1 / 92

TÜRKİYE ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU YOZGAT İL MÜDÜRLÜĞÜ İL GENELİ İŞGÜCÜ PİYASASI ANALİZ ÇALIŞMASI

TÜRKİYE ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU YOZGAT İL MÜDÜRLÜĞÜ İL GENELİ İŞGÜCÜ PİYASASI ANALİZ ÇALIŞMASI. Prof.Dr . Hülya ÇINGI Prof.Dr . Cem KADILAR Hacettepe Üniversitesi İstatistik Bölümü Ankara 2012.

genero
Download Presentation

TÜRKİYE ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU YOZGAT İL MÜDÜRLÜĞÜ İL GENELİ İŞGÜCÜ PİYASASI ANALİZ ÇALIŞMASI

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. TÜRKİYE ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU YOZGAT İL MÜDÜRLÜĞÜ İL GENELİ İŞGÜCÜ PİYASASI ANALİZ ÇALIŞMASI Prof.Dr. Hülya ÇINGI Prof.Dr. Cem KADILAR Hacettepe Üniversitesi İstatistik Bölümü Ankara 2012

 2. Bu çalışma’da amaç Yozgat ilinde işgücünü oluşturan işverenlerin yapısını incelemek, ihtiyaçlarını ortaya koymak ve işsizlerin profillerini belirlemektir. Böylece Yozgat ilinin *İstihdam yapısı *İşsizlerin yapısı *Sektörlerin durumu *Sektörlerin ihtiyaç duydukları işgücü özellikleri belirlenerek *İşgücü piyasasının geliştirilmesine yönelik istihdam politikaları geliştirilecektir. Bu amaçla işyerlerinden ve işsizlerden birer örneklem seçilmiş, işyerlerine 40 sorudan oluşan ve işsizlere de 26 sorudan oluşan bir anket formu uygulanarak sonuçlar elde edilmiştir.

 3. İŞYERLERİNİN ANALİZİ

 4. İşveren Temel Bilgileri

 5. (94 yıllık şirket Aydıncık ilçesinde İnşaat faaliyetlerinde bulunan 2 kişi çalıştıran bir şahıs şirketidir)

 6. İthalat yapan şirket yerköy ilçesinde inşaat faaliyetinde bulunan bir Limited şirket olup 30 kişi çalıştırmaktadır. İthalat payı %70 dir. • İhracat yapan iki şirketi sorgun ilçesinde mobilya faaliyetinde bulunan bir Limited şirket olup biri 14 kişi çalıştırmakta ve ihracat payı %90, diğeri 22 kişi çalıştırmakta ve ihracat payı %15 dir.

 7. Ekonomik Durum

 8. İşgücü Bölümü

 9. Yaş ortalaması 28,6 bulunmuştur.

 10. 3 7

 11. Vasıf İhtiyacı Bölümü

More Related