A ter leti fejl d st meghat roz term szeti gazdas gi s t rsadalmi t nyez k
Download
1 / 42

- PowerPoint PPT Presentation


 • 130 Views
 • Uploaded on

A TERÜLETI FEJLŐDÉST MEGHATÁROZÓ TERMÉSZETI, GAZDASÁGI ÉS TÁRSADALMI TÉNYEZŐK. Tartalom: A tényezők szerepe a regionális gazdaságban Természeti tényezők Gazdasági tényezők – infrastruktúra, tőke Munkaerő mobilitása A tényezők kapcsolatai, elérhetőség, periferialitás. TERMÉSZETI TÉNYEZŐK.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - gauri


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
A ter leti fejl d st meghat roz term szeti gazdas gi s t rsadalmi t nyez k

A TERÜLETI FEJLŐDÉST MEGHATÁROZÓ TERMÉSZETI, GAZDASÁGI ÉS TÁRSADALMI TÉNYEZŐK

Tartalom:

A tényezők szerepe a regionális gazdaságban

Természeti tényezők

Gazdasági tényezők – infrastruktúra, tőke

Munkaerő mobilitása

A tényezők kapcsolatai, elérhetőség, periferialitás


A t nyez ell totts g szerepe a r gi k fejl d s ben

TERMÉSZETI TÉNYEZŐK GAZDASÁGI ÉS TÁRSADALMI TÉNYEZŐK

NÉPESSÉG

TECHNIKAI HALADÁS, INNOVÁCIÓK

TŐKEÁLLOMÁNY

A TÉNYEZŐELLÁTOTTSÁG szerepe a régiók fejlődésében


A r gi k szakosod s nak alapjai
A régiók szakosodásának alapjai GAZDASÁGI ÉS TÁRSADALMI TÉNYEZŐK

 • Abszolút előnyök (Smith)

 • Komparatív előnyök (Ricardo)

 • Heckscher-Ohlin előnyök (tőke, és munkaerőellátottság)

 • Kompetitív előnyök (Porter)


Mobil s immobil javak
Mobil és immobil javak GAZDASÁGI ÉS TÁRSADALMI TÉNYEZŐK

 • Nem-transzferálható (lokális) inputok és outputok

 • Transzferálható (áthelyezhető) inputok és outputok

  Transzferálható: térbeli, mozgatás

  4-féle jószág:

 • Lokális input (immobil input): input-orientált (nyersanyaghoz, munkaerőhöz telepítés

 • Lokális output (immobil output, helyi kereslet): a helyi fogyasztókhoz telepítünk, piacorientált (piacra)

 • Transzferálható input (mobil input): a telephely bárhol lehet, input szállítható (szállítási költségek).

 • Transzferálható output (mobil output, külső kereslet): a termék szállítható a fogyasztókhoz (szállítási költségekl).


A t nyez k t rbeli sz k ss g nek ala p t pusai
A t GAZDASÁGI ÉS TÁRSADALMI TÉNYEZŐKényezők térbeli szűkösségének alaptípusai:

 • ubikvitás: szinte mindenütt megtalálható (pl. levegő),

 • kommonalitás: sok helyen előfordul (pl. folyóvíz, mint hűtővíz),

 • ritka javak: kevés helyen található meg (pl. bauxit),

 • unikális javak: nagyon kevés helyen fordul elő (pl. uránérc).


A r gi k k zti elt r sek alapvet okai
A régiók közti eltérések alapvető okai GAZDASÁGI ÉS TÁRSADALMI TÉNYEZŐK

 • a természeti erőforrásokkal való ellátottságból eredő előnyök – bizonyos termelési tényezők nem tökéletes mobilitása, helyhez kötöttsége

 • a térbeli koncentrálódás gazdaságossága – az erőforrások nem tökéletes oszthatósága

 • a közlekedés és kommunikáció költségei – a javak és szolgáltatások nem tökéletes mobilitása miatt, hatással van a nyereségre


A f ldhaszn lat mikro kon miai modellje
A FÖLDHASZNÁLAT mikroökonómiai modellje GAZDASÁGI ÉS TÁRSADALMI TÉNYEZŐK

Szűkös erőforrás, sokféle felhasználási lehetőség: mezőgazdaság, ipari telephely, lakóhely, rekreáció, stb.

Verseny a használati módok közt

A föld iránti kereslet mérőszáma: a föld ára, v. bérleti díja

Befolyásolja:- ásványkincsek, talajminőség, vízkészletek, éghajlat, topográfia, táj

 • megközelíthetőség(input/output piacok), munkaerőkínálat, közszolgáltatások,presztízs

  Földhasználati alaptípusok versengése

 • kis helyigény, 1ha- on nagy értéket termelők: városokban, magas ár

 • nagy területigény, 1ha –on kis értéket termelők: vidék, alacsony árak - mezőgazdaság, erdőgazd., sport, rekreáció

  A bérleti díj tartalma: az használja a földet, aki a legnagyobb bérleti díjat hajlandó fizetni érte (használók versenye)

  A profitmax (MR  MC) nem ad társadalmi optimumot  intervenció: engedélyek, támogatások, adók....


 • A megfizethet b rleti d j
  A megfizethető bérleti díj GAZDASÁGI ÉS TÁRSADALMI TÉNYEZŐK

  Összes termelési költség (1 ha) (földhasználat ktg-e nélkül):

  TC = F + a  Q b

  • F: fixktg, a>0 , b> 1 konstans

  • (Q az 1 ha-ra eső hozam)

   A föld bérlőjének 1 ha-ra jutó nyeresége:

   = TR – TC - földhasználati ktg/ha =

   = TR – TC – (1 ha föld bérleti díja )

   = P  Q – F - a  Q b– bérleti díj

   P a farm kapujánál érvényes nettó ár

   (= piaci ár - szállítási egységköltség)

 • Átlagköltség: AC = TC/Q

  = (F/Q) + a  Q b-1

 • Határköltség: MC = TC/Q

  = a  b  Q b-1


 • A b rleti d j gradiens
  A bérleti díj gradiens GAZDASÁGI ÉS TÁRSADALMI TÉNYEZŐK

  A centrumtól távolodva kisebb bérleti díj fizethető!

  Területhasználati zónák:


  Term szeti t nyez k
  TERMÉSZETI TÉNYEZŐK GAZDASÁGI ÉS TÁRSADALMI TÉNYEZŐK

  • A legkevésbé mobilak

  • Részben térben helyhez kötöttek

  • Általában nem bővíthetők, de kimeríthetők, elszennyezhetők

  • Fogyó erőforrások (stock, azaz készlet jellegű)

   • a felhasználással véglegesen elfogyasztott,

   • újrahasznosítható

  • Megújuló erőforrások

   • korlátlanul újrahasznosítható

   • egy kritikus határig képesek regenerálódni

    Fajtáik:

    Táj (domborzat, földfelszín), termőföld, éghajlat (időjárás), vizek, ásványkincsek, energiahordozók, levegő


  Sv nykincsek energiahordoz k
  Ásványkincsek, energiahordozók GAZDASÁGI ÉS TÁRSADALMI TÉNYEZŐK

  • Egyenlőtlen térbeli eloszlás

  • Kimerülő, részben újrahasznosítható

  • Kitermelés költségei

  • Szállíthatóság

  Fontossága: ipar,…


  Ghajlat id j r s vizek domborzat
  Éghajlat, időjárás GAZDASÁGI ÉS TÁRSADALMI TÉNYEZŐK, vizek, domborzat

  • Ipar – talajszerkezet, vízszennyezés, klíma

  • Közlekedés-távközlés – domborzat, klíma

  • Turizmus – táj, klíma, vizek…

  • Mezőgazdaság – napfény, hőmérséklet, csapadék, domborzat

  Gyógyvizek és termálvizek Magyarországon


  Term f ld
  Termőföld GAZDASÁGI ÉS TÁRSADALMI TÉNYEZŐK

  • Szűkös erőforrás

  • Nem mobilizálható

  • Termőképesség, eltartóképesség eltérései

  • Termőtalaj pusztulása


  Talajt pus aranykorona rt k
  Talajtípus, aranykorona érték GAZDASÁGI ÉS TÁRSADALMI TÉNYEZŐK


  Fosszilis energiahordoz k
  Fosszilis energiahordozók GAZDASÁGI ÉS TÁRSADALMI TÉNYEZŐK

  • Kimerülő, nem megújítható

  • Kőolaj, földgáz

  • Készletek: 70 évre, 3200 mrd hordó (évi 2 % fogyasztásnövekedéssel)

   • (40 évre, 1700 mrd hordó)?

  • Napi fogyasztás=napi kitermelés: 84 millió hordó

  • Fő fogyasztók: fejlett világ, Kína, India!


  A fosszilis energia 70 vre
  A fosszilis energia – GAZDASÁGI ÉS TÁRSADALMI TÉNYEZŐK70 évre?


  Termel k
  Termelők GAZDASÁGI ÉS TÁRSADALMI TÉNYEZŐK

  1 mrd hordó/nap export feletti exportőrök

  • OPEC (60 %) – 11 ország

  • Nem OPEC

  • Eltérő kitermelési költségek

  • Fogyasztás gyorsan nő

  • Fejlettek

  • Fejlődők


  A magyar mez gazdas g region lis adatai
  A magyar mezőgazdaság regionális adatai GAZDASÁGI ÉS TÁRSADALMI TÉNYEZŐK

  • Észak-magyarország,

  • Alföld

  • Dél-Dunántúl

   agrárjellege


  Gazdas gi t nyez k infrastrukt ra

  • Szociális GAZDASÁGI ÉS TÁRSADALMI TÉNYEZŐK

  • Lakásállomány

  • Kommunális hálózatok

  • Egészségügyi

  • Oktatási, kulturális

  • Települési intézményrendszer

  • Környezeti

  • Sportlétesítmények

  • Termelői

  • Közlekedési

  • Hírközlési

  • Energetikai

  • Környezetvédelmi

  • Vízgazdálkodási

  GAZDASÁGI TÉNYEZŐK - Infrastruktúra


  K zleked si infrastrukt ra

  VASÚT GAZDASÁGI ÉS TÁRSADALMI TÉNYEZŐK

  Gyorsforgalmi utak

  Közlekedési infrastruktúra

  • Távolságok

   • Légvonalbeli

   • Pályatávolság

   • Időtávolság

   • Gazdasági távolság

   • Szociális távolság

  • Elérhetőség

  • Fajlagos szállítási költség

  • Szállítási módok, eszközök

   Távközlés

  • Vezetékes telefon

  • Mobiltelefon

  • Internet

  • TV, rádió, kábeltévé

   Magyarország: sugaras szerkezet


  T kejavak
  Tőkejavak GAZDASÁGI ÉS TÁRSADALMI TÉNYEZŐK

  • A legmobilabb termelési tényező

   Formái:

  • A reáltőke nemzetközi/régióközi áramlása: közvetlen külföldi tőkebefektetés (Foreign Direct Investment - FDI)

  • A pénztőke nemzetközi/régióközi áramlása:

   • külföldi portfólió befektetés - tulajdonrész szerzése

   • Hitelek, segélyek


  A k zvetlen beruh z s m k d t ke s a k lf ldi portf li beruh z s megk l nb ztet se
  A közvetlen beruházás (működőtőke) és a külföldi portfólió beruházás megkülönböztetése

  Működőtőke (FDI): olyan interregionális/nemzetközi befektetés, amelynek célja a másik régióban tartós érdekeltséget szerez. Hosszú távú viszony!

  Meghatározó (10 % feletti tulajdonrész!) mértékben befolyásolja a menedzsmentjét

  Potfőlió-befektetés: értékpapírok vásárlása, pénzpiacokon (kötvény, részvény, határidős ügylet, opció....)

  Nem eredményez közvetlen rendelkezési jogot a fogadó ország vállalatában,

  A FDI és a portfólióbef. eltérése:

  1, a fejlődéshez való hozzájárulás:

  FDI – új technika,portfólióbef – ehhez pénzforrás

  2, Időhorizontbeli eltérés:

  FDI hosszabb, portfólióbef – rövidebb lehet

  3, Motiváció:

  FDI : profitnagyság, piaci részesedés, hatékonyság

  portfólióbef : profitnagyság (kamat, osztalék)

  4, Ingadozás:

  FDI : a gazdaság ciklikus ingadozásai befolyásolják

  portfólióbef : jobban ki van téve a piac lélektani hatásainak

  A FDI és portfólióbef elhatárolása gyakorlatban nem mindig egyértelmű!


  Fdi raml s a vil gban
  FDI áramlás a világban portfólió beruházás megkülönböztetése

  FDI Magyarországon


  Az fdi import region lis megoszl sa magyarorsz g
  Az FDI import regionális megoszlása, Magyarország portfólió beruházás megkülönböztetése

  • Budapest és Ny-Dunántúl + K-Dunántúl

  • Visszaforgatott jövedelem


  Technol gia transzfer
  Technológia-transzfer portfólió beruházás megkülönböztetése

  • A technológia terjedése (diffúzió)

  • A technológia abszorpciója, adaptálása

  • Technológiatranszfer (gépek, műszerek, szabadalmak, egyik országból a másikba történő átvitele)

   Fajtái:

   • Megtestesült, Nem megtestesült (know-how, licencek…)

   • Működő tőke befektetés

    Formái:

   • Kereskedelmi Nem kereskedelmi (műszaki segélyezés –technical assistance)

  • A régió tőkeellátottságát meghatározza: saját felhalmozás (illetve amortizáció), tőkeexport, tőkeimport

   A tőke áramlását gazdasági okok (profitmax) magyarázzák (?)

  • Valóság: a tőke nem teljesen mobil – polarizáció!


  Munkaer hum ner forr s
  MUNKAERŐ, HUMÁNERŐFORRÁS portfólió beruházás megkülönböztetése

  Az ember szerepe a gazdaságban:

  • Munkaerő

  • Fogyasztó

  • Terület (lakóhely) tulajdonosa

   A munkaerő interregionális áramlása - okai:

  • Nem gazdasági:

   • Természeti katasztrófák, háborúk, családi okok, kalandvágy

  • Gazdasági:

   • Munkanélküliség

   • Bérszínvonal eltérések

   • Vándormunka/ idénymunka

   • Munkakörülmények

   • Presztízs

    Kit érint?

  • Magasan kvalifikáltak

  • Képzetlenek


  Magasan kvalifik lt munkaer okok
  Magasan kvalifikált munkaerő - okok portfólió beruházás megkülönböztetése

  • Képzettség megszerzése (hazatér!)

  • Képzettség karbantartása, kutatómunka (hazatér!)

  • Képzettség kihasználása (munkakörülmények) - természetes jelenség!

  • Bérkülönbségek miatt – agyelszívás

   A fejlődő régiókban kiképzett munkaerő a fejlett régiókban termel!


  A k pzetlen munkaer mobilit s folyamata
  A képzetlen munkaerő mobilitás folyamata portfólió beruházás megkülönböztetése

  • Jó konjunkturális helyzet a fejlett régióban

  • Hazai munkaerő hiány, bérnövekedés

  • Régión kívülről munkaerő beáramlás, vendégmunkások

   • Példa: Franciaország, Nagy-Britannia: volt gyarmatokról , később török és délszláv vendégmunkások

  • Idénymunkások: a fejlődő országokba/régiókba is (gyapot, tea, kávé betakarításra)

  • Illegális munkavállalás


  Region lis elt r sek
  Regionális eltérések portfólió beruházás megkülönböztetése

  Vállalat szempontja:

  • Munkaerő ára

  • Munkaerő képzettsége

   Munkavállaló szempontja:

  • Adott foglalkozási ágban elérhető jövedelem

  • Reálkereset = nominális jövedelem- megélhetési költségek

  • A bérek és megélhetési költségek eltérései régiók közt


  A meg lhet si k lts gek ter leti k l nbs gei
  A megélhetési költségek területi különbségei portfólió beruházás megkülönböztetése

  • lakosság összetétele (életkor, jövedelem, fizetőképesség)

  • A szomszédos régiók jövedelmi helyzete

  • a város térbeli terjeszkedése topográfiai adottságok

  • Nehezen mérhető, nem számszerűsíthető tényezők:

   • a terület pszichikai vonzereje (egy részének van költségjellegű hatása is)

   • a nagyvárosokban való lakás extra költségei (pl. a közlekedés, közbiztonság)

   • valamely környezeti kockázati tényező közelsége (ipartelep levegőszennyezésének egészségkárosító hatása, stb.)


  A b r s j vedelemdifferenci k okai
  A bér- és jövedelemdifferenciák okai portfólió beruházás megkülönböztetése

  • A munkaerő kínálata, és annak rugalmassága

   • Egy településen rugalmatlan (adott munkaerőbázis, + migráció)

   • Egy adott szakmában rugalmasabb (átképzés lehetősége)

   • Egy adott vállalkozás számára még rugalmasabb (más vállalkozástól elcsábítható)

  • A munkaerő vándorlási hajlandósága

   • Migráció és ingázás eltérése

   • A migráció költségei és haszna

   • A jövedelmek és megélhetési költségek eltérései

   • A munkakörülmények, munkahely biztonsága, családtagok lehetőségei

   • A lakóközösség vonzereje


  A migr ci s folyamatok jellemz i
  A migrációs folyamatok jellemzői portfólió beruházás megkülönböztetése

  • A migráció eredete és célpontja

   • A célpont vonzereje (jövedelem, környezet)- „pull” (húzó) hatás – főleg gazdasági

   • Az eredet (kiindulási pont) „push” (taszító) hatása – főleg szociális, demográfiai

  • A migrációt akadályozó tényezők

   • Távolság (fizikai, kulturális, társadalmi)

   • Költözés „költségei”

   • Kitaposott ösvény

  • A migráns személy tulajdonságai

   • Életkor, életszakasz

   • Iskolázottság

   • foglalkozási státusz

   • Személyi, egyéni jellemzők

    A régiók közti kiegyenlítődés

    csökkenti a migrációs hajlandóságot!


  A migr ci hat sai a r gi k fejl d s re a k ld r gi eredet
  A migráció hatásai a régiók fejlődésére: A küldő régió (eredet)

  • Elvándorlás periferikus régióból:

   • Munkanélküliek elvándorlása: csökkennek a helyi szociális kiadások, segély iránti igény

   • Magasabban képzettek elvándorlása: humánerőforrás kapacitás romlik, kedvezőtlen a fejlesztésekhez; meglévő vállalkozásokat is elriaszthatja

   • Helyben maradó családtag támogatása – jövedelembeáramlás

   • Információs hatások a régión kívülről (fogyasztási javak, technológia)

   • Szabadság alatti hazalátogatás, nyugdíjas visszatelepül – idegenforgalom, jövedelembeáramlás


  A migr ci hat sai a r gi k fejl d s re c lr gi
  A migráció hatásai a régiók fejlődésére: Célrégió

  • Bevándorlás nagyvárosi centrumba

   • Növeli a célrégió termelési kapacitását

   • Növelheti a célrégió képzettségi szintjét

   • Termelékenységet javít, ha képzett munkaerő révén fejlettebb technológia is telepíthető

   • Új piaclehetőségek ( az eredetrégióban) a célrégió termékei számára

   • Növekedhet a munkanélküliségi ráta

   • Csökkenhet az átlagos bérszínvonal (kiszorító hatás)

   • Korösszetétel miatt igény a szociális intézmények kapacitásának bővítésére (óvoda, iskola)

   • Kulturális konfliktusok, ha az asszimiláció, integrálódás lassú  A telep l sek t rkapcsolatainak rt kel se
  A CélrégióTELEPÜLÉSEK TÉRKAPCSOLATAINAK ÉRTÉKELÉSE

  Egyszerű mutatók a közlekedési infrastruktúra állapotát tükrözik:

  • autóutak hossza km-ben a településen (területi egységben), vasútállomások száma

  • legközelebbi csomópontba való eljutás időigénye

   Összetett mutatóktöbb (általában két) tényező együttes hatását vizsgálják, ezek:

  • egy adott helyszínen (csomópontban) elérhető lehetőségek „értéke”

  • a telephelyről a fenti helyszín (csomópont) eléréséhez szükséges „költség” (amelyet mérhetünk időben, távolságban, pénzköltségben is)


  El rhet s gi index accessibility
  Elérhetőségi Index: Célrégió (accessibility)

  az i. telephely „közelsége” az összes többi helyszínhez/csomóponthoz)

  Ai = j g(Wj) f(cij)

  ahol: i: a telephely jele, j: az elérendő egyéb település

  • Wj : a j. településen rendelkezésre álló lehetőség

  • cij : az i. telephely és a j. település közti távolság,

  • g(Wj ): a rendelkezésre álló lehetőség értéke (aktivitási függvény) –növekvő

  • f(cij ): az i. telephely és a j. település közti távolság leküzdésének „költsége”, (impedancia függvény) -a távolság növekedésével csökkenő!

   Ai magas értéke az adott telephely kedvező elhelyezkedését, kedvező elérhetőségét jelenti.


  El rhet s gi index p ld i
  Elérhetőségi index példái Célrégió

  Két csoport:

  • Az gravitációs modell módszertana szerint : a „gazdasági” vagy „piaci” potenciált méri.

   • Példa: gazdasági potenciál :

    EPi = j Wj /cij2

    Wj a piac mérete, lakosság száma, vagy GDP és

    cij az i - j távolság.

  • A „napi elérhetőség” mutatói

   EPi = j Wj ha j-re cij cmax


  Periferialit s
  Periferialitás Célrégió

  két alapvető tényező:

  • a jelentős távolságok okozta költségnövekedés ( nyersanyagok, és fogyasztói javak szállításában –üzleti szervezetek, lakosság számára)

  • a sűrűn lakott területek agglomerációs előnyeinek hiánya

  Standardizált periferialitásiindex (Copus) :

  pi = 100  (EPmax – EPi) / (EPmax- EPmin )

  EPi : gazdasági potenciál, Minél kisebb a pi (0-100 ) annál kevésbé periferikus


  Eur pai gazdas gi potenci lok periferialit si indexek
  Európai gazdasági potenciálok –periferialitási indexek Célrégió

  Európa, az 1996-os GPD alapján, NUTS3 régiókra


  Ter leti szerkezet v ltoz sai hoover index
  Területi szerkezet változásai, Hoover-index Célrégió

  Hoover-index:H = ( i=1..nxi – fi) / 2

  ahol: xi = az i. terület részesedése (%) az egyik változó (v. időpont) értékeiből

  fi = az i. területrészesedése (%) a másik változó v. időpont értékeiből ( i=1..n xi = 100 és i=1..n fi = 100 )