1 / 12

Kajs Biler

Kajs Biler. Analyseresultater. Betingelser: Blandet gruppe af medarbejdere med varierende edb-mæssig kompetence. Anvendelsesområde: Arbejdsopgaver i forbindelse med håndtering, udlejning, reservation og vedligeholdelse af biler på et antal stationer, som er fordelt over landet.

agnes
Download Presentation

Kajs Biler

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Kajs Biler Analyseresultater

 2. Betingelser: Blandet gruppe af medarbejdere med varierende edb-mæssig kompetence. Anvendelsesområde: Arbejdsopgaver i forbindelse med håndtering, udlejning, reservation og vedligeholdelse af biler på et antal stationer, som er fordelt over landet. Teknologi: En mellemstor PC på hver station med forbindelse til en kraftig, central server. Objektsystem: Stationer, biler i forskellige prisgrupper, privat- og erhvervskunder samt lejeaftaler med kunder. Funktionalitet: Registrering af biler og kunder, administration og overvågning af reservationer, udlejninger og vedligeholdelse af biler samt udveksling af biler mellem stationer. Filosofi: Et værktøj til administration og overvågning af aftaler. Enhver aftale skal i princippet kunne opfyldes eventuelt gennem udveksling eller dyrere bil. Systemdefinition

 3. Klynger

 4. Klassediagram

 5. Tilstandsdiagrammer (1)

 6. Tilstandsdiagrammer (2)

 7. Tilstandsdiagrammer (3)

 8. Tilstandsdiagrammer (4)

 9. Tilstandsdiagrammer (5)

 10. Hændelsestabel Kunde Privatkunde Erhvervskunde Lejekontrakt Reservation Udlejning Station Prisgruppe Bil Reserveret * x * x x * Aflyst * x * x x * Lejet med dep. x x x x * Lejet * x x x * Afleveret * x * x x * Afregnet x Købt * x Afhændet * x Flytning planlagt * Flytning aflyst * Bil flyttet ** Indleveret * Returneret * Erh. oprettet x * Erh. nedlagt x * Prisgrp. oprettet * x Prisgrp. nedlagt * x Station oprettet x Station nedlagt x

 11. Funktionsliste FunktionerKategoriVurdering Oprettelse, nedlæggelse og opdatering af erhvervskunde Opdatering Middel Oprettelse, nedlæggelse og opdatering af prisgruppe Opdatering Simpel Køb, opdatering og afhændelse af bil Opdatering Simpel Registrering af bilreparation Opdatering Simpel Oversigt over ledige biler (station, prisgruppe, periode) Beregning Middel Oprettelse og annullering af reservation Opdatering Middel Planlægning og registrering af flytning Opdatering Middel Udlejning og aflevering af bil samt Opdatering og Middel udskrivning af lejekontrakt og afregning aflæsning Overvågning af bilbestand i forhold til aftaler Signalering Kompleks

 12. Brugergrænseflade Vinduer Kunder Reservation Lejekontrakt Biler Reservation Navn: Adresse: By: Tlf.: Periode start: Periode slut: Type: A B C D Udskrifter Labels på alle kunder Breve til erhvervskunder Reservationer per uge Bilbestand per uge Faktura til erhvervskunder Lejekontrakt Afregning

More Related