Raportul contabilitate fiscalitate
Download
1 / 20

Raportul CONTABILITATE / FISCALITATE - PowerPoint PPT Presentation


 • 116 Views
 • Uploaded on

Raportul CONTABILITATE / FISCALITATE. PREZENT: 1. Impozitarea soc ietăţilor com erciale individuale 2. Dependen ţ a fiscalit ăţ ii de contabilitate 3. Independen ţ a Fiscalit ăţ ii de contab abilitate (Olanda, Danemarca) 4. Necesitatea reconcilierilor

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Raportul CONTABILITATE / FISCALITATE' - freya-gaines


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Raportul contabilitate fiscalitate
Raportul CONTABILITATE/FISCALITATE

PREZENT: 1. Impozitarea societăţilor comerciale individuale

2. Dependenţa fiscalităţii de contabilitate

3. Independenţa Fiscalităţii de contababilitate (Olanda, Danemarca)

4. Necesitatea reconcilierilor

Rezultat contabil  Rezultat fiscal

cine?

PERSPECTIVE:-Mutaţii de la dependenţă la independenţă

- Valori contabile  Valori fiscale pentru active şi datorii


Obiective n aten ia u e
Obiective în atenţia U.E.

 • Definirea principiilor fiscale

 • Stabilirea elementelor bazei de impozitare pe venit:

  - deprecieri - temporare

  - definitive

  - provizioane

  - rezerve

  - venituri - încasate

  - potenţiale

 • Elemente suplimentare:

  - impozitare la nivelul - grupului de societăţi Nu

  - companiilor individuale Da

  - mecanisme de alocare - a Cheltuielilor

  - a Veniturilor

  - reguli pentru evitarea dublei impuneri


Principii contabile principii fiscale
PRINCIPII CONTABILEPRINCIPII FISCALE

 • În scopuri fiscale următoarele principii contabile nu sunt recunoscute în UE:

  - prevalenţa fondului economic asupra juridicului

  - prudenţa

  - continuitatea activităţii

  Principiile fiscale: - neutralitatea

  (ale Codului fiscal) - certitudinea impunerii

  - echitatea fiscală

  - eficienţa impunerii

   nu privesc baza impozabilă


Tratamente contabile 1 tratamente fiscale 2

Imobilizări corporale

- durata de viată utilă – criterii economice

- valoare estimată – criterii economice

- amortizare contabilă pe baza

tratamentului alternativ

- metodele de amortizare : - liniară

- degresivă

- accelerată

- durate normale de utilizare (HG nr. 2139/2004)

valoarea stabilită prin HG. 105/2007

amortizarea în scopuri fiscale: art. 24 Cod Fiscal

în scopuri fiscale reguli de recunoaş-tere diferite:

- liniară

- degresivă

- accelerată

TRATAMENTE CONTABILE 1) TRATAMENTE FISCALE 2)


- cheltuieli cu ajustarea pentru depreciere (temporară) influenţează rezultatul contabil

- câştigul/pierderea din cedarea imobilizărilor corporale = diferenţa între venitul din cedare şi valoarea contabila netă

- rezerva din reevaluare = câştig

- la cedare/casare

- pe măsura amortizării

nu sunt deductibile fiscal

fiscal = diferenţa între venitul din cedare şi valoarea fiscală netă

rezerve din reevaluare = venit impozabil

la distribuirea rezervei * sub orice formă

înainte de 1. 01. 2004

1.01.2004 – 31.12.2006

după 1 ian.2007

dupa 1 mai 2009


 • Exemple: influenţează rezultatul contabil

 • Durate de viata: Scop fiscal 12 ani în Registrele fiscale

  Scop contabil 7 ani în Registrele contabile

  2. Valoare: Maşină de numărat bani

  Val. de achiziţie 2.500 RON

  - Politica contabilă  obiect de inventar

  303 = 401- achiziţie

  603 = 303- darea în folosinţă

  - Fiscal:  în Registre fiscale

  amortizarea - an I 1250 lei

  deductibilă - an II 1250 lei


Reevaluarea imobilizărilor corporale - scop: valoarea justă - valoarea reevaluată  devine valoarea amortizabilă

 • achiziţia unui echipament în valoare de 25000 lei

 • durata de viata 10 ani, reevaluare după 2 ani

  - pe baza valorii nete

 • amortizare an I 6811=2813 2500

  an II 6811=2813 2500

 • reevaluare la sfârşitul an II 22000

 • calculul valorii contabile nete 25000-5000 = 20000

 • eliminarea amortizării 2813 = 2131 5000

 • înregistrarea diferenţelor din reevaluare 2131 = 105 2000

 • recalcularea amortizării 22000:8=2750

 • cheltuieli cu amortizarea an III 6811=2813 2750


Imobiliz ri necorporale

Contabil justă1)

- Cheltuieli de constituire - Da – 5 ani

- Cercetare - Nu

- Dezvoltare - Da*

- Licenţe, brevete, mărci

achiziţionate - Da

- durată economică

- Concesiuni

- durată contract - Da

- Fond comercial - Da 5 ani sau >

- Alte imobilizări necorporale - Da

- Cheltuieli cu ajustare pt. depreciere - Da

Câştiguri sau pierderi la casare cedare – Da

* dacă sunt îndeplinite cerinţele de recunoaştere ca activ imobilizat

Fiscal 2)

Da

Da

Da (este deductibilă fiscal fie dezvoltarea recunoscută drept cheltuială a exerciţiului, fie cheltuiala cu amortizarea)

Da – brevete de invenţie

Da

Nu

Termen Cod fiscal-3 ani

Nu

 Da

Imobilizări necorporale


- IFRS 3 – fond comercial nu se amortizează justă

 • testare pentru depreciere anual sau mai des (potrivit IAS 36)

 • deprecierea Fondului comercial nu este reversibilă

 • Imobilizările necorporale nu se reevaluează (potrivit OMFP nr. 3055/2009)

 • Valoarea reziduală este nulă - contabil

  - fiscal


 • Imobiliz ri financiare
  Imobilizări financiare justă

  Evaluare iniţială: cost achiziţie sau valoare prevazută în contracte

  Evaluare în bilanţ: valoarea intrare – ajustări

  În S.F. Consolidate : evaluare la valoarea justă

  Valoarea justă  referire la piaţa activă

  Diferenţa de evaluare  rezerva de valoarea justă

  Fiscal: Diferenţa de evaluare a investiţiilor pe termen lung* se impozitează – art. 20 lit. b din Codul fiscal la:

  - transmiterea cu titlu gratuit;

  - cesionare

  - retragerea participaţiilor respective

  * Investiţii financiare pe termen lung: idem ca în contabilitate


  • Exemple: justă

   1. – Cedare titluri de participare; scădere din evidenta:

   6641 = 261 20.000 RON

   - reflectare venit:

   461 = 7641 30.000 RON

   - încasare

   5121 = 461 30.000 RON

   Venit impozabil 10.000 RON

   2. - Ajustări pt. pierderi de valoare

   6863 = %

   2961 Nu sunt deductibile

   2962


  - justădiferenţele favorabile, respectiv nefavorabile din evaluarea imobilizărilor financiare  împrumuturi acordate

  2675 = 765 - venit impozabil

  665 = 2675 - cheltuială deductibilă

  - diferenţele de schimb la elemente monetare  investiţia netă într-o filială din străinătate:

  - în capitalul propriu

  (situaţii financiare consolidate)


  Stocuri
  Stocuri justă

  • Metodele contabile de evaluare a costului stocurilor  Recunoscute fiscal

   - aceleaşi metode pe tot parcursul exerciţiului

  • Cheltuieli privind bunurile de natura stocurilor

   - constatate lipsă

   - degradate

   - pentru care nu au fost încheiate contracte de asigurare

   > Nu sunt deductibile

  • Ajustările contabile pentru depreciere – nedeductibile

  • Stocuri achiziţionate cu plata în valută

  • LIFO (este deductibilă fiscal)


  Crean e i datorii
  Creanţe şi Datorii justă

  • Creanţe şi datorii în valută

  • Creanţe şi datorii exprimate în lei cu decontare în funcţie de cursul unei valute

   • Se evalueaza lunar la cursul de la sfarsitul lunii

  • Accizele şi fonduri speciale incluse în preţuri = datorii

  • Dividendele nu sunt datorii înainte de aprobarea distribuirii

  • Pierderile înregistrate la scoaterea din evidenţă a creanţelor ( procedura închisă = deductibilitate)

  • Ajustarea TVA aferentă clienţilor declaraţi în faliment. (hotărâre definitivă)


  Investi ii pe termen scurt
  Investiţii pe termen scurt justă

  • valorile mobiliare pe termen scurt tranzacţionabile

   - se evaluează la valoarea de cotaţie

  • valorile mobiliare netranzacţionate

   - se evaluează la cost istoric mai puţin ajustările pentru pierdere de valoare

   6814 = 598

   - câştigul nerealizat recunoscut în CPP – la evaluarea bilanţieră

   501 = 76x Venituri din variaţia valorii juste

   la data vânzării

   5121 = %

   501

   762


  Capitaluri justă

  Rezerve - legale 129 = 1061

  - statutare 1171 = 1063

  - alte rezerve 1171 = 1068

  Art. 22 Cod fiscal – utilizarea rezervei legale şi din facilităţi fiscale pentru:

  - majorare capital social

  - acoperirea pierderii

  - conduce la recalcularea impozitului pe profit şi stabilirea dobânzilor şi penalităţilor de la data aplicării facilităţii

  Excepţie: rezervele care urmare operaţiunii de divizare sau fuziune se regăsesc în Capitalurile Proprii ale entităţii rezultante


  1172 justă

  ____________________________

  - sume privind - rezerve brute 7000

  recalculări, ajustări, - rezerve facilităţi fiscale

  deprecieri 50000 13000

  Sold debitor 30000

  Concluzie:

  Înregistrare

  1171 = 1172 50000 lei

  Soluţii

  Cele doua sume din contul 1172 se transferă la rezerve

  1172 = 1068/ 7000 lei,

  analitic distinct

  1172 = 1068/13000 lei, analitic distinct

  Cele două sume trebuie să rămână analitice distincte

  ale contului 1172

  Rezultatul reportat1171 - rezultat reportat reprezentând profit nerepartizat/pierderile neacoperite1172 - rezultat reportat provenit din aplicarea pentru prima dată a IAS 1174 - rezultat reportat din corectarea erorilor contabile 1176 - rezultat reportat din trecerea la aplicarea Reglementărilor Contabile conforme cu Directivele Europene (rezultat prin transpunere)Exemplu: Acoperire pierdere potrivit legii contabilitatii (1171 = 1172)


  Provizioane pentru riscuri i cheltuieli
  Provizioane pentru riscuri şi cheltuieli justă

  • litigii, amenzi şi penalităţi, alte datorii incerte

  • garanţii

  • acţiuni de restructurare

  • pensii şi obligaţii similare

  • impozite

  • alte provizioane

   a) constituire

   6812 = 151

   b) reluare

   6xx = 5xx

   151 = 7812

   - reducerea sau anularea unui provizion care a fost deductibil fiscal se include în venituri impozabile

   - excepţii: divizări, fuziuni


  Exemple: justă

  • Provizioane pentru litigii:

   a. Constituirea provizionului 6812 = 1511 10000

   b. Plata daunelor interese stabilite

   de instanţă (în anul următor) 6581 = 512 12000

   c. Reluarea provizionului 1511 = 7812 10000

  • Provizioane pentru garanţii:

   a. Estimarea costului reparaţiilor: 5000 lei

   b. Constituire provizion: 6812 = 1512 -5000

   c. Anularea provizionului

   devenit fără obiect 1512 = 7812 -5000


  • 3. Provizioane pentru restructurare justă

   a) aprobarea planului de restructurare

   b) constituire provizion 6812 = 1514 20.000

   c) vanzare active imobilizate 461 = 7583 30.000

   d) scoatere din evidenţă 6583 = 212 25.000

   e) efectuarea plăţilor compensatorii

   6588 = 462 15.000

   462 = 5311 15.000

   f) anulare provizion

   1514 = 7812 20.000

   4. Provizioane pentru impozite

   a) constituire : 6812 = 1516

   sau 1174 = 1516