1 / 15

El-biler

El-biler. Frederiksberg kommune Gartner – og vejservice (FGV). Vi ynder at se på os selv som den grønne oase i storbyen. Selvom vi har mere end 100.000 indbyggere på 8,77 km2, er der plads til både mennesker og dyr. El-biler i Frederiksberg Gartner – og vejservice.

Download Presentation

El-biler

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. El-biler

 2. Frederiksberg kommune Gartner – og vejservice (FGV) Vi ynder at se på os selv som den grønne oase i storbyen. Selvom vi har mere end 100.000 indbyggere på 8,77 km2, er der plads til både mennesker og dyr.

 3. El-biler i Frederiksberg Gartner – og vejservice 4 mindre El-lastbiler, Modec (5,5 tons). (engelsk produceret) 8 Goupil mini lastere8 Melex mini lastere 2 stama minilastere 2 El-ladcykler 2 El-cyklertiltilsyn 1 Dennis Eagle (PVI bygget) el-drevet 26 tons skraldebil Totalt 23 elektriske køretøjer samt 4 elcykler

 4. Elektriske køretøjer, som der er givet tilskud til! Modec el-skraldebil semikomprimering. Modec 5.5 tons, 2.3 tons lastekapacitet80 km / h

 5. Batterier til Modec, 1 tons

 6. El-bilerAndre typer af El-biler

 7. Modec - elkomprimator

 8. Køretøjerne • Den første El-lastbil af sin slags i landet • Hvorfor El-lastbil? • Forsøgsområder • Vinter, herunder batteriskift. • Dagligt arbejde • Hvad kan den? - Fordele - Ulemper - udfordringer

 9. 26 tons El-skraldebil

 10. Tekniske specifikationer • 26 tons – 3 akslet skraldebil el-diesel • Nyttelast 9 ton el - diesel 12 tons (batteri 3 tons) • Batteri 255 kwh. – med en aktionsradius på 120 km ved renovations kørsel og 225km ved alm. Kørsel • Lade tid fra 0 til 100 procent – 9 timer ved 63 ampere. • Kraftig Reducering af støj i forhold til diesel drevet hvilket er til gavn for arbejdsmiljø for skraldemændene og støj i gaderne. • Ingen forurening under indsamling af affaldet • Længere levetid end konventionelle skralde biler med henblik på euronormer og nedslidte diesel motor, længere holdbarhed og mindre forurening. • Der er 30 års erfaring med elbiler hos producenten PVI i frankrig. • 10 års funktionsgaranti 5 år kapacitets garanti på batteriet

 11. 26 tons El-skraldebil

 12. El versus diesel (økonomi)

 13. El versus diesel (miljø)

 14. Fokusområder • De skal bruges • Tekniske stopklodser • Sikker drift • Opmærksomhedspunkter ved bestilling og levering fra leverandør- Leverings tidspunkt- sikre at data er tilgængelige- kapacitets behov

 15. HUSK KAPACITETSBEHOV!

More Related