slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Welkom PowerPoint Presentation
play fullscreen
1 / 13
Download Presentation

Welkom - PowerPoint PPT Presentation

finna
187 Views
Download Presentation

Welkom

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Welkom

 2. HAVO AFDELING Ouderavond klas 2 en 3

 3. Voorstellen De mentoren • Jurien Koolen h2a • Astrid van Druenen h2b • Iokaste Veen h2c • Marion Nelemans/Ilona van Lohuizen h2x • Jaap Dijkhuizen h3a • Joke de Jong/Hanneke Klok h3b • Marjolijn Roza h3c • Kees Janssen h3d De jeugdverpleegkundige • Mieke Smid De afdelingsleider • Cassandra Ligthart (a.i.)

 4. VOOR DE PAUZE Klas 2 en 3 Informatie over de organisatie van dit schooljaar NA DE PAUZE Klas 2 aula Informatie van de jeugdverpleegkundige Klas 2 en 3 lokalen Kennismaking met de mentor Indrukken van de klas PROGRAMMAde leerling centraal

 5. Nieuw vanaf dit schooljaar • Afdelingen: 4 in plaats van 5 • Periodes: 4 in plaats van 5, kwartalen • Toetsrooster per kwartaal OBD • Kernbegrippen: • Maatwerk • Actief leren en participeren • Leren van en met elkaar • Verantwoordelijkheid geven en nemen

 6. Leerjaar 2 • Jaarindeling: 2 semesters – 4 kwartalen • Jaarrooster/lessentabel: (vakken gedurende het gehele jaar m.u.v. kleinere vakken zoals muziek, levensbeschouwing)

 7. Leerjaar 3 • Jaarindeling: 2 semesters – 4 kwartalen • Jaarrooster/lessentabel: (vakken gedurende het gehele jaar m.u.v. kleinere vakken zoals muziek, levensbeschouwing) • Geen werktijduren

 8. Keuze begeleidingstraject 3e klas Leerlingen December 2012: oriëntatiedag Januari 2013: keuzelessen Februari 2013 lesjesdag PH Maart 2013 keuze invoeren Ouders Dinsdag 29 januari 2013: ouderavond over keuze vakken/ profielen; Informatie voorafgaand aan deze avond Dinsdag 5 maart 2013 decanenspreekuur

 9. PAUZE Ouders/verzorgers van leerlingen uit klas 2 komen terug naar de aula Ouders/verzorgers van leerlingen uit klas 3 gaan met mentoren naar lokalen

 10. WAAR VINDT U DE MENTOREN? • H3a: Jaap Dijkhuizen lokaal 1.21 • H3b: Joke de Jong/Hanneke Klok lokaal 1.17 • H3c: Marjolijn Roza lokaal 1.22 • H3d: Kees Janssen lokaal 1.23

 11. Mieke SmidJeugdverpleegkundige

 12. WAAR VINDT U DE MENTOREN? • H2a: Jurien Koolen lokaal 1.08 • H2b: Astrid van Druenen lokaal 1.09 • H2c: Iokaste Veen lokaal 1.10 • H2x: Marion Nelemans/ Ilona van Lohuizen lokaal 1.11

 13. TOT ZIENS ! Tafeltjesavonden: 6 en 11 december 2012 Kijk regelmatig op onze website! www.hooghelandt.nl