indicatori privind actiunile n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Indicatori privind actiunile PowerPoint Presentation
Download Presentation
Indicatori privind actiunile

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 37

Indicatori privind actiunile - PowerPoint PPT Presentation


 • 168 Views
 • Uploaded on

Indicatori privind actiunile. curs: piata de capital 2010. Valoarea nominala (face value). definitie: raportul dintre suma capitalului social (CS) si numarul de actiuni emise (N) formula: VN=CS:N, unde VN - valoarea nominala explicatii

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Indicatori privind actiunile' - chase-harrison


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
indicatori privind actiunile

Indicatori privind actiunile

curs: piata de capital 2010

valoarea nominala face value
Valoarea nominala (face value)
 • definitie: raportul dintre suma capitalului social (CS) si numarul de actiuni emise (N)
 • formula: VN=CS:N, unde VN - valoarea nominala
 • explicatii
  • valoarea nominala este o valoare conventionala, pe baza careia este impartit capitalul social intre actionari
  • actiunile nu pot fi emise pentru o suma mai mica decat valoarea nominala
  • valoarea nominala nu poate fi mai mica de 0,10lei
valoarea patrimoniala
Valoarea patrimoniala
 • definitie: exprimata prin valoarea contabila si valoarea intrinseca
 • valoarea contabila - partea din activul net care revine pe o actiune
   • Vct=An:N
   • Vct- valoarea contabila; An- activul patrimonial net, N - numarul de actiuni
  • activul net este reprezentat de partea din activele societatii neafectate de datoriile contractate de aceasta
   • An = At – Dt
   • At – activul total si Dt – datoriile totale
valoarea patrimoniala 2
Valoarea patrimoniala (2)
 • valoarea intrinseca - exprima activul net corectat cu plusurile sau minusurile de active latente ce revin pe o actiune
  • activele latente sunt provizioanele pentru riscuri si cheltuieli care nu au aparut in exercitiul incheiat si care nu s-au soldat prin conturile de venituri
  • VI = Anc:N, unde
   • VI - valoarea intrinseca
   • Anc - activul net corectat
   • N - numarul de actiuni in circulatie
 • valoarea intrinseca este si rezultatul raportului dintre capitalul propriu si numarul de actiuni in circulatie:
  • VI= CP:N = (CS+RI) : N, unde
   • CP – capitalul propriu
   • CS - capitalul social
   • RI - rezervele legale constituite
   • N - numarul de actiuni in circulatie
 • valoarea intrinseca este o valoare imediat utilizabila. In cazul lichidarii societatii emitente, dreptul unui actionar asupra activelor emitentului este egala cu valoarea intrinseca
valoarea de rentabilitate
Valoarea de rentabilitate
 • interpretata ca valoare financiara si valoare de randament
 • Valoarea financiara
  • defineste capitalul financiar care s-ar fructifica printr-un divident comparabil cu rata medie a dobanzii pe piata sau, altfel spus, ce capital ar produce un dividend comparabil cu rata medie a dobanzii
  • Vf = D:Rmd, unde
   • Vf - valoarea financiara
   • D - dividendul
   • Rmd - rata medie a dobanzii
valoarea de rentabilitate 2
Valoarea de rentabilitate (2)
 • Valoarea de randament
  • Este o forma de exprimare a valorii financiare calculata ca raport intre profitul net repartizat ce revine pe o actiune si rata medie a dobanzii
  • Vr = Pna:Rmd, unde
   • Vr - valoarea de randament
   • Pna - profitul net pe actiune
   • Rmd - rata medie a dobanzii
slide7

Vanzarea actiunilorse face lapretul de emisiune(valoare negociata)in momentulemisiuniisau la pretul pietei (valoare de piata)in orice moment dupaemisiune

pret ul de emisiune v aloare a negociata
pretul de emisiune (valoarea negociata )
 • determinat prin adaugarea la valoarea nominala a primei de emisiune
 • PE = VN + pe, unde
  • PE - pretul de emisiune
  • VN - valoarea nominala
  • pe - prima de emisiune
 • vanzarea actiunilor la pretul de emisiune aduce emitentului un aport suplimentar de capital
v aloarea de piata
valoarea de piata
 • definitie - pretul la care se efectueaza tranzactiile cu actiuni (cursul bursier)
 • cursul este rezultatul raportului cerere-oferta, fiind influentat de:
  • situatia economico-financiara a emitentului
  • evolutia pietei bursiere
  • fenomene pur busiere care influenteaza cererea si oferta (e.g. candexistamai multi vanzatoridecatcumparatori, piatapoaterevenibrusc la o tendinta de crestere de curs, deoarcevevanzatoriiintrati in panicaisirascumparatitlurilevandute)
decizia de investire
decizia de investire
 • decizia de investire pe piata este influentata de informatiile pe care un investitor le poate obtine prin evaluarea actiunilor folosind:
  • evaluarea fundamentala
  • evaluarea tehnica
 • evaluareafundamentala (evaluareafinanciara) se realizeazapebazaunorindicatorifinanciari, dintre care ceimaiutilizatisuntprezentati in continuare
profitul pe actiune earnings per share eps
Profitulpeactiune (Earnings per share - EPS)
 • formula 1
  • PPA = Pn : N, unde
   • PPA - profitul pe actiune
   • Pn - profit net (calculat dupa plata impozitului pe profit)
   • N - numarul total de actiuni existente pe piata
 • formula 2
  • profiturile nete disponibile pentru actiunile comune/numarul actiunilor comune aflate in circulatie (netezaurizate)
   • numarul de actiuni in circulatie = numarul actiunilor emise - numarul actiunilor rascumparate (actiuni de trezorerie)
   • profitul net este profitul ramas dupa plata dividendelor preferentiale
profitul pe actiune earnings per share eps 2
Profitulpeactiune (Earnings per share - EPS) (2)
 • cel mai utilizat indicator
 • reflecta capacitatea unui emitent de a produce profit
 • valori in crestere ale EPS incurajeaza investitorii sa cumpere actiunea respectiva
 • in cazul scaderii EPS trebuie sa se tina seama daca nu a avut loc o eventuala marire a numarului de actiuni (prin micsorarea valorii lor nominale sau a divizarii - split – acestora)
 • de obicei evolutia EPS este analizata cel putin ca o corelare, de exemplu cu evolutia cifrei de afaceri, cu conditia ca numarul de actiuni in circulatie sa nu se fi diminuat in urma unei micsorari de capital social sau a rascumpararii si tezaurizarii si nici in urma unei restructurari substantiale a companiei, constand in reduceri masive de costuri
rata de distribuire a dividendului
Rata de distribuire a dividendului
 • reflecta partea din profit distribuita actionarilor
 • Formulad = (Dn:Pn) x 100 , unde
  • d - rata de distribuire a dividendului
  • Dn - dividende nete (calculate dupa plata impozitului asupra dividendelor)
  • Pn - profit net
rata de distribuire a dividendului 2
Rata de distribuire a dividendului (2)
 • d = Dn:Pn x 100
 • semnificatia lui d:
  • daca "d" tinde catre zero - emitentul preocupat pentru reinvestirea profitului
  • daca "d" tinde catre 100% - actionarii interesati sa detina actiunile societatii care distribuie dividende mari
  • daca "d" este egal cu 100% - societatea emitenta nu incorporeaza in rezerva nici o unitate monetara din profitul obtinut
  • daca "d" mai mare de 100% - se apeleaza la rezerve, in vederea distribuirii lor ca dividende
dividend ul pe actiune dividents per share
Dividendul pe actiune (Dividents per Share)
 • Definitie - cate unitati monetare de dividend se platesc pe o actiune detinutaintr-un an (venitul posesorului din investitia sa) saumaisimplu – cedivident se platestepe o actiune
 • Se calculeaza ca- (1) dividend brut repartizat- (2) dividend net
 • Formula - DPA = Pnr : N , unde
   • DPA - dividend pe actiune
   • Pnr - profitul net repartizat actionarilor
   • N - numarul total de actiuni existente pe piata
randamentul unei actiuni stock yield
Randamentul unei actiuni (stock yield)
 • se calculeaza in raport atat de dividende, cat si de cresterea valorii de piata a actiunii
 • formula
  • R = (D + C1 - C0):C0 x 100, unde
   • R - randamentul unei actiuni
   • D - dividendul repartizat
   • C1 - cursul la revanzarea actiunii
   • C0 - cursul la cumpararea actiunii
 • Formula se poaterescrie: D/C0 + (C1-C0)/C0, undeprimulraportreprezintarandamentul din dividentiar al doilearaportrandamentul din crestereacursului
raportul pret castig price earning ratio per
Raportul pret/castig (Price Earning Ratio - PER)
 • unul dintre cei mai folositi indicatori pentru a caracteriza eficienta plasamentului in actiuni
 • formulaPER = Cz:Pn, unde
   • PER - coeficientul multiplicator al capitalizarii
   • Cz - pretul mediu al actiunii
 • se calculeaza ca raportulintre “market value per share” si “earning per share” sau “capitalizareabursiera”/beneficiinetetotale””
 • PER este o masura a costului titlului estimat in functie de valoarea acestuia
 • PER arata in cati ani s-ar recupera investitia daca tot profitul net ar fi destinat dividendelor sau cat trebuie sa plateasca un investitor o actiune pentru a obtine o unitate monetara din profiturile firmei
 • un PER mai mare desemneaza un titlu scump, un PER mai mic desemneaza un titlu ieftin
raportul pret castig price earning ratio per1
Raportul pret/castig (Price Earning Ratio - PER)
 • concluzia practica - ce este prea scump s-ar putea ieftini (atunci ar trebui vandut), ce este prea ieftin s-ar putea scumpi (atunci ar trebui cumparat)
 • de regula, se stabilesc: "PER sub 10" pentru cumparare si "PER peste 20" pentru vanzare
 • trebuie folosit cu grija, pentru ca, de exemplu:
  • un PER mare nu reflecta intotdeauna o supraevaluare, ci si perspectivele de crestere ale unei companii, mai ales cand este binecunoscuta, solida si isi dezvolta un produs nou
  • un PER scazut nu este caracteristic numai companiilor subevaluate, dar si companiilor mature, cu potential redus de crestere ori care au probleme sau se indreapta spre acestea
 • companiile in crestere au in general un PER mai mare decat companiile ciclice, iar investitorii sunt dispusi sa plateasca mai mult pe actiuni cu asteptari de crestere stabila si pe termen lung, decat pe actiuni al caror pret creste sau scade o data cu ciclul activitatii economice
randamentul profitului net earnings yield
Randamentul profitului net (Earnings Yield)
 • inversul PER – reprezinta o estimare a randamentuluiasteptat a fiobtinutprindetinereauneiactiunisiadmitereaanumitorconditii restrictive
 • randamentul calculat ca raport intre dividendul adus de actiune si cursul de bazar=D/C
 • randamentul minim al unui plasament financiar se considera cel oferit de bancile comerciale (d)
 • daca r>d, atunci actiunea este evaluata bine pe piata
randamentul profitului net earnings yield 2
Randamentul profitului net (Earnings Yield) (2)
 • poate fi comparat cu randamentul obligatiunilor , considerand ca profitul net pe actiune (sau dividendul, in varianta divident/pret actiune) este echivalenta cudobanda de la numitor
 • cele doua randamente evolueaza in tandem, fapt valabil mai ales pentru obligatiunile pe termen lung :
  • cand obligatiunile au ratele dobanzilor scazute, investitorii sunt dispusi sa accepte si actiuni cu randamente mai mici (fapt datorat cresterii preturilor la actiuni - numitorul)
  • daca dobanda obligatiunilor de stat este mare, investitorii vor avea pretentia si pentru actiuni la un randament mai mare al profitului net
randamentul profitului net earnings yield 3
Randamentul profitului net (Earnings Yield) (3)
 • plecand de la ideea ca randamentul minim acceptabil este nivelul dobanzii, putem calcula o valoare teoretica pentru actiune
 • valoarea de randament Vr = D/d
 • rationament: pretul actiunii trebuie sa fie cel putin egal cu suma de bani care, depusa la o banca la dobanda curenta, produce intr-o anumita perioada de timp (un an) exact fluxul de venituri (dividende) adus de actiunea respectiva
 • titlu subevaluat: Vr > C - putem cumpara
 • titlu supraevaluat: Vr < C - este cazul sa vindem
rata pret valoare contabila price to book value ratio pbr
Rata pret/valoarecontabila- price to Book Value Ratio – PBR -
 • raport pret/valoare contabila (P/BK)
 • reper pentru aprecierea gradului de supra(sub)evaluare a unei actiuni
 • daca raportul P/BK al unui emitent este inferior celui al sectorului respectiv - semnal de cumparare
 • admitand ca valoarea activelor nete ale emitentului este cea medie a sectorului respectiv, inseamna ca actiunea este tranzactionata la un pret inferior valorii activelor sale, deci este probabil ca pretul actiunii sa creasca si investitorul sa realizeze profit
v enitul curent current yield
venitul curent (Current Yield)
 • formula: dividendele anuale pe actiunile comune/valoarea de piata a actiunilor comune
 • indica: rentabilitatea anuala a investitiei ca procentaj din valoarea de piata (cursul)
r aportul de plata al dividendului dividend payout ratio
raportul de plata al dividendului- Dividend Payout Ratio -
 • formula: dividende anuale la actiuni comune/castiguri pe actiuni
 • indica: proportia in care profiturile disponibile pentru actiunile comune sunt folosite pentru plata dividendelor comune
 • interpretare: in general companiile cele mai stabile platesc cele mai mari procente de dividende din castiguri
analiza tehnica moderna
analiza tehnica moderna
 • principali indicatori
  • Indicatorul RSI (Relative Strength Index)
  • Indicatorul MACD (Moving Average Convergent Divergent)
  • Indicatorul OBV (On Balance Volume)
  • Indicatorul Momentum
  • Indicatorul ROC (Rate of Change)
indicatorul rsi relative strength index
Indicatorul RSI (Relative Strength Index)
 • masoara comportamentul unui titlu prin raportarea variatiilor medii ale cursului din zilele in care acesta creste la variatiile medii ale cursului din zilele in care acesta scade
 • formula
  • RSI = 100 – ,
  • unde , V= media de crestere a cursului si D = media de scadere a cursului
indicatorul rsi relative strength index 2
Indicatorul RSI (Relative Strength Index) (2)
 • de regula, se iau in calculcursurile de inchidere din ultimele 14 zile, dar se pot folosi
  • cursurile de inchiderepentru 25 zile – pentruanalizatrenduluipetermen lung
  • cursurile de inchiderepentru 14 zile – pentruanalizatrenduluipetermenmediu
  • cursurile de inchiderepentru 9 zile - pentruanalizatrenduluipetermenscurt
 • cu cat intervalul de calculestemai mare, cu atataparmaiputinesemnalesiestepericolulmai mare ca semnalele de cumpararesauvanzaresaaparapreatarziu
 • un semnal de vanzare/cumparareaparenumaidaca RSI strapunge un suport, o rezistentasau o linie de trend
indicatorul macd
Indicatorul MACD
 • definitie – oscilator care are la bazaabaterilefata de trend a douamedii mobile exponentiale
  • prima mediemobila (linia MACD) – reprezintadiferentadintre o mediemobilaexponentialape 12 perioadesi o mediemobilaexponentialape 26 perioade
  • a doualinia (liniesemnal) – mediemobilaexponentialape 9 perioade – de reprezintaprintr-o linieintrerupta
 • Semnalele de vanzare-cumpararesunt date de intersectiacelordoualinii:
  • Semnal de vanzare: candlinia MACD taie de jos in susliniasemnal
  • Semnal de cumparare: candlinia MACD taie de sus in josliniasemnal
grafic microsoft corporation cu macd si linie de semnal macd
Grafic Microsoft Corporation cu MACD si linie de semnal MACD

S – go short L- go long X – exit long but do not go short

indicatorul obv on balance volume
Indicatorul OBV (On Balance Volume)
 • se bazeazapepresupunerea ca adevaratul trend se remarcaprincapacitatea de tranzactionare a pietei
  • un volumridicat al tranzactiilor in cazulunui curs de inchidereridicatreflecta un trend ascendent
  • un volumridicat al tranzactiilorcandcursurile de inchideresuntscazutereflecta un trend descendent
 • se calculeaza
  • prinadaugareavolumuluitranzactiilor din ziuaconsiderata la un total cumulativ in zilele in care cursurile de inchideresuntmairidicate
  • prinscadereavolumuluizilei din respectivul total, candnivelulcursuluiestemaiscazut
indicatorul obv on balance volume 2
Indicatorul OBV (On Balance Volume) (2)
 • Indicatorul OBV incearca sa masoare nivelul de acumulare (piata cumparatorilor) sau de distributie (piata vanzatorilor), comparand volumul cu miscarile de pret
  • volumul este adaugat daca pretul de inchidere creste
  • volumul este scazut daca pretul de inchidere scade
  • nu se fac ajustari daca pretul de inchidere ramane neschimbat
 • permite masurarea fluxului de capital investit sau dezinvestit intr-o actiune
indicatorul momentum
IndicatorulMomentum
 • evidentiazavariatiacursului, a volumuluitranzactiilorsi a structuriipietei la un moment dat
 • se calculeaza ca o rata intrepretul actual sipretulinregistrat cu x perioade in urma
  • la un “momentum” crescator al cursului, se inregistreaza o tendinta de scadere a ofertei de actiuni
  • daca “momentum”-ulscade, cresteoferta de actiuni
  • “scaderea “momentum”-ului in apropiereaunuipunct de rezistenta important avertizeaza in privintasfarsituluiposibil al unui trend ascendent
  • scaderea “momentum”-ului in apropiereaunuipunct de suport important esteprobabil ca se vaincheiatrendul descendent
dow jones industrial average with 10 day momentum indicator
Dow Jones Industrial Average with  10-day Momentum indicator

(L – go long; S - go short; P – take profit; X – exit)

indicatorul roc rate of change
IndicatorulROC (Rate Of Change)
 • se calculeaza ca raport intre cursul zilei curente si cel al primei zile a intervalului considerat
 • ROC = Ck:Ck-n+1
 • Graficul se prezinta sub forma unui oscilator, valorile osciland in jurul unei linii centrale
  • punctele situate deasupra liniei centrale evidentiaza cresterea cursului
  • punctele situate sub linia centrala evidentiaza scaderea cursului