Omstilling og omorganisering tillitsvalgtes rolle
Download
1 / 12

Omstilling og omorganisering - tillitsvalgtes rolle - PowerPoint PPT Presentation


 • 207 Views
 • Uploaded on

Omstilling og omorganisering - tillitsvalgtes rolle. Før omorganisering. Utarbeide bemanningsplan Oppgaver og mål for enhetene Antall arbeidstakere enheten har Kompetansekrav til de ansatte ved enheten Konsekvenser av kutt/nedbemanning Andre løsninger?. Omstilling/omorganisering ?.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Omstilling og omorganisering - tillitsvalgtes rolle' - gemma-richard


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Omstilling og omorganisering tillitsvalgtes rolle
Omstilling og omorganisering-tillitsvalgtesrolle


F r omorganisering
Før omorganisering

 • Utarbeide bemanningsplan

 • Oppgaver og mål for enhetene

 • Antall arbeidstakere enheten har

 • Kompetansekrav til de ansatte ved enheten

 • Konsekvenser av kutt/nedbemanning

 • Andre løsninger?


Omstilling omorganisering
Omstilling/omorganisering ?

 • De fleste virksomheter er i en kontinuerlig prosess med omstillinger som kan føre til nedskjæringer.

 • Vedtak om omstilling og nedskjæring av tilbud får ofte konsekvenser for bemanningssituasjonen

 • Sammenslåinger

 • Virksomhetsoverdragelse

 • Nedleggelser/flytting av virksomheten

 • Oppgavefordeling/samarbeid mellom institusjoner eller i regioner

 • privatisering


Konsekvenser for ansatte
Konsekvenser for ansatte

 • Omplassering – nye oppgaver - styringsretten

 • Permittering

 • Oppsigelse

 • Overtallighet

 • Fristilling


Grunnlaget for nedbemanning
Grunnlaget for nedbemanning

 • Arbeidsmiljøloven § 15-7

 • Første ledd: Arbeidstaker kan ikke sies opp uten at det er saklig begrunnet i virksomhetens, arbeidsgivers eller arbeidstakers forhold

 • Skyldes oppsigelsen driftsinnskrenkning eller rasjonalisering, er den ikke saklig begrunnet dersom arbeidsgiver har et annet passende arbeid i virksomheten og tilby arbeidstaker


Grunnlaget for nedbemanning1
Grunnlaget for nedbemanning

 • Ved avgjørelse av om en oppsigelse har saklig grunn i driftsinnskrenkning eller rasjonaliseringstiltak, skal det foretas en avveining mellom virksomhetens behov og de ulemper oppsigelsen påfører den enkelte arbeidstaker


Tillitsvalgtes rolle
Tillitsvalgtes rolle

 • Bidra til gode medbestemmelsesrutiner gjennom hele året

 • Kjenne virksomheten godt – også økonomisk

 • Drøftinger om nedbemanningsprosesser

 • Bidra til gode prosesser ved omstilling

 • Lokal avtale/enighet om nedbemanning

 • Bistå medlemmer som blir berørt


Rett og plikt til dr ftinger
Rett og plikt til drøftinger

 • Så tidlig som mulig drøfte og ta de tillitsvalgte med på råd når det gjelder omorganisering/omlegging av driften og når det gjelder rasjonalisering/driftsinnskrenkning som kan få sysselsettingsmessige konsekvenser.

 • Arbeidsgiver har også en plikt til å drøfte prosedyre for nedbemanning/oppsigelse med de tillitsvalgte,

 • Referat/protokoll –avtale


Saklighetskravet utvelgelse
Saklighetskravet - utvelgelse

 • virksomhetens behov,

 • arbeidstakernes kompetanse

 • arbeidstakernes ansiennitet /tjenestetid

 • menneskelige og sosiale hensyn


Hva b r de lokale avtalene omhandle
Hva bør de lokale avtalene omhandle?

 • En definisjon av vedkommende arbeidsområde bør partene nedfelle i den lokale avtalen.

 • Blant hvem skal overtalligheten vurderes? (Arena for rangering)

 • Ved innskrenkning/rasjonalisering skal, under ellers like vilkår, de med kortest tjenestetid sies opp først

 • Ansiennitet – under ellers like forhold

 • Kompetanse

 • Sosiale forhold


Overtallige arbeidstakeres rettigheter
Overtallige arbeidstakeres rettigheter

 • overtallige har rett til å bli forsøkt omplassert i arbeidsgivers samlede virksomhet.

 • hvis det ikke finnes annet arbeid å tilby den overtallige, kan det bli grunnlag for å vurdere oppsigelse. .

 • Oppsagte arbeidstakere har fortrinnsrett til ny, ledig stilling i virksomheten innen 12 måneder etter at oppsigelsen er skjedd, (AML 14-2)


Oppsigelse 15 7 2 virksomhetens forhold
Oppsigelse § 15-7 (2) virksomhetens forhold

 • Begrunnelse: arbeidsgivers økonomiske situasjon, omorganisering eller rasjonalisering

 • drøftingsmøte AML § 15-1

 • Forvaltningsloven for offentlige ansatte: enkeltvedtak

 • § 16 forhåndsvarsel

 • AML 17-3 kreve forhandlinger usaklig oppsigelse

 • AML 17-4 reise søksmål