Formellt skarpt och snyggt
Download
1 / 14

Formellt, skarpt och snyggt - PowerPoint PPT Presentation


 • 133 Views
 • Uploaded on

Formellt, skarpt och snyggt. – vetenskapligt skrivande. Vad ska vi göra?. Det här är ett skrivmoment där vi framförallt tränar oss på att vara formella i text – att skriva precist och inte personligt. Först kommer vi studera vetenskapliga texter.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Formellt, skarpt och snyggt' - gen


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Formellt skarpt och snyggt

Formellt, skarpt och snyggt

– vetenskapligt skrivande


Vad ska vi g ra
Vad ska vi göra?

Det här är ett skrivmoment där vi framförallt tränar oss på att vara formella i text – att skriva precist och inte personligt.

Först kommer vi studera vetenskapliga texter.

Vi kommer också träna på att producera skarpa texter som bygger på andra texter.

Vi ska öva oss i att välja ut passande texter för vårt ämne och vår vinkel, det vill säga vår frågeställning.

Du kommer i slutet av momentet att skriva ett pm – en typ av vetenskaplig text.


Vad r en vetenskaplig text
Vad är en vetenskaplig text?

 • Vi läser de två textutdragen och diskuterar:

  • Syftet med texten?

  • Hur är tolkningsbar är texten?

  • Vad bygger texten på, var hämtar den sin information?

  • Hur skulle du beskriva språket i texten?


Gemensamma drag i vetenskapliga texter
Gemensamma drag i vetenskapliga texter

 • Utgångspunkt: ett problem/en frågeställning som ska utredas/ska besvaras

 • Given disposition och struktur (inledning, syfte & frågeställning, bakgrund, metod & material, resultat, diskussion med slutsatser, källförteckning etc)

 • Genomskinlighet (läsaren får följa med i undersökningens alla delar. Inget döljs)

 • Baseras på källor som redovisas rättvisande

 • Sakliga och opersonliga

 • Språkligt koncentrerade och inte ”pratiga”

 • Objektiva förutom i slutsatsen


Sakprosa vetenskaplig text
Sakprosa – vetenskaplig text

 • PM

 • Uppsats

 • Essä

 • Populärvetenskap

  Läs på om ”ditt begrepp” i 5 minuter och beskriv det för varandra i gruppen.

  Jämför likheter och skillnader. Anteckna ner detta och lägg i mappen.


Att bygga en vetenskaplig text
Att bygga en vetenskaplig text

Grunden i texten är innehållet. Utmärkande för vetenskapliga texter är att de bygger på fakta - ofta andra texter. Sedan skapar man en ny text utifrån dessa texter.


Att k llh nvisa referera och citera
Att källhänvisa – referera och citera

För att detta textbygge ska fungera behöver man tydligt visa var fakta kommer från. Man måste hänvisa, peka på andra texter/källor.

Det gör man genom att referera och citera.


Varf r k llh nvisningar
Varför källhänvisningar?

Görs för att

 • läsaren ska kunna skilja på vad som är dina åsikter och vad som är skrivet/sagt av någon annan.

 • läsaren ska kunna hitta de källor som du använt för att själv läsa.

 • Grundregeln är att man i en källhänvisning ska få reda på:

 • Boken/artikelns namn

 • Författarens namn

 • Förlag/tidning texten publicerats i

 • Vilket år/datum texten gavs ut


Hur ser k llh nvisningarna ut
Hur ser källhänvisningarna ut?

Oftast skrivs källhänvisningarna ut i texten.

Vi tittar på uppsatsexempel. Denna gång utifrån hur det källhänvisas i texten.

Var finns källhänvisningar? I vilka delar?

Var står de i texten?

Är det något ni är förvånade över?


K llhantering i en text vad tittar man p
Källhantering i en text – vad tittar man på?

Presentationen av frågeställningen.

Hur väl referaten återger relevanta delar av källorna.

Hur väl de formella kraven på källhanteringen uppfylls.

I vilken utsträckning textens slutsats är relevant och bygger på källmaterialet.

Ur väl texten uppfyller kraven på saklighet.


Saklighet
Saklighet?

Fokus i din text ska ligga på innehållet i källorna och dina egna slutsatser ska vara tydligt grundade i en analys av texterna.

Du kan absolut låta ditt ”jag” finnas med i texten, men endast där det är relevant.

Skriv inte:

Jag tycker att det har varit jätteintressant att skriva om Alice Munros författarskap och jag har lärt mig massor.

Skriv hellre:

Denna studie har belyst Alice Munros författarskap under tre decennier och har visat hur hennes texter har influerats av de stora omvälvande händelserna i Kanada under samma tidsperiod.


Referat definition
Referat definition

 • En sammanfattning av något du läst, sett eller hört.

 • Handlar om att ta ut det viktigaste i en noggrant läst och förstådd text

 • Använda dels egna ord för att sammanfatta, dels ordagranna citat ut texten där det är lämpligt

 • Redovisa källan på korrekt sätt så att läsaren kan hitta den

 • Använda referatmarkörer (Enligt Larsson…, Larsson skriver vidare att… Larsson beskriver i sin text…)

 • Vara neutral, saklig och rättvis mot källan. Inte tillåtet att lägga in egna åsikter eller kommentarer


Exempel p referatmark rer
Exempel på referatmarkörer

En referatmarkör visar att det är någon annan som säger/tycker eller påstår något:

Här får du exempel:

Anser, menar, tycker, påstår, hävdar, understryker, förklarar, diskuterar, belyser, utreder, påminner om, framhäver, betonar, försäkrar, påtalar, gör gällande, insisterar, meddelar, berättar.

I längre referat kan man behöva påminna om att det är ett referat. Se i uppsatsen:


N r du refererar
När du refererar

Skriv med egna ord och formuleringar

Var neutral och utan att vinkla/tolka

Citera ”….”

Ange källa:

I artikeln ”Brottsligheten ökar” (Dagens Nyheter, 2012-12-12) skriver Lars Larsson om…