In welke fase van het transitiemodel bevindt - PowerPoint PPT Presentation

slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
In welke fase van het transitiemodel bevindt PowerPoint Presentation
Download Presentation
In welke fase van het transitiemodel bevindt

play fullscreen
1 / 8
In welke fase van het transitiemodel bevindt
556 Views
Download Presentation
fauna
Download Presentation

In welke fase van het transitiemodel bevindt

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. In welke fase van het transitiemodel bevindt Indonesië zich in 1990 en 2020? Zie ook de volgende dia’s !

  2. Demografische transitie Geboortecijfer 20,3 ‰ Geboortecijfer 20,3 ‰ In welke fase van het demografisch transitiemodel bevindt Indonesië zich ? • De overgang van een hoog sterfte- en geboortecijfer naar een laag sterfte- en geboortecijfer in een bevolkingsgroep Sterftecijfer 6,2 ‰ Sterftecijfer 6,2 ‰

  3. 1. De agrarisch-ambachtelijke fase: lage groei Hoog geboortecijfer en hoog sterftecijfer Samenleving gekenmerkt door landbouw en ambachten • Pas trouwen als de man een gezin kan onderhouden • Hoog geboortecijfer dat reageert op sterftecijfer • kind is financiële steun • hoge huwelijksvruchtbaarheid • Sterftecijfer weerspiegelt economische, politieke en medische omstandigheden • hoge kindersterfte • korte levensverwachting

  4. 2.1 De proletarische fase: de schaar gaat open • Aanvankelijke stijging geboortecijfer • werk in industrie maakt eerder trouwen mogelijk • Sterftecijfer daalt versneld • grotere voedselzekerheid • ontwikkeling medische wetenschap • verbetering hygiëne • aanleg waterleiding • aanleg riolering • Levensverwachting neemt toe

  5. 2.2 De proletarische fase: de schaar gaat open • Aanvankelijke stijging geboortecijfer • werk in industrie maakt eerder trouwen mogelijk • Sterftecijfer daalt versneld Begon al tussen 1800-1850Invloed van de Nederlanders ! - einde aan onderlinge oorlogen - beter transport  voedselhulp- NL bedrijven verbeterde irrigatie- moderne medische zorg • Levensverwachting neemt toe

  6. 3. De moderne fase: de schaar gaat dicht • Sterke daling geboortecijfer • sociale en mentale verstedelijking • ontkerkelijking • na 1965 anticonceptiepil • kind wordt ‘economic burden’ i.p.v. financiële steun • woonsituatie, scholing, opvoeding, tijdsbeslag • betere pensioenvoorzieningen • Daling sterftecijfer stopt • door ontgroening

  7. 4. De post-transitiefase: stagnerende bevolking • De demografische transitie voltooid • Laag geboorteniveau • verbeterde maatschappelijke positie van de vrouw • later trouwen • geboortebeperking • Laag sterfteniveau • uitstekende gezondheidszorg • grote voedselzekerheid • Lage demografische druk • Vergrijzing zet in

  8. 5. Post-moderne fase: afnemende bevolkingsomvang • Zeer laag geboortecijfer • Sterftecijfer neemt toe • Vergrijzing • Toenemende spanning op arbeidsmarkt • Toenemende demografische druk