1 / 9

SKI rammeaftale på Biler

SKI rammeaftale på Biler. Agenda. Delaftale 1 Personbiler Produkter på aftalen Leverandører på aftalen Tildeling på delaftalen. Delaftale 2 Arbejdsbiler Produkter på aftalen Leverandør på aftalen Tildeling på delaftalen. Delaftale El-biler Produkter på aftalen Leverandør på aftalen

annabella
Download Presentation

SKI rammeaftale på Biler

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. SKI rammeaftale på Biler SKI rammeaftale på Brændstof og Fyringsolie

  2. Agenda • Delaftale 1 Personbiler • Produkter på aftalen • Leverandører på aftalen • Tildeling på delaftalen • Delaftale 2 Arbejdsbiler • Produkter på aftalen • Leverandør på aftalen • Tildeling på delaftalen • Delaftale El-biler • Produkter på aftalen • Leverandør på aftalen • Tildeling på delaftalen Indsæt præsentationens titel via: 'Indsæt' / Sidehoved og sidefod

  3. Delaftale 1 Personbiler • Produkter på delaftalen • Personvogne benzin og diesel • Minibil, 4 døre (sedan) eller 4 døre + bagklap (hatchback) • Små personbiler, 4 døre (sedan) eller 4 døre + bagklap (hatchback) • Mellemklasse personbiler, 4 døre (sedan) eller 4 døre + bagklap (hatchback) • Store personbiler, 4 døre (sedan) eller 4 døre + bagklap (hatchback) • Små st. cars, 5 døre eller 4 døre + bagklap • Mellemklasse st. cars, 5 døre • Store st. cars, 5 døre • Leverandører på delaftalen • Chevrolet • Renault • Mercedes-Benz Danmark • Fiat • Kia • Nissan • Tildeling på delaftalen • Skal ske ved direkte tildeling til leverandøren med ”Laveste Pris” eller ved Miniudbud, hvor kundens behov for biler på samme varelinje overstiger 5 stk set over en pe-riode svarende til den maksimale leveringsfrist på 12 måneder jf bilag C.2 punkt 15. Ved miniudbud anvendes tildelingskriteriet ”Økonomisk mest fordelagtigt” med følgende underkriterier og vægtning: • Pris 60 % • Arbejdspladsvurdering 40 % . Indsæt præsentationens titel via: 'Indsæt' / Sidehoved og sidefod

  4. Delaftale 2 Arbejdsbiler • Produkter på delaftalen • Vans (diesel) • Minibusser (diesel) • MPV 7-sæder (diesel og benzin) • 4 x 4 stationcars og ladvogne (diesel) • Kassebiler (diesel) • Chassisbiler (diesel) • Leverandører på delaftalen • Land Rover • Renault • Mercedes-Benz Danmark • Fiat • Nissan • Tildeling på delaftalen • Skal ske ved direkte tildeling til leverandøren med ”Laveste Pris” eller ved Miniudbud, hvor kundens behov for biler på samme varelinje overstiger 5 stk set over en periode svarende til den maksimale leveringsfrist på 12 måneder jf bilag C.2 punkt 15. Ved miniudbud anvendes tildelingskriteriet ”Økonomisk mest fordelagtigt” med følgende underkriterier og vægtning: • Pris 60 % • Arbejdspladsvurdering 40 % . Indsæt præsentationens titel via: 'Indsæt' / Sidehoved og sidefod

  5. Delaftale 3 El-biler • Produkter på delaftalen • Personvogne El • Vans El • Kassebiler El • Chassisbiler El • Personvogne hybrid • Leverandører på delaftalen • Renault • Nissan • Tildeling på delaftalen • Skal ske ved ved Miniudbud med tildelingskriteriet ”Økonomisk mest fordelagtigt” og følgende underkriterier og vægtning: • Pris 60 % • Arbejdspladsvurdering 40 % . Indsæt præsentationens titel via: 'Indsæt' / Sidehoved og sidefod

  6. Underbilag til bilag B – Miniudbud – retningslinjer • B.1Opfordringsskrivelse: Leverandøren opfordres til at give tilbud • B.2 Miniudbudsbetingelser: De mere detaljerede vilkår for miniudbuddet • B.2.1 Arbejdspladsvurdering: Beskrives hvordan det skal gennemføres • B.2.1.1 Skema til brug ved arbejdspladsvurdering • B.3 Tilbudsliste: Her angiver leverandøren sit tilbud • B4 Tro og love: Vedr. gæld til det offentlige

  7. Underbilag til bilag C – Miniudbud – leveranceaftaler • C.2Leveringsaftale: Hvordan skal leverancen foregå • C.2.1 Kundens kravspecifikation: Kundens kravspecifikation til varelinjen • C.2.2 Leverandørens tilbudte priser: Her angives som en del af leveranceaftalen leverandørens priser • C.2.3 Leverancegodkendelse: Her godkendes modtagelsen af bilen

  8. Underbilag til bilag C – direkte tildeling - leveranceaftaler • C.1 Leverancevilkår: Hvordan skal leverancen foregå • C.1.1 Kundens bestilling: Her udfylder kunden sin bestilling • C.1.2 Leveringsgodkendelse: Her godkendes modtagelsen af bilen

  9. Kontakt Lars Bjørck Olsen lbo@ski.dk Tlf. 21 24 30 23 Jesper Ingvardsen ji@ski.dk Tlf. 51 16 60 50

More Related