welkom n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Welkom PowerPoint Presentation
Download Presentation
Welkom

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 13
gabrielle-moreau

Welkom - PowerPoint PPT Presentation

158 Views
Download Presentation
Welkom
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Welkom NAH in het gezin Nonja van Grinsven & Pauline Okkerse Stichting SWZ

 2. Presentatie: • Introductie Hans Koster • Perspectieven vanuit systeemtherapie • Theorie koppelen aan praktijk • Afsluiting en uitwisseling

 3. Hans Koster: • 43 jaar • Rechterhemisferisch letsel • Getrouwd • 2 kinderen; 7 en 9 jaar

 4. Perspectief van de communicatie Kern: je kunt niet niet communiceren je kunt niet niet beïnvloeden • Inhoudsniveau • Betrekkingsniveau • Communicatie is gedrag • Complexiteit en meerduidigheid • Context bepaald

 5. Structureel perspectief Kern: concept om gezinsorganisatie te beschrijven • Systeem • Subsystemen • Rollen en taken • Complementariteit

 6. Gezinsontwikkelingsperspectief Kern: kijken hoe gezin voor stabiliteit zorgt en op veranderingen inspeelt • Compensatie • Adaptatie • Coping • Ontwikkelingsfasen

 7. Coping Manier waarop iemand gedragsmatig, cognitief en emotioneel reageert op veranderde omstandigheden Probleem- georiënteerde coping Emotie- georiënteerde coping

 8. Ervaringsgericht perspectief Kern: kijken naar groei, ontwikkeling en differentiatie van de persoon in zijn systeem • Geloof in ontwikkelingsmogelijkheden • Balans tussen autonomie en verbondenheid • Ervaren, beleven

 9. Oplossingsgericht perspectief Kern: kijken naar gemeenschap- pelijke doelen en oplossingen • Hulpvraag individueel • Hulpvraag gezamenlijk • Gezamenlijk perspectief • Prioriteiten

 10. Hans Koster Theorie koppelen aan de praktijk

 11. Mogelijkheden binnen de lichamelijk gehandicaptensector • Systeemondersteuning; SOS-NAH • Activiteitencentrum • Jobcoach • Headwerk • Diagnostiek in bredere zin • Woonvorm • Logeren • Ambulante zorg Samenwerken en verwijzen

 12. Boek Zorg rondom neurologie Handboek voor de verpleegkundige praktijk 2010

 13. Pauline.okkerse@swzzorg.nl Nonja.grinsven@swzzorg.nl www.swzzorg.nl