fremtidens studenter og deres forventninger til ikt st tte i utdanningen n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Fremtidens studenter og deres forventninger til IKT-støtte i utdanningen PowerPoint Presentation
Download Presentation
Fremtidens studenter og deres forventninger til IKT-støtte i utdanningen

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 18

Fremtidens studenter og deres forventninger til IKT-støtte i utdanningen - PowerPoint PPT Presentation


 • 74 Views
 • Uploaded on

Fremtidens studenter og deres forventninger til IKT-støtte i utdanningen. Gløshaugen 02.12.10. Hvorfor kan jeg si noe om dette?. Amund Aarvelta Studerer til master i Historie på NTNU Tillitsvalgt på HF-NTNU i flere år 2 år i Landsstyret til NSU/NSO Leder av Studenttinget NTNU

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Fremtidens studenter og deres forventninger til IKT-støtte i utdanningen' - ganesa


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
hvorfor kan jeg si noe om dette
Hvorfor kan jeg si noe om dette?
 • Amund Aarvelta
 • Studerer til master i Historie på NTNU
 • Tillitsvalgt på HF-NTNU i flere år
 • 2 år i Landsstyret til NSU/NSO
 • Leder av Studenttinget NTNU
 • Opptatt av utdanningskvalitet
 • En av initiativtakerne og driverne av kampanjen ”ulike tider – lik undervisning”
studentenes initiativ til endring1
Studentenes initiativ til endring
 • Kampanje som startet 14.sept i høst på NTNU, UiO, UiB og UiT
 • Rette seg mot den enkelte foreleser med en oppfordring til endring
 • Ønske om å sette lærings- og vurderingsformer på dagsorden
 • Skapte kontroverser
 • Oppslag i Aftenposten, DN, NRK Radio, NRK TV. Pluss en hel masse sektorbasert media
 • Fokus var i stor grad mer bruk av e-læringsmetoder
generelle forventinger

Generelle forventinger

Hva er fleksibilisering? Hvorfor drive med det?

generelle forventninger
Generelle forventninger
 • Fleksibilisering handler ikke om å fjerne forelesninger/tavleundervisning…
 • .. men være et supplement/metode for å heve kvaliteten
 • Pedagogikk, og ikke økonomi bør være insentivet
 • Utnytte potensialet til studenten og foreleseren
 • Gjøre det lettere for flere å ta høyere utdanning
 • Satsning på universitetspedagogikk som tema, ved å vurdere effekten av mer ”morderne” undervisningsmetoder
 • Økt læringsutbytte som mål
l ringsformer1
Læringsformer
 • Universell utforming av undervisning
 • Podcast og videoforelesninger
 • Frihet til å velge læringsmetode
 • Kontakttid - (E-kontakt)
 • Studentinvolvert undervisning
 • Bruk av e-verktøy til kommunikasjon (LMS)
 • Norsk lyd- og blindeskriftsbibliotek (NLB)
l ringsformer2
Læringsformer
 • iTunesU og lignende
 • Tekniske ”dupeditter”
 • Bruk må komme på bakgrunn av en pedagogisk vurdering
 • Ta lærdom av de gode eksemplene
 • Studenter tilegner seg lærdom best på ulike måter
vurderingsformer1
Vurderingsformer
 • Kvalitetsreformen - nye vurderingsformer
 • ”Skoleeksamen” som gammeldags, og en vurderingsform mange grupper har utfordringer med
 • Bruk av PC på eksamen
 • Testes i fagkunnskap samtidig som man testet i de verktøy man bruker i yrkeslivet
its learning p ntnu
Its-learning på NTNU
 • Nylig gjort en undersøkelse
 • Skremmende dårlig utnyttelse av potensialet
 • Its-learning er et administrativ verktøy
 • Studentene er førnøyde
 • Det etterlyses mer fokus på det pedagogiske potensialet
hva slags potensiale har man i en e l ringsplattform
Hvaslagspotensialehar man i en E-læringsplattform
 • Skapediskusjonsrommellomstudenter
 • Studentinvolvertundervisning
 • Kontakttid
 • Potensiale for tidsbesparing
 • Naturligsentrumistudiehverdagen
oppsummering sp rsm l og diskusjon1
Oppsummering, spørsmål og diskusjon
 • Økt læringsutbytte som fokus
 • Fleksibilisering og e-læring inneholder mange faktorer
 • Tanke om tilrettelegging og fleksibilisering som en del av samme prosess
 • Studentene ønsker seg modernisering, men er likevel opptatt av å ivareta det gode i det gamle
 • Man bør utnytte kapasiteten i dagens E-læringssystemer, og integrere slike plattformer i selve læringsprosessen