studiu daniel c ele 4 mp r ii i venirea domnului n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
STUDIU DANIEL – C ele 4 împărăţii şi venirea Domnului

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 33

STUDIU DANIEL – C ele 4 împărăţii şi venirea Domnului - PowerPoint PPT Presentation


 • 54 Views
 • Uploaded on

STUDIU DANIEL – C ele 4 împărăţii şi venirea Domnului. VREMEA SF Â R Ş ITULUI – VREMURILE NOASTRE?.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'STUDIU DANIEL – C ele 4 împărăţii şi venirea Domnului' - gauri


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
studiu daniel c ele 4 mp r ii i venirea domnului

STUDIU DANIEL – Cele 4 împărăţii şi venirea Domnului

VREMEA SFÂRŞITULUI – VREMURILE NOASTRE?

slide2

Daniel 2/31-45: “Tu, împărate, te uitai, şi iată că ai văzut un chip mare. Chipul acesta era foarte mare şi de o strălucire nemaipomenită. Stătea în picioare înaintea ta, şi înfăţişarea lui era înfricoşătoare.Capul chipului acestuia era de aur curat; pieptul şi braţele îi erau de argint; pântecele şi coapsele îi erau de aramă; fluierele picioarelor, de fier; picioarele, parte de fier şi parte de lut.Tu te uitai la el, şi s-a dezlipit o piatră fără ajutorul vreunei mâini, a izbit picioarele de fier şi de lut ale chipului şi le-a făcut bucăţi.Atunci fierul, lutul, arama, argintul şi aurul s-au sfărâmat împreună şi s-au făcut ca pleava din arie vara; le-a luat vântul, şi nici urmă nu s-a mai găsit din ele. Dar piatra care sfărâmase chipul s-a făcut un munte mare şi a umplut tot pământul.Iată visul. Acum îi vom spune şi tâlcuirea înaintea împăratului. Tu, împărate, eşti împăratul împăraţilor, căci Dumnezeul cerurilor ţi-a dat împărăţie, putere, bogăţie şi slavă.El ţi-a dat în mâini, oriunde locuiesc ei, pe copiii oamenilor, fiarele câmpului şi păsările cerului şi te-a făcut stăpân peste toate acestea: tu eşti capul de aur!

După tine se va ridica o altă împărăţie, mai neînsemnată decât a ta; apoi o a treia împărăţie, care va fi de aramă şi care va stăpâni peste tot pământul.Va fi o a patra împărăţie, tare ca fierul; după cum fierul sfărâmă şi rupe totul, şi ea va sfărâma şi va rupe totul, ca fierul care face totul bucăţi.Şi după cum ai văzut picioarele şi degetele picioarelor parte de lut de olar şi parte de fier, tot aşa şi împărăţia aceasta va fi împărţită; dar va rămâne în ea ceva din tăria fierului, tocmai aşa cum ai văzut fierul amestecat cu lutul. Şi după cum degetele de la picioare erau parte de fier şi parte de lut, tot aşa şi împărăţia aceasta va fi în parte tare şi în parte plăpândă. Dacă ai văzut fierul amestecat cu lutul, înseamnă că se vor amesteca prin legături omeneşti de căsătorie, dar nu vor fi lipiţi unul de altul, după cum fierul nu se poate uni cu lutul.

Dar în vremea acestor împăraţi, Dumnezeul cerurilor va ridica o împărăţie care nu va fi nimicită niciodată şi care nu va trece sub stăpânirea unui alt popor. Ea va sfărâma şi va nimici toate acele împărăţii, şi ea însăşi va dăinui veşnic.Aceasta înseamnă piatra pe care ai văzut-o dezlipindu-se din munte fără ajutorul vreunei mâini şi care a sfărâmat fierul, arama, lutul, argintul şi aurul. Dumnezeul cel mare a făcut deci cunoscut împăratului ce are să se întâmple după aceasta. Visul este adevărat, şi tâlcuirea lui este temeinică.”

slide4

PRIMA ÎMPĂRĂŢIE - BABILONUL

CAPUL DE AUR (Dan. 2:37-38) “Tu, împărate, eşti împăratul împăraţilor, căci Dumnezeul cerurilor ţi-a dat împărăţie, putere, bogăţie şi slavă.El ţi-a dat în mâini, oriunde locuiesc ei, pe copiii oamenilor, fiarele câmpului şi păsările cerului şi te-a făcut stăpân peste toate acestea: tu eşti capul de aur!”

EPOCA ISTORICA: 605 -539 i.Cr.

Babilonul a fostrecunoscutpentru măreţiasa (Grădinilesuspendate ale Semiramidei), pentrucuceririlemilitareşipentruacumularea de bogăţii în AUR

slide6

A DOUA ÎMPĂRĂŢIE: MEDO-PERSIA

PIEPTUL ŞI BRAŢELE DE ARGINT: Meziişi Perşii, inferioribabilonienilorîn privinţa bogăţieişirealizărilor.

ANII: 538-333 î. Cr.

Medo-persanii obişnuiau săcolectezetributurileîn ARGINT

slide8

A TREIA ÎMPĂRĂŢIE: GRECIA

PÂNTECELE ŞI COAPSELE DE ARAMĂ: “apoi o a treia împărăţie, care va fi de aramă şi care va stăpâni peste tot pământul.”

ImperiulluiAlexandru Macedon (331 i. Cr.) a ocupataproapeîn întregimelumeacivilizată.

Egipteniiîinumeaupegreci“oamenii de bronz” din cauzaarmurii, scuturilorşi săbiilor din acest metal (aramă)

slide10

A PATRA ÎMPĂRĂŢIE: ROMA

 • Daniel 2: 40 “Va fi o a patra împărăţie, tare ca fierul; după cum fierul sfărâmă şi rupe totul, şi ea va sfărâma şi va rupe totul, ca fierul care face totul bucăţi.”
 • MPERIUL ROMAN întreanii 146 î.Cr. Si 476 d.Cr. a surprinslumeaprin forma în care a reusit să cucereascăteritoriiprin forţa siteamape care o răspândea. Practic, “a sfărâmat totul.”
 • Armateleromanefoloseauarmuraconfecţionata din FIER, fiindcunoscuteşi ca legiunile de fier ale Romei.
 • Roma n-a fostniciodatacucerită ca Imperiu, ci a sfârsitprin a se separaîn două părţi:
 • Imperiul de Răsărit (Bizantin)
 • Imperiul de Apus (Roma)
slide12

A CINCEA ÎMPĂRĂŢIE: ???

DANIEL 2:41 “Şi după cum ai văzut picioarele şi degetele picioarelor parte de lut de olar şi parte de fier, tot aşa şi împărăţia aceasta va fi împărţită; dar va rămâne în ea ceva din tăria fierului, tocmai aşa cum ai văzut fierul amestecat cu lutul.42 Şi după cum degetele de la picioare erau parte de fier şi parte de lut, tot aşa şi împărăţia aceasta va fi în parte tare şi în parte plăpândă.43 Dacă ai văzut fierul amestecat cu lutul, înseamnă că se vor amesteca prin legături omeneşti de căsătorie, dar nu vor fi lipiţi unul de altul, după cum fierul nu se poate uni cu lutul.”

slide14

RENAŞTEREA IMPERIULUI ROMAN – UNIUNEA EUROPEANĂ

1950 – Ministrul afacerilor externe al Franţei, Robert Schuman, propune unificarea industriilor cărbunelui si oţelului din Europa Occidentală

1951 – Se formează Comunitatea Europeană a Cerbunelui şi Oţelului, cu şase membri: Belgia, Germania de Vest, Luxemburg, Franţa, Italia şi Olanda

1957 – Se semnează Tratatul de la Roma prin care s-au creat Comunitatea Europeană a Energiei Atomice şi Comunitatea Economică Europeană. Astfel se elimină barierele comerciale şi se crează Piaţa Comună

1967 – Tratatul de la Bruxelles stabileşte unificarea Comunitaţilor Europene. Iau fiinţă astfel Comisia Europeană, Consiliul de Miniştri şi Parlamentul European

1992 – Tratatul de la Maastricht formează ceea ce cunoaştem azi drept Uniunea Europeană

2002 – Se lansează moneda Europei – euro

2007 – România aderă la Uniune, numărul ţărilor membre ajungând la 27

2010 – Tratatul de la Lisabona crează funcţia de PREŞEDINTE AL UNIUNII EUROPENE

Ce urmează?

slide15

Daniel 9:26 “După aceste şaizeci şi două de săptămâni, Unsul va fi stârpit, şi nu va avea nimic. Poporul unui domn care va veni va nimici cetatea şi Sfântul Locaş, şi sfârşitul lui va fi ca printr-un potop; este hotărât că războiul va ţine până la sfârşit, şi împreună cu el, şi pustiirile.27 El va face un legământ trainic cu mulţi timp de o săptămână, dar la jumătatea săptămânii va face să înceteze jertfa şi darul de mâncare, şi pe aripa urâciunilor idoleşti va veni unul care pustieşte, până va cădea asupra celui pustiit prăpădul hotărât.”

Matei 24:15“De aceea, când veţi vedea „urâciunea pustiirii”, despre care a vorbit prorocul Daniel, „aşezată în Locul Sfânt” – cine citeşte să înţeleagă! –16 atunci, cei ce vor fi în Iudeea să fugă la munţi;17 cine va fi pe acoperişul casei să nu se coboare să-şi ia lucrurile din casă;18 şi cine va fi la câmp să nu se întoarcă să-şi ia haina...21 Pentru că atunci va fi un necaz aşa de mare, cum n-a fost niciodată de la începutul lumii până acum şi nici nu va mai fi.22 Şi dacă zilele acelea n-ar fi fost scurtate, nimeni n-ar scăpa; dar, din pricina celor aleşi, zilele acelea vor fi scurtate.”

slide16

VENIREA ULTIMEI ÎMPĂRĂŢII – ÎMPĂRĂŢIA VEŞNICĂ A LUI HRISTOS

DANIEL 2:44 “Dar în vremea acestor împăraţi, Dumnezeul cerurilor va ridica o împărăţie care nu va fi nimicită niciodată şi care nu va trece sub stăpânirea unui alt popor. Ea va sfărâma şi va nimici toate acele împărăţii, şi ea însăşi va dăinui veşnic.45 Aceasta înseamnă piatra pe care ai văzut-o dezlipindu-se din munte fără ajutorul vreunei mâini şi care a sfărâmat fierul, arama, lutul, argintul şi auruL”

slide17

Ioan 18:36 „Împărăţia Mea nu este din lumea aceasta”, a răspuns Isus. „Dacă ar fi Împărăţia Mea din lumea aceasta, slujitorii Mei s-ar fi luptat ca să nu fiu dat în mâinile iudeilor; dar acum, Împărăţia Mea nu este de aici.”37 „Atunci un Împărat tot eşti!”, I-a zis Pilat. „Da”, a răspuns Isus. „Eu sunt Împărat. Eu pentru aceasta M-am născut şi am venit în lume, ca să mărturisesc despre adevăr. Oricine este din adevăr ascultă glasul Meu.”

1 Corinteni 15:25Căci trebuie ca El să împărăţească până va pune pe toţi vrăjmaşii sub picioarele Sale.

Apocalipsa 19:5“Şi, din scaunul de domnie a ieşit un glas care zicea: „Lăudaţi pe Dumnezeul nostru, toţi robii Lui, voi care vă temeţi de El, mici şi mari!”6 Şi am auzit, ca un glas de gloată multă, ca vuietul unor ape multe, ca bubuitul unor tunete puternice, care zicea: „Aleluia! Domnul Dumnezeul nostru cel atotputernic a început să împărăţească.7 Să ne bucurăm, să ne înveselim şi să-I dăm slavă! “

slide19

2 Tesaloniceni 2:3 “Nimeni să nu vă amăgească în vreun chip; căci nu va veni înainte ca să fi venit lepădarea de credinţă şi de a se descoperi omul fărădelegii, fiul pierzării,4 potrivnicul care se înalţă mai presus de tot ce se numeşte „Dumnezeu” sau de ce este vrednic de închinare. Aşa că se va aşeza în Templul lui Dumnezeu, dându-se drept Dumnezeu.5 Nu vă aduceţi aminte cum vă spuneam lucrurile acestea, când eram încă la voi?6 Şi acum ştiţi bine ce-l opreşte ca să nu se descopere decât la vremea lui.7 Căci taina fărădelegii a şi început să lucreze; trebuie numai ca cel ce o opreşte acum să fie luat din drumul ei.8 Şi atunci se va arăta acel nelegiuit pe care Domnul Isus îl va nimici cu suflarea gurii Sale şi-l va prăpădi cu arătarea venirii Sale.9 Arătarea lui se va face prin puterea Satanei, cu tot felul de minuni, de semne şi puteri mincinoase10 şi cu toate amăgirile nelegiuirii, pentru cei ce sunt pe calea pierzării, pentru că n-au primit dragostea adevărului ca să fie mântuiţi.

slide21

Apocalipsa 17/1-13: “Apoi, unul din cei şapte îngeri care ţineau cele şapte potire a venit de a vorbit cu mine şi mi-a zis: „Vino să-ţi arăt judecata curvei celei mari, care şade pe ape mari.2 Cu ea au curvit împăraţii pământului; şi locuitorii pământului s-au îmbătat de vinul curviei ei!”3 Şi m-a dus, în Duhul, într-un pustiu. Şi am văzut o femeie şezând pe o fiară de culoare stacojie, plină cu nume de hulă, şi avea şapte capete şi zece coarne.4 Femeia aceasta era îmbrăcată cu purpură şi stacojiu; era împodobită cu aur, cu pietre scumpe şi cu mărgăritare. Ţinea în mână un potir de aur plin de spurcăciuni şi de necurăţiile curviei ei.5 Pe frunte purta scris un nume, o taină: „Babilonul cel mare, mama curvelor şi spurcăciunilor pământului.”6 Şi am văzut pe femeia aceasta, îmbătată de sângele sfinţilor şi de sângele mucenicilor lui Isus. Când am văzut-o, m-am mirat minune mare.7 Şi îngerul mi-a zis: „De ce te miri? Îţi voi spune taina acestei femei şi a fiarei care o poartă şi care are cele şapte capete şi cele zece coarne.8 Fiara pe care ai văzut-o era, şi nu mai este. Ea are să se ridice din Adânc şi are să se ducă la pierzare. Şi locuitorii pământului, ale căror nume n-au fost scrise de la întemeierea lumii în Cartea Vieţii, se vor mira când vor vedea că fiara era, nu mai este, şi va veni. –9 Aici este mintea plină de înţelepciune. – Cele şapte capete sunt şapte munţi pe care şade femeia.10 Sunt şi şapte împăraţi: cinci au căzut, unul este, celălalt n-a venit încă, şi când va veni, el va rămâne puţină vreme.11 Şi fiara, care era, şi nu mai este, ea însăşi este al optulea împărat: este din numărul celor şapte, şi merge la pierzare.12 Cele zece coarne pe care le-ai văzut sunt zece împăraţi, care n-au primit încă împărăţia, ci vor primi putere împărătească timp de un ceas împreună cu fiara.13 Toţi au acelaşi gând şi dau fiarei puterea şi stăpânirea lor.”

slide23

Roma a fost construită pe șapte coline.

 • Toate cele șapte coline sunt la est de râul Tibru, în italiană Tevere.
 • Iată lista celor șapte coline:
 • Aventin (Mons Aventinus), în italiană Aventino.
 • Palatin (Mons Palatinus), în italiană Palatino. Pantele sale occidentale poartă numele Germalo (Cermalus)
 • Quirinal (Collis Quirinalis), în italiană colle Quirinale. Cuprinde și înălțimile secundare ale Collis Latiaris, Collis Mucialis și Collis Salutaris.
 • Viminal (Collis Viminalis), în italiană colle Viminale.
 • Caelius (Mons Caelius), în italiană Celio. Panta sa orientală purta denumirea de (Caeliolus), în italiană Celiolo.
 • Esquillin (Mons Esquilinus), în italiană Esquilino. Sunt cunoscute ramificațiile sale (Oppius), (Cispius) și (Fagutal), în italiană Oppio, Cispio și Fagutale.
 • Capitoliu (Mons Capitolinus), în italiană colle Campidoglio.
slide24

Îndeplineşte Biserica Romei (Catolică) descrierea din Apocalipsa???

- plină cu nume de hulă, şi avea şapte capete şi zece coarne.

- îmbrăcată cu purpură şi stacojiu;

- împodobită cu aur, cu pietre scumpe şi cu mărgăritare.

- Ţinea în mână un potir de aur plin de spurcăciuni şi de necurăţiile curviei ei.

- îmbătată de sângele sfinţilor şi de sângele mucenicilor lui Isus

Cu siguranţă, Biserica Romei este singura care deţine ranguri regale, se remarcă prin bogăţia enormă, implicându-se în viaţa politică şi girând lideri care n-au nicio teamă de Dumnezeu.

Conducătorul ei, Papa, este cel care ţine în mână o cupă de aur, dar acceptă tacit toate necurăţiile (de ex. cazurile de pedofilie şi homosexualitate ale preoţilor)

În plus, nimeni nu s-a făcut vinovată mai mult de un asemnea genocid împotriva creştinilor decât teribila Inchiziţie catolică, omorând milioane de martiri, timp de sute de ani.

Adevărata culme a persecuţei este însă în stadiul de pregătire...

ce se nt mpl n acest timp cu poporul israel ceasul profetic al sf r itului veacurilor

Ce se întâmplă în acest timp cu poporul Israel – ceasul profetic al sfârşitului veacurilor?

Iată un citat sugestiv din presa zilelor noastre: “ Iranul ia în serios "ameninţările" unei intervenţii militare contra instalaţiilor sale nucleare, a declarat marţi la New York un înalt responsabil iranian, insistând că ţara sa este 'gata să înfrunte orice provocare', informează Agerpres.

În timp ce creşte tensiunea în legătură cu programul nuclear iranian, Mohammad Javad Larijani, un consilier apropiat al ghidului suprem, ayatollahul Ali Khamenei, şi şef al Comitetului guvernamental pentru drepturile omului, a insistat că ţara sa nu va renunţa niciodată la dreptul ei de a dispune de tehnologie nucleară.

Întrebat despre posibilitatea unor lovituri militare, Larijani a răspuns jurnaliştilor că "nicio ameninţare împotriva Iranului nu este luată uşor de guvernanţi. Suntem pe deplin pregătiţi să înfruntăm orice provocare", a spus el.

Loviturile militare ar fi "o mare prostie', a adăugat el pe marginea unei vizite la Naţiunile Unite. El a abordat de asemenea problema asasinării unor oameni de ştiinţă iranieni specialişti în domeniul nuclear pentru care Iranul acuză Israelul şi Statele Unite.

Agenţia Internaţională pentru Energie Atomica /AIEA/ şi-a exprimat "serioasele preocupări" faţă de o eventuală dimensiune militară a programului nuclear iranian în ultimul său raport publicat marţea trecută, alimentând suspiciunile comunităţii internaţionale, aminteşte AFP”

Va permite însă Israelul ca unul dintre cei mai mari duşmani ai săi să obţină arma nucleară???

Răspunsul este un categoric NU!!!

slide26

Un posibil scenariu de atac aerian al Israelului asupra instalaţiilor nucleare ale Iranului.

slide27

Primul ministru Benjamin Netanyahu, în faţa Adunării generale a ONU, în sept.2012, ameninţând cu represalii în cazul în care Iranul ar trece de “lnia roşie”

slide28

Israelul are deja experienţa distrugerii , în 1981, a instalaţiilor nucleare ale Irakului, condus atunci de Sadam Hussein

slide29

Un atac aerian cu doar 5 aeronave, a descărcat tone de explozibil asupra reactorului Tamuz, de lângă capitala Bagdad. Toate avioanele s-au întors în siguranţă acasă, în ciuda sistemului antiaerian de 1 milard de dolari.

slide32

Dacă războiul profeţit în Ezechiel cap. 38 şi 39 este atât de aproape, cât de aproape este Venirea Domnului pentru Răpirea Bisericii????

BISERICĂ TREZEŞTE-TE!!!!!!!!!!!!

slide33

Romani 13:11“Şi aceasta cu atât mai mult, cu cât ştiţi în ce împrejurări ne aflăm: este ceasul să vă treziţi în sfârşit din somn; căci acum mântuirea este mai aproape de noi decât atunci când am crezut”Matei 25:6 “La miezul nopţii, s-a auzit o strigare: „Iată mirele, ieşiţi-i în întâmpinare!”1 Tesaloniceni 4:16“Căci însuşi Domnul, cu un strigăt, cu glasul unui arhanghel şi cu trâmbiţa lui Dumnezeu, Se va coborî din cer, şi întâi vor învia cei morţi în Hristos.17 Apoi, noi cei vii, care vom fi rămas, vom fi răpiţi toţi împreună cu ei în nori, ca să întâmpinăm pe Domnul în văzduh; şi astfel vom fi totdeauna cu Domnul.18 Mângâiaţi-vă, dar, unii pe alţii cu aceste cuvinte.”