slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Psalm 86 : 6 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Psalm 86 : 6

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 10

Psalm 86 : 6 - PowerPoint PPT Presentation


 • 158 Views
 • Uploaded on

Psalm 86 : 6 Leer mij naar Uw wil te hand’len, ‘k Zal dan in Uw waarheid wand’len; Neig mijn hart, en voeg het saam, Tot de vrees van Uwen Naam. Heer’, mijn God, ik zal U loven, Heffen ‘t ganse hart naar boven; ‘k Zal Uw Naam en maje steit Eren tot in eeuwig heid.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Psalm 86 : 6' - forbes


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Psalm 86 : 6

Leer mij naarUw wil te hand’len,‘k Zal dan in Uw waarheid wand’len;Neig mijn hart, en voeg het saam,Tot de vrees van Uwen Naam.Heer’, mijn God, ik zal U loven,Heffen ‘t ganse hart naar boven;‘k Zal Uw Naam enmajesteitEren tot ineeuwigheid.

plannen voor 2009 2010

Plannen voor 2009 - 2010

Vasthouden en uitbouwen….

slide3
Waar we voor staan ! – onze pedagogische uitgangspunten:

Visie

De Wegwijzer is een school waar…..

 • De Bijbel dient als richtsnoer in ons omgaan met de kinderen.
 • We de kinderen willen leren als echte christenen in het leven te staan, zich te laten leiden door het Woord van God in een persoonlijke geloofsrelatie met God in Christus.
 • Veiligheid en vertrouwen een voorwaarde zijn voor ons onderwijs, zodat ieder kind verantwoordelijkheid voor zijn eigen werk durft te nemen.
 • We werken aan competentiegevoelens, omdat ieder kind uniek is en zijn/haar eigen gaven en talenten heeft.

Instructie

De Wegwijzer is een school waar de instructie zich kenmerkt door:

 • Effectieve instructie waarbij duidelijk oog is voor de verschillende elementen (terugblik presentatie, begeleide inoefening, individuele verwerking en evaluatie)
 • Enthousiaste, motiverende en professionele leerkrachten

Organisatie

De Wegwijzer is een school waar de organisatie de volgende elementen bevat:

 • Er zijn heldere doorgaande lijnen op het gebied van klassenmanagement.
 • Rust, waardoor de leerlingen taakgericht met hun werk bezig kunnen zijn.
 • Omgaan met individuele verschillen, doordat er oog is voor herhaling en verrijking van de stof.

Interactie

De Wegwijzer is een school waar interactie gekenmerkt wordt door:

 • Een positief pedagogisch klimaat !
 • Leerkrachten die een hoge / positieve verwachting van kinderen hebben !
 • Duidelijke gedragsregels binnen de school.

Communicatie

De Wegwijzer is een school waar communicatie gebaseerd is op….

 • Het elkaar kunnen aanspreken op het nakomen van afspraken.
 • Oog hebben voor de doorgaande lijn.
 • Tijd voor persoonlijke aandacht, waardering en stimulering van elkaar.
slide4
Acties :
 • Verbetering taalleesonderwijs vervolg
 • Verder met kanjertraining – zie www.kanjertraining.nl
 • Vasthouden afspraken StAP : verzelfstandiging, effectieve instructie

Documenten ter inzage :

 • Concept jaarplan 2009 – 2010
 • Materialen Kanjertraining
 • Ter inzage pakket : Lekker Lezen en Estafette nieuw
 • Hand-out van deze presentatie
slide5
1. Taalleesonderwijs verbetering

Doel: Optimaliseren leesonderwijs groep 1 t.m. 8

 • Verbetering van de kwaliteit van het technisch leesonderwijs.
 • Verhogen van de opbrengsten van het totale leesonderwijs.
 • Heldere doorgaande lijnen door vaststellen van en werken met concrete doelen per groep.
concreet
Concreet :
 • Aanschaf methode voortgezet technisch lezen voor groepen 4 t.m. 8
 • Herfstsignalering groep 3 – om evt. uitvallers nog eerder in beeld te krijgen
 • Extra training zwakke lezers d.m.v. Connectlezen
 • Spreekbeeld verder invoeren – ook in groep 3
 • Bijhouden DVD – dyslexievolgdocument
 • Leespromotie – vernieuwen klassenbieb, voorleeswedstrijd, leestafel, ….
 • Groepsleesplan : streefdoelen, aanpak, activiteiten
slide7
2. Verder met Kanjertraining

Doelen:

 • Pestproblemen worden hanteerbaar, lossen zich op.
 • Leerlingen durven zichzelf te zijn.
 • Leerlingen voelen zich veilig.
 • Leerlingen voelen zich bij elkaar betrokken.
 • Leerlingen kunnen hun gevoelens onder woorden brengen.
 • Leerlingen krijgen meer zelfvertrouwen.
 • De leerkracht wordt gerespecteerd.
slide8

Nadere toelichtingm.b.v. pettenstrategieleren kinderen :we vertrouwen elkaarwe helpen elkaarniemand speelt de baasniemand lacht uitniemand doet zielig

slide10

Vasthouden StAP-afspraken : verzelfstandiging, effectieve instructieGebruik van blokje, loopronde, stoplicht, taakkaart, dagritme, instructietafel, dagdeel zelfstandig werken, doe-middag, extra werk, samen werken Gebruik van model effectieve instructie : terugblik, presentatie, begeleide inoefening, individuele verwerking, evaluatie