information 26%Personalen visat litet eller inget intresse 50%

slide20

Expert – KonsultVårdpersonalens syn på sitt ansvar

 • EXPERT
 • Jag ska lösa problemet
 • Jag matar dig med lösningar
 • Jag vet vad som är bra för dig
 • Skicklig problemlösare
 • KONSULT
 • Jag deltar i att lösa problemet
 • Jag respekterar och accepterar din känsla
 • Jag utgår från att du har kapacitet att lösa problemet
 • Skicklig i att fråga och lyssna

B Klang 12

slide21

”Jag var på en sådana kurs om att lära sig leva med sin sjukdom.

Men det har inte fastnat i min hjärna, det har runnit rätt igenom mitt huvud.

Kursen handlade om att lära sig lyfta och lyssna på sin kropp. Det fanns inte i min värld just då”

(Berglund 2011)

slide22

”På sjukhuset har de bara utbildat folk, de är inte diabetiker, de är sjuksköterskor och läkare som har ett visst kunnande, okej, men de har ingen erfarenhet av hur det är att vara diabetiker.

De kan inte tala om för en person till exempel att så och så är det”

(Berglund 2011)

slide23
HUR tänker Du om din situation?Erfarenheter - Farhågor

HUR tror Du att det vi beslutat kommer att fungera för dig?Förutsättningar - Hinder

slide24

”Jag har aldrig forskat i vad som händer i kroppen eller brytt mig om det nämnvärt. Det har jag aldrig gjort. Jag menar, vad det beror på i den meningen, har ju ingen betydelse för jag kan inte påverka det. Det räcker för min del att jag vet vad jag är allergisk mot och försöker undvika det, men att veta vad som händer inne i kroppen, det hjälper ju inte mig.”(Hansson Scherman 1998)

slide25

”Sjuk och sjuk, jag vet inte. Jag tänker inte så riktigt. Sjuk är man om man måste ligga i sängen. Det tycker jag är sjuk. Jag jobbar ju som vanligt, även om man kan vara tröttare”(Hansson Scherman 1998)

slide26

”Jag tänker aldrig låta sjukdomen kontrollera mig. Jag brukar testa den……

och då…….

hellre går jag emot den och tänker att så farligt kan det inte vara……

inte för mig”

(Arvidsson 2011)

f ruts ttningar
Förutsättningar
 • Ålder
 • Kön
 • Yrke
 • Utbildning
 • Socialt/omgivning
 • Sjukdomshistoria

B Klang 12

f ruts ttningar1
Förutsättningar
 • Tro/teorier/erfarenheter
 • Inställning/motivation/känsla av kontroll
 • Önska och förmåga att ”ta ansvar”, påverka
 • Trygghet, säkerhet, tillit
 • Friskfaktorer
 • Hanteringsförmåga, copingstrategier
 • Inlärningsstilar
 • Fysiska/psykosociala förutsättningar

B Klang 12

slide29

”Man ska äta medicinen tre gånger om dagen eller en gång om dagen, fastän man inte är sjuk för att förebygga om man ska bli sjuk. Och det tycker inte jag, att man ska äta medicin när man inte är sjuk. Så det blir inget med det”(Hansson Scherman1998)

B Klang 12

slide30

”Alla läkare har sina olika teorier om det här. Och jag tycker inte någon stämmer med vad jag tycker. Även om de vet en massa, så vet de i alla fall inte hur jag känner det. Om de inte vet det, så tror jag inte de kan bota mig heller”.

(Hansson Scherman 1998)

B Klang 12

f ruts ttningar strategier friskfaktorer
Känsla av sammanhang (KASAM) eller

Sense of coherence (SOC)

- Begriplighet

- Hanterbarhet

- Meningsfullhet

(Antonovsky 1991)

Coping-strategier

- Emotionella

- Palliativa/lindrande

- Konfronterande

(Lazarus & Falkman 1984)

Förutsättningar - StrategierFriskfaktorer

B Klang 12

slide32

CopingstrategierEmotionellaOroar sig, gråterRöker, äter, drickerDagdrömmeranklagar andraLindrandeLägger problemet åt sidanSoverSkrattar år sakenGör något annatKonfronterandeFysiska aktiviteterDiskuterarSöker hjälpSöker information

B Klang 09

slide33

”Jag äter medicin precis när jag behöver, när jag känner, för man lär ju känna sig själv. Och kan man känna igen symtomen och vet vad det är, så behöver man ju inte ta i förebyggande syfte i samma utsträckning”(Hansson Scherman 1998)

B Klang 12

slide34

”Jag tycker att kroppen ska kunna lösa det själv egentligen. Det är ju det som är felet att den inte klarar ut det. Det är väl någonting som den inte kan stå emot på något vis. Det får väl liksom få en chans först tycker jag”.(Hansson Scherman 1998?)

B Klang 09

slide35
”Jag är medveten om att jag inte kan lära en annan person någonting. Jag kan bara skapa en miljö som gynnar inlärning”

av Carl Rodgers

(Ewles & Simnett 2005)

bed mning h j rta h j rna h nder self efficacy egenbed mning av sin f rm ga
Samtal

Tester

Observationer

Beskrivningar/

dagböcker

vilja

ha fakta-kunskap

kunnautföra

Våga

BedömningHjärta - Hjärna - HänderSelf efficacy(egenbedömning av sin förmåga)

B Klang 12

slide37

Disease manageraktiva och känner och tar ett huvudansvar för sin behandlingCompliantföljer vårdpersonalens råd, är mindre självständiga, vågar inte fatta egna beslutDishearteneduttrycker bekymmer och ser hinder i att själva kunna sköta sin behandling (Vég 2006)

B Klang 12

fr geomr den
Frågeområden

Hur ser du på (tänker du omkring) din egen roll i din sjukdom och behandling?Vad har du för mål med din sjukdom och behandling? Vilket stöd känner du att du behöver?(

(Veg 2006)

fr geomr den1
Frågeområden
 • Situationer som påverkats av sjukdomen?
 • Vad gjorde patienten?
 • Tankar omkring resultatet?
 • Nästa gång det händer, vad ska då prövas/göras?
m l f r vem och vad kroppsliga resultat eller h lsa v lbefinnande
MålFör vem och vad?Kroppsliga resultat eller hälsa/välbefinnande

Medicinska mål

kontra

Individuella mål

m l individuella
Fakta, förstå (kognitivt)

Bearbeta känslor, reaktioner, attityder(affektiv)

Kunna utföra(psykomotorisk)

(Rankin & Stalling 1996)

Veta ATT - know that

Veta HUR - know how

Veta VAD - know what

(Sarvimäki 1988)

Måste veta

Bör veta

Vill - önskar veta

MålIndividuella

B Klang 12

genomf randet
Kommunikation

Hjälpmedel

Individuellt - grupp

Varför, Vad, När, Hur av Vem

Medverkan

Information/undervisning

Träning

Observation

Stöd

Miljö

Speciell omvårdnad

Samordning

Genomförandet

B Klang 12

uppf ljning
Uppföljning
 • Utgå från målen
 • Bedöm uppnådda resultat
 • Bedöm tillvägagångssättet
 • Alltid tillsammans med patienten
 • Gruppundervisning ska följas upp individuellt

B Klang 12

effekter av program
Effekter av program
 • Finns några evidenser?
 • Går det att utvärdera ett lärande?
slide45
4-5 träffar - uppföljning efter 1 år

- ökad kunskap- ingen skillnad i self-efficacy, nöjdhet med det dagliga livet, BMI eller HbA1c

(Thors Adolfsson m.fl. 2007)

slide46
Studiecirklar under ett år med personer med typ 2 diabetes

Efter 6 månader ett sänkt HbA1c för att åter öka efter 12 månader

(Veg 2006)

slide47

SSF (svensk sjuksköterskeförening)Arbetande konferensca 350 artikelgenomgångar(Patientundervisning och patienters lärande. GOTHIA 2007)----------Cochrane granskningar (47 genomgångar)Få evidenserpgaSvaga designerSmå materialOlika interventionerOlika uppföljningsparametrar

B Klang 12

slide48
Möjliga evidenser- Program över lång tid- Komplexa program (innehåll, aktörer)- Ren föreläsning ger inget lärande
slide49
Patientundervisning inom diabetes SBU rapport

Gruppundervisning ger effekt på HbA1C vilket inte individuell undervisning visat

(SBU rapport nr 195, 2009)

effektvariabler h lsa och kunskap
EffektvariablerHälsa och kunskap
 • Medicinska parametrar
 • Livskvalitet – välbefinnande - funktioner
 • Egenvårds- beslutsförmåga
 • Hopp, lycka, trygghet, motivation, möjligheter, stress, oro………….
 • Faktakunskap, förståelse (beskriver, gör, reflekterar)
 • ??????????
slide52

Individen är unik- finns bara en av varje sortMedicinska parametrar bestämmer inte lärandebehov/mål/välbefinnandeStöd/information/undervisning ska starta tidigt utifrån patientens förutsättningarStöd/information/undervisning kan ges individuellt och dels i gruppStöd/information/undervisning är en behandlingsåtgärd likställd med medicinska ordinationer

B Klang 09

slide53
En modell som utgångsbas kan inte garantera den patientcentrering som krävsEtt pedagogiskt förhållningssätt är ingen självklar kompetens som vi har med oss, kräver kontinuerlig träning.Patientundervisning ska haen självklar plats i det dagliga vårdarbetetPatientundervisande åtgärder bör värderasoch motiveras ur ett kostnadseffektivitetstänkandePatient”lärande” åtgärder måstebli synliga och värderas likvärdigt som annan behandling

Ska vi sträva efter att hitta evidenser på hur ett undervisande/stödjande program bäst ska utformas för att nå resultatet av en trygg, säker och tillitsfull patient? Både JA och NEJ

slide54
”Jag är medveten om att jag inte kan lära en annan person någonting. Jag kan bara skapa en miljö som gynnar inlärning”

av Carl Rodgers

(Ewles & Simnett 2005)

slide55

”An empowerment/collaborative approach involves much more than trying a new educational or behavioural change technique. It is a true paradigm shift”(Andersson & Funnell 2000)

B Klang 09

slide56

”Feeling powerless is perhaps the most devastating aspect of an illness. Patient education is the most effective means of returning control to the patient by reducing feelings of helplessness and enhancing the ability to be the chief decision maker in the management of one´s health and illness.”(Rankin & Stalling 1996)

B Klang 09