Motto:  Şcoala cea bună e aceea în care şi şcolarul învaţă pe profesor. (Nicolae Iorga) - PowerPoint PPT Presentation

slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Motto:  Şcoala cea bună e aceea în care şi şcolarul învaţă pe profesor. (Nicolae Iorga) PowerPoint Presentation
Download Presentation
Motto:  Şcoala cea bună e aceea în care şi şcolarul învaţă pe profesor. (Nicolae Iorga)

play fullscreen
1 / 69
Motto:  Şcoala cea bună e aceea în care şi şcolarul învaţă pe profesor. (Nicolae Iorga)
224 Views
Download Presentation
claral
Download Presentation

Motto:  Şcoala cea bună e aceea în care şi şcolarul învaţă pe profesor. (Nicolae Iorga)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Raportulactivitățiimanagerialedin semestrul I, anul şcolar 2013- 2014, profesorRădulescu Antonio Ovidiu Aurelian, director al ȘcoliiGimnaziale “Arhitect T.T. Socolescu” ComunaPăulești

 2. Motto: Şcoala cea bună e aceea în care şi şcolarul învaţă pe profesor. (Nicolae Iorga)

 3. Educațiareprezintă un scop fundamental al tuturornațiunilor, iarpoliticaeducațieireflectăorientareaevoluțieisocietățiiînansamblu. • Imperativeleeducaționale se schimbăînfuncție de epocileistoricepe care o societate le parcurge, desifuncționeazăpebazaunorprincipii care, teoreticcelpuțin, se conservăîntimp. • Educațiaurmărestecanalizareaeforturilorcomplexe ale uneițăriînscopulatingeriibineluicomun la celmaiînaltnivelposibilatribuitunui moment dat. • Educația nu cunoastefrontieresi are caracterobiectiv. Apartenența la UniuneaEuropeanăimplicăpentruRomâniasiasumareavalorilorsistemeloreducaționale ale Țărilorcomponente.

 4. I. ANALIZA REȚELEI ȘCOLARE – DATE STATISTICE Rețeaua școlară de stat din localitatea Păulești cuprinde 5 unități şcolare: • Şcoala Gimnazială Arhitect T.T. Socolescu Comuna Păulești: 9 clase • Şcoala Gimnazială Vlad Mușatescu Găgeni:9 clase • Grădiniţa cu program normal Curcubeul Magic Cocoșești: 1 grupă • Grădiniţa cu program normal Găgeni: 2 grupe • Grădiniţa cu program normal Păulești: 2 grupe

 5. Situație comparativă între efectivele de elevi din anii școlari 2011- 2012, 2012- 2013 și 2013-2014I.1 An scolar 2011 - 2012

 6. I.2 Anul școlar 2012 - 2013

 7. I.3 Anul școlar 2013 - 2014

 8. Față de anulșcolar 2011-2012, în 2012- 2013 se remarcă o ușoarăcreștere a efectivelor de elevi, de la 409 elevi, la 415 elevi. La începutulanuluișcolar 2013-2014 se înregistrează o creșteresemnificativă a numărului de elevi, de la 415, la 445. • La celetreigrădinițe s-a înregistrat o scădere a efectivelor de elevi, de la 146, în 2012, la 115, în 2012-2013 și 124, la începutulanuluișcolar 2013-2014. Diferența de efectiveestedatoratăaparițieiclaseipregătitoareînînvățământulprimar.

 9. I.4 Elevipromovați la ȘcoalaGimnazialăArhitect T.T. SocolescuComunaPăuleștidupă media generalăAnulșcolar 2013- 2014, semestrul I

 10. I.5 Elevipromovați la ȘcoalaGimnazială “VladMușatescu” Găgenidupă media generalăSemestrul I, anulșcolar 2013- 2014

 11. La Școala Gimnazială Arhitect T.T. Socolescu Comuna Păulești sunt 4 elevi din clasele primare care au rămas corigenți. Un elev este corigent la o materie, doi elevi sunt corigenți la două materii, iar un elev este corigent la patru materii. La clasele gimnaziale sunt doi elevi la câte o materie. • La Școala Gimnazială Vlad Mușatescu Găgeni au rămas doi elevi corigenți la câte o materie la clasele de gimnaziu.

 12. 1.6 Învăţământul de Performanţă • Recunoaşterea şi promovarea talentelor, abilităţilor şi performanţelor umane de către societate, au focalizat şi anul şcolar 2013 – 2014 atenţia cadrelor didactice din şcoala noastră. • Cum majoritatea cadrelor didactice manifestă o preocupare deosebită pentru obţinerea performanţei şcolare cu elevii pe care îi pregătesc prin implicare, prin participarea la concursuri, olimpiade şi competiţii interşcolare, au desfăşurat ore de pregătire cu elevii capabili de performanţă în vederea participării la astfel de competiţii. • În analiza acestui compartiment al muncii noastre, am pornit de la ideea că nu toţi copiii sunt la fel, însă toţi au şanse egale de a participa la educaţie. De aici rezultă o serie de întrebări retorice: „dacă şansele sunt egale, potenţialul intelectual al tuturor este acelaşi?”, „mediul social este acelaşi?”, „interesul părinţilor pentru educaţia copiilor este acelaşi?”, „nivelul de cultură al părinţilor este acelaşi?”.

 13. Şirul întrebărilor ar putea continua şi răspunsul ar fi mereu acelaşi: nu. Totul este diferit de la elev la elev, de la caz la caz. Toate acestea dovedesc încă o dată în plus că învăţământul de azi cere o activitate centrată pe elev, şi deci pe tratarea diferenţiată a acestora. Am constatat legat de acest fapt, că majoritatea colegilor acţionează pentru obţinerea performanţei şcolare prin implicarea elevilor dotaţi la concursuri, olimpiade, competiţii interşcolare ca factori complementari de mare forţă în organizarea extraşcolară a instruirii acestora, a aprofundării cunoştinţelor. Este într-adevăr un lucru bun, chiar foarte bun. Dar oare ? De ce să ne preocupăm numai de cei dotaţi? Pentru meritele noastre, ale şcolii, pentru imaginea noastră? Pentru a ne arăta valoarea de dascăli? Eu consider că performanţa reprezintă numai o latură, un aspect al muncii noastre. Adevărata, completa valoare ne-o arătăm acţionând riguros, cu tact pedagogic şi tehnici de lucru adecvate pentru a face ca un elev cu ritm lent în gândire şi învăţare să-şi însuşească cunoştinţele minime ale programei şcolare. Atunci putem vorbi de performanţa noastră profesională reflectată implicit în performanţa elevilor. De aceea în acest an şcolar vom urmări intensificarea programului de pregătire suplimentară cu aceşti elevi pe baza unei planificări adecvate şi a unui program bine stabilit. Latura performanţei în adevăratul sens al cuvântului, a fost atinsă în anul şcolar prin implicarea elevilor noştri, mai ales ai ciclului primar într-o serie de acţiuni cu rezultate bune şi foarte bune. Doresc să subliniez că performanţa şcolară nu o folosim doar pentru propria noastră imagine, ci şi pentru promovarea talentelor, abilităţilor şi performanţelor umane pentru societate.

 14. Astfel, elevii Școlii Gimnaziale Arhitect T.T. Socolescu Comuna Păulești au participat, sub îndrumarea cadrelor didactice la numeroase concursuri-Eurojunior, Comper, Cuvânt și culoare, Aproape de Eminescu, Cangurul Lingvist, Concursul de teatru D’ale lui Caragiale, Olimpiada Națională a Sportului Școlar (Fotbal și Cros).

 15. La Concursulnațional D’ale lui Caragiale, ediția a XVII-a, organizat la data de 25 ianuarie 2014, elevii din clasa pregătitoare îndrumați de doamna învățătoare Enache Larisa au obținut premiul I la secțiunea dedicată lor.

 16. La concursul Eurojunior organizat în luna noiembrie 2013, elevii clasei pregătitoare (învățătoare Enache Larisa) au obținut 7 premii I (elevii Gheorghe Cristina, Belea Liana, Ioniță Andreea, Panait Bogdan, Soare Larisa, Marius Marian, Baba Andreea, Sorescu Alexandru). La același concurs, elevii clasei I pregătiți de doamna învățătoare Stănescu Necula Laura au obținut 3 premii I (Toboș Eric, Popenciu David, Rotaru Raluca) și 3 mențiuni (Stan Marian, Georgescu Eduard, Liță Alexandro), iar elevii clasei a II-a (prof. pentru înv primar Zaharov Nicoleta) au obținut trei premii II (Lupu Diana, Finichiu Daria, Nicolae Serena), două premii III (Pertea Teodor și Stănescu Necula Ynes). Elevii clasei a III-a îndrumați de doamna prof. pentru înv. primar Cireșanu Corina au obținut un premiu I (elevul Oprea Andru) și un premiu II (Petre Andrei). Eleva ToboșAlessia din clasa a IV-a (înv. Mihai Elena) a obținut mențiune.

 17. La concursul Comper organizat în lunile noiembrie și decembrie 2013 au fost obținute următoarele rezultate: • CLASA PREGĂTITOARE (înv. Enache Larisa): 8 premii I (elevii Ana Sebastian, Baba Andreea, Belea Liana, Gavrilă Bianca, Gheorghe Denisa, Mareș Elena, PanaitBogdan) și un premiu al II-lea (SorescuCostin) la Matematică, precumși 6 premii I la Comunicare (elevii Ana Sebastian, Belea Liana, Gheorghe Denisa, ManeaDaciana, Mareș Elena, SoareMihaelași 4 premii II ( Baba Andreea, Gavrilă Bianca, PanaitBogdan, SorescuCostin) • CLASA I (Înv. StănescuNecula Laura): un premiu I (elevul Marin Sebastian), patru premii II (Georgescu Eduard, Moldoveanu Miruna, Stan Marian, Toboș Eric) și trei premii III (Antochi Amalia), Popenciu David și Constantinescu Lorena) la secțiunea Matematică, precum și șapte premii II ( Constantinescu Lorena, Liță Alejandro, Marin Sebastian, Popenciu David, Rotaru Raluca, Stan Marian, Toboș Eric) și două premii III (Petre Daria și Negrău Ioana) la Matematică.

 18. CLASA A III-A (prof. pentru înv. primar Cireșanu Corina): 4 premii III (MareșEcaterina, Petre Andrei, AvramMattias, BobocVoicu Justin) și 8 mențiuni (LascuȘtefan, TomaLavinia, PopescuAlin, Popescu Adriana, Dan Diana, StoicaAndrada, Manta Gabriela) la secțiuneaComunicareși 5 mențiuni la Matematică (BobocVoicu, AvramMattias, Oprea George, Toma Elena, Petre Andrei).

 19. La ConcursulCuvântșiculoare, la secțiuneaCreațiePlastică, elevulLiță Alejandro de la clasa I a obținutpremiul al II-lea, iarelevaStănescuNeculaYnes a obținutpremiul al III-lea. La CreațieLiterară, eleviiclasei a II-a au obținuttreipremii II (FinichiuDaria, StănescuNeculaYnesșiLupu Diana). • Înlunaianuarie 2014 s-a organizatconcursul “Aproape de Eminescu”, iareleviiToboș Eric (clasa I, înv. StănescuNecula Laura) șiToboșAlessia (clasa a IV-a, înv. Mihai Elena) au obținutpremiul I la recitare, iarelevaDinu Laura (clasa a IV-a) aobținutpremiul al II-lea.

 20. La ConcursulComperComunicareetapa I au participat sub îndrumareadoamneiprofesorPopescu Ileana Alina opt elevi de la clasa a V-a (au obținutpeste 60 de puncteșimențiuneelevii Ion Cristian Antonio, Bunescu Ana Beatrice șiIancuAdelina), 19 elevi de la clasa a VI-a (75 de puncteșipremiul III a obținutelevaDincăMihail, iareleviiOprișanAndreeaMădălina, Stroe Florin Liviu, Mircea Georgiana Monica, Gheorghe MihaelaAlina, CrăciunAndreea Georgiana șiToma Florin au obținutpeste 60 de puncte- mențiune), 15 elevi de la clasa a VII-a (premiul al III-lea l-au obținutLemnaruIlieMihail cu 80 de puncte , ManoleLiviu- 75 de puncte, MareșFlorian 73 de puncte, iareleviiIlie Georgian Cosmin, Mareș Elena, CiureaMihai, Tudorache Robert au obținutpeste 60 de puncte- mențiune) și 11 elevi de la clasa a VIII-a (Dinu Maria- 75 de puncte, premiul al III-lea, iareleviiRotunjeanuRebeca, Ștefan Alexandra, Banu Diana șiJipa Gabriel au obținutpeste 60 de puncte).

 21. La ConcursulComperMatematicăetapa I au participat din parteaclasei a V-a 13 elevi, din parteaclasei a VI-a 15 elevi, din parteaclaei a VII-a- 7 elevi, iar din parteaclasei a VIII-a 13 elevi, sub îndrumareadoamneiprofesorCostache Maria. • La OlimpiadaNațională a SportuluiȘcolar- etapaJudețeană au participat din parteaAsociației Sportive CireșariiPăulești sub îndrumareadomnuluiprofesorStănescuNecula Adrian 9 elevi de la ȘcoalaPăuleștiși 7 elevi de la ȘcoalaGăgeni la competiția de fotbal din data de 16.10.2013, iar la competiția de cros din 25.10.2013 lotul de sportivi a fost format din 7 elevi de la Păuleștiși 2 de la Găgeni.

 22. EleviiȘcoliiGimnaziale “VladMușatescu” Găgeni au participat sub îndrumareacadrelordidactice la concursurileEurojunior, Smart, Comper, Cuvânt și culoare, Cangurul Lingvist, Piciul, Olimpiada Națională a Sportului Școlar (Fotbal și Cros).

 23. Astfel, la Concursul Piciul, elevii clasei I (prof. pentru înv. primar Paraschiv Claudia Andreea) au obținut 7 premii I (elevii Barbu Delia, Nițu Alexandru și Sofronie Bianca obținând punctajul maxim, ȘerbanAndra, BadeaAlexandru, Ciobotaru Sebastian, Anton Carla), premiul II este obținut de 2 elevi: IordacheValentinsiBăluţă Gabriel, iarMincu Antonia si Damian Madalina au obținutpremiul al III-lea.

 24. La concursul Comper- Comunicare , elevii clasei pregătitoare (înv. Postolache Maria) au obținut 8 primii I prin elevii Gheorghică Andreas Theodoros, Petre Andreea, Preda Lorena, Ștefănescu Serafim, Stîrpici Adelina, Bădulescu Alex), iar eleva Popa Claudia a obținut premiul al III-lea. Elevii clasei I (profesor pentru înv. primar Paraschiv Claudia) au obținut două premii I (Barbu Delia- 100 puncte și Șerena Andra), trei premii II (Băluță Gabriel, Ciobotaru Sebastian și Sofronie Bianca ) și 3 premii III (Badea Alexandru, Iordache Valentin și Mincu Antonia), elevii clasei a II-a (prof pentru învățământul primar Lupu Simona) au obținut un premiu I, prin eleva Dincă Alexandra și 7 premii II prin elevii Anton Răzvan, Istrate Manuel, Bandi Denisa, Matei Petruț, Nicolae Serena, Voicilaș Elena și Nica Vlad.

 25. La Concursul Comper Matematică, elevii clasei pregătitoare îndrumați de doamna învățătoare Postolche Maria au obținut 5 premii I, cu punctajul maxim de 100 de puncte (Gheorghică Andreas Theodoros, Ilie Mihai, Preda Lorena, Ștefănescu Serafim și Stîrpici Adelina), 2 elevi au obținut premiul al II-lea (Bădulescu Alex, Petre Andreea Mihaela) și o elevă- Popa Caludia, premiul al IIIlea. Elevii clasei I (prof. ptînv primar Paraschiv Claudia) au obținut 3 premii I (Barbu Delia, Nițu Alexandru și Șeban Andra), 5 premii II (Badea Alexandru, Ciobotaru Sebastian, Sofronie Bianca, Iordache Valentin și Mincu Antonia) precum și o mențiune- eleva Damian Mădălina, iar elevii clasei a II-a îndrumați de doamna prof. pentru înv. primar Lupu Simona au obținut două premii III (Dincă Alexandra și Nica Vlad) și opt mențiuni (Voicilaș Elena, Nicolae Serena, Matei Petruț, Bandi Denisa, Anton Răzvan, Scorțaru Andreea, Lazăr Ana și Neagu Miruna).

 26. La Concursul Euroșcolarul, elevii clasei a III-a îndrumați de domnul învățător Salaoru Ovidiu au obținut premiul al III-lea prin elevul Zărnescu Teodor și patru mențiuni (Guță Tudor, Hurloiu Rafael, Voloșenco Laura și Dincă Timeea). • La concursul județean Cuvânt și Culoare, la secțiunea creație literară, eleva Dincă Alexandra de la clasa a II-a a obținut premiul I, iar Dincă Timeea, elevă în clasa a II-a a obținut premiul I la concursul organizat la Școala Gimnazială Sf. Vasile Ploiești. • La Concursul Național Eurojunior eleva Nicolae Serena de la clasa a II a a obținut sub îndrumarea doamnei profesor pentru învățământul primar Lupu Simona premiul al II-lea (medalie de argint). • Elevii clasei a IV-a îndrumați de domnul învățător Grigore Constantin și doamna profesor de Limba Engleză Țigănilă Lavinia au participat la concursurile English Mylove, Smart (Stanca alexandru, mențiune), Proeducația și Cangurul Lingvist.

 27. La Concursul Comper Comunicare- etapa I, sub îndrumarea doamnei profesor Ștefănescu Georgiana, din clasa a V-a au participat 17 elevi. Dintre aceștia, Pița Bogdan a obținut premiul al III-lea, iar elevii Mincu Claudiu, Șolescu Florina Piţa Silvana, Bucur Samuel și RisteaRoberta- mențiune. Din clasa a VI-a au participat 8 elevi, cele mai bune rezultate obținându-le Cioboată Răzvan (premiul III) și elevii Dumitrescu Silviu și Dima Sorin- mențiune. 8 elevi au participat de la clasa a VII-a- Mincu Cristian a obținut premiul al III-lea, iar Papaghiuc George și Dumitru Mihai- mențiune. Nouă elevi au participat din clasa a VIII-a, cele mai bune rezultate obținându-le Izghireanu Măriuca și Stoica Beatrice- locul III și Ion Paul, mențiune.

 28. La Concursul Comper- Matematică, etapa I, sub îndrumarea doamnei profesor Badea Elena au participat de la clasa a V-a 11 elevi, Pița Bogdan obținând premiul al II-lea, Ristea Robert premiul al III-lea, iar Piţa Silvana și Ștefan Vasile –mențiune. De la clasa a VI-a au participat la concurs 6 elevi, de la clasa a VII-a 5, iar de la clasa a VIII-a, 7. • Sub îndrumarea doamnei profesor Țigănilă Lavinia, elevii clasei a VIII-a au participat la numeroase concursuri. La “Proeducația”, elevaStoica Beatrice a obținut o menținenațională, la ” English my love”, Stoica Beatrice obține de asemenea o mențiune.

 29. Rezultatele elevilor capabili de performanţă oglindesc munca îndrumătorilor acestora.

 30. I. 8 Organizarea de activităţi cultural-educative • An de an, în cadru festiv, sunt organizate activităţi cultural-educative cu prilejul deschiderii noului an şcolar, Zilei Şcolii, sărbătoririi Zilei Educației, Zilei Naţionale a României, Crăciunului, sărbătoririizilei de 15 ianuarie “Aproape de Eminescu”, • Astfel, de Ziua Educației s-au organizat ateliere de lucru pe clase și competiții sportive, cu ocazia Zilei Școlii Gimnaziale Arhitect T.T. Socolescu Comuna Păulești s-au organizat ateliere de lucru, competiții sportive, întâlnire cu gimnasta Corina Ungureanu și scriitorul Ilie Constantin, de Halloween a fost organizată de doamna Țigănilă Lavinia o serbare școlară. • 6 Decembrie 2013 și 13octombrie 2013 zile de sărbătoare: Hramul Bisericii Păulești- Sfântul Nicolae și al Bisericii din Găgeni, Sfânta Paraschieva. • În ziua de 14 decembrie 2013 s-a desfășurat la Școala Gimnazială Vlad Mușatescu Găgeni activitatea “Oaspeți dragi sosesc în prag” în cadrul parteneriatului cu școala Învățător Ion Mateescu PoianaCâmpina

 31. Serbări școlare au mai fost organizate și cu ocazia Crăciunului la Căminul Cultural Păulești, dar și la Biserica Sf. Nicolae din Păulești. • De 1 Decembrie, Ziua Națională a României s-a participat la activitățile organizate la Monumentul Eroilor din Păulești, iar pe 24 Ianuarie 2014, cu ocazia Zilei Unirii Principatelor s-au desfășurat activități pe clase. • “Aproape de Eminescu” – 15 ianuarie 2014a fost o activitate organizată pe clase, în urma colaborării dintre educatori, învățători, profesori. • De-a lungul semestrului I din anul școlar 2013- 2014 s-au organizat excursii școlare (vizitare de mănăstiri, Vulcanii Noroioși, județul Buzău), s-au vizionat filme la Cinema City, precum și spectacole de teatru, la Casa de Cultură Plopeni, și un concert al Filarmonii Paul Constantinescu din Ploiești.

 32. II. SPAȚII ȘCOLARE : • Școala Gimnaziala Arhitect T.T. Socolescu Comuna Păulești– funcționează cu 8 săli de clasa și un laborator de informatică • Scoala GimnazialăVlad Mușatescu – funcționează cu 8 săli de clasă(din care 1 laborator de informatică) • Gradinița Păulești – 2 săli de clasă • Gradinița Găgeni - 2 săli de clasă • Gradinita Cocoșești - o sală de clasă

 33. III. RESURSE UMANE • Încadrarea cu cadre didactice s-a facut din timpastfelîncât la începutulanuluiscolar 2013-2014 nu au rămas ore libere. DupădetașareadoamneiMoise Magdalena, profesorpentruînvățământulprimar, la o școală din București, s-a detașatînșcoalanoastrăpentru al doilea an consecutivdoamna Lidia Stanciu (Zamfirescu) . • Înurmaintrăriiînconcediupentrurisc maternal de cătredoamna Lidia Stanciu (Zamfirescu), s-a organizatînșcoalanoastră un concurs pentruocuparea, prinsuplinire, a postului de învățător de clasa a pregătitoare, înurmaacestuiafiindîncadratăînșcoalanoastrădoamna Larisa Enache. • Cadreledidactice au manifestat de-a lungulanuluișcolar 2013- 2014 o monitorizareobiectivă a întreguluidemers didactic, prinaplicarea de testeinițialeși de progres, învederealuării de măsuriindividualepentruatingereastandardelor de referințășichiardepășirealorpentruatingereaperformanței. • Cadreledidactice au conștientizatimportanțaevaluăriielevilorîn mod deosebitprinteste, care constituieînperioadaactuală o modalitate a evaluăriiexterne a pregătiriielevilorși o modalitate de admitereîntreaptasuperioară de învățământ. • Cadreledidactice au insistat de-a lungulanuluitrecutșcolarpeesențializarea • conținuturilorspecificefiecăreispecialități, peimplicareaelevilorînprocesulînvățării, pedecongestionareaprogramuluizilnic al elevilorcâtșipeorientareaînvățăriipeformarea de capacitățiintelectualeșiacționale, perenunțarea la o învățarereproductivă.

 34. Colectivul de cadre didactice din cadrul unităţii noastre şcolare a urmărit în permanenţă asigurarea unei calificări cognitive substanţiale, o solidă pregătire de specialitate, cunoştinţe adecvate de psihologie şi pedagogie, pregătire culturala şi civică, un spirit deschis asupra lumii culturale şi sociale şi, mai ales, o preocupare permanentă în perfecţionarea cunoştinţelor şi deprinderilor. S-a avut în vedere cultivarea acelor calităţi şi abilitaţi care să asigure funcţionalitatea claselor, familiarizarea cu regulamentele şi structurile organizaţionale şi modernizarea sistemului de evaluare a activităţii elevilor. • Toate catedrele de specialitate şi-au desfăşurat activitatea conform programelor de specialitate şi a planificărilor calendaristice individuale, documente depuse la dosarul comisiilor metodice. • Activitatea de la nivelul comisiilor metodice s-a desfăşurat după un plan managerial bine stabilit de către responsabilii comisiilor şi s-a centrat pe: cunoaşterea documentelor curriculare şi şcolare, metodica predării disciplinei, metodele şi instrumentele de evaluate, formarea unor atitudini si comportamente la elevi, legătura profesorului cu comunitatea (profesională, familială).

 35. III. 1 Formare şi dezvoltare profesională Este important de cunoscut activitatea cadrelor didactice ce funcţionează într-o şcoală, pentru că după valoarea şi calitatea acesteia se poate aprecia de regulă procesul didactic, ca segment curricular foarte important în orice şcoală. Fiecare disciplină şcolară îşi are contribuţia şi importanţa ei în formarea personalităţii elevilor. Faptul că toate cadrele didactice sunt calificate, că peste 80% au gradul didactic I, constituie în parte o garanţie că se poate face o muncă serioasă şi de înaltă ţinută în şcoala noastră. Dar în activitatea unor cadre didactice practica nu concordă cu teoria. Trebuie să înţelegem că în conştiinţa profesională a multora dintre noi se găseşte cea mai importantă resursă necesară practicării unui învăţământ de calitate. Suntem profesori ai mileniului III, suntem aceia care acţionăm pentru compatibilizarea învăţământului nostru cu cel european, şi în acest sens consider că acest fapt ne impune să fim pe rând: consilieri şi lideri, parteneri şi modele umane, prieteni şi specialişti. Pe această linie în semestrul I al anului şcolar 2013-2014, cadrele didactice din şcoala noastră au manifestat interes deosebit pentru îmbunătăţirea prestaţiei profesionale. În cadrul comisiilor metodice ce se constituie pe arii curriculare la nivel de comună, au fost discutate programele şcolare, teste iniţiale şi de performanţă, s-au întocmit baze de date.

 36. Mai multe cadre didactice din școala noastră s-au înscris la examenele pentru dobândirea de grade didactice noi: • Doamna Lupu Mihaela Simona și Domnișoara Paraschiv Claudia,profesoare pentru învățământul primar, s-au înscris pentru examenul pentru obținerea definitivatului în învățământ. - Doamnele profesoare Țigănilă Lavinia și Ștefănescu Georgiana s-au înscris pentru examenul pentru dobândirea gradului didactic I - Doamna Ioniță Mariana ș-a înscris pentru examenul pentru dobândirea gradului didactic I în învățământ

 37. Un aspect neplăcutpentrușcoalanoastră a fost urmarea procedurilor de sancționare a doamnei profesor de Limba și literatura română Popescu Ileana Alina din cauza următoarelor fapte: • sustragereade documenteoficiale ale Comisiei de proiecte și programe educative așa cum reiese din procesul verbal încheiat în cancelaria Școlii Gimnaziale Arhitect T.T. Socolescu Comuna Păulești și înregistrat cu nr. 1113 din 9.10.2013 • - încălcarea normelor de comportare care dăunează interesului învățământului și prestigiului unității școlare, conform art. 280, alin 1 din Legea Educației Naționale • - încălcarea demnității personale a angajaților prin crearea unui mediu degradant, comportament de intimidare, ostilitate, umilire, ofensare și discriminare față de elevi și părinții acestora conform art. 84 alin. 3,5, 6, 7 din R.O.F.U.I.P. • - completarea defectuoasă a catalogului în notarea elevilor. În urma defășurării unei analize din partea Comisei de disciplină și în urma întocmirii unui raport către Consiliulde Administrație al școliis-a hotărât sancționareadoamnei profesorPopescu Ileana AlinapotrivitLegiiEducațieiNaționale 1/2011 şi Codului Muncii cu reducerea salariului de bază cu 10% pe o perioadă de trei luni.

 38. III.2. Încadrarea cu personal didactic, didactic auxiliarșinedidactic

 39. Personalul didactic auxiliar 1,75 normedin care • 1,00 secretar • 0,50contabil • 0,25 bibliotecar • Personal nedidactic- 3,25 norme

 40. Cadrele didactice au manifestat tendința de a se dezvolta profesional, având în vedere că de regulă calitatea educației este dată de profesionalismul celor ce o asigură. • Stabilitatea pe post a cadrelor didactice reprezintă un punct forte al școlii noastre. Normele didactice sunt acoperite în mare parte cu personal didactic titular , așa cum reiese din statistica alăturată.

 41. IV. RESURSE MATERIALE De-a lungul primului semestru al anului școlar 2013-2014 , un obiectiv major al activității manageriale a fost buna colaborare cu autoritățile publice locale- Primăria și Consiliul Local Păulești pentru îmbunătățirea bazei materiale a școlii, creșterea calității acestuia.

 42. V. RESURSE FINANCIARE • De-alungul Semestrului I al anului școlar2013- 2014s-au derulatînstructurile ȘcoliiGimnazialeArhitect T.T. SocolescuComunaPăulești următoareleprograme : • Lapte – corn : Distributiaproduselor s-a făcut şidesfăşuratnormal. • Acordarea de Rechizite : au fostdistribuiterechizite școlareelevilordin ȘcoliledinGăgeni și Păulești • Acordarea de 45Burse școlare elevilor din cele două școli. Venituriextrabugetare • Unuldinobiectivele majore ale activității manageriale l-a constituitatragerea de sponsorizări. Pebazauneistrategiiîntocmiteînconcordanță cunevoile școlii, învedereamodernizării și asigurăriisiguranței școlarecât și înfolosulelevilor, printr-o amplăactivitate de popularizare a oferteinoastreeducaționalecătreConsiliul Local și agenții economici, prinimplicare și colaborarecu aceștia, s-au obținutsponsorizăripentruZiua ȘcoliiPăulești, excursii, Serbarea de Crăciun, etc.

 43. VI. ACTIVITATEA DE MANAGEMENT : • Unuldinobiectivelestrategicepetermenlungurmărit și înanul școlar2013- 2014a fostîmbunătățireacalității procesuluiinstructivecucativcât și al bazeimateriale, precum și strânsalegăturădintreceledouă școli și grădinițele de perazacomunei. • Toateacesteactivități devenitetradiții au avut ca finalitatescopulurmărit- cuprindereaîntotalitate a preșcolarilordingrupele mari de la grădinițelestructuriîn școli. • Planulde școlarizareîntocmit an de an a fostproiectat și fundamentatînconcordanță cuoferta școlii și cunevoilecomunității locale. • Există o strânsălegătură de colaborareîntre școlă și familie, manifestându-se preocupare și interespentrucopiiicomunei.

 44. VI.1 Asistenţe acordate părinţilor • Există o bună colaborare şcoală - familie concretizată într-o serie de activităţi: • Ţinerea cu regularitate a consultaţiilor cu părinţii pe clase pe baza unui grafic stabilit de fiecare cadru didactic diriginte şi învăţător, precum şi a lectoratelor cu aceştia privind consilierea familiei. • Există un program de audienţe a directorului pentru părinţi. • Ţinerea cu regularitate a şedinţelor cu părinţii pe clase pentru informarea acestora asupra situaţiei elevilor. • Informări scrise ale învăţătorilor şi diriginţilor către părinţii acelor elevi ce întâmpină greutăţi în învăţare sau se abat de la normele de disciplină. • Vizite ale învăţătorilor şi diriginţilor la domiciliul elevilor ai căror părinţi nu răspund solicitărilor şcolii. • Consilierea părinţilor şi a elevilor clasei a VIII a de către diriginte, director şi profesorii clasei în vederea OSP. • Implicarea părinţilor în activităţile gospodăreşti ale şcolii cât şi în activităţile extraşcolare. • Implicarea părinţilor în stabilirea CDS - ului pe baza ofertei educaţionale a şcolii, luarea de către aceştia a deciziilor finale • Participarea efectivă şi permanentă a reprezentantului Consiliului Reprezentativ al Părinţilor pe şcoală la şedinteleConsiliului de Administrație. • În vederea prevenirii delincvenţei juvenile şi a prevenirii abandonului şcolar există program de cooperare şcoală-poliţie – părinţi

 45. VI.2 OBIECTIVELE STRATEGICE PE TERMEN LUNG AL ȘCOLII GIMNAZIALE ARHITECT T.T. SOCOLESCU COMUNA PĂULEȘTI • Promovarea imaginii școlii prin îmbunătățirea calității procesului instructiv educativ, având în vedere în mod deosebit scăderea efectivelor de elevi de la Școala Găgeni prin migrarea în unități școlare din Ploiesti • Promovarea imaginii școlii în contextul climatului concurențial actual al descentralizării și autonomiei instituționale în raport cu noul context economie, social și tehnologic. • Reconsiderarea managementului la nivelul școlii și al clasei în perspectiva egalizării șanselor. • Eficientizarea relațiilor comunitare și de parteneriat.

 46. VI.3 Obiectivele strategice urmărite în activitatea managerială pe termen scurt sunt: • Monitorizarea activităţii şcolare în vederea asigurării calităţii demersului didactic • Asigurarea unui mediu deschis bazat pe participare, implicare, competiţie şi compatibilizat cu necesităţile unui învăţământ centrat pe elev • Stabilirea legăturilor cu autorităţile locale, cu agenţii economici, biserica, poliţia locală pentru creşterea prestigiului şcolii • Negocierea celor mai avantajoase condiţii de sprijin comunitar pentru şcoala noastră • Rezolvarea rapidă, transparentă şi eficientă a neînţelegerilor rar apărute în colectiv • Promovarea imaginii şcolii în concordanţă cu misiunea ei, susţinând interesele acesteia în toate ocaziile ivite • Prezentarea şcolii noastre pe site-ul www.scoalapaulesti.ro şi pe blogurile www.scpaulesti.wordpress.com • şi www.scoalagageni.wordpress.com. • Supravegherea lucrărilor de secretariat • Transmiterea în termen a situaţiilor la ISJ Prahova

 47. Raportde activitate a comisieimetodice a educatoarelorSEMESTRUL I, an scolar 2013-2014 • Pentrubunadesfasurare a procesuluiinstructiv-educativ din cadrulgradiniteifiecareeducatoare a manifestat un interesdeosebitpentru: • Respectareaprogramei, a normelor de elaborare a documentelorscolaresiadaptareaacestora la particularitatile de varstasiindividuale ale prescolarilor; • Consultareamaterialelordidactice de pe site-urile de specialitate (http://www.edu.ro, sihttp://www.didactic.ro) siutilizarearesurselor informative in activitatea de proiectare; • Utilizareaeficienta a resurselormateriale din unitatea de invatamant in vedereaoptimizariiactivitatiididactice; • Stabilireaunuicadruadecvat (reguli de conduita, atitudini, ambient) pentrubunadesfasurare a activitatiiinstructiv-educative conform particularitatilor de varsta ale copiilor;

 48. Realizareauneicomunicaripermanente (consiliere) cu familiapentruoptimizareaprocesuluieducativ; • Cunoasterea, consiliereasitratareadiferentiata a copiluluiprescolar; • Ed. AndrohoviciAugustina a aparticipatalaturi de eleviiScoliiGimnazialeArhitectToma T. Socolescu la activitatea “ SA NE AMINTIM DE EMINESCU”; • ParticipareaeducatoarelorAndrohoviciAugustina, BanuNiculinasiVasile Alexandrina la proiectul national “CURCUBEUL SCHIMBARII”, realizatimpreuna cu parintii; • Participarea ed. BanuNiculinasiBrinzea Paulina la seminarul “Dezvoltareaemotinala la copilulprescolar”,sustinut de psihologul Irina Petrea; • Ed. Vasile Alexandrina a organizat o vizita la Consiliul Local Paulesti in cadrulproiectului “ Sa ne cunoastemlocalitatea”;