vad har vi gjort n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Vad har vi gjort? PowerPoint Presentation
Download Presentation
Vad har vi gjort?

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 7
Download Presentation

Vad har vi gjort? - PowerPoint PPT Presentation

garrett-tucker
131 Views
Download Presentation

Vad har vi gjort?

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Vad har vi gjort? • Inspiratörer • Konferenser • Landsbygdsriksdagen • Forskarsamverkan • Leader • Internationellt samarbete • Hemsida

  2. Landsbygdsprogrammets nationella nätverk Styrgrupp 100-tal nationella aktörer Leader Sam- verkans- råd forskare 70-tal LAG Temagrupper LAG utser representant

  3. Gorpes utredning • Regionalt bör det finnas fasta grupper knutna till det fortsatta landsbygds-programmet

  4. Gruppernas uppgifter • Få fortlöpande information • Vara bollplank till länsstyrelserna • Följa länets Leader-grupper • Regionalt forum för landsbygdsfrågor • Ge beslutsrekommendationer till länsstyrelserna

  5. Nationellt nätverket Regionala partnerskap Programmets åtgärder Utväxling av åtgärder Helhetssyn och lokal förankring strategi i Landsbygdsprogrammet Nationella nätverket ska vara kontaktpunkt för LAG LAG

  6. Synpunkter Rosenön • Låt oss inspireras av regelbundna träffar med bra föreläsningar • Stimulera till nya möten mellan parter som normalt inte träffas • Nätverket är allas ansvar och ska vara revirfritt • Åskådliggör exempel att lära från inom olika områden i programmet

  7. Forts. synpunkter Rosenön • Utveckla metodik för intern-kommunikation inom nätverket • Anlägg ett genusperspektiv • Väck ungdomars engagemang • Kalendarium samt e-nyhetsbrev • Beskrivning av medlemmar på hemsidan och möjlighet till att söka samverkans-partners • Acceptera att det tar lång tid att bygga nätverk