diyabetik ayak enfeksiyonlar n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Diyabetik Ayak Enfeksiyonları PowerPoint Presentation
Download Presentation
Diyabetik Ayak Enfeksiyonları

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 39

Diyabetik Ayak Enfeksiyonları - PowerPoint PPT Presentation


 • 905 Views
 • Uploaded on

Diyabetik Ayak Enfeksiyonları. Dr.Mücahit Yemişen İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji 07.04.2011. Epidemiyoloji. Ayak ülserleri ve enfeksiyonları diyabetik hastalarda önemli morbidite ve mortalite nedenidir

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Diyabetik Ayak Enfeksiyonları' - fola


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
diyabetik ayak enfeksiyonlar

Diyabetik Ayak Enfeksiyonları

Dr.Mücahit Yemişen

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji

07.04.2011

epidemiyoloji
Epidemiyoloji
 • Ayak ülserleri ve enfeksiyonları diyabetik hastalarda önemli morbidite ve mortalite nedenidir
 • Diyabetik hastaların hastaneye başvurularının en az % 20’sinde neden ayak sorunlarıdır
 • Ayak amputasyonlarının başta gelen nedeni diyabetik ayak ülser ve enfeksiyonlarıdır (% 50-70)
 • Hastanede yatış süresi % 59 daha fazla

Lipsky BA. Clin Infect Dis 1997

Lipsky BA. Clin Infect Dis 2004

International Consensus on the Diabetic Foot

International Working Group on the Diabetic Foot, 2003

diyabetik hastalarda ayak infeksiyonunu kolayla t r c fakt rler
erkek cinsiyet,

diabetin süresi,

glikoz kontrolünün bozuk olması,

deformite, ayağa basıncın artması,

Charcot eklemi deformitesinin gelişmesi,

hastanın ideal kilosundan 20 kg kadar fazla olması

Diyabetik hastalarda ayak infeksiyonunu kolaylaştırıcı faktörler
diyabetik n ropati
Diyabetik nöropati

Diyabetik nöropati

Duyusal nöropati

Motor nöropati

Otonom nöropati

Anhidroz, hiperkeratoz

Anatomik yapının

bozulmasına bağlı bazı

alanlarda bası artışı

Tekrarlayıcı travmalar

Deride fissür oluşumu

Ülser oluşumu

Mikroorganizma girişi

Enfeksiyon

slide8

Pençe Ayak deformitesi

Arkus plantarisin artması, metatars başlarının çıkıntılı hale gelmesi

Hallux Valgus

Charcot ayağı

diyabetik ayak infeksiyonlar klinik tipleri
Diyabetik ayak infeksiyonları klinik tipleri
 • paronişi,
 • sellülit,
 • myozit,
 • apse,
 • nekrotizan fasiit,
 • septik artrit,
 • tendinit
 • osteomyelit
ekstremiteyi tehdit etmeyen infeksiyonlar
İnfeksiyon deri-yumuşak dokuda sınırlı

IDSA-IWGDF hafif(2) derecede enfeksiyon

Ülser etrafında eritem 2 cm. veya altında ve

Aşağıdaki bulgulardan biri

Lokal şişlik/endürasyon

Lokal hassasiyet/ağrı

Lokal sıcaklık

Ekstremiteyi tehdit etmeyen infeksiyonlar

Hasta klinik olarak stabil ve sistemik tutulum bulguları yok

Lipsky A, et al. Diabetes Metab. Res Rev 2004; S56-S64

ekstremiteyi tehdit eden infeksiyonlar
Ekstremiteyi tehdit eden infeksiyonlar

Eritem ≥2cm üzerinde

 • infeksiyonun derin dokuya yayılımı,fasiit, derin nekroz, gangren, apseler, kas, tendon, septik artrit, kemik tutulumu olabilir.
 • Sistemik toksisite olabilir/olmayabilir.
 • Metabolik kontrol yok
ya am tehdit eden iddetli infeksiyon
Yaşamı tehdit eden (Şiddetli) infeksiyon
 • Sistemik bulgular mevcuttur
  • Ateş, titreme, hipotansiyon, konfüzyon
 • Metabolik açıdan stabil değil
  • Ciddi hiperglisemi, asidoz, ketoz, azotemide kötüleşme
 • Yaygın nekroz ya da gangren, derin infeksiyon
 • Hızlı progresyon

R.G. Frykberg / The American Journal of Surgery 2003) 44S–54S

osteomiyelit
Osteomiyelit
 • Ayak patolojisi bulunan yaklaşık 1/3 diyabetik hastada osteomiyelit
 • Diyabetik ayak ülseri bulunan hastaların 2/3’ünde osteomiyelit
 • Osteomiyelit tanısında henüz uzlaşı yoktur

Lipsky BA. Clin Infect Dis 1997;25:1318-26

Lipsky BA. Clin Infect Dis 2004;39:885-910

osteomiyelit1
Osteomiyelit
 • 3 mm’den derin ülserlerde sığ ülserlere oranla daha fazla osteomiyelit (%82’ye karşılık %33) gelişmektedir.
 • Newman LG et al. JAMA 1991;266:1246-51
 • Diyabetik ayak infeksiyonu olan hastalarda ESH’nın 70 mm/saat ve üzerinde ise duyarlılık %89.5, özgüllük %100.
 • Kaleta JL et al. J Am Podiatr Med Assoc 2001;91:445-50
osteomiyelit2
Osteomiyelit
 • Çoğunlukla Komşuluk yolu ile gelişir
 • Etken, yumuşak doku ile aynı
 • Tanı için tam bir uzlaşı yok
 • Sebebsiz iyileşmeyen diyabetik ayak enfeksiyonlarında akla gelmeli
osteomiyelit3
Osteomiyelit
 • Debris ve nekrotik dokular temizlendikten sonra yapılan prob testi tanıda çok yardımcı
 • Görüntüleme yötemleri,MR
 • Kesin tanı kemik biyopsisi ve kültürü
d yabet k ayak osteom yel t charcot ayirici tani
DİYABETİK AYAK OSTEOMİYELİTİ/CHARCOT AYIRICI TANI

Charcot Eklemi

 • Tarsometatarsal eklemi tutar
 • Deri bütünlüğü bozulmamıştır
 • Derin dokuda minimal değişiklikler vardır
 • Kemikte reaktif ödem vardır
 • Kemikte kaba fragmantasyon vardır

Osteomiyelit

• Genellikle metatars başını tutar

• Deri üzerinde ülser bulunur

• Derin dokuda apse vardır

• Kemikte medüller apse vardır

• Kemikte kortikal dekstrüksiyon vardır

Ertuğrul MB, Baktıroğlu S. Klimik Derg 2005;18(1):8-13

diyabetik ayak infeksiyon tedavisi
Diyabetik ayak infeksiyon tedavisi
 • Amaç infeksiyonu durdurarak ilerleyici doku hasarını önlemektir
antimikrobiyal tedaviye ne zaman ba lanmal
Antimikrobiyal tedaviye ne zaman başlanmalı?
 • Tedavi klinik tanı konulduktan sonra mümkün olduğunca çabuk başlanmalıdır
 • Sıklıkla tedaviye ampirik olarak başlanır
  • Tedavi başlamadan önce uygun örnekler alınmalıdır.
 • Tedavi hastalığın şiddeti ve etken bazında seçilir
  • Ekstremiteyi tehdit etmeyen
  • Ekstremiteyi tehdit eden
  • Yaşamı tehdit eden
slide21

İnfeksiyonun şiddetini,

 • ekstremite iskemisini,
 • metabolik durumu belirle
 • Hastanın tıbbi ve fizyolojik koşullarını belirle
 • Ayağın grafisini çek
 • Eşlik eden durumları belirle

Hastaneye yatışı gerekli değil

 • Yarayı debride et
 • Uygun kültür al
 • Yara bakımı uygula
 • Gerekli konsültasyonları düzenle
 • Ampirik Oral antibiyotikle tedavi başla
 • 48-72 saat sonra yeniden değerlendir
  • Eğer iyileşme yok ise parenteral tedavi düşünülmeli ve
  • hastaneye yatırılarak izlenmelidir
slide22

Hastaneye yatışı gerekli

Şiddetli infeksiyonu veya kritik organ iskemisi var

 • Hastayı medikal açıdan stabilize et.
 • Yaranın cerrahi konsültasyonu, debritman vb
 • Uygun örnek alınması (yara ve kan kültürü)
 • Ek radyografik çalışmalar, (CT, MRI, sintigrafi v.b)
 • Ampirik parenteral tedavi
 • Hastayı en azından günlük değerlendir.
diyabetik ayak infeksiyonu etkenler
Diyabetik ayak infeksiyonu: Etkenler
 • Diyabetik ayak infeksiyonlarında gram (+) koklar dominant etken
  • en sık S. aureus
  • Grup B streptokok
diyabetik ayak infeksiyonlar nda etkenler
Uzun süreli iyileşmeyen yara /uzamış geniş spektrumlu tedavi

Aerob gram pozitif kok, difteroidler,

Enterobacteriaceae,

Pseudomonas non-fermentatif gram negatif basil,

Düşük olasılıkla fungus

Diyabetik ayak infeksiyonlarında etkenler
slide25

Diyabetik ayak infeksiyonlarında etkenler

 • İskemi veya gangren varsa
  • Zorunlu anaeroplar
  • Miks aerob gram pozitif kok, (enterokok)
  • Enterobacteriaceae,
  • non-fermentatif gram negatif basil,
tedavi se imi
Tedavi seçimi
 • İnfeksiyonun şiddeti ve yeni alınan örneğin gram boyama yaymaları
  • hastanın önceki hastaneye yatışı,
  • varsa önceki kültür sonuçları,
  • önceki tedavileri
 • Daha önceye ait dirençli patojenlere dair hikaye ya da üreme yok ise MSSA’yı içeren bir tedavi başlanması yeterlidir.
slide28
Diyabetik Ayak İnfeksiyonları/ MRSA’ya etkili ajanlar
 • Linezolid (Orta –şiddetli DAI)

Parenteral-oral ardışık tedavi

   • Kemik iliğine yan etki izlenmeli
    • Clin Infect Dis 2004: 1;38(1):17-24.
 • Daptomisin

Orta -şiddetli DAI (Parenteral kullanım)

   • Myopati, CPK izlenmeli
    • J O U R N A L O F W O U N D C A R E 2 0 0 9: 18 (9):396
 • Tigesiklin(Orta –şiddetli DAİ, parenteral)
  • Geniş spektrumlu, *psödomonas etkisiz
   • DAI Etkisi için daha fazla çalışmaya ihtiyaç var
slide29
OLGU
 • Dr.S.B.55 Yaş, Erkek hasta
 • İstanbul’da yaşamakta
 • 10 yıldır DM hastası
 • İnsülin kullanmakta
 • Düzensiz kan şekeri
 • yüksek ateş,
 • Sağ ayakta şişlik, yara şikayetleri ile başvurdu.
 • Fizik muayenede yaygın eritematöz nekrotik lezyon
 • Akıntılı, kötü kokulu yara,
 • 2.9.2010 tarihinde Plastik Cerrahi servisine başvurdu.
 • Enfeksiyon Kliniğine aynı gün yatırıldı.
slide30
Şiddetli infeksiyon

Yüksek ateş,titreme, terleme

Genel durum bozukluğu

Ayakta şişlik, ağrı ,ısı artışı,

hastan n laboratuvar bulgular
Hastanın laboratuvar bulguları

Lökosit: 15.000, %88 PNL

 • CRP=109 (21 kat artmış)
 • Sedim=60/h
 • Hct: 10.5mg/dL
 • Albumin: 1.9
 • Glikoz: 180 mg/
 • Ayak grafisinde cilt altı gaz gölgeleri
slide32
Olgu

HG,63 yaş K,DM 20 yıl,Tokat’ ta parmak amp.Ekstremite ve hayatı tehdit eden inf.

slide33
Olgu
 • 71 y, erkek hasta, 15 yıldır bilinen Tip 2 DM
 • İnsülin tedavisi alıyor
 • Ayağında nasır sonrası başvurmş
sonu lar
Sonuçlar
 • Ayak infeksiyonları diyabetik hastalarda ciddi ve sık problem
 • Ekstremiteyi tehdit eden infeksiyonlu hastaların yarısında sistemik bulgular görülmeyebilir!
 • Aerob gram pozitif koklar (özellikle S. aureus, grup B streptokoklar) en önemli patojen
 • Kronik infeksiyonlu/ komplike /veya önceden tedavi alanlarda gram negatif basil ve anaeroplar da etken olabilir

Lipsky BA, Berendt AR. Diabetes Metab Res Rev 200; 16 (suppl 1): S446.

sonu lar1
Sonuçlar
 • Antimikrobiyal ajanın seçimi
  • Olası etken
  • infeksiyonun şiddeti,
  • klinik çalışmaların sonuçları,
  • kültür sonuçları dikkate alınarak yapılmalı
 • Önceki antibiyotik tedavileri ve
 • lokal duyarlılık verileri özellikle MRSA ve diğer dirençli bakteriler için prevalans göz önüne alınmalıdır
sonu lar2
Sonuçlar
 • Antibiyotik tedavisi tüm infekte yaralarda gerçekten gereklidir. Ancak uygun yara bakımı ile birlikte yapılmaz ise yetersizdir.
 • Antibiyotik tedavisi başlangıçta ampiriktir.
  • Sonra kültür ve duyarlılık sonucu ve hastanın tedaviye yanıtı bazında değerlendirilir.
 • İnfekte olmayan ülserlerde antibiyotik tedaviden kaçınılmalıdır!!!
sonu lar3
Sonuçlar
 • Hafif şiddetli infeksiyonu olan olgularda tedavi oral ajanlarla
 • Şiddetli infeksiyonu olan hastalarda başlangıçta parenteral geniş spektrumlu tedavi ile başlanmalı
 • Antibiyotikle tedavi süresi yara iyileşene kadar değil, infeksiyon bulguları sona erene kadardır.
diabetik ayak infeksiyonu y netimi
Diabetik ayak infeksiyonu yönetimi
 • Diyabetik ayak infeksiyonları
  • lokal (ayak için) ve sistemik (metabolik) açıdan destek ve koordine bir yaklaşım gerektirir.
 • Hastanede ‘Multidisipliner Diyabetik Ayak Kurulu’ olmalıdır.
  • İnfeksiyon ilişkili morbidite insidansı azalır.
  • Hastanede kalış süresi azalır.
  • Büyük ekstremite amputasyonları azalır.