slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Cultuur van het M oderne PowerPoint Presentation
Download Presentation
Cultuur van het M oderne

play fullscreen
1 / 3

Cultuur van het M oderne

117 Views Download Presentation
Download Presentation

Cultuur van het M oderne

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Cultuur van het Moderne Het grotebordspel.

  2. Cultuur van het Moderne Het grotebordspel. Het grotebordspel. Speldelen: Het grotebord met tijdslijn. Kunstkaartjesgeplaats in het bord Personagekaartje Mogelijkheidskaartjes Het wiel Kennissteentjes Mobieletelefoon met QR scanner app.

  3. Cultuur van het Moderne • Het grotebordspel. • Spelregels: • -Trek om beurteneenpersonagekaartom je doeltebepalen. • -De jongste mag het spelbeginnen. • -Draai het wiel en trek eenmogelijkheidkaart.. • Het wielgeeft het tijdvlakaanwaar je eenkunstkaartmoetuitzoeken. • De volgendespeler scanned de QR code en stelt de vraag van het personage. Beantwoord de vraaggoed en ontvangeenkennissteentje. Weet je het antwoordniet mag je ookeen van de anderevragenbeantwoorden. Bijeenjuistantwoord op eenvraag van eenander personage ,krijg je eenkennissteentje van het andere personage. Bij elk goedantwoordverdwijn het kunstkaartje van het bord. • Eenspelerkan 2 kennissteentjes van eenander personage wisselenvoor 1 kennissteentje van eigen personage. • -De eigenmogelijkheidkaart mag, voor het kiezen van kunstkaartwordengespeelt, dithoeftniet!!! Speel je de kaartniet, behoud je deze om tegeniemandanderstespelen of om tespelenbij de volgendebuurt. Speel je de kaartbij de volgendebeurtnietgaatdezeonder op de stapel en pak je eennieuwemogelijkheidkaart. • Speel je de mogelijkheidkaartnaareentegespeler, danmoet de tegespelereenkennissteentje van joupakken en aaneenanderespelergeven (nietaanjezelf). • De eerstespeler met 8 kennissteentjesheeftgewonnen.