slide1 l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Poďakovanie patrí firme STOMIX s.r.o. Bratislava za spoluprácu so Stavebným bytovým družstvom Topoľčany pri tvorbe násle PowerPoint Presentation
Download Presentation
Poďakovanie patrí firme STOMIX s.r.o. Bratislava za spoluprácu so Stavebným bytovým družstvom Topoľčany pri tvorbe násle

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 24

Poďakovanie patrí firme STOMIX s.r.o. Bratislava za spoluprácu so Stavebným bytovým družstvom Topoľčany pri tvorbe násle - PowerPoint PPT Presentation


 • 165 Views
 • Uploaded on

Poďakovanie patrí firme STOMIX s.r.o. Bratislava za spoluprácu so Stavebným bytovým družstvom Topoľčany pri tvorbe následnej prezentácie. POUŽÍVANÉ SKRATKY ETICS - Vonkajší tepelno izolačný kompozitný systém (External Thermal Insulation Composite Systém)

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Poďakovanie patrí firme STOMIX s.r.o. Bratislava za spoluprácu so Stavebným bytovým družstvom Topoľčany pri tvorbe násle


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Poďakovanie patrí firme STOMIX s.r.o. Bratislava za spoluprácu so Stavebným bytovým družstvom Topoľčany pri tvorbe následnej prezentácie

slide2

POUŽÍVANÉ SKRATKY

  • ETICS - Vonkajší tepelno izolačný kompozitný systém (External Thermal Insulation Composite Systém)
  • ETAG - Riadiace pokyny pre európske technické schválenie
    • (Guideline for European Technical Approval)
  • EPS    - Penový polystyrén (Expanded PolyStyren)
 • MW    - Minerálna vlna (Mineral Wool)
slide3

ETICS s označením C E splňuje požiadavky harmonizovanej

 • technickej špecifikácie a umožňuje teda splnenie základných požiadaviek na stavby podľa Smernice Rady
     • 89/106/EHS.
  • Ukazatele vlastností ETICS získané pri hodnotení podľa harmonizovanej technickej špecifikácie umožňujú optimálny výber ETICS pre konkrétne podmienky.
  • ETICS s označením C E má pozitívne overený predpoklad životnosti minimálne 25 rokov.
 • Spoločnost STOMIX,spol. s r.o. dodává na trh iba systémy s európskym preukazom zhody (označenie CE)
    • a v roku 2005
   • se stala ich prvým držiteľom v ČR
slide5

Za skladaný systém sa tiež považuje materiál od jedného výrobcu necertifikovaný v systéme. Názov sytému nie je STOMIX, TERRANOVA, BAUMIT, ale:

slide7

VOLBA VARIANTY ETICS

 • Mimo parametrov stability, reakcie na oheň Kategória odolnosti proti mechanickému poškodeniu podľa ETAG 004
slide11

"DÝCHANIE" KONŠTRUKCIÍ

  • Je nezmyslené tvrdiť, že zateplenie bráni „dýchaniu " konštrukcií. Tzv. „dýchanie" sa nemôže týkať výmeny vzduchu v miestnosti. Nepriesvitné stavebné konštrukcie ovplyvňujú menej ako jednotkami percent celkovú výmenu vzduchu. Túto výmenu zaisťujú funkčné špáry okien, dverí a vetranie pri krátkodobom ovorení okien, prípadne technologické zariadenia (napr. digestor, vzduchotechnika). Ostatné konštrukcie a špáry nesmú výmenu vzduchu zaisťovať.
   • „Dýchanie" však môžeme chápať ako odozvu povrchu konštrukcie na zmenu vlhkosti vnútorného vzduchu.
    • Pri vonkajšom zateplení vnútorné vrstvy konštrukcie naďalej reagujú na zmeny vlhkosti vnútorného vzduchu svojou nezmenenou povrchovou vrstvou - konštrukcia „dýcha" rovnako ako predtým.
slide15

ľ; ;v'" v-.%'/'V* ■-"■:'n".1 :/■■"'.' ^

• ■■■-■■ ■• /l-; > •-

4 hT i

LEPENIE DOSIEK

slide18

Pripevňovanie ETICS lepením a hmoždinkami

  • 1. Rovinnosť podkladu < 20 mm/m
     • 2. Prídržnosť lepiacej hmoty k podkladu 200 kPa, minimálne 80kPa
  • 3. MW dosky s kolmou orientáciou vlákien se lepí celoplošne
  • 4. Minimálne 20% povrchu dosky tepelnej izolácie musí byť
  • spojené lepiacou hmotou s podkladom
    • 5. Kotvenie hmoždinkami je možné robiť pred alebo prípadne bezprostredne pri vytvorení základnej vrstvy - je určené v stavebnej dokumentácii - vychádza zo statického návrhu
    • 6. V súčastnosti je možné navrhovať tieto hmoždinky - Ejotherm ST U, PTH, PTH-L, PTH-KZ, PTH-KZL
slide20

Riešenie detailov

ETICS v oblasti parapetu

ETICS v oblasti okenného nadpražia

slide23

1.Druh, počet, dĺžku kotvenia a rozmiestnenie hmoždiniek v ploche dosiek tepelnej izolácie a v mieste ich stykov a v ploche vrstvy tepelno izolačného materiálu určuje projektová alebo stavebná dokumentácia, v súlade so špecifikáciou ETICS.

   • Určenie druhu, počtu a rozmiestnenie hmoždinek vychádza z podmienok a výsledkov skúšok, ktoré súvisia so stabilitou systému na podklade podle ETAG 004 (prípadne z výsledkov skúšok podľa STN EN 13495 v oblasti stability ETICS pri saní vetrom) a z podmienok a výsledkov skúšok hmoždinek podľe ETAG 014. Hmoždinky sa obvykle umiesňujú ako v mieste stykov rohov dosiek tepelnej izolácie, tak v ploche týchto dosiek.
 • 2.Kotvenie je možné robiť pred alebo po nanesení základnej vrstvy
  • 3.U dosiek z minerálnej vlny s pozdĺžnou orientáciou vlákien se požaduje použitie hmoždinek vždy.
  • 4.Hmoždinky sa osadzujú po 2 dňoch po nalepení dosiek tepelnej izolácie( resp. podľa technologickej prestávky určenej výrobcom) a pred prevedením základnej vrstvy. Maximálna doba vystavenia hmoždinek UV žiareniu, tj. doba po ktorú nebudú kryté ďalšími vrstvami systému, činí 6 týždňov. Táto doba nesmie byť prekročená.
slide24

Najčastejšie chyby v technickej príprave

  • Nevypracovanie projektovej dokumentácie zateplenia a prípadných súvisejúcich úprav
  • obvykle chýba diagnostika stávajúceho stavu objektu, statické a tepelno technické posúdenia, poprípade energetický audit, hľadisko požiarnej ochrany, konkretizácia typu kontaktného tepelnoizolačného systému, rozsah prevádzaných úprav.
  • nedosiahnutie tepelno technických prínosov, možné problémy tepelných mostov a pod.).
 • Používanie materiálov nesúrodo skladaných od rôznych
  • výrobcov alebo materiálov od jedného výrobcu, ktoré
 • nespĺňajú zákonné podmienky
 • prevedenie realizácie zateplenianezaškolenou firmou, nedodrženie technologickýchpostupov
 • strata garancie výrobcu
 • vysoká pravdepodobnost nižšej životnosti ( často i rádovo)